01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning?

Sverige som helhet tjänar inte på onödig upprustning. Vem kan då göra det? De som skulle kunna tjäna på det är: 1. svenska försvaret och försvarsindustrin 2. USA, NATO, Israel (som beror av USA och NATO). Utan att vara med i NATO har Sverige mer och mer tagit ställning för västmakterna. Ad. 2020 April 6 … Continue reading 01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning?