01.04 Bugar Sverige för det mäktiga USA?

Bugar Sverige för det mäktiga USA när vi rustar upp? Trumps tillträde har gjort att man inte kan svara entydigt ja på den frågan. Vi bugade för USA så länge Obama var president. Men Trump bemöts paradoxalt nog extremt negativt av svenska politiker och press! Uppenbarligen är det inte USA som helhet eller dess president … Continue reading 01.04 Bugar Sverige för det mäktiga USA?