03.1.002.003.0030 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.2 Kriget i Syrien

3.1.2.3 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning kriget i Syrien Kriget i Syrien skildrades synnerligen partiskt i media. Den ryska bombningen av Aleppo kritiserades nästan dagligen medan motsvarande (och värre) ödeläggelse av amerikanskt (och allierat) flygvapen i Mosul förbigicks med praktiskt taget total tystnad. Assad’s forces were accused of chemical warfare, using false evidence, as has … Continue reading 03.1.002.003.0030 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.2 Kriget i Syrien