03.0 Hur medias målsättningar uppnås: 3.1 Globalisering

3. Hur medias målsättningar kan uppnås 3.1 == Globalisering == Media agerar för globalisering genom destabilisering, militarism och krig. Globaliseringen är en den kanske största förändring som världen genomgått sedan den industriella revolutionen. Den ökade internationella kommunikationen innebär många förändringar i kontakterna mellan länder. Globalistiska intressen försöker bryta ned gränser mellan länder. Affärsmän som t.ex … Continue reading 03.0 Hur medias målsättningar uppnås: 3.1 Globalisering