03.1.004.002 Andra aktörer, Facebook, Google, Nobel Peace Prize, Amazon, PR-konsulter, IMF

3.1.4.2 Andra aktörer Inte många aktörer vågar gå mot media och den agenda som de fastlagt. Forskning i statskunskap förefaller inte studera mediernas styrning av det svenska samhället kritiskt. Forskning vid Försvarshögskolan förefaller ensidigt inriktad mot att förespråka en ökning av Sveriges engagemang i västmankternas krigföring. En av deras disputerade forskare hade t.ex. kommit fram … Continue reading 03.1.004.002 Andra aktörer, Facebook, Google, Nobel Peace Prize, Amazon, PR-konsulter, IMF