03.1.001.001 04.001: Flyktingen som vapen – “Weapons of Mass Migration”

3.1.1.1 4. Flyktingen som vapen – “Weapons of Mass Migration” Hur flyktingströmmar kan används av bl.a. USA och Israel i geopolitiska attacker mot Europa diskuteras senare. Diskussionen är grundläggande för att förklara hur konflikten i Mellanöstern och flyktingströmmarna hänger samman.   Table of Contents, in English Summary All posts TRANSLATE THIS PAGE: Föregående del: 03.1.001.001 … Continue reading 03.1.001.001 04.001: Flyktingen som vapen – “Weapons of Mass Migration”