03.1.002.028 Hungary

EPP stänger av Orbans parti Fidesz Efter en lång debatt beslutade i dag EPP att ungerska Fidesz ska stängas av från EPP:s arbete i Europaparlamentet. Fidesz, som är premiärminister Viktor Orbans parti, får krav på sig om förändring när det gäller rättsstaten, yttrandefrihet och värderingar. Under avstängningen får Fidesz inte delta på EPP-möten, inte föreslå … Continue reading 03.1.002.028 Hungary