03.1.3.06 (03) Democracy and how it is counteracted: Partisystemet, val

Den svenska demokratin är i hög grad en partidemokrati. Vi har mycket få inslag av direktdemokrati och har längst mellan valen av alla demokratier. Det är partiernas uppgift att företräda väljarna och fatta beslut å deras vägnar. Partierna har också nomineringsmonopol. De politiska partierna är en spillra av vad de varit. De har mist över … Continue reading 03.1.3.06 (03) Democracy and how it is counteracted: Partisystemet, val