03.1.003.005 political trials, Assange

Political trials: Julian Assange Anklagelserna mot Julian Assange har handlagts på ett mycket oklart sätt. Svenska media fokuserar på de svenska anklagelserna och talar inte om risken för att JA utlämnas till USA. Anklagelserna rör samlag med två kvinnor som säger sig inte ha godkänt samlag utan kondom. Detta har lett till att Julian Assange … Continue reading 03.1.003.005 political trials, Assange