03.1.001.005 Svensk politik: 1.04: Val 2018 (4)

Cont’d from   Table of Contents, in English Summary All posts TRANSLATE THIS PAGE: Föregående del: 03.1.001.005 Svensk politik: 1.03: Val 2018 (3) …, Liberalerna, smf Nästa del:03.1.001.005 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (01) Innehållsförteckning:innehållsförteckning   A few earlier posts:    (scroll down list) 2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps … Continue reading 03.1.001.005 Svensk politik: 1.04: Val 2018 (4)