03.1.001.005 Svensk politik: 4 (2): Sverigedemokraterna (2);

[page not yet begun]   Table of Contents, in English Summary All posts TRANSLATE THIS PAGE: Föregående del: 03.1.001.005 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) … [infiltration/Ryssland]… Nästa del:03.1.001.005 Svensk politik: 5 (1): Vändpunkt (1); Innehållsförteckning:innehållsförteckning   A few earlier posts:    (scroll down list) 2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps … Continue reading 03.1.001.005 Svensk politik: 4 (2): Sverigedemokraterna (2);