03.1.002.028 Hungary

TRANSLATE THIS PAGE:

EPP stänger av Orbans parti Fidesz

Efter en lång debatt beslutade i dag
EPP att ungerska Fidesz ska stängas av
från EPP:s arbete i Europaparlamentet.

Fidesz, som är premiärminister Viktor
Orbans parti, får krav på sig om
förändring när det gäller rättsstaten,
yttrandefrihet och värderingar.
Continue reading “03.1.002.028 Hungary”