03.1.002.017 (03) North and South Korea (3) …

  Cont’d from Trollen ägnar sig åt att smutskasta Nordkorea. Man spekulerar i hur dålig livskvalitén är i Nordkorea samt hur allmänt outvecklat landet är och hur lång tid det skulle ta för dem att bli som vi. Liksom de flesta av oss vet trollen inte mycket om situationen i landet och hämtar information från … Continue reading 03.1.002.017 (03) North and South Korea (3) …