01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

1.  Första delen av bloggen för ett resonemang om vem som styr Sverige: 1.1 Sveriges försvar rustar upp, försvarsanslagen ökar, allmän värnplikt återinförs. Efter 200 år av i det närmaste oavbruten fred, deltar Sverige nu (2017) sedan ett par år i krig i Mellanöstern (Irak). Ingen debatt har föregått beslutet att sända trupper. Truppernas agerande … Continue reading 01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten