01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

TRANSLATE THIS PAGE:

1.  Första delen av bloggen för ett resonemang om vem som styr Sverige:
1.1 Sveriges försvar rustar upp, försvarsanslagen ökar, allmän värnplikt återinförs.
Efter 200 år av i det närmaste oavbruten fred, deltar Sverige nu (2017) sedan ett par år i krig i Mellanöstern (Irak). Ingen debatt har föregått beslutet att sända trupper. Truppernas agerande är hemligt. (Sverige deltar också sedan några år i NATO:s krig i Afganistan. Svenska JAS deltog i insatsen i Libyen, vilken dock var FN-sanktionerad.)
Varför sker detta? Något hot från omvärlden har inte tillkommit.

Next page in this introduction


 

Ad.
Trots att inga hot från omvärlden tillkommit rustar Sverige upp. Varför spelar media och politiker upp detta drama för oss? Det ger inget sammanhang. Ryssland har inte reagerat aggressivt på t.ex Irakkriget, sanktioner, Skripaldramat.
Liksom vad gäller invandringen spelar media och politiker upp en film för medborgarna. Filmen ger inget sammanhang och vi kan inte påverka den. Samtliga partier har likartade åsikter.
Bloggen undersöker …

 Nytt regemente invigs på Gotland   
                    
 Sveriges försvar får i dag för första 
 gången sedan andra världskriget ett  
 nytt regemente när nya P18 på Gotland 
 invigs av kungen, statsministern och 
 ÖB.                  
                    
 Sedan ön blev av med det sista rege- 
 mentet, gamla P18, för 13 år sedan har
 Gotland i stort varit avmilitariserat.
                    
 -Att inrätta ett regemente på Gotland 
 är en tydlig säkerhetspolitisk signal 
 om hur viktigt vi från regeringens och
 Sveriges sida anser att Gotland är,  
 säger försvarsminister Peter Hultqvist
 (S). Regementet med stridsgruppen ska 
 omfatta cirka 350 personer. 
TextTV 2018 05 21

 
Om kriget kommer måste vi klara oss själva några dagar tills dess systemen börjar fungera säger generaldirektören! Han hänvisar till ett det säkerhetspolitiska läget som han bedömer har blivit osäkrare!

 Krigsbroschyr till alla hushåll    
                    
 I nästa vecka skickas broschyren "Om 
 krisen eller kriget kommer" till   
 samtliga 4,8 miljoner svenska hushåll.
 Broschyren är framtagen av Myndigheten
 för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
 på regeringens uppdrag.        
                    
 -Sverige är tryggare än många länder, 
 men det finns hot, säger MSB:s    
 generaldirektör Dan Eliasson och   
 nämner bl.a. ett osäkrare säkerhets- 
 politiskt läge och internetberoendet. 
                    
 -Det är viktigt att vi är förberedda 
 på att klara oss själva i några dagar 
 till dess att systemen börjar fungera 
 igen, säger Dan Eliasson. 
TextTV 2018 05 21


-1- , -2- , -3- , -4- , -5- , -6- , -7- , -8-
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 09 Earlier: Greta Thunberg -The Green Mini Dictator


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning?


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.