20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar; motiv, orsaker; argumentation; waste of time – News media and globalization

20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar; motiv, orsaker; argumentation; waste of time

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

Bloggens uppkomst

Det grundläggande synsättet för bloggen har skapats genom att upptäckten av motstridande uppgifter i massmedia. Författaren reser ofta, främst utanför Europa, och finner ofta att de uppgifter media ger om förhållanden i andra länder inte är korrekt skildrade.

Bloggens tillkomst utlöstes av att Sverige, efter 200 år av fred, gick i krig i Mellanöstern. Under försöken att finna orsakerna till ett så huvudlöst tilltag, upptäckte författaren att vårt inträde i kriget bara är en del i globaliseringen vilken även omfattar t.ex massinvandring och extremfeminism.

När media envist fokuserar på något tvingas bloggen studera det vilket kanske kan vara bra eftersom de studerar något den inte själv utgör målgeupp för och därmed kanske kan komma med kritiska infallsvinklar. Detta inteäffade t.ex för medias envisa framhållande av Elon Musk.

Man försöker hemlighålla globaliseringen eftersom den minskar folks inflytande över sin levnadssituation. Ett motiv för att skriva bloggen har därför varit att ge andra bättre grund för att ta ställning till globaliseringen genom att beskriva dess konsekvenser.

Om man följer media och Internetaktörer lär man sig deras värderingar. The Guardian är extremt globalistisk. Om den kritiserar (globalistiska) Israel så finns en baktanke. Läser man artikeln om kritik mot att Israel håller Melodifestivalen kritiskt, inser man att den är ett försök att få det att se ut som om anrisemitism är vanlig.

Vid försöken att följa rapporteringen från Irak såg man att nyhetsrapporteringen därifrån låg under en praktiskt taget total blackout. Nyhetsmedia hade helt avstått från att beskriva vad som hände.

Medan Obama var president var det svårt att se skillnad mellan president och globalister/Deep State i USA. Men när sedan Trump tillträdde kunde man inse att det inte är USA som media stöder. Trump behandlades ju extremt negativt i media. Media stöder globalisering.

Sprickan som uppstod mellan presidenten och Deep State vid Trumps tillträde gjorde att Deep State blottades för vanligt folk.

Att finna att en USA-älskande, krigsivrande forummedlem har en avatar där Trump liknas vid en gris var mycket förvånande och manade till försök till fördjupad förståelse.

I det läget gick det att förstå att det är USA:s krigföring som stöds, men inte USA som helhet. USA:s krigföring I Mellanöstern stöder Israel. Då upptäckte bloggen att svenska media är till praktiskt taget 100% ägda av judiska intressen.

I den situationen gick det bara att dra en slutsats, att Sveriges huvudlösa inträde i kriget orsakats av våra massmedia.

Genom att följa Irakkriget i media, eller rättare sagt det lilla (och vinklade) som media tillät passera kunde man dra slutsatsen att USA arbetade efter principen att “söndra och härska” – Genom att stödja shiamuslimerna kunde USA kasta Irak i ett kaos där man ännu inte (april 2018) ser en ljusning vad gäller återuppbyggnaden.

Med bilden av Irak som bakgrund kunde man inse att svenska media använder samma metod för att söndra och härska i Sverige genom att framhålla kvinnor och invandrare.

Söndra och härska är vanlig ledarskaps/härskar-metod, men den framhålls naturligtvis inte av ledarskapet. Kulturrevolutionen i Kina ett annat exempel. Där kunde barn få makt över föräldrar och lärare, s.k. revolutionsbrigader få makt över stora delar av samhället.

När man ser att statsministern väljer kurdiska motspelare när han deltar i en sketch måste man fråga sig varför. (Det tog ett par år innan jag fann att kurderna ingått pakt med Israel, med vilken de svenska medieägarna är associerade.)

Genom att se hur i stort samtliga politiska partier har likartade åsikter inser man att en starkare kraft påverkar dessa. Den enda möjliga aktören är media som också agerar som en enhet. Styrningen av detta medie-politikerkomplex sker av det som vissa kallar NWO (New World Order).

Då bloggen initialt rörde Sveriges inträde i kriget, har den skrivits på svenska. I det vidare perspektiv som bloggen nu betraktar skeendet hade det varit lämpligare att skriva på engelska. Författaren hoppas att den översättningsfunktion som inkluderas, fungerar hjälpligt.

Att följa dopingärenden gjorde att bloggen insåg att idrottsmännen behandlades inte efter sina förseelser utan från vilket försvarsblock deras land tillhörde.

Bloggförfattaren är tidigare amatörpilot. Att diskutera haveriutredningar med signaturer som uppger sig vara och i många fall är yrkespiloter är intressant. Under anonymitet i forum torde yrkespiloter kunna säga vad de anser utan risk för repressalier från flygbolagen. Men dessa signaturer rackar fortfarande ned på döda kollegor som inte gjort några uppenbara fel när flygplan störtar pga tekniska fel, ofta pga dåligt underhåll. Att skriva en blogg och förklara hur författaren ser på utredningarna är viktigt.

När bloggen följde dopingärenden, flyghaveriutredningar, internationella frågor etc etc i sociala forum mötte den hela tiden skribenter som inte analyserade situationerna logiskt. Skribenterna argumenterade utifrån fastlagda ståndpunkter oberoende vad som inträffat. Gradvis förstod bloggen innebörden av begreppet “troll” och kunde så småningom inse hur dessa troll stödde samma globalistiska agenda som massmedia.

Att på liknande sätt se hur kunnigt datorfolk struntar i att sprida Linux trots att de säger att det är deras önskan känns märkligt. Att i en blogg formulera vilka krafter som tillåts förhindra en förbättring av datoranvändandet är även det viktigt. Det är viktigt för andra datoranvändare att inse att de problem de står inför hade varit lösta för länge sedan om inte troll betalda av glovalistiska intressen tilläts förkväva aktiviteten hos användarna.

Bloggförfattaren har sett mycken otrevlighet, omotiverade personpåhopp och totalt ologiskt resonerande i Internetforum. Detta behöver inte gälla bara forum som diskuterar politik, det kan även gälla forum som behandlar datorer eller resor. Efter att ha insett arbetsmönstret och omfattningen av globalistiska troll i sociala forum går det ofta ganska lätt att analysera vilken varifrån dessa märkliga, agressiva troll får sin motivation. De är anställda av globalistiska intressen, i politiska forum är de kanske journalister anställda vid MSM.

Att inse att försvaret praktiskt taget aldrig kritiseras gör att man kunde förstå att försvaret är ett primärvärde för media. Sociala forum knutna till MSM tillåter inte ens oskyldiga skämt om försvaret.

Att se om företeelser leder till domstolsförhandlingar kan ge ledtrådar. Johaug stämde aldrig sin läkare och därför var hennes historia falsk. Önationen Tuvalu har ej stämt västvärlden för förlust av landyta pga havsstegring. Därför är havsstegringen en bluff.

Bloggen startades då författaren insåg att mycken information, stridande mot medias agenda, försvinner från Internet, försvinner från Google och Youtube, trådar försvinner från sociala medier etc. Författaren önskar presentera sina åsikter på ett sammanhängande sätt som inte tas  bort från Internet efter en tid, om det strider mot medias agenda. Bloggen vill också spara länkar som ganska snabbt föravinner från Google om de inte stöder den globalistiska agendan.

Det handlar om att försöka rekonstruera de filter som massmedia inför, att avprogrammera sig själv.

Ytterligare en orsak att skriva bloggen är att informera om samhällets egentliga struktur. Samhället styrs av hemliga nätverk. Den som väljer bana i livet bör ha möjligheten att veta vad den förbereder sig inför. Vilka egenskaper är i praktiken önskvärda och vilka är icke det.

Bloggen betraktar Gustav Kasselstrand som en mullvad, ett vänstertroll i högerkläder, utsänd för att splittra den svenska nationalistiska rörelsen. Han och Erik Berglund driver en podcast med namnet “Den kokta grodan”. Bloggen har inte följt denna podd nörmare. Som politisk information är den trevande och poddformatet avskräcker många som inte har tid att lyssna på hela avsnitt. (Detta har diskuterats på.andra platser i denna blogg.) Innehållet i podden betraktas dock som informativt av de som säger sig följa den.

“Den kokta grodan” syftar på ett påstående att om man värmer en groda tillräckligt långsamt så märker den inte temperaturhöjningen utan kokas och dör utan att hoppa ur kasteullen. Uttrycket används ibland på internet och syftar på att det svenska samhället har förändrats i globaliserad riktning under så många år att svenskar inte är medvetna om förändringen.

Överdrivna false flag aktörer som AfS kan studeras för stt se hur de arbetar. De arbetar på ett påstått stödande sätt men ägnar sig i själva berket åt sabotage. De utger sig för att stöda nationalism men försrör i praktiken för nationalism.

Eftet att ha studerat dessa grova false-flag-försök är det lättsre att förstå aktörer som Musk eller Shuttlwworth.

Ett sätt att stärka misstanke om fake news är naturligtvis att jämföra olika källor. Något man kan vara observant på är hur kraftigt en nyhet presenteras. Om mer krigshetsande media som t.ex Yahoo och MSNBC har mer överdrivna skildringar om truppasamlingar än vanligt i förhållande till mer sansade media kan händelsen vara fake news.

En orsak att studera troll och sociala forum är tonfallet. En person som argumenterar hövligt, utan att förolämpa, diskuterar ämnet möts ofts av stora antal debattörer som attackerar personen med grova, irrelevanta påhopp. Bloggen fann det i tressant att anslysera dessa troll. De visade sig ha samma värderingar som massmedia och är förmodligen anställda där.

Eftersom denna bloggförfattare befunnit sig utanför Sverige största delen av de senaste 20 åren, är det möjligt att författaren ser tydligare hur samhället förändrats.

Författaren befinner sig f.n. på Mindanao. En muslimsk gerilla anses härja på ön. Befolkningen i städer är ofta övervägande kristen. Det är dock en stor upoblandning av muslimer. Man ser mycket ofta huvuddukar och en hel del kvinnor i burka. Det som dock verkar skilja mot sveriger att hatet mellan grupperna är mindre.

En insikt gjordes när en irak skrev att USA använde shia för att kontrollera landet genom härska och söndra. Då kunde man inse att kvinnor och invandrare används på samma sätt i Sverige.

En annan insikt gjordes då ett troll skrev att “nationen Sverige ägnade sig åt illegal vapensmuggling med färjan Estonia”. Estonia var möjligen en färjekatastrof men troligare en fejkad situation. Den skapades efter Sovjetunionens fall för att hålla det kalla kriget vid liv

. . .

I många fall använder bloggen någon av följande metoder att analysera medias påverkan

Follow key figures: Greta Thunberg, Elon Musk, Bill Gates,

Bloggförfattaren har ej och har aldrig haft någon yrkesmässig eller liknande kontakt med media. Slutsatserna i bloggen är enbart dragna från att studera motstridiga mediauppgifter samt även jämföra utrikesreportage med verkliga förhållanden som de tett sig under bloggförfattarens omfattande resor.

Bloggen sammanfattar några upptäckter av massmedias motiv och verkningsmekanismer som varit okända för författaren fram till för ett par år sedan. (Detta skrivs mars 2018)

Ytterligare ett motiv att skriva bloggen är att information på Internet förvrängs med tiden. Det liknar sanningsministeriets verksamhet i George Orwells roman 1984. En avsikt med bloggen är att dokumentera skeendet, spara länkar och ibland screen shots. Sociala fora som kontrolleras av MSM modererar bort, döljer, flyttar inlägg till tavlor för vad MSM försöker stämpla som konspirationsteorier. Alla äldre inlägg i diskussionerna är ej tillgängliga. Vissa inlägg går ej att hitta om man söker på författaren.

Bloggens avsikt är att i all enkelhet försöka dokumentera vissa politiska skeenden som de tett sig ur författarens synvinkel.

Bloggens metoder

vinkling

Differensstudier

Efter att ha studerat en artikel följs  nyheten upp under en tid och jämförs med så många andra media som  möjligt. På detta sätt försöker man skapa en  bild av vad som verkligen hänt och vad som var känt när artikeln skrevs.

Sedan jämförs artikelns innehåll med vad man finner genom de mer ingående studierna. Skillnaden mellan dessa bilder utgör den påverkan media försöker utsätta oss för.

kollisionsstudier

Ibland uppstår motsättningar mellan olika intressen som media försöker skydda. Media skyddar t.ex. både globalister och feminister. Men när “feministen” Zaida Catalán mördas av globaliska intressen i Kongo så mörklägger media mordet och utredningen. Av detta lär man sig att media skyddar globalismen mer än feminismen.
Samma gällde när svenska media inte stödde kvinnan Marine Le Pen utan mannen/globalisten Emmanuel Macron.
Eller när invandrare inte får bra information av hyresvärd eller försäkringsbolag.
[collision, collide]

Turning point

A significant point in writing the blog was the Skripal case. The author then realized that the news can be distorted to any extent by a global network of newspapers joining and protecting each other, publishing any lies. At that time some famous cases were published. What happened could bit have been real.

Russia would never damage its reputatuon by attacking a used spy with nerve gas. Especially not two incidents, one during soccer WC in Russia, rhe other during presidential elections.

Catalán would not have made a secret recording revealing the Congolese government and then go out ibto the djungle and get killed. She was picture perfect from looks to political correctness. Had it been real she would now be a great heroine. But the story was foegotten.

Assange behaved irrationally and put himself in trouble. Wikileaks contains correct leaks but of no damaging value. A bit like Hunter Biden’s laptop.

The only reasonable explanation of Kamphuis disappeance is that he assisted in it to try to dissuade others from working for integrity.

So ghis type of stories seem less common today, maybe. They reveal the system even though any causal newspaper reader may fall for them.

värdeladdade ord

Exempel: När Therese Johaug kallades till domstolsförhör skrev TextTV att hon inbjudits till domstolen. Ett sådant stilbrott förklaras med att mediet önskar förringa allvaret i hennes situation

inblandning

Om en artikel blandar in ovidkommande material, som kanske har med nyhetens huvudperson att göra, men inte med  nyheten, får man studera detta materials innehåll. Det kan ofta vara en ledtråd till artikelns vinkling.

totalbildsanalys

Om brutala, muskulösa, polismördare får “predika nazism”, som i pjäsen “Sju tre” så är inte nazism den avsedda eller erhållna påverkan. Påverkan är den motsatta: Pjäsen skapar teatral nazism och även ett hat mot nazismen. Hatet mot rasutrotning är rätt. Men inte att skapa salongsnazism eller att inte klart redogöra för vad som sker. Totalbildsanalys handlar om att se om någon ytterligare påverkan sker av läsaren, förutom av det rent bokstavliga innehållet i en artikel.

konsekvensbedömning

Om enstaka medier påstår att en brittisk spion förgiftas med nervgas på order av Putin, så förväntar man sig maximal utredning och pådrag i media. Om så inte sker, talar mycket för fake news.

fördröjning

Material som publiceras med en fördröjning ger ofta ledtrådar till vad media försöker mörklägga.

vinkling

Om man genom att läsa flera medier, göra konsekvensbedömning etc, lyckas skaffa sig en uppfattning om vad som egentligen hänt, så jämför man detta med varje mediums skildring av händelsen. Skillnaden utgör mediets vinkling och säger ofta mycket om hur det behandlar nyheter generellt.

mediernas reaktion

medierna är ofta välinformerade, men döljer informaitnoen för oss. Genom att studera mediernas reaktion kan man ofta lära mycket. Att medier hetsar mot krig är mycket uppenbart. När medierna då motarbetar Trump kommer man till slutsatsen att Trump verkar för fred. MSM-troll i sociala medier motarbetar Anders Borg, således är han troligen en kompetent kraft. Samma troll stöder Kasselstrand som följdaktligen visade sig vara en mullvad.

erkännanden

Man kan praktiskt taget utgå från att media inte erkänner några egentliga fel. Om media erkänner något så är det ofta ett  villospår.

Om CNN “erkänner” att de skriver ned Trump för att de tjänar pengar på det så är det för att dölja deras politiska agenda mot Trump.

Om norsk media ber om ursäkt för anklagelser om doping mot deras landslag är detta del i en regisserad process. Media har från början, medvetet felaktigt, anklagat landslaget för doping. Genom den stora mängd ursäkter som senare måste avges, försöker norsk media ta fokus från andra dopinganklagelser mot det norska landslaget.

urval

Genom att studera vad media väljer ut för publicering kan man skapa en bild av deras agenda.

media och troll bluffar
Om media och troll framhåller något är det vanligen fel.
[media och troll bluffar]
Se Venezuela.

mörkläggning

Media kritiserar oavbrutet Rysslands bombning av Aleppo men mörklägger USA:s bombning av Mosul.

framhävande, uppblåsning

Nordkorea har avfyrat många missiler, utfört många provsprängningar och ofta utsätts för så aktioner. Men vid en tidpunkt då media finner gynnsamt så  uppstår plötsligt en “kris”.

Om ursprungsmaterialet inte är känt så är det nu det svårt att bedöma urvalet. Anders Borgs snedfylla gavs stor uppmärksamhet i media. Men ingen vet om lika förnedrande episoder inträffat tidigare men då utförts av personer vilka media vill skydda.

Detta är sannolikt en mycket viktig mekanism. Den är dock svår att studera då man inte känner ursprungsmaterialet. Media kan mycket väl ha material de kunde blåsa upp till skandaler, om många olika individer. Men de väljer bara ut material som stöder deras agenda.

Det en läsare uppfattar som omotiverad uppblåsning (och ibland mörkläggning) kan tas som utgångspunkt för att förstå medias arbetssätt.

När en nyhet blåsts upp bör man fråga sig om detta skett för att innehållet gynna medias agenda. Om så inte är helt uppenbart,  är man vara extra vaksam på att uppblåsningen inge skett med avsikavsikten att stjäla fokus från någon annan nyhet, dvs dränka den.

proportionalitet

Medias behandling av ett ämne bör stå i proportionalitet till hur viktigt ämnet är. Om DN får en fotograf skottskadad i krig eller om någon påstår att det går att fuska genom att öppna dopingprovsflaskor så förväntas detta ge stora rubriker. När detta inte skedde kan man  misstänka att nyheterna är falska.

Omotiverade handlingar

När man möter ologiska handlingar/
motstridiga förhållanden försöker man finna den felande faktor som gör handlingen logisk.

Om Trump uttalar stöd för att Jerusalem är Israels huvudstad så får han kritik, t.o.m. från judiska media. Eftersom en politiker aldrig spontan gör något som skadar den själv, så finns här en dold faktor.

I detta fall visade sig faktorn vara att en av Trumps sponsorer satt press på honom för att avge uttalandet.

Dog in the night time

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time is a Sherlock Holmes novel where Holmes solves a case by  noting the absence of expected facts.

E.g. the murder of Catalan or the Skripal “nerve gas attack” ought to have elicited major nation wide man hunts  but did not. Catalans murder was perpetrated by the govt, supported by the UN and the nerve gas attack was fake.

See further here

handling

För att bedöma trovärdigheten i ett uttalande kan man se om uttalandet åtföljs av handling. Om media sprider tomma uttalanden är det troligt att uttalandena återges för att framhäva medias agenda.

personlighetsbedömning

För att  bedöma om ett konto på ett socialt forum är äkta eller skrivs av troll (som egentligen har andra åsikter) kan man försöka bilda sig en helhetsbild av personen som skriver. Vissa personegenskapet är praktiskt taget oförenliga. Uppvisar kontot sådana egenskaper, skrivs det av troll.

Källor

Journalister använder ibland en låtsaskompis som säger det som journalisten vill höra.

Man måste noggrant hålla reda på vad en mening beskriver. I detta fall anger meningen att en armetalesman sagt något. För att veta om motsvarande händelse inträffat måste man försöka göra vidare efterforskningar.

Nigerian army says it repels suspected Boko Haram militant attack

Ibland använda anonyma kompisar. “En källa vid säkerhetstjänsten uppger …” betyder att säkerhetstjänsten står bakom uttalandet men ingen kan någonsin göras ansvarig för påståendet.

 

troll

Reading MSM-troll posts you learn their intentions. If a troll writes “seeing the bad behavior of Muslim immigrants, I would prefer a Jew any day”. Then it is clear the immigration and medias creation of conflict around it is to move focus from the Jews.

If trolls advocate something it is probably in line with MSM agenda. If trolls become silent, the subject is probably sensitive. If trolls argue against something it is often something useful and good.

Knowing who is a troll is very useful for obtaining correct information. To know this you must stay in a forum for a while and see the posters opinion in several questions.

Also MSM can be used to evaluate people, situations etc. If you make the assunption that MSM is globalist you can study what MSM hates and assume it is not globalist. At present 2018 07 23 media hates: Trump, Putin, Borg, Sverigedemokraterna.

One must naturally be careful assuming MSM is always wrong, but sadly it seems to be true.

comparing with web archives
comparing an article (title) with archives like Wayback Machine will show if the article was rewritten and this trend will often show newsmedias intentions

Read newspapers that contain exaggerated regime propaganda, like Swedish PS SvT or CNN to see trends more easily.

Just look at the end result of a process, it is not accidental.
In politics, nothing happens by accident. If it does, you can bet it was planned that way. — Franklin D Roosevelt.

För att se mönster av metoder och problem som globaliseringen ger upphov till, handlar analys av globala verksamheter ofta om att försöka läsa så mycket nyheter som möjligt inom olika områden. Om man har tid att göra det så kan materialet uppnå en “kritisk massa” när det går att associera mellan skilda ämnesområden för att kunna beskriva de verkliga underliggande orsakerna och inte de svepskäl som massmedia anger som orsaker för händelser. T.ex. är den “gröna omställningen” en slags ny relifion som skall ge globala oraganisationer möjlighet att ta över makt och resurser under förvändning att de förbättrar den blobala miljön, såsom t.ex. klimatet. T.o.m. FN:s klimatpanel IPCC är ganska försiktig i sina uttalanden och presenterar inget katastroscenariao.

wwr: 83156863
Iradeorum: 83150436
Du sysslar med falsk logik och nonsenskorrelation. Samma typ av resonemang som exempelvis gör att vissa drar slutsatsen att Hitler var en ZOG-agent.
—-

Nu kom Godwins lag in i diskussionen, tror jag 😀

Vi som inte deltar i mötena där världens öde planeras måste utgå från vad som sker. Då är det effektivaste att “follow the money” och se till resultaten. Att försöka analysera utifrån Expressens rubriker “Putin har cancer” och liknande är dömt att misslyckas.

Inget inom politik sker som bekant av en slump

In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.
—-

Pres. FDRoosevelt

“Kriget har lett till att USA får sälja gas/olja till oss, Putin blir rikare, rubeln är starkare än före kriget, Europa kraschar och vi har redan varit tvungna att börja betala till Ukraina. Det är inte Putin som betalar.”

Europa förlorar nästan alltid i det geopolitiska spelet. Det är dessutom logiskt. Vi har tillräckligt små länder för att kunna utöva demokrati om inte EU tar hem spelet och lyckas slita inflytandet ur våra händer och centralisera makten till Bryssel. Man försöker slå ut de små, framgångsrika europeiska länderna genom att skapa ett nytt Sovjetunionen i Europa.
—-

%%%%% metoder

seeping out “breaking news”
Sometimes important news are presented in snaller letters, maybe only in a few newspapers. This is often a sign that the news ia false. E.g. like in the Kamphuis case. Very late, friends claim that police has released pjone traces and a crucial interview with train staff. It only came in two French newspapers. Nothing in Norway or Holland.

To further try to sneak out this piece of news, it originated from a Le Monde paywall article that was “read” by rtbf.

Writing this blog, the author has become more and more aware of the total control that “NWO” has over news nedia, social media, authorities, police etc. This blog only uses open material that has been published in newspapers. For personal safety its author still hesitstes to continue many discussions on the Internet and to write certain blog posts.


For example the example of Kamphuis is frightening. He was an activist against mass surveillance. He disappeared.

bakgrund
Genom att studera främst personers bakgrund finner man deras egentliga motiv. Kasselstrand är militär och företagsekonom som globaliserat jordbruk i öststater och kan knappast vara nationalist. Fourneyron drev kampanj föe att stänga av alla ryssar ibternationellt. Hon är nunchef föe ITA vilket således är en politisk organisation.

etnicitet, sexuell läggning
Personer av judisk börd och homosexuella är, som bloggen beskrivit, två grupper som är kopplade till globaliseringen. När personer ur dessa gruoper agerar skall man studera detta ärmare om de t.ex påstår sig vara nationalister. Paetiledaren för det nationalistiska partiet MED är homosexuell samt av judisk börd. Han torde vara en mullvad/false flag.

argumentation

You can argue against fake news in two ways

1. You can say it is fake:
“Assange must be CIA since WL is on Amazon/Bahnhof O.S. server, JA should have returned to Sweden to settle w police. …”

2. You can point out inconsistencies within the agenda:
Media are cowards not to defend JA now when they used his material 10 years ago. …”

%%%%% argumentation

Omvärderingar, re-evaluation

Texter skrivs löpande om. Publikationsdatum ges till varje post för att passa i sammanhang med poster inom samma område.

Bloggen är ett försök till vetenskaplig approach till nyhetsmedias påverkan av samhället även innefattande försök till studium av bakomliggande drivkrafter. Bloggen är ett experiment där texten löpande skrivs om.

Däremot anser bloggen att det är självklart för nyhetsmedier med stor genomslagskraft att de dokumenterar alla editeringar som görs till artiklar samt att artiklarna ligger kvar på nätet. Bloggen har beskrivit brister i detta för Text-TV och The Guardian.

Bloggen har inte väsentligen ändrat ståndpunkter sedan den påbörjades. Vissa detaljer har omprövats:

Den video som beskrev morden på Catalán oxh Sharp, uppfattade bloggen som falsk. Senare data har dock visat att den troligen är äkta.

Rörelsen Scientology har bloggen allt mer kommit att uppfatta som false flag. Den låtsas attackera globalistiska intressen på ett sätt som uppfattas som att själva attacken är omotiverad.

Assange och Wikileaks har alltmer kommit att uppfattas som false-flag-opera-törer/-ioner kontrollerade av USA.

Kamphuis did not die as the blog first suspected. He was likely given a new identity, faking a killing to scare off future activists.
[ useful idiots ]

Three major discoveries were, in order

1. Left-right is dead now all is gal-tan
2. All have united, all opposition is controlled
3. Newspapers, trolls mostly use as hominem (like Asperger)

In summary, much of the blog is about deconstructing media motives feom their often indirect way of mind control. By finding and deducting media bias better information can be obtained.

slöseri med tid
waste of time

Following

Mueller investigation: president Trump was probably going to jail next week, for a long time, but nothing came through
“Mueller investigation – a ‘speeding bullet’ towards the president’s brain” :no:

Brexit negotiations: 4.5 yrs w/out progress and one week before deadline they decided to continue as before

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

20.02 01 === Sammanfattning ===

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »