Categories
01 trolling, trolls 02 hate, hatred, haters 2.1 about the blog 9.0 meta borg trump zAll pages

20.01 Bloggens uppkomst och metoder; omvärderingar; motiv, orsaker

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

Bloggens uppkomst

Det grundläggande synsättet för bloggen har skapats genom att upptäckten av motstridande uppgifter i massmedia. Författaren reser ofta, främst utanför Europa, och finner ofta att de uppgifter media ger om förhållanden i andra länder inte är korrekt skildrade.

Bloggens tillkomst utlöstes av att Sverige, efter 200 år av fred, gick i krig i Mellanöstern. Under försöken att finna orsakerna till ett så huvudlöst tilltag, upptäckte författaren att vårt inträde i kriget bara är en del i globaliseringen vilken även omfattar t.ex massinvandring och extremfeminism.

När media envist fokuserar på något tvingas bloggen studera det vilket kanske kan vara bra eftersom de studerar något den inte själv utgör målgeupp för och därmed kanske kan komma med kritiska infallsvinklar. Detta inteäffade t.ex för medias envisa framhållande av Elon Musk.

Man försöker hemlighålla globaliseringen eftersom den minskar folks inflytande över sin levnadssituation. Ett motiv för att skriva bloggen har därför varit att ge andra bättre grund för att ta ställning till globaliseringen genom att beskriva dess konsekvenser.

Om man följer media och Internetaktörer lär man sig deras värderingar. The Guardian är extremt globalistisk. Om den kritiserar (globalistiska) Israel så finns en baktanke. Läser man artikeln om kritik mot att Israel håller Melodifestivalen kritiskt, inser man att den är ett försök att få det att se ut som om anrisemitism är vanlig.

Vid försöken att följa rapporteringen från Irak såg man att nyhetsrapporteringen därifrån låg under en praktiskt taget total blackout. Nyhetsmedia hade helt avstått från att beskriva vad som hände.

Medan Obama var president var det svårt att se skillnad mellan president och globalister/Deep State i USA. Men när sedan Trump tillträdde kunde man inse att det inte är USA som media stöder. Trump behandlades ju extremt negativt i media. Media stöder globalisering.

Sprickan som uppstod mellan presidenten och Deep State vid Trumps tillträde gjorde att Deep State blottades för vanligt folk.

Att finna att en USA-älskande, krigsivrande forummedlem har en avatar där Trump liknas vid en gris var mycket förvånande och manade till försök till fördjupad förståelse.

I det läget gick det att förstå att det är USA:s krigföring som stöds, men inte USA som helhet. USA:s krigföring I Mellanöstern stöder Israel. Då upptäckte bloggen att svenska media är till praktiskt taget 100% ägda av judiska intressen.

I den situationen gick det bara att dra en slutsats, att Sveriges huvudlösa inträde i kriget orsakats av våra massmedia.

Genom att följa Irakkriget i media, eller rättare sagt det lilla (och vinklade) som media tillät passera kunde man dra slutsatsen att USA arbetade efter principen att “söndra och härska” – Genom att stödja shiamuslimerna kunde USA kasta Irak i ett kaos där man ännu inte (april 2018) ser en ljusning vad gäller återuppbyggnaden.

Med bilden av Irak som bakgrund kunde man inse att svenska media använder samma metod för att söndra och härska i Sverige genom att framhålla kvinnor och invandrare.

Söndra och härska är vanlig ledarskaps/härskar-metod, men den framhålls naturligtvis inte av ledarskapet. Kulturrevolutionen i Kina ett annat exempel. Där kunde barn få makt över föräldrar och lärare, s.k. revolutionsbrigader få makt över stora delar av samhället.

När man ser att statsministern väljer kurdiska motspelare när han deltar i en sketch måste man fråga sig varför. (Det tog ett par år innan jag fann att kurderna ingått pakt med Israel, med vilken de svenska medieägarna är associerade.)

Genom att se hur i stort samtliga politiska partier har likartade åsikter inser man att en starkare kraft påverkar dessa. Den enda möjliga aktören är media som också agerar som en enhet. Styrningen av detta medie-politikerkomplex sker av det som vissa kallar NWO (New World Order).

Då bloggen initialt rörde Sveriges inträde i kriget, har den skrivits på svenska. I det vidare perspektiv som bloggen nu betraktar skeendet hade det varit lämpligare att skriva på engelska. Författaren hoppas att den översättningsfunktion som inkluderas, fungerar hjälpligt.

Att följa dopingärenden gjorde att bloggen insåg att idrottsmännen behandlades inte efter sina förseelser utan från vilket försvarsblock deras land tillhörde.

Bloggförfattaren är tidigare amatörpilot. Att diskutera haveriutredningar med signaturer som uppger sig vara och i många fall är yrkespiloter är intressant. Under anonymitet i forum torde yrkespiloter kunna säga vad de anser utan risk för repressalier från flygbolagen. Men dessa signaturer rackar fortfarande ned på döda kollegor som inte gjort några uppenbara fel när flygplan störtar pga tekniska fel, ofta pga dåligt underhåll. Att skriva en blogg och förklara hur författaren ser på utredningarna är viktigt.

När bloggen följde dopingärenden, flyghaveriutredningar, internationella frågor etc etc i sociala forum mötte den hela tiden skribenter som inte analyserade situationerna logiskt. Skribenterna argumenterade utifrån fastlagda ståndpunkter oberoende vad som inträffat. Gradvis förstod bloggen innebörden av begreppet “troll” och kunde så småningom inse hur dessa troll stödde samma globalistiska agenda som massmedia.

Att på liknande sätt se hur kunnigt datorfolk struntar i att sprida Linux trots att de säger att det är deras önskan känns märkligt. Att i en blogg formulera vilka krafter som tillåts förhindra en förbättring av datoranvändandet är även det viktigt. Det är viktigt för andra datoranvändare att inse att de problem de står inför hade varit lösta för länge sedan om inte troll betalda av glovalistiska intressen tilläts förkväva aktiviteten hos användarna.

Bloggförfattaren har sett mycken otrevlighet, omotiverade personpåhopp och totalt ologiskt resonerande i Internetforum. Detta behöver inte gälla bara forum som diskuterar politik, det kan även gälla forum som behandlar datorer eller resor. Efter att ha insett arbetsmönstret och omfattningen av globalistiska troll i sociala forum går det ofta ganska lätt att analysera vilken varifrån dessa märkliga, agressiva troll får sin motivation. De är anställda av globalistiska intressen, i politiska forum är de kanske journalister anställda vid MSM.

Att inse att försvaret praktiskt taget aldrig kritiseras gör att man kunde förstå att försvaret är ett primärvärde för media. Sociala forum knutna till MSM tillåter inte ens oskyldiga skämt om försvaret.

Bloggen startades då författaren insåg att mycken information, stridande mot medias agenda, försvinner från Internet, försvinner från Google och Youtube, trådar försvinner från sociala medier etc. Författaren önskar presentera sina åsikter på ett sammanhängande sätt som inte tas  bort från Internet efter en tid, om det strider mot medias agenda. Bloggen vill också spara länkar som ganska snabbt föravinner från Google om de inte stöder den globalistiska agendan.

Det handlar om att försöka rekonstruera de filter som massmedia inför, att avprogrammera sig själv.

Ytterligare en orsak att skriva bloggen är att informera om samhällets egentliga struktur. Samhället styrs av hemliga nätverk. Den som väljer bana i livet bör ha möjligheten att veta vad den förbereder sig inför. Vilka egenskaper är i praktiken önskvärda och vilka är icke det.

Bloggen betraktar Gustav Kasselstrand som en mullvad, ett vänstertroll i högerkläder, utsänd för att splittra den svenska nationalistiska rörelsen. Han och Erik Berglund driver en podcast med namnet “Den kokta grodan”. Bloggen har inte följt denna podd nörmare. Som politisk information är den trevande och poddformatet avskräcker många som inte har tid att lyssna på hela avsnitt. (Detta har diskuterats på.andra platser i denna blogg.) Innehållet i podden betraktas dock som informativt av de som säger sig följa den.

“Den kokta grodan” syftar på ett påstående att om man värmer en groda tillräckligt långsamt så märker den inte temperaturhöjningen utan kokas och dör utan att hoppa ur kasteullen. Uttrycket används ibland på internet och syftar på att det svenska samhället har förändrats i globaliserad riktning under så många år att svenskar inte är medvetna om förändringen.

Överdrivna false flag aktörer som AfS kan studeras för stt se hur de arbetar. De arbetar på ett påstått stödande sätt men ägnar sig i själva berket åt sabotage. De utger sig för att stöda nationalism men försrör i praktiken för nationalism.

Eftet att ha studerat dessa grova false-flag-försök är det lättsre att förstå aktörer som Musk eller Shuttlwworth.

En orsak att studera troll och sociala forum är tonfallet. En person som argumenterar hövligt, utan att förolämpa, diskuterar ämnet möts ofts av stora antal debattörer som attackerar personen med grova, irrelevanta påhopp. Bloggen fann det i tressant att anslysera dessa troll. De visade sig ha samma värderingar som massmedia och är säkertý anställda där.

Eftersom denna bloggförfattare befunnit sig utanför Sverige största delen av de senaste 20 åren, är det möjligt att författaren ser tydligare hur samhället förändrats.

Författaren befinner sig f.n. på Mindanao. En muslimsk gerilla anses härja på ön. Befolkningen i städer är ofta övervägande kristen. Det är dock en stor upoblandning av muslimer. Man ser mycket ofta huvuddukar och en hel del kvinnor i burka. Det som dock verkar skilja mot sveriger att hatet mellan grupperna är mindre.

En insikt gjordes när en irak skrev att USA använde shia för att kontrollera landet genom härska och söndra. Då kunde man inse att kvinnor och invandrare används på samma sätt i Sverige.

En annan insikt gjordes då ett troll skrev att “nationen Sverige ägnade sig åt illegal vapensmuggling med färjan Estonia”. Estonia var möjligen en färjekatastrof men troligare en fejkad situation. Den skapades efter Sovjetunionens fall för att hålla det kalla kriget vid liv

. . .

I många fall använder bloggen någon av följande metoder att analysera medias påverkan

Bloggförfattaren har ej och har aldrig haft någon yrkesmässig eller liknande kontakt med media. Slutsatserna i bloggen är enbart dragna från att studera motstridiga mediauppgifter samt även jämföra utrikesreportage med verkliga förhållanden som de tett sig under bloggförfattarens omfattande resor.

Bloggen sammanfattar några upptäckter av massmedias motiv och verkningsmekanismer som varit okända för författaren fram till för ett par år sedan. (Detta skrivs mars 2018)

Ytterligare ett motiv att skriva bloggen är att information på Internet förvrängs med tiden. Det liknar sanningsministeriets verksamhet i George Orwells roman 1984. En avsikt med bloggen är att dokumentera skeendet, spara länkar och ibland screen shots. Sociala fora som kontrolleras av MSM modererar bort, döljer, flyttar inlägg till tavlor för vad MSM försöker stämpla som konspirationsteorier. Alla äldre inlägg i diskussionerna är ej tillgängliga. Vissa inlägg går ej att hitta om man söker på författaren.

Bloggens avsikt är att i all enkelhet försöka dokumentera vissa politiska skeenden som de tett sig ur författarens synvinkel.

Bloggens metoder

vinkling

Differensstudier

Efter att ha studerat en artikel följs  nyheten upp under en tid och jämförs med så många andra media som  möjligt. På detta sätt försöker man skapa en  bild av vad som verkligen hänt och vad som var känt när artikeln skrevs.

Sedan jämförs artikelns innehåll med vad man finner genom de mer ingående studierna. Skillnaden mellan dessa bilder utgör den påverkan media försöker utsätta oss för.

kollisionsstudier

Ibland uppstår motsättningar mellan olika intressen som media försöker skydda. Media skyddar t.ex. både globalister och feminister. Men när “feministen” Zaida Catalán mördas av globaliska intressen i Kongo så mörklägger media mordet och utredningen. Av detta lär man sig att media skyddar globalismen mer än feminismen.
Samma gällde när svenska media inte stödde kvinnan Marine Le Pen utan mannen/globalisten Emmanuel Macron.
Eller när invandrare inte får bra information av hyresvärd eller försäkringsbolag.
[collision, collide]

värdeladdade ord

Exempel: När Therese Johaug kallades till domstolsförhör skrev TextTV att hon inbjudits till domstolen. Ett sådant stilbrott förklaras med att mediet önskar förringa allvaret i hennes situation

inblandning

Om en artikel blandar in ovidkommande material, som kanske har med nyhetens huvudperson att göra, men inte med  nyheten, får man studera detta materials innehåll. Det kan ofta vara en ledtråd till artikelns vinkling.

totalbildsanalys

Om brutala, muskulösa, polismördare får “predika nazism”, som i pjäsen “Sju tre” så är inte nazism den avsedda eller erhållna påverkan. Påverkan är den motsatta: Pjäsen skapar teatral nazism och även ett hat mot nazismen. Hatet mot rasutrotning är rätt. Men inte att skapa salongsnazism eller att inte klart redogöra för vad som sker. Totalbildsanalys handlar om att se om någon ytterligare påverkan sker av läsaren, förutom av det rent bokstavliga innehållet i en artikel.

konsekvensbedömning

Om enstaka medier påstår att en brittisk spion förgiftas med nervgas på order av Putin, så förväntar man sig maximal utredning och pådrag i media. Om så inte sker, talar mycket för fake news.

fördröjning

Material som publiceras med en fördröjning ger ofta ledtrådar till vad media försöker mörklägga.

vinkling

Om man genom att läsa flera medier, göra konsekvensbedömning etc, lyckas skaffa sig en uppfattning om vad som egentligen hänt, så jämför man detta med varje mediums skildring av händelsen. Skillnaden utgör mediets vinkling och säger ofta mycket om hur det behandlar nyheter generellt.

mediernas reaktion

medierna är ofta välinformerade, men döljer informaitnoen för oss. Genom att studera mediernas reaktion kan man ofta lära mycket. Att medier hetsar mot krig är mycket uppenbart. När medierna då motarbetar Trump kommer man till slutsatsen att Trump verkar för fred. MSM-troll i sociala medier motarbetar Anders Borg, således är han troligen en kompetent kraft. Samma troll stöder Kasselstrand som följdaktligen visade sig vara en mullvad.

erkännanden

Man kan praktiskt taget utgå från att media inte erkänner några egentliga fel. Om media erkänner något så är det ofta ett  villospår.

Om CNN “erkänner” att de skriver ned Trump för att de tjänar pengar på det så är det för att dölja deras politiska agenda mot Trump.

Om norsk media ber om ursäkt för anklagelser om doping mot deras landslag är detta del i en regisserad process. Media har från början, medvetet felaktigt, anklagat landslaget för doping. Genom den stora mängd ursäkter som senare måste avges, försöker norsk media ta fokus från andra dopinganklagelser mot det norska landslaget.

urval

Genom att studera vad media väljer ut för publicering kan man skapa en bild av deras agenda.

media och troll bluffar
Om media och troll framhåller något är det vanligen fel.
[media och troll bluffar]
Se Venezuela.

mörkläggning

Media kritiserar oavbrutet Rysslands bombning av Aleppo men mörklägger USA:s bombning av Mosul.

framhävande, uppblåsning

Nordkorea har avfyrat många missiler, utfört många provsprängningar och ofta utsätts för så aktioner. Men vid en tidpunkt då media finner gynnsamt så  uppstår plötsligt en “kris”.

Om ursprungsmaterialet inte är känt så är det nu det svårt att bedöma urvalet. Anders Borgs snedfylla gavs stor uppmärksamhet i media. Men ingen vet om lika förnedrande episoder inträffat tidigare men då utförts av personer vilka media vill skydda.

Detta är sannolikt en mycket viktig mekanism. Den är dock svår att studera då man inte känner ursprungsmaterialet. Media kan mycket väl ha material de kunde blåsa upp till skandaler, om många olika individer. Men de väljer bara ut material som stöder deras agenda.

Det en läsare uppfattar som omotiverad uppblåsning (och ibland mörkläggning) kan tas som utgångspunkt för att förstå medias arbetssätt.

När en nyhet blåsts upp bör man fråga sig om detta skett för att innehållet gynna medias agenda. Om så inte är helt uppenbart,  är man vara extra vaksam på att uppblåsningen inge skett med avsikavsikten att stjäla fokus från någon annan nyhet, dvs dränka den.

proportionalitet

Medias behandling av ett ämne bör stå i proportionalitet till hur viktigt ämnet är. Om DN får en fotograf skottskadad i krig eller om någon påstår att det går att fuska genom att öppna dopingprovsflaskor så förväntas detta ge stora rubriker. När detta inte skedde kan man  misstänka att nyheterna är falska.

Omotiverade handlingar

När man möter ologiska handlingar/
motstridiga förhållanden försöker man finna den felande faktor som gör handlingen logisk.

Om Trump uttalar stöd för att Jerusalem är Israels huvudstad så får han kritik, t.o.m. från judiska media. Eftersom en politiker aldrig spontan gör något som skadar den själv, så finns här en dold faktor.

I detta fall visade sig faktorn vara att en av Trumps sponsorer satt press på honom för att avge uttalandet.

Dog in the night time

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time is a Sherlock Holmes novel where Holmes solves a case by  noting the absence of expected facts.

F.ex the murder of Catalan or the Skripal “nerve gas attack” ought to have elicited major nation wide man hunts  but did not. Catalans murder was perpetrated by the govt, supported by the UN and the nerve gas attack was fake.

See further here

handling

För att bedöma trovärdigheten i ett uttalande kan man se om uttalandet åtföljs av handling. Om media sprider tomma uttalanden är det troligt att uttalandena återges för att framhäva medias agenda.

personlighetsbedömning

För att  bedöma om ett konto på ett socialt forum är äkta eller skrivs av troll (som egentligen har andra åsikter) kan man försöka bilda sig en helhetsbild av personen som skriver. Vissa personegenskapet är praktiskt taget oförenliga. Uppvisar kontot sådana egenskaper, skrivs det av troll.

Källor

Journalister använder ibland en låtsaskompis som säger det som journalisten vill höra.

Man måste noggrant hålla reda på vad en mening beskriver. I detta fall anger meningen att en armetalesman sagt något. För att veta om motsvarande händelse inträffat måste man försöka göra vidare efterforskningar.

Nigerian army says it repels suspected Boko Haram militant attack

Ibland använda anonyma kompisar. “En källa vid säkerhetstjänsten uppger …” betyder att säkerhetstjänsten står bakom uttalandet men ingen kan någonsin göras ansvarig för påståendet.

 

troll

Reading MSM-troll posts you learn their intentions. If a troll writes “seeing the bad behavior of Muslim immigrants, I would prefer a Jew any day”. Then it is clear the immigration and medias creation of conflict around it is to move focus from the Jews.

If trolls advocate something it is probably in line with MSM agenda. If trolls become silent, the subject is probably sensitive. If trolls argue against something it is often something useful and good.

Knowing who is a troll is very useful for obtaining correct information. To know this you must stay in a forum for a while and see the posters opinion in several questions.

Also MSM can be used to evaluate people, situations etc. If you make the assunption that MSM is globalist you can study what MSM hates and assume it is not globalist. At present 2018 07 23 media hates: Trump, Putin, Borg, Sverigedemokraterna.

One must naturally be careful assuming MSM is always wrong, but sadly it seems to be true.

seeping out “breaking news”
Sometimes important news are presented in snaller letters, maybe only in a few newspapers. This is often a sign that the news ia false. F.ex like in the Kamphuis case. Very late, friends claim that police has released pjone traces and a crucial interview with train staff. It only came in two French newspapers. Nothing in Norway or Holland.

To further try to sneak out this piece of news, it originated from a Le Monde paywall article that was “read” by rtbf.

Writing this blog, the author has become more and more aware of the total control that “NWO” has over news nedia, social media, authorities, police etc. This blog only uses open material that has been published in newspapers. For personal safety its author still hesitstes to continue many discussions on the Internet and to write certain blog posts.


For example the example of Kamphuis is frightening. He was an activist against mass surveillance. He disappeared.

bakgrund
Genom att studera främst personers bakgrund finner man deras egentliga motiv. Kasselstrand är militär och företagsekonom som globaliserat jordbruk i öststater och kan knappast vara nationalist. Fourneyron drev kampanj föe att stänga av alla ryssar ibternationellt. Hon är nunchef föe ITA vilket således är en politisk organisation.

etnicitet, sexuell läggning
Personer av judisk börd och homosexuella är, som bloggen beskrivit, två grupper som är kopplade till globaliseringen. När personer ur dessa gruoper agerar skall man studera detta ärmare om de t.ex påstår sig vara nationalister. Paetiledaren för det nationalistiska partiet MED är homosexuell samt av judisk börd. Han torde vara en mullvad/false flag.

Omvärderingar, re-evaluation

Texter skrivs löpande om. Publikationsdatum ges till varje post för att passa i sammanhang med poster inom samma område.

Bloggen är ett försök till vetenskaplig approach till nyhetsmedias påverkan av samhället även innefattande försök till studium av bakomliggande drivkrafter. Bloggen är ett experiment där texten löpande skrivs om.

Däremot anser bloggen att det är självklart för nyhetsmedier med stor genomslagskraft att de dokumenterar alla editeringar som görs till artiklar samt att artiklarna ligger kvar på nätet. Bloggen har beskrivit brister i detta för Text-TV och The Guardian.

Bloggen har inte väsentligen ändrat ståndpunkter sedan den påbörjades. Vissa detaljer har omprövats:

Den video som beskrev morden på Catalán oxh Sharp, uppfattade bloggen som falsk. Senare data har dock visat att den troligen är äkta.

Rörelsen Scientology har bloggen allt mer kommit att uppfatta som false flag. Den låtsas attackera globalistiska intressen på ett sätt som uppfattas som att själva attacken är omotiverad.

Assange och Wikileaks har alltmer kommit att uppfattas som false-flag-opera-törer/-ioner kontrollerade av USA.

Kamphuis did not die as the blog first suspected. He was likely given a new identity, faking a killing to scare off future activists.
[ useful idiots ]

Three major discoveries were, in order

1. Left-right is dead now all is gal-tan
2. All have united, all opposition is controlled
3. Newspapers, trolls mostly use as hominem (like Asperger)

In summary, much of the blog is about deconstructing media motives feom their often indirect way of mind control. By finding and deducting media bias better information can be obtained.

 

Nästa:

20.02 01 === Sammanfattning ===

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.