03.1.001.007 03. Destabilisering, oro: Globalt urval

TRANSLATE THIS PAGE:

Nyhetsurval, globalt
Som helhet ser man en underrepresentation av nyheter från det katolska Sydamerika och en kraftig överrepresentation från det muslimska Mellanöstern. Som har anförts på flera ställen i denna blogg kan man misstänka att många konflikter i Mellanöstern blåses upp i media.
Under senare halvan av 1900-talet ökade mängden miltärregimer i Sydamerika. Många länder i regionen genomgick kraftiga oroligheter. En viss mängd flyktingar kom till Sverige, dock inte alls i de stora mängder som dagens massinvandring innebär. En stor del av Latinamerikas kultur baseras på spansk och portugisisk kultur. Dessa flyktingar är t.ex kristna. Den invandringen har assimileras väl i Sverige.
Idag ser man förhållandevis få rapporter i media från Sydamerika. Samhällena har blivit förhållandevis stabila, familjen och kyrkan är en stabiliserande faktor. Massmigration är inte någon påtaglig del av kulturen.
Självklart kan man inte förvänta ett helt jämt urval av nyheter från alla världsdelar. För närvarande fokuserar dock medierna på muslimska länder där mindre konflikter blåses upp i rapporteringen och påstås generera stora mängder flyktingar. Temat “Vi måste hjälpa barn på flykt.” (dvs acceptera en okontrollerad invandring) presenteras extremt aggressivt. Bilder på barn som påstås tala om tortyr och förföljelse är numera rutin i media. Rapporterna är ofta svåra att bekräfta. Oberoende observatörer har sällan tillträde till de områden som skildras.
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.07 04. Tham Luang cave rescue


Innehållsförteckning:

11.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.