03.1.1.04: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope, UN, ICC; George Soros; meddling in elections

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.4:  3. Destabilisering och påverkan av internationella organisationer

Internationella organisationer kan påverka globaliseringen på olika sätt. Svenska media undviker på alla sätt att se sambandet mellan internationella organisationer och globaliseringen. Generellt mörkläggs globaliseringen.

 

Kyrkan

Kyrkan har historiskt varit en stark organisation som globalistiska media sökt destabilisera. Email från Clintons rådgivare John Podesta publicerades på Wikileaks och tyder på att Geroge Soros och Hillary Clinton kan ha varit delaktiga i att störta påven 2013. Den dåvarande påven avgick då självmant, vilket ingen påve gjort på 800 år. Den nye påven har en tydligt globalistisk framtoning.

Pope Francis tvättar and kysser flyktingars fötter.

Påven Francis förefaller också ha avskaffat helvetet!

Pope Francis ‘abolishes hell’, saying souls of unrepentant sinners will simply disappear

Ref

Det förefaller som om påve Francis ger dessa intervjuer för att medvetet destabilisera kyrkan.

The Pope manages to get the Nazis into the media highlight. At present there is no Nazi threat in the world so forum trolls and many other, like the Pope tries to invent one, in order to promote the breaking of national barriers needed to create chaos which is a prerequisite for media rule of society.

  UTRIKES PUBLICERAD 17 JUNI     
                    
 Påven jämförde abort med nazism    
                    
 Påven Franciskus sade i går i Italien 
 att graviditeter som avbryts i samband
 med fosterskador kan jämföras med de 
 brott som nazisterna utförde.     
                    
 Han liknade fosterdiagnostik som   
 används för att upptäcka genetiska  
 avvikelser i fostret med nazismens  
 försök att skapa den perfekta rasen. 
                    
 -Förra århundradet förfärades världen 
 av nazismens försök att få fram en  
 renrasig människa. I dag gör vi samma 
 sak med vita handskar, sade påven.  
 Uttalandet framfördes till medlemmar 
 i en organisation som förespråkar en 
 stark ställning för familjen. 

 

 

 

Den “kristna högern” i t.ex USA utgör också ofta ett starkt stöd för Israel och därmed globaliseringen.

 

Putin: Christianity is the foundation of the Russian state
Inquirer
 

 

 

 

FN

Förenta Nationerna (FN), United Nations (UN)

FN:s roll är naturligtvis komplicerad. I grunden får dock inte FN ha någon makt utan kontrolleras oftast av USA. Ordföranden kommer alltid från ett svagare land.

FN stödde i praktiken USA:s invasion av Irak. (Vissa verbala protester initialt var  betydelselösa.) Dec 2017 flyger FN in flyktingar från Libyen till Italien för att flyktinglägren anses hålla dålig standard.)

 

The international Criminal Court (ICC)

Den internationella brottmålsdomstolen ICC fungerar som ett redskap åt främst USA, eftersom amerikanska medborgare inte kan utlämnas till domstolen. ICC tjänar globaliseringens syften genom att misshagliga politiker kan ställas inför rätta där.

 

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières – MSF) förefaller tjäna globalisering. Vid den s.k. kemvapenattacken i Syrien ställde sig MSF bakom ett uttalande där man  bekräftade en kemvapenattack utan tillräckliga  bevis.

MSF har rapporterat om stora antal civila ur rohingya-minoriteten, dödade av  burmesiska armén. Uppgifterna förefaller inte säkert bekräftade. Många NGO:s tjänar också på att blåsa upp konflikter för att berättiga sin egen existens.

 

George Soros and his Open Society Foundations (OSF)

George Soros’ Open Society Foundations (OSF) are archive in ddsrabilizing governments world wide. One method is through immigration.

The governments of Hungary and Singapore have refused local organizations to receive donations from OSF. (The alleged difference of public reception of these decisions in Hungary and Singapore may be of slighter importance and could be an expression of the political stance of SCMP (South China Morning Post))

It is noteworthy that Soros is in opposition with Netanyahu and his megadonor Adelson. It seems Soros wants globalism to include Israel, which Netanyahu opposes.

“Höj Rösten” är en utbildning för unga, srödd av Soros.

 

meddling in elections

interfering in elections, meddling in elections, valpåverkan

Mueller probe [Robert Mueller]

The Mueller probe is much about if president Trump or his staff had meetings with Russians or Russians in other ways influenced the US presidential elections. So far (April 2018) the probe mostly seem to be yet another mess with alleged accusations against Russians or against entities refusing to criticize Russia without clear evidence. After years of investigations and accusations, very little real proof has been produced. However every little initial suspicion is highly publicized in media. But when it is later refuted we hear nothing.

What seems strange is that the opposite seems to be OK. It is OK to influence other countries’ elections, like in this example with US aid to Yeltsin. The situation seems to be a little similar to espionage, it is only illegal if other countries do it.

When Obama went to UK he threatened with difficult negotiations for new trade deals with the US should the UK citizens commit the ultimate sin (Brexit). That is also a clear case of meddling in elections.

Meddling in elections has also been described under teh section on Ukraine.

More about the cold war and anti-Russian activities can be found here.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.04: 02.02 Other leaders

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.