03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope, christians, bahai, United Nations, ICC; George Soros; meddling in elections

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.4:  3. Destabilisering och påverkan av internationella organisationer

Internationella organisationer kan påverka globaliseringen på olika sätt. Svenska media undviker på alla sätt att se sambandet mellan internationella organisationer och globaliseringen. Generellt mörkläggs globaliseringen.

 

Kyrkan

Kyrkan har historiskt varit en stark organisation som globalistiska media sökt destabilisera. Email från Clintons rådgivare John Podesta publicerades på Wikileaks och tyder på att Geroge Soros och Hillary Clinton kan ha varit delaktiga i att störta påven 2013. Den dåvarande påven avgick då självmant, vilket ingen påve gjort på 800 år. Den nye påven har en tydligt globalistisk framtoning.

Pope Francis tvättar and kysser flyktingars fötter.

Påven Francis förefaller också ha avskaffat helvetet!

Pope Francis ‘abolishes hell’, saying souls of unrepentant sinners will simply disappear

Ref

Det förefaller som om påve Francis ger dessa intervjuer för att medvetet destabilisera kyrkan.

The Pope manages to get the Nazis into the media highlight. At present there is no Nazi threat in the world so forum trolls and many other, like the Pope tries to invent one, in order to promote the breaking of national barriers needed to create chaos which is a prerequisite for media rule of society.

  UTRIKES PUBLICERAD 17 JUNI     
                    
 Påven jämförde abort med nazism    
                    
 Påven Franciskus sade i går i Italien 
 att graviditeter som avbryts i samband
 med fosterskador kan jämföras med de 
 brott som nazisterna utförde.     
                    
 Han liknade fosterdiagnostik som   
 används för att upptäcka genetiska  
 avvikelser i fostret med nazismens  
 försök att skapa den perfekta rasen. 
                    
 -Förra århundradet förfärades världen 
 av nazismens försök att få fram en  
 renrasig människa. I dag gör vi samma 
 sak med vita handskar, sade påven.  
 Uttalandet framfördes till medlemmar 
 i en organisation som förespråkar en 
 stark ställning för familjen. 

 

 
Wikileaks publicerar om maktkamp i Vatikanen.


Pope Francis seemingly praying to the Andean goddess Pachamama

((
Pope Francis defends Argentina regarding the Falklands war. Calls the British usurpers.
We come to pray for those who have fallen, sons of the homeland who set out to defend his mother, the homeland, to claim the country that is theirs and they were usurped.
express
))

%%%%% Pope Francis, Catholic church

Christians
Christianity, kristendom, kristna
Christians are often politically connected to Jews and globalization.

Swedish Broderskapsrörelsen (Broderskaparna) assisted in planting Assange in the Ecuadorian embassy by inviting him to Sweden and starting the legal farse.

Anna Ardin (Assange date) is now a deacon and has defined the 16 y.o. celebrity climate activist Greta Thunberg as a ‘prophet’. Thunberg advocates school strike for the climate. Ardin is CIA and was kicked out of Cuba.

The connection between the church and globalism is clear.

Spridda observationer:
Präster tar emot flyktingar.
En vänsterpräst ringer i kyrkklockorna medan globalisten Gür håller tal.
Kristna reser ofta på semesterresor till USA eller Israel.
Former Swedish minister of culture, Alice Bah Kuhnke, from immigrant family also has a background in Christian organizations.
Bah was a member of the Swedish Church synod from 2006 until 2010,[10] a member of the board of the Royal Dramatic Theater,[11] and Vice President of YMCA-YWCA Sweden.[12]
In September 2009, Bah took the position of manager of environmental quality and corporate social responsibility at ÅF.[13]

Den “kristna högern” i t.ex USA utgör också ofta ett starkt stöd för Israel och därmed globaliseringen.

Tumidanda: 69222696
Begreppet “judeokristen” i dess nutida användning kommer, som jag har förstått det, från sionistjudar som vill lura både troende kristna och lojt “kulturkristna” européer att judar och kristna skulle dela någon slags intresse- och ödesgemenskap, ofta i motsättning mot islam och muslimer.

Begreppet används oftast inom judiskt påverkade evangeliskt kristna kretsar i USA och i counterjihadistiska och judemediala sammanhang i Europa.

Det är ju dock så att kristendomen skapades av judar och sedermera lanserades och spreds av judar, sannolikt i syfte att skada Rom som var dåtidens främsta fiender för judarna.

 

Putin: Christianity is the foundation of the Russian state
Inquirer
 

 
Bahai

Religion, center in Haifa

There is a similar emphasis on the unity of all people, openly rejecting notions of racism and nationalism. At the heart of Bahá’í teachings is the goal of a unified world order that ensures the prosperity of all nations, races, creeds, and classes.[6][7] (Wikipedia)

 

 

FN

Förenta Nationerna (FN), United Nations (UN)

FN:s roll är naturligtvis komplicerad. I grunden får dock inte FN ha någon makt utan kontrolleras oftast av USA. Ordföranden kommer alltid från ett svagare land.

FN stödde i praktiken USA:s invasion av Irak. (Vissa verbala protester initialt var  betydelselösa.) Dec 2017 flyger FN in flyktingar från Libyen till Italien för att flyktinglägren anses hålla dålig standard.)

FN stöder miljöteorier där man ända sedan 70-talet påstått att “vi har 10 år på oss att rädda jorden’. Teorierna har dock visat sig falska och inget sker.
WORLD
Climate crisis has reached ‘point of no return’: UN chief
Bangkok Post

%%%%% UN

 

The international Criminal Court (ICC)

Den internationella brottmålsdomstolen ICC fungerar som ett redskap åt främst USA, eftersom amerikanska medborgare inte kan utlämnas till domstolen. ICC tjänar globaliseringens syften genom att misshagliga politiker kan ställas inför rätta där.

 

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières – MSF) förefaller tjäna globalisering. Vid den s.k. kemvapenattacken i Syrien ställde sig MSF bakom ett uttalande där man  bekräftade en kemvapenattack utan tillräckliga  bevis.

MSF har rapporterat om stora antal civila ur rohingya-minoriteten, dödade av  burmesiska armén. Uppgifterna förefaller inte säkert bekräftade. Många NGO:s tjänar också på att blåsa upp konflikter för att berättiga sin egen existens.

 

George Soros and his Open Society Foundations (OSF)

George Soros Fb

George Soros’ Open Society Foundations (OSF) are archive in ddsrabilizing governments world wide. One method is through immigration.

The governments of Hungary and Singapore have refused local organizations to receive donations from OSF. (The alleged difference of public reception of these decisions in Hungary and Singapore may be of slighter importance and could be an expression of the political stance of SCMP (South China Morning Post))

It is noteworthy that Soros is in opposition with Netanyahu and his megadonor Adelson. It seems Soros wants globalism to include Israel, which Netanyahu opposes.

“Höj Rösten” är en utbildning för unga, srödd av Soros.

 

meddling in elections

interfering in elections, meddling in elections, valpåverkan

Mueller probe [Robert Mueller]

The Mueller probe is much about if president Trump or his staff had meetings with Russians or Russians in other ways influenced the US presidential elections. So far (April 2018) the probe mostly seem to be yet another mess with alleged accusations against Russians or against entities refusing to criticize Russia without clear evidence. After years of investigations and accusations, very little real proof has been produced. However every little initial suspicion is highly publicized in media. But when it is later refuted we hear nothing.

What seems strange is that the opposite seems to be OK. It is OK to influence other countries’ elections, like in this example with US aid to Yeltsin. The situation seems to be a little similar to espionage, it is only illegal if other countries do it.

When Obama went to UK he threatened with difficult negotiations for new trade deals with the US should the UK citizens commit the ultimate sin (Brexit). That is also a clear case of meddling in elections.

Meddling in elections has also been described under teh section on Ukraine.

More about the cold war and anti-Russian activities can be found here.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: The US space agencies NASA and SpaceX do not wish to go to space any more.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.004: 02.02 Other leaders

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.