03.1.001.004: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope Francis, Catholicism, Latin America, christians, bahai, United Nations, ICC; George Soros; meddling in elections

3.1.1.4:  3. Destabilisering och påverkan av internationella organisationer

Internationella organisationer kan påverka globaliseringen på olika sätt. Svenska media undviker på alla sätt att se sambandet mellan internationella organisationer och globaliseringen. Generellt mörkläggs globaliseringen.

 

Kyrkan

Kyrkan har historiskt varit en stark organisation som globalistiska media sökt destabilisera. Email från Clintons rådgivare John Podesta publicerades på Wikileaks och tyder på att Geroge Soros och Hillary Clinton kan ha varit delaktiga i att störta påven 2013. Den dåvarande påven avgick då självmant, vilket ingen påve gjort på 800 år. Den nye påven har en tydligt globalistisk framtoning.

Wikileaks:

Re: opening for a Catholic Spring? just musing . . .

From:john.podesta@gmail.com
To: sandynewman@gmail.com
CC: tara.mcguinness@gmail.com
Date: 2012-02-11 11:45
Subject: Re: opening for a Catholic Spring? just musing . . .

We created Catholics in Alliance for the Common Good to organize for a
moment like this. But I think it lacks the leadership to do so now.
Likewise Catholics United. Like most Spring movements, I think this
one will have to be bottom up. I’ll discuss with Tara. Kathleen
Kennedy Townsend is the other person to consult.
On 2/10/12, Sandy Newman wrote:
> Hi, John,
>
> This whole controversy with the bishops opposing contraceptive coverage even
> though 98% of Catholic women (and their conjugal partners) have used
> contraception has me thinking . . . There needs to be a Catholic Spring, in
> which Catholics themselves demand the end of a middle ages dictatorship

WikiLeaks


Soros-Podesta connection: (probably many more exists)

And when Soros sought to build U.S. pressure on Ukraine policy in 2016, he turned to Clinton’s campaign chairman, John Podesta, as a prelude to Nuland.

The Hill


Sanford “Sandy” Newman

(born April 25, 1952) is an American non-profit executive. Between 1982 and 2017, he founded and served as president of three non-profits, Project VOTE![1] Fight Crime: Invest in Kids,[2] and Voices for Progress.
Early life and education Edit
Newman was born and raised in Washington, D.C and graduated from Walt Whitman High School. He went on to earn a Bachelor of Arts in government from Wesleyan University in 1974 and a J.D. from the University of Virginia Law School.[3] He is the son of a labor, civil rights and women’s rights attorney Winn Newman[4] and women’s rights advocate Elaine Newman,[5] and became involved in civil rights advocacy as a teen.[6]
Wikipedia


Pope Francis tvättar and kysser flyktingars fötter.

Påven Francis förefaller också ha avskaffat helvetet!

Pope Francis ‘abolishes hell’, saying souls of unrepentant sinners will simply disappear

Ref

Det förefaller som om påve Francis ger dessa intervjuer för att medvetet destabilisera kyrkan.

The Pope manages to get the Nazis into the media highlight. At present there is no Nazi threat in the world so forum trolls and many other, like the Pope tries to invent one, in order to promote the breaking of national barriers needed to create chaos which is a prerequisite for media rule of society.

  UTRIKES PUBLICERAD 17 JUNI     
                    
 Påven jämförde abort med nazism    
                    
 Påven Franciskus sade i går i Italien 
 att graviditeter som avbryts i samband
 med fosterskador kan jämföras med de 
 brott som nazisterna utförde.     
                    
 Han liknade fosterdiagnostik som   
 används för att upptäcka genetiska  
 avvikelser i fostret med nazismens  
 försök att skapa den perfekta rasen. 
                    
 -Förra århundradet förfärades världen 
 av nazismens försök att få fram en  
 renrasig människa. I dag gör vi samma 
 sak med vita handskar, sade påven.  
 Uttalandet framfördes till medlemmar 
 i en organisation som förespråkar en 
 stark ställning för familjen. 

 

 
Wikileaks publicerar om maktkamp i Vatikanen.


Pope Francis seemingly praying to the Andean goddess Pachamama

((
Pope Francis defends Argentina regarding the Falklands war. Calls the British usurpers.
We come to pray for those who have fallen, sons of the homeland who set out to defend his mother, the homeland, to claim the country that is theirs and they were usurped.
express
))

The Catholic church seems to be a major globalist target. It supports the family, stabilizing society. The blog author has seen one catholic mole, likely to be a globalist infiltrator of the catholic church.

During 2020 Corona pandemic, Catholic Italy and Spain were considered among the most affected. This gave the countries more EU support. This support is given to promote globalization.

Latin America
It seems Catholicism is a major target of globalism. Swedish media avoid covering news from S.America. Appointing globalist pope Francis from Argentina. Israeli youth often go on vacation to S. America (and India) after military service. The blog author has met several independent persons that claim to be Catholics but seem globalist in other areas. They could be globalist infiltrators.

The family is strong in catholic countries. The church has a stabilizing effect. This makes Latin America a target for globalists. Presidents are strong in Latin America and more difficult to control than other Western leaders. “Caudillos” exist.

Ironically Christianity (and the USSR) is a predecessor of globalism but is now its target.

Naturally globalism wants to take over countries. But the conflict is internal, between ideologies. As usual the terms can mislead us. Geopolitics often means an attack from within, in several countries, not attacking a country from the outside.

%%%%% Pope Francis
%%%%% Catholic
%%%%% Francis

Latin America
wwr: 71933453
Det ligger en stark negativ värdering i trådtiteln. Lite trollning tror jag 🙂 Jag vänder mig mot denna uppfattning av följande orsaker.

“Efterblivna” är inte direkt det första man tänker på när man träffar eleganta argentinare eller andra kolonialättlingar.

Jag skulle tro att pressen och de nätverk som förstört Sverige och Europa med PK, massinvandring, feminism etc har problem med Sydamerika. Därför mörklägger man information därifrån eller vrider informationen negativt.

S.A. är inte PK, de är macho.

Kyrkan är stark. Detta stabiliserar. Soros/Clinton lyckades störta påven och satte in tramspåven från Argentina för att försöka motverka detta.

Familjen är stark. (Delvis beroende på kyrkan)

De är nationalistiska. Hejar på fotbollslaget. Gillar inte utlänningar speciellt.

Bolsonaro sade visst att han hellre hade en död son än en gay. Det var dumt sagt. Men män och kvinnor får vara olika. LGBT hyllas inte på samma sätt som hos oss, även om de naturligtvis skall ha samma rättigheter.
Edit: Jag kan inte belägga det citatet nu. Men han har sagt att Brasilien inte får bli ett paradis för gay turism.
En brasiliansk minister har sagt att klimatidéerna är en kulturmarxistisk konspirarion. Det håller jag med om. Men den ministern skulle få sparken hos oss. Det får man inte säga.

De har ingen motsvarighet till EU. Presidenterna är starka. Presidenterna är ofta korrumperade men man kan inte styra landet lika enkelt genom massmedia och Deep State. Kommer det in presidenter som är bra för folket, som Correa eller Morales kan inte företag suga ut landet lika enkelt. Bolsonaro har media stora problem med. Ett presidentval kan påverka landets skötsel. Hos oss kan folket rösta hur som helst, vi får ändå en regering som för samma politik.

En del vänster i L.A är bra för folket. Vår vänster vill bara sprida hat och avundsjuka i samhället så att massmedia kan manipulera demokratin.

… Kort sagt – Latinamerika är våra korrumperade massmedias värsta mardröm. Vad gäller L.A. kan våra tidningar bara köra sitt vanliga program mot vad de finner obehagligt: mörkläggning och smutskastning.

[as a response to another post:] “Backward” is not what you think when you meet elegant Argentinians or other colonial descendants. The press and the networks that destroyed Sweden and Europe with PC, mass immigration, feminism etc have problems with South America. Therefore, information from the continent is covered up or the information is negatively twisted.

S.A. are not PK, they are macho. Feminism is not strong.

The church is strong. This stabilizes. Soros/Clinton managed to overthrow the pope and introduce the joke from Argentina to try to counter this.

The family is strong. (Partly depending on the church)

They are nationalist. Cheer on their football team. Don’t like foreigners especially. Mass immigration is not common. The Europeans that came elevated the economy.

Bolsonaro said he had a dead son rather than a gay . That was a gaffe. But men and women are allowed be different. LGBT is not celebrated like in our countries, although of course they should have the same rights.
Edit: I can’t verify that quote now. But he has said that Brazil must not become a paradise for gay tourism. A Brazilian minister has said that the climate ideas are a cultural marxist conspiracy. I agree with that. But that minister would get fired in our countries. You are not allowed to say that.

There is no prohibition against normal people to appear in media. Beauty pageants including the interview part are taken seriously and can be shown on TV in conjunction with other sports.

They have no equivalent to the EU.

Presidents are strong. The presidents are often corrupt but one cannot control the country as easily through the media and Deep State. If there are presidents who are good for the people, like Correa or Morales, companies cannot exploit the country as easily. The media have problems with Bolsonaro.

A presidential election can affect the country’s management. With us, the people can vote anyway they like, we still get a government that supports the same policy.

Some left politics in L.A. is good for the people. Our left just spread jealousy and hatred in society so that the mass media can manipulate the democracy.

Many areas are pretty normal and Western media seem to have a rule only to write about extreme, marginal events that can destabilize out society.

… In short – Latin America is our corrupt mass media’s worst nightmare[/ I]. As for Latin America our newspapers can only run their usual program against what they find uncomfortable: smear and cover up[/ I].

%%%%% Latin America

Christians

Christianity, kristendom, kristna

Christians are often politically connected to Jews and globalization. The Book of Revelations in the Bible is interpreted as the New World Order. Christianity is one way the Jewish people have tried to put the entire world under one leadership.

The highly Christian state Utah (LDS, Mormon) was one of nationalist president Trump’s weakest states, election wise.

Swedish Broderskapsrörelsen (Broderskaparna) assisted in planting Assange in the Ecuadorian embassy by inviting him to Sweden and starting the legal farse.

Anna Ardin (Assange date) is now a deacon and has defined the 16 y.o. celebrity climate activist Greta Thunberg as a ‘prophet’. Thunberg advocates school strike for the climate. Ardin is CIA and was kicked out of Cuba.

The connection between the church and globalism is clear.

Spridda observationer:
Präster tar emot flyktingar.
En vänsterpräst ringer i kyrkklockorna medan globalisten Gür håller tal.
Kristna reser ofta på semesterresor till USA eller Israel.
Former Swedish minister of culture, Alice Bah Kuhnke, from immigrant family also has a background in Christian organizations.
Bah was a member of the Swedish Church synod from 2006 until 2010,[10] a member of the board of the Royal Dramatic Theater,[11] and Vice President of YMCA-YWCA Sweden.[12]
In September 2009, Bah took the position of manager of environmental quality and corporate social responsibility at ÅF.[13]

Den “kristna högern” i t.ex USA utgör också ofta ett starkt stöd för Israel och därmed globaliseringen.

Tumidanda: 69222696
Begreppet “judeokristen” i dess nutida användning kommer, som jag har förstått det, från sionistjudar som vill lura både troende kristna och lojt “kulturkristna” européer att judar och kristna skulle dela någon slags intresse- och ödesgemenskap, ofta i motsättning mot islam och muslimer.

Begreppet används oftast inom judiskt påverkade evangeliskt kristna kretsar i USA och i counterjihadistiska och judemediala sammanhang i Europa.

Det är ju dock så att kristendomen skapades av judar och sedermera lanserades och spreds av judar, sannolikt i syfte att skada Rom som var dåtidens främsta fiender för judarna.

 

Putin: Christianity is the foundation of the Russian state
Inquirer
 

 
Bahai

Religion, center in Haifa

There is a similar emphasis on the unity of all people, openly rejecting notions of racism and nationalism. At the heart of Bahá’í teachings is the goal of a unified world order that ensures the prosperity of all nations, races, creeds, and classes.[6][7] (Wikipedia)

 

 

FN

Förenta Nationerna (FN), United Nations (UN)

FN:s roll är naturligtvis komplicerad. I grunden får dock inte FN ha någon makt utan kontrolleras oftast av USA. Ordföranden kommer alltid från ett svagare land.

FN stödde i praktiken USA:s invasion av Irak. (Vissa verbala protester initialt var  betydelselösa.) Dec 2017 flyger FN in flyktingar från Libyen till Italien för att flyktinglägren anses hålla dålig standard.)

FN stöder miljöteorier där man ända sedan 70-talet påstått att “vi har 10 år på oss att rädda jorden’. Teorierna har dock visat sig falska och inget sker.
WORLD
Climate crisis has reached ‘point of no return’: UN chief
Bangkok Post

%%%%% UN

 

The international Criminal Court (ICC)

Den internationella brottmålsdomstolen ICC fungerar som ett redskap åt främst USA, eftersom amerikanska medborgare inte kan utlämnas till domstolen. ICC tjänar globaliseringens syften genom att misshagliga politiker kan ställas inför rätta där.

 

%%%%% ICC

Läkare utan gränser

Läkare utan gränser (Médecins Sans Frontières – MSF) förefaller tjäna globalisering. Vid den s.k. kemvapenattacken i Syrien ställde sig MSF bakom ett uttalande där man  bekräftade en kemvapenattack utan tillräckliga  bevis.

MSF har rapporterat om stora antal civila ur rohingya-minoriteten, dödade av  burmesiska armén. Uppgifterna förefaller inte säkert bekräftade. Många NGO:s tjänar också på att blåsa upp konflikter för att berättiga sin egen existens.

%%%%% MSF

 

George Soros and his Open Society Foundations (OSF)

George Soros Fb

George Soros’ Open Society Foundations (OSF) are archive in ddsrabilizing governments world wide. One method is through immigration.

The governments of Hungary and Singapore have refused local organizations to receive donations from OSF. (The alleged difference of public reception of these decisions in Hungary and Singapore may be of slighter importance and could be an expression of the political stance of SCMP (South China Morning Post))

It is noteworthy that Soros is in opposition with Netanyahu and his megadonor Adelson. It seems Soros wants globalism to include Israel, which Netanyahu opposes.

“Höj Rösten” är en utbildning för unga, srödd av Soros.

George Soros to Start $1 Billion School to Fight Nationalists, Climate Change
Billionaire George Soros said he will commit $1 billion to start a global university to fight authoritarian governments and climate change, calling them twin challenges that threaten the survival of our civilization.
bloomberg

%%%%% Soros

 

meddling in elections

interfering in elections, meddling in elections, valpåverkan

Mueller probe [Robert Mueller]

The Mueller probe is much about if president Trump or his staff had meetings with Russians or Russians in other ways influenced the US presidential elections. So far (April 2018) the probe mostly seem to be yet another mess with alleged accusations against Russians or against entities refusing to criticize Russia without clear evidence. After years of investigations and accusations, very little real proof has been produced. However every little initial suspicion is highly publicized in media. But when it is later refuted we hear nothing.

What seems strange is that the opposite seems to be OK. It is OK to influence other countries’ elections, like in this example with US aid to Yeltsin. The situation seems to be a little similar to espionage, it is only illegal if other countries do it.

When Obama went to UK he threatened with difficult negotiations for new trade deals with the US should the UK citizens commit the ultimate sin (Brexit). That is also a clear case of meddling in elections.

Meddling in elections has also been described under teh section on Ukraine.

%%%%% meddling in elections

More about the cold war and anti-Russian activities can be found here.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.004: 02.02 Other leaders

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning, ToC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.