01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian

TRANSLATE THIS PAGE:

1.6.1 Komplettering: Medieägande
Sidan redogör för vem som äger olika medier.
Medium/ägare, Sverige

Aftonbladet Schibsted: 91%, LO: 9%
Dagens Nyheter Bonnier
Expressen, GT, Kvällsposten Bonnier
Metro Custos
Svenska Dagbladet Schibsted
Stampen (äger 23 tidn. varav en är GP) Hjörne (44%)

Ad
Continue reading “01.06.001 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents, bloggers/commentators; The Guardian”

03.1.001.003: 01 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet
Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma kan gälla diagnosen anorexi. Continue reading “03.1.001.003: 01 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol”

03.1.001.007 02. Destabilisering, oro: Marawireportage

Reportage om den påstådda gerillagruppen Abu Sayyaf på Mindanao i Filippinerna kan vara märkligt vinklade. I det citerade reportaget “IS nya front:   En liten stad i paradiset” sjunger SvT-reportern karaoke med soldaterna och använder sångtexten för att illustrera kriget. Ett 80-tal IS-soldater påstås hålla ut mot en filippinsk övermakt inklusive flyganfall. När “bomberna faller” funderar man om fotografen bara skakar lite på videokameran. Continue reading “03.1.001.007 02. Destabilisering, oro: Marawireportage”

03.1.004.000 (000) — Fenomen som gynnar globalisering –; konsumentrådgivning

— 3.1.4 Fenomen som gynnar globalisering —

EU

Europeiska Unionen, The European Union
EU är en överstatlig organisation som gynnar överstatlig kontroll. Globalistiska intressen försökte t.ex med alla medel stoppa Englands utträde “Brexit”.
See this page

The Guardian does what it can to work against Brexit
See also
 
Continue reading “03.1.004.000 (000) — Fenomen som gynnar globalisering –; konsumentrådgivning”