03.1.001.003: 001/001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, drugs, Sackler family, narkotika, narcotics, alkohol; alcohol, wine, beer; frogs; psykiatri, Freud, neuropsychiatry, adhd, Asperger, neurology; regional differences; Education; psychiatry in the Soviet Union; youth rebellion, youth revolt, nature reserves, Simone Biles, diagnoses; labor unions; crime; violence; traffic EPA-traktor

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet

Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma gäller diagnosen anorexi.

Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, destabiliserar det ytterligare.

Läkare som förskriver amfetamin har fått “kritik” av journalisten Aschberg i Aftonbladet samt Scientologerna.

Aschberg är av judisk börd, hans farfar var känd bankir. Nästan alla judiska aktörer är globalister. Aftonbladet är globalistisk. Den kritik Aftonbladet ger mot förskrivning av narkotika har inte lett till några åtgärder, den har istället fungerat som reklam för verksamheten. [ effect on reader is different/opposite than initial impression ]

Kritiken i artikeln är inte allvarligt menad.

Artikeln, med adress, tel, epost till käkaren, tjänar som reklam för läkaren. Den drogliberala väsnterpressen hjälper till att sprida reklam för amfetaminanvändning.

[ pseudo alarm]

Att media framhåller den minst sagt radikala behandlingsmetoden skapar även splittring mellan läkare.

[ divide and conquer ]

Greta Thunberg hyllas i media. Hon och hennes syster redovisar diverse diagnoser i media. Om de t.ex inte vill tala med någon säger de att de lider av “selektiv mutism”. Detta leder till att de inte behöver ta ansvar för sitt handlande utan andra skall bota dem från det eller andra är orsaken till deras handlande. Samma med anorexi. Greta är trådsmal.

Detta skapar naturligtvis oro i samhället när personer kan förklara medvetet beteende som diagnoser och inte ta ansvar för det.

Scientology har kritiserat narkotikaförskrivningen. Men Scientology är mullvadar/false flag som låtsas vara helt tokiga, de beter sig som en sekt och tror på rymdgudar. Därigenom kommer sund kritik av narkotikaförskrivning att sammankopplas med de (spelat) galna scientologerna.

Strukturerat tänkade som byggde Sverige kallas scientism eller diagnostiseras som Asperger och förskrivs amfetamin.

Självklart kommer ett samhälle att gå bakåt när duktiga barn med anlag för vetenskap kan stämplas med Aspergers syndrom och i värsta fall behandlas med amfetamin. Tidigare diskuterades hur man bäst skulle ta tillvara dessa ungdomars speciella talanger.

Flera läkare som förskriver amfetamin beskriver dessutom också gärna personliga konflikter som gymnsamma.

Särintressen som kronisk-värk-syndrom ges diagnos med somatisk klang “Myalgisk Encefalomyelit” men när vetenskapligt sinnade läkare kritiserar detta byter man namn på sjukdomen till Chronic Fatigue Syndrome (CFS).

Inga krav ställs på patienterna. Patienterna skall vila för att bli starkare vilket strider mot all erfafenhet. Detta skapar konflikt mellan läkare samt, framför allt, orimliga krav på politiker att tillmötesgå särintressenas krav.

Elever kan placeras i specialklass med hänvisning till att de inte anses ha tillräckligt många vänner och därför skulle “lida av Aspergers syndrom”.

Greta Thunberg påstås lida av psykiatriska diagnoser. Detta är en del i det almänna framhävandet av psykiatrin, i sht för barn och ungdomar. Det leder inte bara till somatisering utan även till att media kan pressa politiker att de inte “gör tillräckligt”.

Långa köer till Barn- och ungdomspsykiatrin

AB

Honkler:

Är inte det här att gå lite väl långt av Expressen med sina konspirationsteorier?

Har familjen Bonnier helt tappat greppet om sina alster?

Your odds of dying from an accidental opioid overdose continue to be greater than dying in a

motor-vehicle crash

if

1/67 in us dies in opioid overdose

Flashback: Expressen: Judisk familj skapade drogepedimin i USA

Familjen som anklagas för drogepidemin i USA

Knarklangare i tjusiga kostymer och klänningar”. Så beskriver advokaten Paul Hanly den amerikansk-brittiska familjen Sackler.

wwr: 78355042

Jag hittar ingen tråd om detta omskrivna fall så jag startar en här. Modsen får väl ta bort den om jag missat sökningen. En domare har just rivit upp konkursansökan från Purdue Pharma.

Familjen Sackler anklagas för en “epidemi” av användande av det vanebildande preparatet OcyContin (i Sverige finns Oxykodon under namnen OxyContin, OxyNorm och Targiniq). Familjen Sackler skulle betala 4.5 miljarder dollar men domaren river upp avtalet eftersom det friskriver familjen från personligt ansvar. Kommer säkert att överklagas.

Judge rejects opioid settlement over legal protections for Sackler family

Purdue Pharma deal arranged for the family to be guarded from lawsuits over their role in the US epidemic

Purdue sought bankruptcy protection in 2019 as it faced thousands of lawsuits claiming the company pushed doctors to prescribe OxyContin, helping spark an opioid crisis that has been linked to more than 500,000 deaths in the US over the last two decades.

Sackler family members also would contribute $4.5bn in cash and charitable assets as part of an overall deal that could be worth $10bn, including the value of the new drugs, if they’re brought to market.

Most state and local governments, Indigenous tribes, individual opioid victims and others who voted said the plan worked out in the bankruptcy court should be accepted.

But the US bankruptcy trustee’s office, eight state attorneys general and some other entities have been fighting the deal. They argue that it does not properly hold members of the Sackler family accountable and that it usurps states’ ability to try to do so.

The Purdue deal would not protect family members from any criminal charges. But so far none have been filed.

—-

theguardian.com

Purdue Pharma Appeals Judge Strikes Down Opioid Settlement

Surprise ruling will likely be appealed to higher court

Judge says bankruptcy court can’t give releases to Sacklers

—-

bloomberg.com

Judge Robert Drain of the U.S. Bankruptcy Court in White Plains, N.Y., approved the settlement, saying he wanted modest adjustments. The painstakingly negotiated plan will end thousands of lawsuits brought by state and local governments, tribes, hospitals and individuals to address a public health crisis that led to the deaths of more than 500,000 people nationwide.

But the agreement includes a much-disputed condition: It largely absolves the Sacklers of Purdue’s opioid-related liability. And as such, they will remain among the richest families in the country.

—-

nytimes.com

The Purdue Pharma Deal Would Deliver Billions, But Individual Payouts Will Be Small

The multibillion-dollar bankruptcy settlement with Purdue Pharma and the Sackler family is grounded in an opioid crisis that has injured or killed an untold number of Americans.

But many of the 138,000 individuals who’ve filed claims for a death, expenses tied to their addiction or the birth of a child exposed to opioids during pregnancy expect to receive little if anything from the deal.

About 90% of the settlement, which could deliver between $6 billion and $10 billion over time, will go to states, local governments and tribes. They’re supposed to use it to fight the opioid crisis.

—-

npr.org

Don’t strip the Sackler name from museums. It’s a visceral reminder of human greed

New York’s Metropolitan Museum has cut public ties with the Purdue Pharma opioid-crisis family. But its name is now as thought-provoking as much of the world’s art

—-

theguardian.com

Opioid bakom knarkepidemi ökar kraftigt i Sverige [2018 –ed]

Smärtstillaren Oxycontin ligger bakom opiatepidemin i USA. De senaste tio åren har utskrivningen av läkemedel som innehåller samma opioid ökat kraftigt i Sverige.

– På ett par veckor kan man ha börjat utveckla ett beroende, säger överläkaren Niklas Preger.

—-

svd.se

(2018)

—-

Raymond Sackler, Wikipedia

Born in Brooklyn, New York to a Jewish family

%%%%% sacklers

Sten Levander

I Sverige har förskrivning av amfetamin främst skett av två läkare. Det förefaller som om rättsspsykiatern Sten Levander varit den som introducerat detta bruk i Sverige. Obekräftade uppgifter på Internet säger att Levander kan vara av judisk familj. Bloggen har dock varken kunnat bekräfta eller avfärda dessa uppgifter.

Sten Levander

Sten Levander professor emeritus rättspsykiatri

Varit under utredning för förskrivning av höga doser narkotika till fängelsekunder och missbrukare.

Flashback

Aftonbladet: Sten Levander skriver ut narkotika till kriminella: ”Försvarligt”

Talar gärna om ilska.

%%%%% Sten

%%%%% Levander

Hemligt möte för att förskriva amfetamin.

Christoffer Gillberg –1–

Sackler_family drugs USA

droger, pornografi, dataspel”

Pacificering

Media har skrivit att skolk kan orsakas av “neuropsykiatriska besvär”, utan att nämna andra orsaker eller diskutera vidare. Det är närmast skrattretande att framhålla denna orsak, när man skall förklara skolk. Den sociala situationen är naturligtvis mycket viktigare.

Krav på struktur och regler kan avfärdas som Aspergers syndrom. Däremot används inte diagnosen hysteri för att försöka förklara motstridande eller ostrukturerat beteende.

Man letar symptom man använder för att försöka påstå att besvär har biologisk/genetisk bakgrund, t.ex tics.

Att diagnostisera människor med strukturerat tänkande som Aspergers syndrom och förskriva amfetamin till dem är naturligtvis ett led i att försöka bryta ned samhället.

Begrepp som “hyperfokusering” och “scientism” kan användas för att förringa goda egenskaper som god koncentrationsförmåga och vetenskapligt betraktelsesätt.

Skall man förklara hur Greta Thunberg anses lida av problem att tala med människor men samtidigt kan hålla tal inför internationella församlingar använder man det uppfunna begreppet “selektiv mutism” som kan appliceras på vem som helst som inte vill uttala sig.

Genom att sedan Freuds tid och kanske ännu tidigare kapa psykiatrin så har globalisterna skapat monopol även på normalitetsbegreppet. Goda normala egenskaper kan klassas som scientism, hyperfokusering. Oförmåga att besvara frågor eller en simulerad sjukdomsbild kan förklaras med “selektiv mutism”.

Skulle psykiatrin istället diagnosticera flockmentalitet, hysteri, intolerans, irrationellt tänkande så skulle samhället drivas i motsatt riktning.


Psykiatri och psykologi är mjuka vetenskaper där deras utövare har möjligheter att undandra sig strikt vetenskaplig prövning. Man ställer t.ex diagnosen (myalgisk) encephalomyelit enbart genom frågeformulär, utan att använda laboratorieprover.

Psykiatri och psykologi är viktiga områden i samhället som påverkar vad vi betraktar som normalt och därmed i vilken riktning samhället bör sträva. Dessa vetenskaper och utövare har därför utsatts för infiltration av globalistiska element i extremt hög grad. Liksom i det forna Sovjetunionen så har dessa verksamhetsfält även i den nuvarande västvärlden kommit att bli redskap för underyryckande av individuellt tänkande. Psykiatri och psykologi används som politiska redskap för att likrikta tänkande och skapa en proletariatets diktatur.

Nätverket ter sig starkt inom psykiatri, medicin och juridik. Individer som inte passar in förefaller slussas mellan befattningshavare med likartade värderingar. Vissa har kopplingar till judiska nätverk, t.ex genom att vara sammanboende med personer av judisk familj. De samarbetar med personer av judisk familj. De kan ha kopplingar till liberal politik eller omstörtande behandlingsmetoder som amfetaminförskrivning. Detta gäller såväl inom medicinsk som juridisk verksamhet. Advokater kan bedriva annan globalistisk verksamhet, t.ex att föra “ömmande” fall till EU-domstolen.

Just detta nätverk döljs och förnekas naturligtvis maximalt och förklaras med sammanträffanden. Personer med judiska värderingar kan förneka judisk börd eftersom deras mor inte är av judisk familj men deras far kan t.ex ha “intresse för judisk kultur”. Historiskt sett ändrar ofta judiska familjer namn för att ytligt sett smälta in.

Naturligtvis ingår personer av olika etnicitet i nätverken. De personer man stöter på som är av judisk börd har dock nästan alltid globalistiska värderingar.

Efter nästan 2000 år i disporan kan man skapa en judisk stat. Vissa krav på immigranter utgörs av DNA-test. Det judiska folket har alltså kunnat hålla sina familjer åtskilda från ingifte under mycket lång tid.

Flashbackperson: 71071753

Det värsta är att de ungdomar ändå fortfarande intresserar sig för rymden i stället för mopeder, flickvänner och pojkvänner eller sociala medier direkt pekas ut som aspar (ofta helt utan läkardiagnos) :yes: , nördar och liknande.

Media betonar “diagnoser” som orsak till att människor inte mår bra. Folk kommer därför att söka vård för besvär som inte sjukvården kan lösa och som de själva är tvungna att försöka finna en lösnng till. “Diagnosticerandet” sätter press på vården att ta hand om det vården inte är avsedd för eller klarar av.

Asperger kan användas för att sjukdomsförklara människor med självständigt tänkande som kan ifrågasätta.

Amfetaminbehandling kopplar ytterligare patientens besvär till sjukdom. Att sprida narkotika i samhället destabiliserar det ytterligare.

Medie lyfter fram Greta Thunberg som givits allehanda diagnoser.

Både amfetaminbehandling och psykoanalys skapar kontroll över den behandlade. På många psykiatriska avdelningar går personalen i terapi. Jfr Norell.

Torpex: 72659651

Aspergers syndrom togs bort ur DSM som American Psychiatric Association utger.

Det finns dock kvar i nuvarande version av ICD som är det som gäller inom EU, och som även amerikanska myndigheter och försäkringsbolag följer.

American Psychiatric Association får en stor del av sin inkomst av copyrighten på DSM, så de lobbar hårt för att folk skall använda den.

Nästa version av ICD kommer att ta bort Aspergers, men de som fått en diagnos i det gamla systemet kommer att behålla den såvida personen inte utreds på nytt.

kan antas till polisutbildningen med adhd-diagnos

pt

%%%%% asperger, adhd, anorexi, biologisk psykiatri, amfetaminbehandling

%%%%% pharmacological drugs

%%%%% drugs non pharm, see below


Som helhet är psykiatrins övergripande mål politiska. Man försöker inte i första hand hjälpa patienter.

Liksom i den forna diktaturen Sovjetunionen så används psykiatrin för att avfärda förhållningssätt som strider mot det politiskt korrekta.

 

2018 juni: WHO klassificerar dataspelsberoende som en sjukdom.

droger, läkemedelsmissbruk, doping

Förutom amfetaminbehandling av friska, som beskrivits ovan finns fler exempel på hur media förespråkar läkemedelsmissbruk i sin ambition att bryta med det svenska samhället:

narkotika

doping

I slutdebatten inför valet 2006 lovade Fredrik Reinfeldt att fildelning skulle legaliseras. Han sade att “man kan ju inte kriminalisera en hel generation”. Detta löfte sveks senare av regeringen. Men det visar på den uppluckring av samhällsstrukturer som eftersträvas vid globalisering.

Bloggen har sett vissa fall där media skyddar psykologer. Psykologi är en verksamhet utan fasta normer som har utrymme att följa medias direktiv. Detta kan vara en orsak att media skulle skydda psykologer. [sökord: psykologi psykiatri]

psychiatry general

Psychiatry is heavily biased by globalists. In order to maximize pressure on society, conditions are not considered possible to cure or otherwise influence. But “having Asperger” is like “having a broken arm” – you should do something about it. Neuropsychiatry w/ biological explanations are preferred by globalists.

Asperger: Like USSR – send independently thinking people to asylum. Also give them amphetamine.

Anorexia: Giving it a neuro-psychiatric/biological explanation removes responsibility from the patient and family and will put more pressure on society.

Skipping school can be because of neuro-psychiatric disorders!

Analysis: Blame parents. People choosing analysis are intellectuals that should be controlled and told they have some problem themselves.

Release inhibitions: Create conflict.

Homosexuality is not a disease and need not be cured. But globalist psychiatry throws out science for dogmas, as usual. It claims homosexuality is 100% caused by inheritance. But science is not this clear. The globalists do this to make homosexuals appear more different to hetro. (Like arranging over sexualized Pride parades.) This is because globalists break society by creating groups that globalists try to pitch against each other. Regarding them as biologically different also strengthens their demands on society. If people can not change sexual orientation it would also not cause any problems for an adopted child having same sex parents.

suicide prevention is poor, probably since the act reduces outliers in the system. One large Swedish forum even transmitted one suicide live, naturally claiming it was transmitted unintentionally

%%%%% psychiatry general

Sigmund Freud

[ psykoanalys psychoanalysis ]

Freud, av judisk börd, grundade psykoanalysen. Fel tillämpad kan den användas för destabilisering. Thomas Quick/Sture Bergwall påverkades under psykologisk utredning till att redogöra för falska minnen om allvarliga sexualbrott. Margit Norell var terapeut för psykologen Sven Å. Christianson som avgav förvillande vittnesmål i fallet.

Hon var även terapeut åt feministen Hanna Olsson, som på Norells inrådan skrev boken “Catrine och rättvisan” om det uppmärksammade Da Costa-fallet. Wikipedia

Norells Wikipedia-sida innehåller inget av den starka kritik som riktats mot handläggningen av fallet med Thomas Quick. Enligt flera källor är Norell av judisk börd.

Översiktligt kan man sägs att psykoanalys föestärker aggressiva känslor. Analysen säger sig ta fram omevetna konflikter genom att se igenom eller ta bort de försvarsmekanismer som dämpar impulsivt beteende. Många som går i psykoanalys frambringas känslor av hat mot sina föräldrar.

Psykoanalys används för att ta makt över psykiatriska behandlingsenheter. Personal som går i analys hos analytiker på avdelningarna underställs ett beroendeförhållande till terapeuten.

The theories of the Austrian Freud were spread extensively in Europe and are part of the globalist attack on this continent.

Both psychoanalysis and biological psychiatry are used to destabilize society. Psychoanalysis through the release of aggression as described above. Biological psychiatry removes responsibility from the patient and explains the patient’s problems as being of biological origin, outside of what the patient can control. Psychiatrists involved in these methods often refer to aggression as positive.

Many other forms of psychotherapy also regard the release of aggression as something positive. This process naturally destabilizes society.

Psykoanalys och biologisk psykiatri samverkar

ungefär som vänsterkaoset nu genom Januariöverenskommelsen samarbetar med storfinansen. I båda fallen låtsas man stå i konflikt med varandra när man i själva verket arbetar mot samma mål, ett nedbrytande av samhället. Detta dubbelspel är mycket vanligt hos globalister.

Benjamin Spock, pediatrician, left-wing activist -1- member of US-Jewish military organizations but indicated as non-Jew in jewornotjew.com (Is latter false? Ethnicity can be defined in different ways. Jewish culture can e.g. follow father but formally only follows mother.)

Organizdd people are ridiculed as having a “disturbance in the anal phase”.

%%%%% Freud

%%%%% psychoanalysis

“release inhibitions” psychotherapy

Psychological theories advocating extrovert behavior, release of inhibitions and display of anger (“letting off steam”) have been spread, often from the US.

Utlevelseterapi

Demands in Western societies to “fulfill themselves” (like in existentialism) are related in nature.

These methods serve the purpose of destabilization.

%%%%% “release inhibitions” psychotherapy

Regionala skillnader

Det föreligger starka regionala skillnader v.b. aggression och kaos. Ostasien är betydligt mer auktoritärt än den västerländska kulturen. Amerikansk-israelisk militär dominans handlar ofta om att skapa konflikter för att kunna härska genom att söndra.

I Ostasien har inte psykoanalysen haft samma spridning som i västerländsk kultur.

(Möjligen avspeglas dessa skillnader även i filmproduktionen.)

India has strong family values and its own culture. Information from this country is kept low in Western media.

%%%%% regional differences

privat alkoholimport inom EU [European Union]

Efter Sveriges inträde i EU har den privata importen av alkohol blivit mycket stor. Öl är t.ex. mycket billigt i Tyskland och det är tillåtet för privatpersoner att importera öl för “personligt bruk”. I princip förefaller dock mängderna oreglerade och tullen kontrollerar endast undantagsvis vad som importeras. Den som kunde bli kontrollerad kan dessutom hänvisa till att det privata bruket är stort genom att påstå att den skall ha fest!

Organiserad införsel sker genom bussresor arrangerade endast för alkoholimport. Varje resenär får ta med 300 kg alkohol hem. Langare betalar 500 kronor till arbetslösa för att göra resan och tar hand om den alkohol de införskaffat när de återvänder.

Tullen söker inte efter öl eftersom om de lämnar vidare till polisen händer inget eftersom “polisen inte har resurser” vilket förefaller märkligt.Att handlägga dessa ärenden verkar inte svårt. Om resenärerna visste att strikt tullkontroll skulle ske skulle resorna kraftigt minska.

Polisen påstår att man sänkt kraven för intagning till polishögskolan men ändå står platser tomma. Varför antalet kvalificerade minskat står inte klart.

Systembolaget påstår att de inte märkt minskning av ölförsäljning. Detta förefaller osannolikt.

Bloggen var inte studerat detta närmare men det förefaller som om globalistiska intressen köper stöd för EU genom att tillåta illegal import. Bristande polisaktivitet förefaller skyllas på att antalet kompetenta sökande har minskat.

Tillägg: Det är lagligt att importera alkohol för personligt bruk. En 30-årig person kan ta in 1000 liter sprit (vad den dricker resten av livet), något mindre öl eftersom öl har kortare hållbarhet, då får man hänvisa till att man skall ha fest. Skål för EU!

I reportaget om import av alkohol förekommer Robert Aschberg i en mindre roll. Hans son Rickard har gjort reportage om förskrivning av amfetamin av svenska läkare, detta har refererats i bloggen. Familjen verkar drogliberal.

Samma destabilisering ses i antidopinglagstiftning. Betydligt tuffare i t.ex Österrike.

April 2019

Knarket allt billigare

De senaste 30 åren har gatupriserna på

vanligare droger fallit kraftigt,

enligt Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning (CAN).

Priserna på amfetamin, kokain och

heroin låg 2018 på en nivå som

motsvarar en tredjedel av priset 1988,

justerat för inflation. Även cannabis

är betydligt billigare.

Studenter drickande Valborg

Swedish NIH questions the ban on illegal drugs but bans student parties

118 SVT Text Fredag 08 maj 2020

INRIKES PUBLICERAD 8 MAJ

FHM vill utreda narkotikaförbud

Folkhälsomyndigheten vill utreda

narkotikalagstiftningen, bland annat

förbudet mot eget bruk. I dag läggs

stora resurser på att jaga drogan-

vändare, men enligt myndigheten saknas

kunskap om lagstiftningens effekter.

Myndigheten vill också utreda behovet

av injektionsrum. Socialminister Lena

Hallengren vill i dag inte kommentera

de olika förslagen men säger att hon

inte ändrat uppfattning om förbudet

mot eget bruk av narkotika.

Jag ändrar inte uppfattning för att

Folkhälsomyndigheten kommer med det

här förslaget, säger hon.

svt

wwr: 71552691

För att internationella nätverk (“världsregeringen”) skall kunna kontrollera ett land så måste landet vara svagt och präglas av problem, t.ex narkotika. I ett starkt land är den nationella regeringen stark och har stöd av folket. Problem i landet gör t.ex att massmedia kan sätta press på regeringen.

Massmedia har ju lagt av med att ifrågasätta. Men när det gäller den självklara rätten att få knarka så ifrågasätter man socialministern motstånd, lite grand.

Hur viktigt är det att lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger?

– Nu tycker jag du ställer den frågan liksom på ett löst formulerat sätt, det beror naturligtvis helt på vad du syftar på, säger Lena Hallengren.

svt.se

wwr: 71569124

Lite kan man undra över FHM:s prioriteringar. Nu förbjuds studentflak.

106 SVT Text Torsdag 14 maj 2020

INRIKES PUBLICERAD 14 MAJ

Transportstyrelsen förbjuder flak

Transportstyrelsen förbjuder till-

fälligt studentflak. Detta efter en

begäran från Folkhälsomyndigheten.

[/QUOTE]

wwr: 73712080

Nu rapporterar tidningarna att ett tyskt miljard-företag vill framställa psykedeliska droger för medicinskt bruk.

Det är naturligtvis bara ytterligare ett försök att störa samhället så att det kan manipuleras av massmedia och andra odemokratiska krafter, eller …

Peter Thiel backs Berlin start-up making psychedelics in $125 million round

Almost a billion people suffer from mental health problems worldwide, according to the World Health Organization.

Angermayer said that people “meet themselves” when they have a psychedelic trip. “Since we’re born, society imposes on us how we should be, what we should look like, what we should wear/do/say,” he said. “We put a lot of camouflage on our soul, on our character, on our inner self. Psychedelics take away all these things which were imposed on us. That is an extremely important thing because I am very convinced you need to know yourself.”

None of ATAI’s drugs have been formally approved by regulators to date.

cnbc.com

wwr: 73715053

Jag förstår hur ni tänker utrota drogmissbruket. Det kommer att benämnas vård. :evilgrin39:

Jag var medveten om risken med att ta upp detta på Flashback, men vadå 😀

wwr: 73715617

Hinner tyvärr inte diskutera så mycket nu.

Men se artikeln i OP-inlägget. Den talar om psykedeliska droger och en miljard psykiskt sjuka. Det kan se vackert ut i en kontrollerad studie. Men det blir kaos om man sprider LSD i samhället. En miljard patienter kräver knark.

Det handlar om att sänka samhället. Google skickar reglebundet ut liknande länkar.

Slutet känns nära. 😉

America’s longest-serving marijuana prisoner freed after 31 years

guardian

wwr: 76074664

Chemizten (old)|286959]Nån som testat Ketamin?

Är det nåt att ha, eller blir man bara medvetslös?

|286963]Ketamin ger dig en rejäl tripp……..

vanligen injeseras det muskelärt , men jag har hört att folk snortat med “framgång” också.

moomin666 (old)|286964]Ketamin är som PCP fast svagare… PCP är bra. Det ger dig pheta hjärnskador…

Ketamin är bra, DM Turner blev beroende av det och dog i badkaret under en Ketamin-tripp. Han kunde inte ens bryta missbruket trots att DMT-andarna sagt åt honom att sluta med skiten.

Ketamin är bra…. …Förstått?

Ta det ofta och mycket så får du se… 😉

/M

Grattis alla knarkare! Världens mäktigaste tidning, The New York Times har bestämt sig för att sälja in Ketamin. Vi är sedan länge i händerna på galningar som skall störta världen i kaos, men det vet alla redan.

DN och resten brukar bara kopiera vad NYT skriver så snart är det väl fritt fram. Lycka till och kör hårt!

I Was Paralyzed By Severe Depression. Then Came Ketamine.

Ketamine has a reputation as a party drug, but it was originally developed as an anesthetic. When administered properly, doctors say it’s safe and shown to treat major depression and severe PTSD.

nytimes.com

For 20 years, Angus Andrew has made Liars one of rock’s most interesting, slippery acts – and by microdosing drugs to help understand his fears, he’s written his masterpiece

guardian

The deadliest drug we’ve ever known’: author Sam Quinones on how fentanyl saturated the US

In his new book, Quinones investigates how the explosion of synthetic drugs spurred an ‘epidemic of addiction’

In his new book The Least of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth, he tracks the explosion of synthetic drugs that has hit the streets of America, increasing the danger of drug use and making addictive chemical substances far cheaper and more plentiful than ever before.

He finds that the days when drug production required land and agriculture are gone. Now drugs are being manufactured from toxic chemicals in vast quantities by Mexican traffickers and introduced to users by slipping them into the supply of other substances, like heroin and cocaine.

guardian

%%%%% drugs, narcotic

%%%%% narkotika

%%%%% narcotics

alcohol, beer, wine

wwr: 82804061

Den globala uppvärmningen gör att skörden av vindruvor i Sverige just börjar! Vi kan äntligen kassera det äckliga ölet och bli del av den europeiska finsmakarkulturen. Enligt vad jag läste i Greta-tråden har visst t.o.m. det asketiska helgonet Greta tagit sig ett glas vin på Svenska Hjältar-galan. Nu skall vi pimpla rödtjut.

Global heating helps turns icy Sweden into unique wine-making territory

As the climate warms, and with up to 23 hours of summer sun to ripen innovative varieties, commercial wineries are booming

Across most of the northern hemisphere, the grape harvest finished months ago. But in a small vineyard not far from Stockholm, in temperatures of -8C and 15cm of snow, it’s only just begun.

“It’s perfect,” said Göran Amnegård, whose Blaxsta winery claims to be one of the world’s most northerly vineyards, as they started the harvest last week.

—-

theguardian.com

—-

oshin.cantwell: 82788836

aftonbladet.se

“Vännen”. tenor.com

—-

Giant Squid: 82795508

Jag tyckte det var intressant på bilden förutom att hon sitter och virkar en grodhatt, att det ser ut som om hon har ett glas vitt vin framför sig. Och på bild två så verkar det vara mindre i glaset.

—-

%%%%% alcohol

%%%%% beer

%%%%% wine

frogs, frog eating

Giant Squid: 82795508

Jag tyckte det var intressant på bilden förutom att hon sitter och virkar en grodhatt, att det ser ut som om hon har ett glas vitt vin framför sig. Och på bild två så verkar det vara mindre i glaset.

—-

Dricka vin, äta grodor, gå på Franska Skolan vi vet vart det barkar …

%%%%% frogs

%%%%% eating frogs

Flera termer som beskriver nyare strömningar i samhället kan kopplas till faktorer gynnsamma för globaliseringen, såsom nyliberalism, neokonservatism, postmodernism.

En ytligare kultur som framkommer genom snabbare kontakter på Internet kan också bli enklare att kontrollera för media. Resonemang som påvisar globaliseringens baksidor är ofta något mer komplicerade och kan gömmas i mediabruset.

It is naturally easy for media to convey a message that our democracy is a better system than others.

As is described in Candide by Voltaire, in the Leibniz inspired expressions “all is for the best” in the “best of all possible worlds”.

%%%%% best of all possible worlds

Utbildning

Education

Greta Thunberg, synnerligen utbildningsfientlig. Har skolstrejk. I bilder från ett bibliotek sitter hon på ett bord och dansar, studerar inte. Greta får position som hedersrektor vid ett universitet medan hennes supportrar skrattar åt de “misslyckade akademiker som jobbat där länge och har lägre positioner” som de ser det.

wwr: 69213547

Det går utför, naturligtvis. Det är ju meningen med kaoset. En välutbildad befolkning är svårare att manipulera.

2019

Svenskarna inte längre bäst på engelska

Sverige har knuffats ner från förstaplatsen i ett årligt språkindex, som rankar engelskkunskaper i länder och regioner där engelska inte är förstaspråk.

– Vi har inte haft så låga poäng på fem år, säger Malin Ankarberg på EF.

aftonbladet.se

2018

Svenskar är bäst på engelska igen

aftonbladet.se

Life after loneliness: ‘I felt desolate, invisible, panicky – then I gave up my PhD and got my life back’

guardian

Abetterworld: 80605280

Skolministern föreslår att betyget F och dess innebörd att underkännas ska avskaffas. Motivationen är att betyget hindrar “unga” från att söka till gymnasiets nationella program. Skolministern menar att det är en “borgerlig” fördom att det är lathet som stoppar dem från att klara sig.

dn.se

friatider.se

I regeringens förslag märks två saker, dels en önskan om att göra hela inrikesdebatten till en vänster-höger konflikt där alla S:are ska rösta mangrant på S och tro att ALLA problem löses om bara alla underkända får godkänt och tillträde till vilket program som. Vidare så vet vi att det finns många slöa individer som av olika skäl INTE vill sitta timmarvis med läxorna och läsa på. Om det är en fråga om omognad eller ointresse låter jag vara osagt, men jag personligen tror att den absoluta majoriteten klarar av det bara de anstränger sig alternativt de inte är Allah-fixerade MENA:iter.

Här är förmodligen problemets kärna. Många av de icke-godkända är S-regeringens muslimparasiter som ägnar sig åt kriminalitet och läsa koranen, om de kan ens det. S vill kvotera in dessa drägg på offentliga arbeten för att fixa en försörjning åt valboskapen. Enda sättet att lösa detta är att ta bort alla krav.

Om vi går tillbaka 20, 30 eller 40 år i tiden så sade man ju aldrig att vi skulle avskaffa icke-godkänt. Skälet är att den absoluta majoriteten svenskar klarade ju av utbildningen, om än med hjälp och läsa om vissa kurser. Men, MENA:iterna är oförmögna till den större majoriteten att klara av detta varvid S blir tvungna att hitta ett annat sätt. Sänka kraven ELLER avskaffa dem helt. Nästa gång du ska opereras så är det inte Karl-Erik med 19,65 i gymnasiebetyg utan Abdallah med icke-godkänt, förlåt godkänt med F som ska göra det.

—-

Fordham Jesuit University

Fordham’s alumni and faculty include a President of the United States,[19] U.S. Senators and representatives, four cardinals of the Catholic Church, several U.S. governors and ambassadors, a number of billionaires, two directors of the CIA, Academy Award and Emmy-winning actors, royalty, a foreign head of state, a White House Counsel, a vice chief of staff of the U.S. Army,[20] a U.S. Postmaster General,[21] a U.S. Attorney General,[22] and the first female vice presidential candidate of a major political party in the United States.

%%%%% utbildning

%%%%% education

Psychiatry in the Soviet Union

The “anti-Soviet” political behavior of some individuals — being outspoken in their opposition to the authorities, demonstrating for reform, and writing critical books — were defined simultaneously as criminal acts (e.g., a violation of Articles 70 or 190-1), symptoms of mental illness (e.g., “delusion of reformism”), and susceptible to a ready-made diagnosis (e.g., “sluggish schizophrenia”).[8] Within the boundaries of the diagnostic category, the symptoms of pessimism, poor social adaptation and conflict with authorities were themselves sufficient for a formal diagnosis of “sluggish schizophrenia.”[9]

The psychiatric incarceration of certain individuals was prompted by their attempts to emigrate, to distribute or possess prohibited documents or books, to participate in civil rights protests and demonstrations, and become involved in forbidden religious activities.[10] In accordance with the doctrine of state atheism, the religious beliefs of prisoners, including those of well-educated former atheists who had become adherents of a religious faith, was considered to be a form of mental illness that required treatment.[11][12] The KGB routinely sent dissenters to psychiatrists for diagnosing to avoid embarrassing publiс trials and to discredit dissidence as the product of ill minds.[13] Highly classified government documents which have become available after the dissolution of the Soviet Union confirm that the authorities consciously used psychiatry as a tool to suppress dissent.[14]

Wikipedia political abuse of psychiatry in the Soviet Union

American psychiatrist Peter Breggin points out that the term “sluggish schizophrenia” was created to justify involuntary treatment of political dissidents with drugs normally used for psychiatric patients.[21]

Critics implied that Snezhnevsky designed the Soviet model of schizophrenia (and this diagnosis) to make political dissent a mental illness.[22]

St. Petersburg academic psychiatrist professor Yuri Nuller notes that the concept of Snezhnevsky’s school allowed psychiatrists to consider, for example, schizoid psychopathy and even schizoid character traits as early, delayed in their development, stages of the inevitable progredient process, rather than as personality traits inherent to the individual, the dynamics of which might depend on various external factors.[23]

Wikipedia sluggish schizophrenia

Asperger syndrome had traditionally been called “schizoid disorder of childhood”,

Wikipedia Asperger syndrome

Making symptoms somatic

somatization

Somatisering

StuG: 72610476

Aftonbladet hänger ut en uppenbart psykiskt sjuk 42-årig kvinna med hennes teckningar och “diagram” och allt.

Ingången är att hon är drabbad av följdverkningar efter en coronainfektion men det är uppenbart att det är något annat som felas henne. Tvångssyndrom?

Cyniskt av Aftonbladet men de är desperata efter pengar.

Anja L Sundberg, 42, har haft 40 olika symtom sedan hon blev långtidssjuk i covid-19 för fem månader sedan.

Än i dag domnar munnen ibland och hon får smärtattacker i blodkärlen.

– Jag har aldrig varit sjuk på det här sättet förut, säger Anja.

Her drawing

wwr: 72638549

aftonbladet.se

Tidningen skapar mer stress runt Corona. Andra kan ta intryck när de läser detta. Fult av tidningen.

Man skall inte ställa diagnos från tidningsartiklar men visst verkar hon ha andra besvär än Corona. (Rodnad i ansiktet.) I vilket fall kommer artikeln att leda till att andra stimuleras till liknande tänkande.

Arbetar som pressekreterare hos utbildningsministern. Man skulle vilja dra några lustigheter. Men med hennes besvär avstår man helst.

Pressekreterare hos en minister. Det är en inflytelserik position. Många tar hennesnord på större allvar.

Skulle kunna vara fejkat mellan henne och tidningen för att skapa press mot vård och myndigheter. Jämför Beata Thunberg med diagnosen selektiv mutism!

%%%%% somatization

Youth revolt

Youth rebellion

Ungdomsrevolt

Chinese cultural revolution

Greta Thunberg

Pop music

wwr: 76274093

Här är en idiot-kvinna som bor vid Washington Square. Hon fattar inte att ungdomarna måste ha parken för vild rave dygnet runt.

Kolla bara bilden på den klagande tråkmånsen. Hon ser helt borta ut med en papegoja på huvudet.

static01.nyt.com

New York Times har ofta ett mycket högt underhållningsvärde. 😀

Whose Park Is It? Residents and Revelers Clash Over Washington Square.

What pains me is that this park is for everyone, and now some people are too afraid to go inside,” said Erika Sumner, a local resident. She often lets her pet parrot, Lucy, sit atop her head.Credit…

—-

nytimes.com

Vad gör det att ungdomarna struntar i Covid och munskydd när de har trevligt tillsammans.

—-

%%%%% Youth

%%%% revolt

%%%%% rebellion

%%%%% Ungdomsrevolt

nature reserves

zoological gardens

Demokraturdn: 76674440

Familjen Hansson, som lätt anakronistiskt bor i Malmö, protesterar mot Kolmårdens djurpark.

Spoiler:

Ingen linbana pga covid och mängden besökare.

700 djur ute, men många är i skuggan.

Delfinshowen fullbokad och klassikern: de trodde att det skulle lösa sig på plats för dem.

Tretton tusen skattade sek i sjön för stackars familjen.

—-

wwr: 76674967

Jag kunde tänka mig att Kolmården bara är skräp. Jag vill minnas någon sett Greta Gnällspik där. Hon hittar alltid det sämsta med Sverige. Nu senast var det de svenska granarna som hon protesterade mot! Kolmårdens delfiner är naturligtvis invandrade och därför något att titta på. De kommer visst närmat från himmelriket Frankrike. Liksom Stavhoppar-Mondo har de franskt påbrå.

En dum svensk familj fattar inte att om man vill se snitsiga, utländska hoppare måste man vara ute i tid.

De svenska vargarna vägrar ta selfies och visar sig bara när de är hungriga och kommer ut och äter upp någon turist.

EU-propagandan är helt extrem. Inte ens svenska djur får presenteras på ett bra sätt.

Familjen har säkert rätt. Svensk natur är fin men görs säkert ned i parken.

—-

wwr: 76724326

Demokraturdn: 76722101

Trodde man måste ha varit på Kolmården för att vara en riktig svennebanan?

Fler åsikter: (FB) Helenas familj klappade getter för 13000

De ville ha pengarna tillbaks??? Missade jag i så fall.

—-

Den dumma, svenska familjen Hansson fattar inte att de måste boka biljetter i god tid för att få njuta av kloka delfiner, importerade från Frankrike, som hoppar runt elegante som M. Duplantis. Då kan de gott få klappa illaluktande svenska (eller från Mellanöstern) getter istället.

De vrånga, svenska vargarna vägrar vara med på selfies då det råder “extremvärme”. De kommer bara ut när de är hungriga och äter upp någon djurskötare, som 2012.

EU-ockupation är bland det mest fruktansvärda ett land kan råka ut för. All information vinklas mot det egna landet. Hela landet riggas mot sig själv.

—-

%%%%% nature

%%%%% reserves

Simone Biles, olympics gymnastics

wwr: 76740114

fryskyl: 76739304

Simone Biles has withdrawn from the vault and uneven bars event finals at the Tokyo Olympics as any further participation in the event continues to be in doubt.

Bara två grenar kvar efter det, vad jag förstår.

Tackar för infon. Jag är heller inte emot att hon gläds och är stolt över sin bakgrund, utan det är just dubbelmoralen som är påtaglig. Svenska fotbollsdamerna knäböjer ju tex för att ta ställning i en inrikespolitisk angelägenhet i USA, så där är plötsligt nationen det sista de tävlar för; de har snarast blivit betingade att skämmas för sitt land. Både media och utövare är i nuläget väldigt förvirrade över allt som har med nation eller etnicitet att göra.

Med Biles stör mig också att det USA-centrerade narrativet om henne som GOAT accepteras förbehållslöst också i europeisk media. Tror det finns 10-20 damer som har fler OS-medaljer i gymnastik än henne. Den där ryskan hade 9 guld, medan Biles har 4. Visst, hon leder VM-ligan stort, och hon har säkert dominerat sporten klarare än någon annan. Men har man inte ens hälften så många OS-guld som ettan tycker jag nog man ska vara lite blygsammare med GOAT-snacket.

—-

Jag håller med I det du skriver.

Biles “blockering” verkar mycket märklig. Jag kan inte komma på att jag hört om något liknande. Hon är ju dessutom rutinerad. Jag har inte sett att någon förklaring givits trots att hon givit intervjuer men jag har inte läst allt. Diagnoser och mentala problem är ju “inne” som sagt. Osaka, Richardson.

My mind and body are not in sync’: Simone Biles opens up on her health

—-

theguardian.com

Det är kanske lite konspiratoriskt men jag anser att de som nu sköter världen har så enorma ekonomiska tillgångar och inflytande att de kan genomföra nästan vilka aktioner som helst. Personer som befinner sig i vissa positioner verkar kunna bli beordrade till självförstörande beteende och tjänar kanske i längden mer på detta.

Hur har inte t.ex Greta surfat fram på sina diagnoser (sina “superkrafter” enligt egen utsago). (Det finns tecken på att hon kanske överdrivit sina diagnoser, imho.) Hon är säkert bra på knäböj också. Skuldbeläggande ingår som sagt.

media.npr.org

Amfetaminförskrivning. Moderna diagnoser av “trötthet”.

Länder och människor skall försvagas så långt möjligt för att den globala världsordningen inte skall hotas. Ju sämre vi mår ju bättre passar vi in i vad som förväntas av oss.

Om man skulle möta någon av dessa personer måste man naturligtvis respektera deras problem. Men i media lyfts problemen fram, förstoras och hyllas.

Ingen verkar heller oroas märkbart av besvären. Hon har inte fått hjälp av psykolog eller vad hon nu väljer, vad jag sett.

Det blev lite rörigt skrivet. Men jag undrar om inte Biles kan ha påverkats till detta ovanliga beteende. Vi skall lära oss att det är bättre att bara lägga av än att försöka ta tag i situationen.

– Äh, jag struntar i att gå till jobbet på måndag. Hjärnan och kroppen synkar inte. Kan det hända världens bäste gymnast kan det hända mig.

—-

Some have suggested that Biles’ ADHD could be to blame – and it’s a reasonable assumption given Japan’s ban of most medicines commonly used to treat the disorder in the US. But Biles and other Olympic athletes may have benefitted from an exception to the rule.

yh

wwr: 76755498

fryskyl: 76755324

Vad tror ni, kommer hon hoppa över det också? Låter väl lite som en lågoddsare vid det här laget.

Tyckte jag läste att hon verkligen förberett sig för OS 2020, och att hon efter att det blev uppskjutet typ la av ett tag. Eller kanske var det till och med tidigare. Men det är hursomhelst fortfarande en hel del oklarheter här. Att hon som den exceptionella talang hon är kan drabbas av nån slags nervositet som gör att hon inte kan tävla, ungefär som en förkylning, är svårt att tro på förbehållslöst. Känns som att nån djupare förklaring om typ dåliga förberedelser eller nåt måste ligga där i bakgrunden.

—-

Som jag skrivit tidigare i tråden så tror jag att hennes “blockering” kan vara avsiktlig och medveten och vara en del i den attack som internationella nätverk utför mot länder och personer för att försvaga dem och göra dem mottagliga för påverkan.

Jag har inte läst detaljerna. Men hon anses ha ADHD och lyckades få använda sina amfetaminliknande preparat i Rio. Japanerna är mycket hårdare men möjligen har de tvingas ge idrottarna tillåtelse för dessa preparat.

Men det hela är en attack för att försvaga länder och personer. Man sprider diagnoser som Asperger/autismspektrum, ADHD för att få folk att nöja sig med tillvaron (den sovjetliknande diktatur som nu byggs upp i Europa och världen)

Man använder Biles för att få fokus på diagnoser och populärisera droganvändning. Liksom Musk, Greta. Phelps var tidig inom idrott.

Ahead of the 2016 Rio Olympics, Biles filed for a “therapeutic use exemption” through the World Anti-Doping Agency, which enabled her to continue taking the drug throughout her breakout competition.

While the laws in Japan are extremely stringent when it comes to stimulants, they’re slightly more lax about psychotropics, the class of drugs under which Ritalin is categorized.

—-

uk.news.yahoo.com

—-

Biles, the four-time Olympic gold medalist, wrote that she “seriously cannot comprehend how to twist,” and noted that the problem appeared the morning after team qualifying at the Tokyo Games. While she had experienced the problem before, she said, she never has faced it on every single apparatus.

Literally can not tell up from down,” she wrote in an Instagram story. “It’s the craziest feeling ever. Not having an inch of control over your body.”

nyt

wwr: 76765255

Hon skall ställa upp i bom nu i alla fall.

Allt är bara på skoj nu.

Världens främste gymnast kan inte kontrollera en tum sin kropp.

USA:s president är kraftigt dement.

Världens mest hyllade företagare, Musk, inleder Saturday Night Live med att säga att han har Asperger.

Världens mest kända miljöaktivist, Greta, har ett flertal diagnoser.

Världens främste simmare, Phelps, har ADHD.

Flertalet OS- och VM-medaljer i längdskidåkning erövras av astmatiker.

Venus Williams har Sjögrens syndrom.

Den som inte uppvisar ett antal diagnoser idag måste betraktas som sjuk och avvikande.

Biles, the four-time Olympic gold medalist, wrote that she “seriously cannot comprehend how to twist,” and noted that the problem appeared the morning after team qualifying at the Tokyo Games. While she had experienced the problem before, she said, she never has faced it on every single apparatus.

Literally can not tell up from down,” she wrote in an Instagram story. “It’s the craziest feeling ever. Not having an inch of control over your body.”

—-

nytimes.com

—-

wwr: 76783607

Biles verkar ha återfått kroppskontrollen och vann brons på bom efter två kinesiskor, men hon tog bort avhoppet med skruv ur programmet.

theguardian.com

—-

%%%%% Simone

%%%%% Biles

diagnoses

wwr: 76808397

😀

Nu vet jag inte vad det betyder men så långt behöver man kanske inte gå 😉

Men TS följer agendan. De som kritiserar systemet skall stämplas som avvikande.

Ofta är det fejkat är min uppfattning.

De “skogsmänniskor som på Trumps uppdrag invaderade Capitol” är säkert statister som utsetts att utmåla systemkritiker som varande bakom flötet.

Greta kritiserar systemet och har diagnoser, liksom Assange. Man diagnosticerar de som kritiserar systemet (enligt min uppfattning den globala diktatur som håller på att byggas upp).

Jag gissar att många av de som skriver är proffs som fejkar en avvikande personlighet och “alt-right”-åsikter.

Samma med många forumtroll. De attackerar ofta den som kritiserar systemet istället för att försvara systemet.

Det är ett nytt Sovjetunionen man försöker bygga upp genom EU samt globalt. Man använder samma metoder. Man ger psykiatriska diagnoser till regimkritiker.

Nästan alla måste ha diagnoser. När diagnoserna nyligen slog till för världens bästa gymnast, Biles, kunde hon inte tävla på hela veckan.

Man ser dessutom hur systemet medvetet försöker sprida hat mellan folkgrupper t.ex män/kvinnor, mellan etniska grupper, det sprids har mot LGBT genom att Pride utmålar dem som avvikande sexgalningar. När man ser hur sjukt systemet arbetar vet man att det spår systemet valt är sjukt.

Snarare tror jag att det är sunt och hälsosamt att ägna sig åt systemkritik. Se så glåmig och full av diagnoser Greta är.

Man känner sig sällan så sund och frisk som när man läser om t.ex EU. För ett par år sedan skulle de sänka CO2, men förra året drog de in 7500 miljarder för att brassa på till max med CO2 genom Coronapaketen. Nu skall de visst sänka igen. Men den första åtgärden är tydligen att dra upp tullmurar mot Ryssland och Kina. EU är helt galna. Så när man följer systemets agerande känner man sig kärnfrisk, i alla fall förhållandevis.

Jag känner mig betydligt mer skärpt än USA:s president. Det kan man leva på länge 😉 😀

—-

%%%%% diagnoses

%%%%% Asperger

neurology

Dept of Neurology Uppsala had sex education. The professor P-O Lu…g was accused of sexual assault of woman. Led to nothing, got promoted to hospital lead. Story could have been fake to smear neurology. Dept also extremely critical towards other colleagues. One doctor was openly gay, in the board of local association for homosexuals, 1970’s. The department gave courses in “sexology”.

The purpose of this may have been to drag down the reputation of neurology in general and cause destabilization.

%%%%% neurology

unions

union activities are discouraged

megacoolman: 76829007

När nu trafikverket ändå är aktuell i tråden så bidrar jag med den här.

aftonbladet.se

Brovakten Mikael jobbar för småpengar i 14 år och blir lurad gång på gång. Ändå stannar han kvar på sin post, och måste nu gråta ut i media.

Trafikverket upphandlar regelbundet nya entreprenörer för att sköta broöppningen och varje gång så anställs Mikael på nytt hos en ny arbetsgivare och får gå tillbaks till ingångslön.

För fan Mikael! Ta dig i kragen och sök ett annat jobb!

Lite citat från artikeln:

“Somliga får inte den löneförhöjning de önskar.

Mikael Steens lön bara minskar – trots 14 års erfarenhet som brovakt.

– En kompis dotter säljer glass i sommar, och tjänar mer i timmen än jag. Hon är 15 år, säger Mikael Steen.”

“Trafikverket lägger regelbundet ut driften av brovaktandet på nya entreprenörer. Vilket inte varit positivt för brovaktens löneutveckling.

– Jag får ju börja om varje gång. Efter varje upphandling får man ju inte tillgodose några år eller någonting. Så jag börjar hela tiden om på ingångslön. Och efter var fjärde år är det en ny upphandling – då vet man inte ifall man har jobbet kvar.”

—-

wwr: 76829304

Jag tycker ju sällan att de “vanliga människor” som presenteras i tråden är idioter. Han gillar väl jobbet och vill diskutera lönen. Det är inget fel tycker jag.

Det finns nästan alltid en global- och EU-vinkling i artiklarna. Vanligen är det att företagen är smarta och de människor de möter är idioter. Men den här artikeln stöder killens krav, lite grand i alla fall.

Sannolikt handlar det om att försöka tuta i oss att små entreprenörer är skadliga och om han hade varit anställd i ett globalt broföretag med livstids slavarbete av japansk typ så hade han fått räkna alla tjänsteåren. Det kanske finns några envisa mindre företag kvar som man inte lyckades knäcka med Corona-lockdown.

Han verkar dessutom vara en farlig människa som gillar att jobba under eget ansvar och därför måste kväsas.

Jag tycker det låter konstigt att han inte får ta med sig tjänsteåren när han går till nästa företag. Men jag är ingen expert.

Spoiler:
Att däremot glassförsäljare är välbetalda i det allt varmare klimatet är självklart.

Jag vill minnas att även Greta haft med en glasskiosk på någon av bilderna från sina demonstrationer 🙂

—-

wwr: 76833251

Killen måste helt enkelt gå med i facket, vad jag förstår. I dessa artiklar borde tidningarna hjälpa de anställda och ringa facket. Det vore intressant för läsarna. Nu hänger allt i luften.

—-

wwr: 77376421

Det gäller tydligen hela Europa och värre blir det när EU lägger sig i.

Europe’s lorry driver crisis to deepen next year, warns haulage boss

Shortages expected to disrupt Christmas, with new EU rules set to put further strain on supply chains

Gomez said there would be no easing off of the industry-wide crisis next year because of tougher EU labour laws on commercial road transport, known as the Mobility Package, that come into force in February and also apply to the UK.

Europe has been hit by a shortage of drivers, with the problem in the UK particularly acute because of Brexit, the pandemic, tax reforms and backlogs for driving tests fanning the flames of a supply chain crisis.

enforcement and pay rises were needed to stop poor labour conditions in the sector from further fuelling the worker shortages.

The EU regulation is not worth the paper it’s written on because there’s no enforcement. It goes for two decades like this,”

—-

ft.com

Jag har inte satt mig in i frågan. Men jag tycker det låter som sedvanlig global taktik. Fackföreningarna är kanske utslagna. Företagen har mutat EU att genomföra nonsensbestämmelser. Till slut går jobbarna in i väggen och EU kan lägga ytterligare en kris till meritlistan. Hur var det nu: eurokris, flyktingkris, klimatkris, Brexitkris Coronakris, postcorona ekonomisk kris, budgetkris 2020, …

Nu blir det transportkris.

—-

Tesla opposes unions

—-

The New York Times is a reminder: good liberals often oppose unions

Hamilton Nolan

The United States National Labor Relations Board has accused the paper of undermining union activity. Are they any different to Amazon?

—-

guardian

%%%%% labor

%%%%% unions

%%%%% fackföreningar

crime

Movie: The Godfather

Clark Olofsson “celebrity gangster”

Paolo Roberto

%%%%% crime

violence

Even articles about nature can be used to promote aggression. In this article The New York Times presents a “bully octopus“: “Eight-Armed Underwater Bullies: Watch Octopuses Punch Fish”.

%%%%% violence

traffic

EPA-traktor

wwr: 87512477

Det kan vara något skumt med detta. Ungar som far runt och kör på ordentligt folk är en aktivitet som förväntas få stöd av EU, ungefär som EU-moppar.

Jag tippar att detta beslut kan komma att vändas. EU har helt förstört nordisk kultur och våra länder som helhet. Då kommer man att tillåta EPA för att kunna peka på denna marginella företeelse/trafikfara.

Man försöker även skapa en bild av oss som barbarerna som skall tämjas av romarna.

Man vill felfokusera EU-motståndet.

“Inte utan min EPA” kan komma att segra.

—-

%%%%% traffic

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.001.003: 001/002 high profile cases, scandals, crime, murder; constructed scandals

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »