03.1.001.003: 001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol; Freud, regional differences

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet

Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma gäller diagnosen anorexi.

Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, destabiliserar det ytterligare.

Läkare som förskriver amfetamin har fått “kritik” av journalisten Aschberg i Aftonbladet samt Scientologerna.

Aschberg är av judisk börd, hans farfar var känd bankir. Nästan alla judiska aktörer är globalister. Aftonbladet är globalistisk. Den kritik Aftonbladet ger mot förskrivning av narkotika har inte lett till några åtgärder, den har istället fungerat som reklam för verksamheten. [ effect on reader is different/opposite than initial impression ]

Kritiken i artikeln är inte allvarligt menad.
Artikeln, med adress, tel, epost till käkaren, tjänar som reklam för läkaren. Den drogliberala väsnterpressen hjälper till att sprida reklam för amfetaminanvändning.
[ pseudo alarm]

Att media framhåller den minst sagt radikala behandlingsmetoden skapar även splittring mellan läkare.
[ divide and conquer ]

Scientology har kritiserat narkotikaförskrivningen. Men Scientology är mullvadar/false flag som låtsas vara helt tokiga, de beter sig som en sekt och tror på rymdgudar. Därigenom kommer sund kritik av narkotikaförskrivning att sammankopplas med de (spelat) galna scientologerna.

droger, pornografi, dataspel”
Pacificering

Media har skrivit att skolk kan orsakas av “neuropsykiatriska besvär”, utan att nämna andra orsaker eller diskutera vidare. Det är närmast skrattretande att framhålla denna orsak, när man skall förklara skolk. Den sociala situationen är naturligtvis mycket viktigare.

Krav på struktur och regler kan avfärdas som Aspergers syndrom. Däremot används inte diagnosen hysteri för att försöka förklara motstridande eller ostrukturerat beteende.

Att diagnostisera människor med strukturerat tänkande som Aspergers syndrom och förskriva amfetamin till dem är naturligtvis ett led i att försöka bryta ned samhället.Liksom i den forna diktaturen Sovjetunionen så används psykiatrin för att avfärda förhållningssätt som strider mot det politiskt korrekta.

 

2018 juni: WHO klassificerar dataspelsberoende som en sjukdom.

droger, läkemedelsmissbruk, doping

Förutom amfetaminbehandling av friska, som beskrivits ovan finns fler exempel på hur media förespråkar läkemedelsmissbruk i sin ambition att bryta med det svenska samhället:

narkotika

doping

I slutdebatten inför valet 2006 lovade Fredrik Reinfeldt att fildelning skulle legaliseras. Han sade att “man kan ju inte kriminalisera en hel generation”. Detta löfte sveks senare av regeringen. Men det visar på den uppluckring av samhällsstrukturer som eftersträvas vid globalisering.

Bloggen har sett vissa fall där media skyddar psykologer. Psykologi är en verksamhet utan fasta normer som har utrymme att följa medias direktiv. Detta kan vara en orsak att media skulle skydda psykologer. [sökord: psykologi psykiatri]

Sigmund Freud

[ psykoanalys psychoanalysis ]

Freud, av judisk börd, grundade psykoanalysen. Fel tillämpad kan den användas för destabilisering. Thomas Quick/Sture Bergwall påverkades under psykologisk utredning till att redogöra för falska minnen om allvarliga sexualbrott. Margit Norell var terapeut för psykologen Sven Å. Christianson som avgav föevilllande vittnesmål i fallet.

Hon var även terapeut åt feministen Hanna Olsson, som på Norells inrådan skrev boken “Catrine och rättvisan” om det uppmärksammade Da Costa-fallet. Wikipedia

Norells Wikipedia-sida innehåller inget av den starka kritik som riktats mot handläggningen av fallet med Thomas Quick. Enligt flera källor är Norell av judisk börd.

Översiktligt kan man sägs att psykoanalys föestärker aggressiva känslor. Analysen säger sig ta fram omevetna konflikter genom att se igenom eller ta bort de försvarsmekanismer som dämpar impulsivt beteende. Många som går i psykoanalys frambringas känslor av hat mot sina föräldrar.

The theories of the Austrian Freud were spread extensively in Europe and are part of the globalist attack on this continent.

Regionala skillnader

Det föreligger starka regionala skillnader v.b. aggression och kaos. Ostasien är betydligt mer auktoritärt än den västerländska kulturen. Amerikansk-israelisk militär dominans handlar ofta om att skapa konflikter för att kunna härska genom att söndra.

I Ostasien har inte psykoanalysen haft samma spridning som i västerländsk kultur.

(Möjligen avspeglas dessa skillnader även i filmproduktionen.)

privat alkoholimport inom EU [European Union]

Efter Sveriges inträde i EU har den privata importen av alkohol blivit mycket stor. Öl är t.ex. mycket billigt i Tyskland och det är tillåtet för privatpersoner att importera öl för “personligt bruk”. I princip förefaller dock mängderna oreglerade och tullen kontrollerar endast undantagsvis vad som importeras. Den som kunde bli kontrollerad kan dessutom hänvisa till att det privata bruket är stort genom att påstå att den skall ha fest!

Organiserad införsel sker genom bussresor arrangerade endast för alkoholimport. Varje resenär får ta med 300 kg alkohol hem. Langare betalar 500 kronor till arbetslösa för att göra resan och tar hand om den alkohol de införskaffat när de återvänder.

Tullen söker inte efter öl eftersom om de lämnar vidare till polisen händer inget eftersom “polisen inte har resurser” vilket förefaller märkligt.Att handlägga dessa ärenden verkar inte svårt. Om resenärerna visste att strikt tullkontroll skulle ske skulle resorna kraftigt minska.

Polisen påstår att man sänkt kraven för intagning till polishögskolan men ändå står platser tomma. Varför antalet kvalificerade minskat står inte klart.

Systembolaget påstår att de inte märkt minskning av ölförsäljning. Detta förefaller osannolikt.

Bloggen var inte studerat detta närmare men det förefaller som om globalistiska intressen köper stöd för EU genom att tillåta illegal import. Bristande polisaktivitet förefaller skyllas på att antalet kompetenta sökande har minskat.

Tillägg: Det är lagligt att importera alkohol för personligt bruk. En 30-årig person kan ta in 1000 liter sprit (vad den dricker resten av livet), något mindre öl eftersom öl har kortare hållbarhet, då får man hänvisa till att man skall ha fest. Skål för EU!

I reportaget om import av alkohol förekommer Robert Aschberg i en mindre roll. Hans son Rickard har gjort reportage om förskrivning av amfetamin av svenska läkare, detta har refererats i bloggen. Familjen verkar drogliberal.

Samma destabilisering ses i antidopinglagstiftning. Betydlugt tuffare i t.ex Österrike.

Honkler:
Är inte det här att gå lite väl långt av Expressen med sina konspirationsteorier?

Har familjen Bonnier helt tappat greppet om sina alster?

Flashback: Expressen: Judisk familj skapade drogepedimin i USA

Familjen som anklagas för drogepidemin i USA

Knarklangare i tjusiga kostymer och klänningar”.Så beskriver advokaten Paul Hanly den amerikansk-brittiska familjen Sackler

Raymond SacklerWikipedia

Born in Brooklyn, New York to a Jewish family,

April 2019
Knarket allt billigare

De senaste 30 åren har gatupriserna på
vanligare droger fallit kraftigt,
enligt Centralförbundet för alkohol-
och narkotikaupplysning (CAN).

Priserna på amfetamin, kokain och
heroin låg 2018 på en nivå som
motsvarar en tredjedel av priset 1988,
justerat för inflation. Även cannabis
är betydligt billigare.

Flera termer som beskriver nyare strömningar i samhället kan kopplas till faktorer gynnsamma för globaliseringen, såsom nyliberalism, neokonservatism, postmodernism.

En ytligare kultur som framkommer genom snabbare kontakter på Internet kan också bli enklare att kontrollera för media. Resonemang som påvisar globaliseringens baksidor är ofta något mer komplicerade och kan gömmas i mediabruset.

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.003: 002 Bjärred-fallet

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.