03.1.001.003: 001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol; psykiatri, Freud, regional differences; Education

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet

Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma gäller diagnosen anorexi.

Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, destabiliserar det ytterligare.

Läkare som förskriver amfetamin har fått “kritik” av journalisten Aschberg i Aftonbladet samt Scientologerna.

Aschberg är av judisk börd, hans farfar var känd bankir. Nästan alla judiska aktörer är globalister. Aftonbladet är globalistisk. Den kritik Aftonbladet ger mot förskrivning av narkotika har inte lett till några åtgärder, den har istället fungerat som reklam för verksamheten. [ effect on reader is different/opposite than initial impression ]

Kritiken i artikeln är inte allvarligt menad.
Artikeln, med adress, tel, epost till käkaren, tjänar som reklam för läkaren. Den drogliberala väsnterpressen hjälper till att sprida reklam för amfetaminanvändning.
[ pseudo alarm]

Att media framhåller den minst sagt radikala behandlingsmetoden skapar även splittring mellan läkare.
[ divide and conquer ]

Scientology har kritiserat narkotikaförskrivningen. Men Scientology är mullvadar/false flag som låtsas vara helt tokiga, de beter sig som en sekt och tror på rymdgudar. Därigenom kommer sund kritik av narkotikaförskrivning att sammankopplas med de (spelat) galna scientologerna.

Strukturerat tänkade som byggde Sverige kallas scientism eller diagnostiseras som Asperger och förskrivs amfetamin.

Flera läkare som förskriver amfetamin beskriver dessutom också gärna personliga konflikter som gymnsamma.

Särintressen som kronisk-värk-syndrom ges diagnos med somatisk klang “Myalgisk Encefalomyelit” men när vetenskapligt sinnade läkare kritiserar detta byter man namn på sjukdomen till Chronic Fatigue Syndrome (CFS).

Inga krav ställs på patienterna. Patienterna skall vila för att bli starkare vilket strider mot all erfafenhet. Detta skapar konflikt mellan läkare samt, framför allt, orimliga krav på politiker att tillmötesgå särintressenas krav.

Elever kan placeras i specialklass med hänvisning till att de inte anses ha tillräckligt många vänner och därför skulle “lida av Aspergers syndrom”.

Greta Thunberg påstås lida av psykiatriska diagnoser. Detta är en del i det almänna framhävandet av psykiatrin, i sht för barn och ungdomar. Det leder inte bara till somatisering utan även till att media kan pressa politiker att de inte gör tillräckligt.

Långa köer till Barn- och ungdomspsykiatrin
AB

Honkler:
Är inte det här att gå lite väl långt av Expressen med sina konspirationsteorier?

Har familjen Bonnier helt tappat greppet om sina alster?

Flashback: Expressen: Judisk familj skapade drogepedimin i USA

Familjen som anklagas för drogepidemin i USA

Knarklangare i tjusiga kostymer och klänningar”. Så beskriver advokaten Paul Hanly den amerikansk-brittiska familjen Sackler.

Raymond Sackler, Wikipedia

Born in Brooklyn, New York to a Jewish family

I Sverige har förskrivning av amfetamin främst skett av två läkare. Det förefaller som om rättsspsykiatern Sten Levander varit den som introducerat detta bruk i Sverige. Obekräftade uppgifter på Internet säger att Levander kan vara av judisk familj. Bloggen har dock varken kunnat bekräfta eller avfärda dessa uppgifter.

Sten Levander

Sten Levander professor emeritus rättspsykiatri
Varit under utredning för förskrivning av höga doser narkotika till fängelsekunder och missbrukare.
Flashback
Aftonbladet: Sten Levander skriver ut narkotika till kriminella: ”Försvarligt”

Talar gärna om ilska.

Hemligt möte för att förskriva amfetamin.

Christoffer Gillberg –1–

Sackler_family drugs USA

droger, pornografi, dataspel”
Pacificering

Media har skrivit att skolk kan orsakas av “neuropsykiatriska besvär”, utan att nämna andra orsaker eller diskutera vidare. Det är närmast skrattretande att framhålla denna orsak, när man skall förklara skolk. Den sociala situationen är naturligtvis mycket viktigare.

Krav på struktur och regler kan avfärdas som Aspergers syndrom. Däremot används inte diagnosen hysteri för att försöka förklara motstridande eller ostrukturerat beteende.

Man letar symptom man använder för att försöka påstå att besvär har biologisk/genetisk bakgrund, t.ex tics.

Att diagnostisera människor med strukturerat tänkande som Aspergers syndrom och förskriva amfetamin till dem är naturligtvis ett led i att försöka bryta ned samhället.

Begrepp som “hyperfokusering” och “scientism” kan användas för att förringa goda egenskaper som god koncentrationsförmåga och vetenskapligt betraktelsesätt.

Skall man förklara hur Greta Thunberg anses lida av problem att tala med människor men samtidigt kan hålla tal inför internationella församlingar anvönder man det uppfunna begreppet “selektiv mutism” som kan appliceras på vem som helst som inte vill uttala sig.

Genom att sedan Freuds tid och kanske ännu tidigare kapa psykiatrin så har globalisterna skapat monopol även på normalitetsbegreppet. Goda normala egenskaper kan klassas som scientism, hyperfokusering. Oförmåga att besvara frågor eller en simulerad sjukdomsbild kan förklaras med “selektiv mutism”.

Skulle psykiatrin istället diagnosticera flockmentalitet, hysteri, intolerans, irrationellt tänkande så skulle samhället drivas i motsatt riktning.


Psykiatri och psykologi är mjuka vetenskaper där deras utövare har möjligheter att undandra sig strikt vetenskaplig prövning. Man ställer t.ex diagnosen (myalgisk) encephalomyelit enbart genom frågeformulär, utan att använda laboratorieprover.

Psykiatri och psykologi är viktiga områden i samhället som påverkar vad vi betraktar som normalt och därmed i vilken riktning samhället bör sträva. Dessa vetenskaper och utövare har därför utsatts för infiltration av globalistiska element i extremt hög grad. Liksom i det forna Sovjetunionen så har dessa verksamhetsfält även i den nuvarande västvärlden kommit att bli redskap för underyryckande av individuellt tänkande. Psykiatri och psykologi används som politiska redskap för att likrikta tänkande och skapa en proletariatets diktatur.

Nätverket ter sig starkt inom psykiatri, medicin och juridik. Individer som inte passar in förefaller slussas mellan befattningshavare med likartade värderingar. Vissa har kopplingar till judiska nätverk, t.ex genom att vara sammanboende med personer av judisk familj. De samarbetar med personer av judisk familj. De kan ha kopplingar till liberal politik eller omstörtande behandlingsmetoder som amfetaminförskrivning. Detta gäller såväl inom medicinsk som juridisk verksamhet. Advokater kan bedriva annan globalistisk verksamhet, t.ex att föra “ömmande” fall till EU-domstolen.

Just detta nätverk döljs och förnekas naturligtvis maximalt och förklaras med sammanträffanden. Personer med judiska värderingar kan förneka judisk börd eftersom deras mor inte är av judisk familj men deras far kan t.ex ha “intresse för judisk kultur”. Historiskt sett ändrar ofta judiska familjer namn för att ytligt sett smälta in.

Naturligtvis ingår personer av olika etnicitet i nätverken. De personer man stöter på som är av judisk börd har dock nästan alltid globalistiska värderingar.

Efter nästan 2000 år i disporan kan man skapa en judisk stat. Vissa krav på immigranter utgörs av DNA-test. Det judiska folket har alltså kunnat hålla sina familjer åtskilda från ingifte under mycket lång tid.

%%%%% asperger, adhd, biologisk psykiatri, amfetaminbehandling


Som helhet är psykiatrins övergripande mål politiska. Man försöker inte i första hand hjälpa patienter.

Liksom i den forna diktaturen Sovjetunionen så används psykiatrin för att avfärda förhållningssätt som strider mot det politiskt korrekta.

 

2018 juni: WHO klassificerar dataspelsberoende som en sjukdom.

droger, läkemedelsmissbruk, doping

Förutom amfetaminbehandling av friska, som beskrivits ovan finns fler exempel på hur media förespråkar läkemedelsmissbruk i sin ambition att bryta med det svenska samhället:

narkotika

doping

I slutdebatten inför valet 2006 lovade Fredrik Reinfeldt att fildelning skulle legaliseras. Han sade att “man kan ju inte kriminalisera en hel generation”. Detta löfte sveks senare av regeringen. Men det visar på den uppluckring av samhällsstrukturer som eftersträvas vid globalisering.

Bloggen har sett vissa fall där media skyddar psykologer. Psykologi är en verksamhet utan fasta normer som har utrymme att följa medias direktiv. Detta kan vara en orsak att media skulle skydda psykologer. [sökord: psykologi psykiatri]

Sigmund Freud

[ psykoanalys psychoanalysis ]

Freud, av judisk börd, grundade psykoanalysen. Fel tillämpad kan den användas för destabilisering. Thomas Quick/Sture Bergwall påverkades under psykologisk utredning till att redogöra för falska minnen om allvarliga sexualbrott. Margit Norell var terapeut för psykologen Sven Å. Christianson som avgav föevilllande vittnesmål i fallet.

Hon var även terapeut åt feministen Hanna Olsson, som på Norells inrådan skrev boken “Catrine och rättvisan” om det uppmärksammade Da Costa-fallet. Wikipedia

Norells Wikipedia-sida innehåller inget av den starka kritik som riktats mot handläggningen av fallet med Thomas Quick. Enligt flera källor är Norell av judisk börd.

Översiktligt kan man sägs att psykoanalys föestärker aggressiva känslor. Analysen säger sig ta fram omevetna konflikter genom att se igenom eller ta bort de försvarsmekanismer som dämpar impulsivt beteende. Många som går i psykoanalys frambringas känslor av hat mot sina föräldrar.

The theories of the Austrian Freud were spread extensively in Europe and are part of the globalist attack on this continent.

Both psychoanalysis and biological psychiatry are used to destabilize society. Psychoanalysis through the release of aggression as described above. Biological psychiatry removes responsibility from the patient and explains the patient’s problems as being of biological origin, outside of what the patient can control. Psychiatrists involved in these methods often refer to aggression as positive.

Many other forms of psychotherapy also regard the release of aggression as something positive. This process naturally destabilizes society.

Psykoanalys och biologisk psykiatri samverkar
ungefär som vänsterkaoset nu genom Januariöverenskommelsen samarbetar med storfinansen. I båda fallen låtsas man stå i konflikt med varandra när man i själva verket arbetar mot samma mål, ett nedbrytande av samhället. Detta dubbelspel är mycket vanligt hos globalister.

%%%%% Freud, psychoanalysia

“release inhibitions” psychotherapy

Psychological theories advocating extrovert behavior, release of inhibitions and display of anger (“letting off steam”) have been spread, often from the US.

Utlevelseterapi

Demands in Western societies to “fulfill themselves” (like in existentialism) are related in nature.

These methods serve the purpose of destabilization.

%%%%% “release inhibitions” psychotherapy

Regionala skillnader

Det föreligger starka regionala skillnader v.b. aggression och kaos. Ostasien är betydligt mer auktoritärt än den västerländska kulturen. Amerikansk-israelisk militär dominans handlar ofta om att skapa konflikter för att kunna härska genom att söndra.

I Ostasien har inte psykoanalysen haft samma spridning som i västerländsk kultur.

(Möjligen avspeglas dessa skillnader även i filmproduktionen.)

%%%%% regional differences

privat alkoholimport inom EU [European Union]

Efter Sveriges inträde i EU har den privata importen av alkohol blivit mycket stor. Öl är t.ex. mycket billigt i Tyskland och det är tillåtet för privatpersoner att importera öl för “personligt bruk”. I princip förefaller dock mängderna oreglerade och tullen kontrollerar endast undantagsvis vad som importeras. Den som kunde bli kontrollerad kan dessutom hänvisa till att det privata bruket är stort genom att påstå att den skall ha fest!

Organiserad införsel sker genom bussresor arrangerade endast för alkoholimport. Varje resenär får ta med 300 kg alkohol hem. Langare betalar 500 kronor till arbetslösa för att göra resan och tar hand om den alkohol de införskaffat när de återvänder.

Tullen söker inte efter öl eftersom om de lämnar vidare till polisen händer inget eftersom “polisen inte har resurser” vilket förefaller märkligt.Att handlägga dessa ärenden verkar inte svårt. Om resenärerna visste att strikt tullkontroll skulle ske skulle resorna kraftigt minska.

Polisen påstår att man sänkt kraven för intagning till polishögskolan men ändå står platser tomma. Varför antalet kvalificerade minskat står inte klart.

Systembolaget påstår att de inte märkt minskning av ölförsäljning. Detta förefaller osannolikt.

Bloggen var inte studerat detta närmare men det förefaller som om globalistiska intressen köper stöd för EU genom att tillåta illegal import. Bristande polisaktivitet förefaller skyllas på att antalet kompetenta sökande har minskat.

Tillägg: Det är lagligt att importera alkohol för personligt bruk. En 30-årig person kan ta in 1000 liter sprit (vad den dricker resten av livet), något mindre öl eftersom öl har kortare hållbarhet, då får man hänvisa till att man skall ha fest. Skål för EU!

I reportaget om import av alkohol förekommer Robert Aschberg i en mindre roll. Hans son Rickard har gjort reportage om förskrivning av amfetamin av svenska läkare, detta har refererats i bloggen. Familjen verkar drogliberal.

Samma destabilisering ses i antidopinglagstiftning. Betydligt tuffare i t.ex Österrike.

April 2019
Knarket allt billigare

De senaste 30 åren har gatupriserna på
vanligare droger fallit kraftigt,
enligt Centralförbundet för alkohol-
och narkotikaupplysning (CAN).

Priserna på amfetamin, kokain och
heroin låg 2018 på en nivå som
motsvarar en tredjedel av priset 1988,
justerat för inflation. Även cannabis
är betydligt billigare.

%%%%% drogliberal

Flera termer som beskriver nyare strömningar i samhället kan kopplas till faktorer gynnsamma för globaliseringen, såsom nyliberalism, neokonservatism, postmodernism.

En ytligare kultur som framkommer genom snabbare kontakter på Internet kan också bli enklare att kontrollera för media. Resonemang som påvisar globaliseringens baksidor är ofta något mer komplicerade och kan gömmas i mediabruset.

It is naturally easy for media to convey a message that our democracy is a better system than others.
As is described in Candide by Voltaire, in the Leibniz inspired expressions “all is for the best” in the “best of all possible worlds”.

%%%%% best of all possible worlds

Utbildning
Education

wwr: 69213547
Det går utför, naturligtvis. Det är ju meningen med kaoset. En välutbildad befolkning är svårare att manipulera.

2019

Svenskarna inte längre bäst på engelska

Sverige har knuffats ner från förstaplatsen i ett årligt språkindex, som rankar engelskkunskaper i länder och regioner där engelska inte är förstaspråk.

– Vi har inte haft så låga poäng på fem år, säger Malin Ankarberg på EF.

aftonbladet.se

2018

Svenskar är bäst på engelska igen

aftonbladet.se

%%%%% utbildning

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: The US space agencies NASA and SpaceX do not wish to go to space any more.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.003: 002 Bjärred-fallet

20.04 Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.