Categories
04 drugs 06 psychiatry 500 divide and conquer cover up, filtering/selection, drowning effect on reader is different/opposite than/to initial impression, apparent/true_real content (cp pseudo-criticism) eu misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection police pseudo alarms pseudo-criticism (cp effect on reader is different ...) unions zAll pages

03.1.001.003: 001 Destabilisering genom kravlöshet, droger, drugs, narkotika, narcotics, alkohol; psykiatri, Freud, neuropsychiatry, adhd, Asperger, neurology; regional differences; Education; psychiatry in the Soviet Union; Youth rebellion, revolt, nature reserves, Simone Biles, diagnoses; unions; crime; violence;

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet

Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma gäller diagnosen anorexi.

Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, destabiliserar det ytterligare.

Läkare som förskriver amfetamin har fått “kritik” av journalisten Aschberg i Aftonbladet samt Scientologerna.

Aschberg är av judisk börd, hans farfar var känd bankir. Nästan alla judiska aktörer är globalister. Aftonbladet är globalistisk. Den kritik Aftonbladet ger mot förskrivning av narkotika har inte lett till några åtgärder, den har istället fungerat som reklam för verksamheten. [ effect on reader is different/opposite than initial impression ]

Kritiken i artikeln är inte allvarligt menad.

Artikeln, med adress, tel, epost till käkaren, tjänar som reklam för läkaren. Den drogliberala väsnterpressen hjälper till att sprida reklam för amfetaminanvändning.

[ pseudo alarm]

Att media framhåller den minst sagt radikala behandlingsmetoden skapar även splittring mellan läkare.

[ divide and conquer ]

Greta Thunberg hyllas i media. Hon och hennes syster redovisar diverse diagnoser i media. Om de t.ex inte vill tala med någon säger de att de lider av “selektiv mutism”. Detta leder till att de inte behöver ta ansvar för sitt handlande utan andra skall bota dem från det eller andra är orsaken till deras handlande. Samma med anorexi. Greta är trådsmal.

Detta skapar naturligtvis oro i samhället när personer kan förklara medvetet beteende som diagnoser och inte ta ansvar för det.

Scientology har kritiserat narkotikaförskrivningen. Men Scientology är mullvadar/false flag som låtsas vara helt tokiga, de beter sig som en sekt och tror på rymdgudar. Därigenom kommer sund kritik av narkotikaförskrivning att sammankopplas med de (spelat) galna scientologerna.

Strukturerat tänkade som byggde Sverige kallas scientism eller diagnostiseras som Asperger och förskrivs amfetamin.

Självklart kommer ett samhälle att gå bakåt när duktiga barn med anlag för vetenskap kan stämplas med Aspergers syndrom och i värsta fall behandlas med amfetamin. Tidigare diskuterades hur man bäst skulle ta tillvara dessa ungdomars speciella talanger.

Flera läkare som förskriver amfetamin beskriver dessutom också gärna personliga konflikter som gymnsamma.

Särintressen som kronisk-värk-syndrom ges diagnos med somatisk klang “Myalgisk Encefalomyelit” men när vetenskapligt sinnade läkare kritiserar detta byter man namn på sjukdomen till Chronic Fatigue Syndrome (CFS).

Inga krav ställs på patienterna. Patienterna skall vila för att bli starkare vilket strider mot all erfafenhet. Detta skapar konflikt mellan läkare samt, framför allt, orimliga krav på politiker att tillmötesgå särintressenas krav.

Elever kan placeras i specialklass med hänvisning till att de inte anses ha tillräckligt många vänner och därför skulle “lida av Aspergers syndrom”.

Greta Thunberg påstås lida av psykiatriska diagnoser. Detta är en del i det almänna framhävandet av psykiatrin, i sht för barn och ungdomar. Det leder inte bara till somatisering utan även till att media kan pressa politiker att de inte “gör tillräckligt”.

Långa köer till Barn- och ungdomspsykiatrin

AB

Honkler:

Är inte det här att gå lite väl långt av Expressen med sina konspirationsteorier?

Har familjen Bonnier helt tappat greppet om sina alster?

Flashback: Expressen: Judisk familj skapade drogepedimin i USA

Familjen som anklagas för drogepidemin i USA

Knarklangare i tjusiga kostymer och klänningar”. Så beskriver advokaten Paul Hanly den amerikansk-brittiska familjen Sackler.

Raymond Sackler, Wikipedia

Born in Brooklyn, New York to a Jewish family

I Sverige har förskrivning av amfetamin främst skett av två läkare. Det förefaller som om rättsspsykiatern Sten Levander varit den som introducerat detta bruk i Sverige. Obekräftade uppgifter på Internet säger att Levander kan vara av judisk familj. Bloggen har dock varken kunnat bekräfta eller avfärda dessa uppgifter.

Sten Levander

Sten Levander professor emeritus rättspsykiatri

Varit under utredning för förskrivning av höga doser narkotika till fängelsekunder och missbrukare.

Flashback

Aftonbladet: Sten Levander skriver ut narkotika till kriminella: ”Försvarligt”

Talar gärna om ilska.

Hemligt möte för att förskriva amfetamin.

Christoffer Gillberg –1–

Sackler_family drugs USA

droger, pornografi, dataspel”

Pacificering

Media har skrivit att skolk kan orsakas av “neuropsykiatriska besvär”, utan att nämna andra orsaker eller diskutera vidare. Det är närmast skrattretande att framhålla denna orsak, när man skall förklara skolk. Den sociala situationen är naturligtvis mycket viktigare.

Krav på struktur och regler kan avfärdas som Aspergers syndrom. Däremot används inte diagnosen hysteri för att försöka förklara motstridande eller ostrukturerat beteende.

Man letar symptom man använder för att försöka påstå att besvär har biologisk/genetisk bakgrund, t.ex tics.

Att diagnostisera människor med strukturerat tänkande som Aspergers syndrom och förskriva amfetamin till dem är naturligtvis ett led i att försöka bryta ned samhället.

Begrepp som “hyperfokusering” och “scientism” kan användas för att förringa goda egenskaper som god koncentrationsförmåga och vetenskapligt betraktelsesätt.

Skall man förklara hur Greta Thunberg anses lida av problem att tala med människor men samtidigt kan hålla tal inför internationella församlingar använder man det uppfunna begreppet “selektiv mutism” som kan appliceras på vem som helst som inte vill uttala sig.

Genom att sedan Freuds tid och kanske ännu tidigare kapa psykiatrin så har globalisterna skapat monopol även på normalitetsbegreppet. Goda normala egenskaper kan klassas som scientism, hyperfokusering. Oförmåga att besvara frågor eller en simulerad sjukdomsbild kan förklaras med “selektiv mutism”.

Skulle psykiatrin istället diagnosticera flockmentalitet, hysteri, intolerans, irrationellt tänkande så skulle samhället drivas i motsatt riktning.


Psykiatri och psykologi är mjuka vetenskaper där deras utövare har möjligheter att undandra sig strikt vetenskaplig prövning. Man ställer t.ex diagnosen (myalgisk) encephalomyelit enbart genom frågeformulär, utan att använda laboratorieprover.

Psykiatri och psykologi är viktiga områden i samhället som påverkar vad vi betraktar som normalt och därmed i vilken riktning samhället bör sträva. Dessa vetenskaper och utövare har därför utsatts för infiltration av globalistiska element i extremt hög grad. Liksom i det forna Sovjetunionen så har dessa verksamhetsfält även i den nuvarande västvärlden kommit att bli redskap för underyryckande av individuellt tänkande. Psykiatri och psykologi används som politiska redskap för att likrikta tänkande och skapa en proletariatets diktatur.

Nätverket ter sig starkt inom psykiatri, medicin och juridik. Individer som inte passar in förefaller slussas mellan befattningshavare med likartade värderingar. Vissa har kopplingar till judiska nätverk, t.ex genom att vara sammanboende med personer av judisk familj. De samarbetar med personer av judisk familj. De kan ha kopplingar till liberal politik eller omstörtande behandlingsmetoder som amfetaminförskrivning. Detta gäller såväl inom medicinsk som juridisk verksamhet. Advokater kan bedriva annan globalistisk verksamhet, t.ex att föra “ömmande” fall till EU-domstolen.

Just detta nätverk döljs och förnekas naturligtvis maximalt och förklaras med sammanträffanden. Personer med judiska värderingar kan förneka judisk börd eftersom deras mor inte är av judisk familj men deras far kan t.ex ha “intresse för judisk kultur”. Historiskt sett ändrar ofta judiska familjer namn för att ytligt sett smälta in.

Naturligtvis ingår personer av olika etnicitet i nätverken. De personer man stöter på som är av judisk börd har dock nästan alltid globalistiska värderingar.

Efter nästan 2000 år i disporan kan man skapa en judisk stat. Vissa krav på immigranter utgörs av DNA-test. Det judiska folket har alltså kunnat hålla sina familjer åtskilda från ingifte under mycket lång tid.

Flashbackperson: 71071753

Det värsta är att de ungdomar ändå fortfarande intresserar sig för rymden i stället för mopeder, flickvänner och pojkvänner eller sociala medier direkt pekas ut som aspar (ofta helt utan läkardiagnos) :yes: , nördar och liknande.

Media betonar “diagnoser” som orsak till att människor inte mår bra. Folk kommer därför att söka vård för besvär som inte sjukvården kan lösa och som de själva är tvungna att försöka finna en lösnng till. “Diagnosticerandet” sätter press på vården att ta hand om det vården inte är avsedd för eller klarar av.

Asperger kan användas för att sjukdomsförklara människor med självständigt tänkande som kan ifrågasätta.

Amfetaminbehandling kopplar ytterligare patientens besvär till sjukdom. Att sprida narkotika i samhället destabiliserar det ytterligare.

Medie lyfter fram Greta Thunberg som givits allehanda diagnoser.

Både amfetaminbehandling och psykoanalys skapar kontroll över den behandlade. På många psykiatriska avdelningar går personalen i terapi. Jfr Norell.

Torpex: 72659651

Aspergers syndrom togs bort ur DSM som American Psychiatric Association utger.

Det finns dock kvar i nuvarande version av ICD som är det som gäller inom EU, och som även amerikanska myndigheter och försäkringsbolag följer.

American Psychiatric Association får en stor del av sin inkomst av copyrighten på DSM, så de lobbar hårt för att folk skall använda den.

Nästa version av ICD kommer att ta bort Aspergers, men de som fått en diagnos i det gamla systemet kommer att behålla den såvida personen inte utreds på nytt.

kan antas till polisutbildningen med adhd-diagnos

pt

%%%%% asperger, adhd, anorexi, biologisk psykiatri, amfetaminbehandling


Som helhet är psykiatrins övergripande mål politiska. Man försöker inte i första hand hjälpa patienter.

Liksom i den forna diktaturen Sovjetunionen så används psykiatrin för att avfärda förhållningssätt som strider mot det politiskt korrekta.

 

2018 juni: WHO klassificerar dataspelsberoende som en sjukdom.

droger, läkemedelsmissbruk, doping

Förutom amfetaminbehandling av friska, som beskrivits ovan finns fler exempel på hur media förespråkar läkemedelsmissbruk i sin ambition att bryta med det svenska samhället:

narkotika

doping

I slutdebatten inför valet 2006 lovade Fredrik Reinfeldt att fildelning skulle legaliseras. Han sade att “man kan ju inte kriminalisera en hel generation”. Detta löfte sveks senare av regeringen. Men det visar på den uppluckring av samhällsstrukturer som eftersträvas vid globalisering.

Bloggen har sett vissa fall där media skyddar psykologer. Psykologi är en verksamhet utan fasta normer som har utrymme att följa medias direktiv. Detta kan vara en orsak att media skulle skydda psykologer. [sökord: psykologi psykiatri]

psychiatry general

Psychiatry is heavily biased by globalists. In order to maximize pressure on society, conditions are not considered possible to cure or otherwise influence. But “having Asperger” is like “having a broken arm” – you should do something about it. Neuropsychiatry w/ biological explanations are preferred by globalists.

Asperger: Like USSR – send independently thinking people to asylum. Also give them amphetamine.

Anorexia: Giving it a neuro-psychiatric/biological explanation removes responsibility from the patient and family and will put more pressure on society.

Skipping school can be because of neuro-psychiatric disorders!

Analysis: Blame parents. People choosing analysis are intellectuals that should be controlled and told they have some problem themselves.

Release inhibitions: Create conflict.

Homosexuality is not a disease and need not be cured. But globalist psychiatry throws out science for dogmas, as usual. It claims homosexuality is 100% caused by inheritance. But science is not this clear. The globalists do this to make homosexuals appear more different to hetro. (Like arranging over sexualized Pride parades.) This is because globalists break society by creating groups that globalists try to pitch against each other. Regarding them as biologically different also strengthens their demands on society. If people can not change sexual orientation it would also not cause any problems for an adopted child having same sex parents.

%%%%% psychiatry general

Sigmund Freud

[ psykoanalys psychoanalysis ]

Freud, av judisk börd, grundade psykoanalysen. Fel tillämpad kan den användas för destabilisering. Thomas Quick/Sture Bergwall påverkades under psykologisk utredning till att redogöra för falska minnen om allvarliga sexualbrott. Margit Norell var terapeut för psykologen Sven Å. Christianson som avgav förvillande vittnesmål i fallet.

Hon var även terapeut åt feministen Hanna Olsson, som på Norells inrådan skrev boken “Catrine och rättvisan” om det uppmärksammade Da Costa-fallet. Wikipedia

Norells Wikipedia-sida innehåller inget av den starka kritik som riktats mot handläggningen av fallet med Thomas Quick. Enligt flera källor är Norell av judisk börd.

Översiktligt kan man sägs att psykoanalys föestärker aggressiva känslor. Analysen säger sig ta fram omevetna konflikter genom att se igenom eller ta bort de försvarsmekanismer som dämpar impulsivt beteende. Många som går i psykoanalys frambringas känslor av hat mot sina föräldrar.

Psykoanalys används för att ta makt över psykiatriska behandlingsenheter. Personal som går i analys hos analytiker på avdelningarna underställs ett beroendeförhållande till terapeuten.

The theories of the Austrian Freud were spread extensively in Europe and are part of the globalist attack on this continent.

Both psychoanalysis and biological psychiatry are used to destabilize society. Psychoanalysis through the release of aggression as described above. Biological psychiatry removes responsibility from the patient and explains the patient’s problems as being of biological origin, outside of what the patient can control. Psychiatrists involved in these methods often refer to aggression as positive.

Many other forms of psychotherapy also regard the release of aggression as something positive. This process naturally destabilizes society.

Psykoanalys och biologisk psykiatri samverkar

ungefär som vänsterkaoset nu genom Januariöverenskommelsen samarbetar med storfinansen. I båda fallen låtsas man stå i konflikt med varandra när man i själva verket arbetar mot samma mål, ett nedbrytande av samhället. Detta dubbelspel är mycket vanligt hos globalister.

Benjamin Spock, pediatrician, left-wing activist -1- member of US-Jewish military organizations but indicated as non-Jew in jewornotjew.com (Is latter false? Ethnicity can be defined in different ways. Jewish culture can f.ex follow father but formally only follows mother.)

Organizdd people are ridiculed as having a “disturbance in the anal phase”.

%%%%% Freud

%%%%% psychoanalysis

“release inhibitions” psychotherapy

Psychological theories advocating extrovert behavior, release of inhibitions and display of anger (“letting off steam”) have been spread, often from the US.

Utlevelseterapi

Demands in Western societies to “fulfill themselves” (like in existentialism) are related in nature.

These methods serve the purpose of destabilization.

%%%%% “release inhibitions” psychotherapy

Regionala skillnader

Det föreligger starka regionala skillnader v.b. aggression och kaos. Ostasien är betydligt mer auktoritärt än den västerländska kulturen. Amerikansk-israelisk militär dominans handlar ofta om att skapa konflikter för att kunna härska genom att söndra.

I Ostasien har inte psykoanalysen haft samma spridning som i västerländsk kultur.

(Möjligen avspeglas dessa skillnader även i filmproduktionen.)

India has strong family values and its own culture. Information from this country is kept low in Western media.

%%%%% regional differences

privat alkoholimport inom EU [European Union]

Efter Sveriges inträde i EU har den privata importen av alkohol blivit mycket stor. Öl är t.ex. mycket billigt i Tyskland och det är tillåtet för privatpersoner att importera öl för “personligt bruk”. I princip förefaller dock mängderna oreglerade och tullen kontrollerar endast undantagsvis vad som importeras. Den som kunde bli kontrollerad kan dessutom hänvisa till att det privata bruket är stort genom att påstå att den skall ha fest!

Organiserad införsel sker genom bussresor arrangerade endast för alkoholimport. Varje resenär får ta med 300 kg alkohol hem. Langare betalar 500 kronor till arbetslösa för att göra resan och tar hand om den alkohol de införskaffat när de återvänder.

Tullen söker inte efter öl eftersom om de lämnar vidare till polisen händer inget eftersom “polisen inte har resurser” vilket förefaller märkligt.Att handlägga dessa ärenden verkar inte svårt. Om resenärerna visste att strikt tullkontroll skulle ske skulle resorna kraftigt minska.

Polisen påstår att man sänkt kraven för intagning till polishögskolan men ändå står platser tomma. Varför antalet kvalificerade minskat står inte klart.

Systembolaget påstår att de inte märkt minskning av ölförsäljning. Detta förefaller osannolikt.

Bloggen var inte studerat detta närmare men det förefaller som om globalistiska intressen köper stöd för EU genom att tillåta illegal import. Bristande polisaktivitet förefaller skyllas på att antalet kompetenta sökande har minskat.

Tillägg: Det är lagligt att importera alkohol för personligt bruk. En 30-årig person kan ta in 1000 liter sprit (vad den dricker resten av livet), något mindre öl eftersom öl har kortare hållbarhet, då får man hänvisa till att man skall ha fest. Skål för EU!

I reportaget om import av alkohol förekommer Robert Aschberg i en mindre roll. Hans son Rickard har gjort reportage om förskrivning av amfetamin av svenska läkare, detta har refererats i bloggen. Familjen verkar drogliberal.

Samma destabilisering ses i antidopinglagstiftning. Betydligt tuffare i t.ex Österrike.

April 2019

Knarket allt billigare

De senaste 30 åren har gatupriserna på

vanligare droger fallit kraftigt,

enligt Centralförbundet för alkohol-

och narkotikaupplysning (CAN).

Priserna på amfetamin, kokain och

heroin låg 2018 på en nivå som

motsvarar en tredjedel av priset 1988,

justerat för inflation. Även cannabis

är betydligt billigare.

Studenter drickande Valborg

Swedish NIH questions the ban on illegal drugs but bans student parties

118 SVT Text Fredag 08 maj 2020

INRIKES PUBLICERAD 8 MAJ

FHM vill utreda narkotikaförbud

Folkhälsomyndigheten vill utreda

narkotikalagstiftningen, bland annat

förbudet mot eget bruk. I dag läggs

stora resurser på att jaga drogan-

vändare, men enligt myndigheten saknas

kunskap om lagstiftningens effekter.

Myndigheten vill också utreda behovet

av injektionsrum. Socialminister Lena

Hallengren vill i dag inte kommentera

de olika förslagen men säger att hon

inte ändrat uppfattning om förbudet

mot eget bruk av narkotika.

Jag ändrar inte uppfattning för att

Folkhälsomyndigheten kommer med det

här förslaget, säger hon.

svt

wwr: 71552691

För att internationella nätverk (“världsregeringen”) skall kunna kontrollera ett land så måste landet vara svagt och präglas av problem, t.ex narkotika. I ett starkt land är den nationella regeringen stark och har stöd av folket. Problem i landet gör t.ex att massmedia kan sätta press på regeringen.

Massmedia har ju lagt av med att ifrågasätta. Men när det gäller den självklara rätten att få knarka så ifrågasätter man socialministern motstånd, lite grand.

Hur viktigt är det att lyssna på vad Folkhälsomyndigheten säger?

– Nu tycker jag du ställer den frågan liksom på ett löst formulerat sätt, det beror naturligtvis helt på vad du syftar på, säger Lena Hallengren.

svt.se

wwr: 71569124

Lite kan man undra över FHM:s prioriteringar. Nu förbjuds studentflak.

106 SVT Text Torsdag 14 maj 2020

INRIKES PUBLICERAD 14 MAJ

Transportstyrelsen förbjuder flak

Transportstyrelsen förbjuder till-

fälligt studentflak. Detta efter en

begäran från Folkhälsomyndigheten.

[/QUOTE]

wwr: 73712080

Nu rapporterar tidningarna att ett tyskt miljard-företag vill framställa psykedeliska droger för medicinskt bruk.

Det är naturligtvis bara ytterligare ett försök att störa samhället så att det kan manipuleras av massmedia och andra odemokratiska krafter, eller …

Peter Thiel backs Berlin start-up making psychedelics in $125 million round

Almost a billion people suffer from mental health problems worldwide, according to the World Health Organization.

Angermayer said that people “meet themselves” when they have a psychedelic trip. “Since we’re born, society imposes on us how we should be, what we should look like, what we should wear/do/say,” he said. “We put a lot of camouflage on our soul, on our character, on our inner self. Psychedelics take away all these things which were imposed on us. That is an extremely important thing because I am very convinced you need to know yourself.”

None of ATAI’s drugs have been formally approved by regulators to date.

cnbc.com

wwr: 73715053

Jag förstår hur ni tänker utrota drogmissbruket. Det kommer att benämnas vård. :evilgrin39:

Jag var medveten om risken med att ta upp detta på Flashback, men vadå 😀

wwr: 73715617

Hinner tyvärr inte diskutera så mycket nu.

Men se artikeln i OP-inlägget. Den talar om psykedeliska droger och en miljard psykiskt sjuka. Det kan se vackert ut i en kontrollerad studie. Men det blir kaos om man sprider LSD i samhället. En miljard patienter kräver knark.

Det handlar om att sänka samhället. Google skickar reglebundet ut liknande länkar.

Slutet känns nära. 😉

America’s longest-serving marijuana prisoner freed after 31 years

guardian

wwr: 76074664

Chemizten (old)|286959]Nån som testat Ketamin?

Är det nåt att ha, eller blir man bara medvetslös?

|286963]Ketamin ger dig en rejäl tripp……..

vanligen injeseras det muskelärt , men jag har hört att folk snortat med “framgång” också.

moomin666 (old)|286964]Ketamin är som PCP fast svagare… PCP är bra. Det ger dig pheta hjärnskador…

Ketamin är bra, DM Turner blev beroende av det och dog i badkaret under en Ketamin-tripp. Han kunde inte ens bryta missbruket trots att DMT-andarna sagt åt honom att sluta med skiten.

Ketamin är bra…. …Förstått?

Ta det ofta och mycket så får du se… 😉

/M

Grattis alla knarkare! Världens mäktigaste tidning, The New York Times har bestämt sig för att sälja in Ketamin. Vi är sedan länge i händerna på galningar som skall störta världen i kaos, men det vet alla redan.

DN och resten brukar bara kopiera vad NYT skriver så snart är det väl fritt fram. Lycka till och kör hårt!

I Was Paralyzed By Severe Depression. Then Came Ketamine.

Ketamine has a reputation as a party drug, but it was originally developed as an anesthetic. When administered properly, doctors say it’s safe and shown to treat major depression and severe PTSD.

nytimes.com

For 20 years, Angus Andrew has made Liars one of rock’s most interesting, slippery acts – and by microdosing drugs to help understand his fears, he’s written his masterpiece

guardian

%%%%% drugs

%%%%% narkotika

%%%%% narcotics

Flera termer som beskriver nyare strömningar i samhället kan kopplas till faktorer gynnsamma för globaliseringen, såsom nyliberalism, neokonservatism, postmodernism.

En ytligare kultur som framkommer genom snabbare kontakter på Internet kan också bli enklare att kontrollera för media. Resonemang som påvisar globaliseringens baksidor är ofta något mer komplicerade och kan gömmas i mediabruset.

It is naturally easy for media to convey a message that our democracy is a better system than others.

As is described in Candide by Voltaire, in the Leibniz inspired expressions “all is for the best” in the “best of all possible worlds”.

%%%%% best of all possible worlds

Utbildning

Education

wwr: 69213547

Det går utför, naturligtvis. Det är ju meningen med kaoset. En välutbildad befolkning är svårare att manipulera.

2019

Svenskarna inte längre bäst på engelska

Sverige har knuffats ner från förstaplatsen i ett årligt språkindex, som rankar engelskkunskaper i länder och regioner där engelska inte är förstaspråk.

– Vi har inte haft så låga poäng på fem år, säger Malin Ankarberg på EF.

aftonbladet.se

2018

Svenskar är bäst på engelska igen

aftonbladet.se

%%%%% utbildning

Psychiatry in the Soviet Union

The “anti-Soviet” political behavior of some individuals — being outspoken in their opposition to the authorities, demonstrating for reform, and writing critical books — were defined simultaneously as criminal acts (e.g., a violation of Articles 70 or 190-1), symptoms of mental illness (e.g., “delusion of reformism”), and susceptible to a ready-made diagnosis (e.g., “sluggish schizophrenia”).[8] Within the boundaries of the diagnostic category, the symptoms of pessimism, poor social adaptation and conflict with authorities were themselves sufficient for a formal diagnosis of “sluggish schizophrenia.”[9]

The psychiatric incarceration of certain individuals was prompted by their attempts to emigrate, to distribute or possess prohibited documents or books, to participate in civil rights protests and demonstrations, and become involved in forbidden religious activities.[10] In accordance with the doctrine of state atheism, the religious beliefs of prisoners, including those of well-educated former atheists who had become adherents of a religious faith, was considered to be a form of mental illness that required treatment.[11][12] The KGB routinely sent dissenters to psychiatrists for diagnosing to avoid embarrassing publiс trials and to discredit dissidence as the product of ill minds.[13] Highly classified government documents which have become available after the dissolution of the Soviet Union confirm that the authorities consciously used psychiatry as a tool to suppress dissent.[14]

Wikipedia political abuse of psychiatry in the Soviet Union

American psychiatrist Peter Breggin points out that the term “sluggish schizophrenia” was created to justify involuntary treatment of political dissidents with drugs normally used for psychiatric patients.[21]

Critics implied that Snezhnevsky designed the Soviet model of schizophrenia (and this diagnosis) to make political dissent a mental illness.[22]

St. Petersburg academic psychiatrist professor Yuri Nuller notes that the concept of Snezhnevsky’s school allowed psychiatrists to consider, for example, schizoid psychopathy and even schizoid character traits as early, delayed in their development, stages of the inevitable progredient process, rather than as personality traits inherent to the individual, the dynamics of which might depend on various external factors.[23]

Wikipedia sluggish schizophrenia

Asperger syndrome had traditionally been called “schizoid disorder of childhood”,

Wikipedia Asperger syndrome

Making symptoms somatic

somatization

Somatisering

StuG: 72610476

Aftonbladet hänger ut en uppenbart psykiskt sjuk 42-årig kvinna med hennes teckningar och “diagram” och allt.

Ingången är att hon är drabbad av följdverkningar efter en coronainfektion men det är uppenbart att det är något annat som felas henne. Tvångssyndrom?

Cyniskt av Aftonbladet men de är desperata efter pengar.

Anja L Sundberg, 42, har haft 40 olika symtom sedan hon blev långtidssjuk i covid-19 för fem månader sedan.

Än i dag domnar munnen ibland och hon får smärtattacker i blodkärlen.

– Jag har aldrig varit sjuk på det här sättet förut, säger Anja.

Her drawing

wwr: 72638549

aftonbladet.se

Tidningen skapar mer stress runt Corona. Andra kan ta intryck när de läser detta. Fult av tidningen.

Man skall inte ställa diagnos från tidningsartiklar men visst verkar hon ha andra besvär än Corona. (Rodnad i ansiktet.) I vilket fall kommer artikeln att leda till att andra stimuleras till liknande tänkande.

Arbetar som pressekreterare hos utbildningsministern. Man skulle vilja dra några lustigheter. Men med hennes besvär avstår man helst.

Pressekreterare hos en minister. Det är en inflytelserik position. Många tar hennesnord på större allvar.

Skulle kunna vara fejkat mellan henne och tidningen för att skapa press mot vård och myndigheter. Jämför Beata Thunberg med diagnosen selektiv mutism!

%%%%% somstization

Youth revolt

Youth rebellion

Ungdomsrevolt

Chinese cultural revolution

Greta Thunberg

Pop music

wwr: 76274093

Här är en idiot-kvinna som bor vid Washington Square. Hon fattar inte att ungdomarna måste ha parken för vild rave dygnet runt.

Kolla bara bilden på den klagande tråkmånsen. Hon ser helt borta ut med en papegoja på huvudet.

static01.nyt.com

New York Times har ofta ett mycket högt underhållningsvärde. 😀

Whose Park Is It? Residents and Revelers Clash Over Washington Square.

What pains me is that this park is for everyone, and now some people are too afraid to go inside,” said Erika Sumner, a local resident. She often lets her pet parrot, Lucy, sit atop her head.Credit…

—-

nytimes.com

Vad gör det att ungdomarna struntar i Covid och munskydd när de har trevligt tillsammans.

—-

%%%%% Youth

%%%% revolt

%%%%% rebellion

%%%%% Ungdomsrevolt

nature reserves

zoological gardens

Demokraturdn: 76674440

Familjen Hansson, som lätt anakronistiskt bor i Malmö, protesterar mot Kolmårdens djurpark.

Spoiler:

Ingen linbana pga covid och mängden besökare.

700 djur ute, men många är i skuggan.

Delfinshowen fullbokad och klassikern: de trodde att det skulle lösa sig på plats för dem.

Tretton tusen skattade sek i sjön för stackars familjen.

—-

wwr: 76674967

Jag kunde tänka mig att Kolmården bara är skräp. Jag vill minnas någon sett Greta Gnällspik där. Hon hittar alltid det sämsta med Sverige. Nu senast var det de svenska granarna som hon protesterade mot! Kolmårdens delfiner är naturligtvis invandrade och därför något att titta på. De kommer visst närmat från himmelriket Frankrike. Liksom Stavhoppar-Mondo har de franskt påbrå.

En dum svensk familj fattar inte att om man vill se snitsiga, utländska hoppare måste man vara ute i tid.

De svenska vargarna vägrar ta selfies och visar sig bara när de är hungriga och kommer ut och äter upp någon turist.

EU-propagandan är helt extrem. Inte ens svenska djur får presenteras på ett bra sätt.

Familjen har säkert rätt. Svensk natur är fin men görs säkert ned i parken.

—-

wwr: 76724326

Demokraturdn: 76722101

Trodde man måste ha varit på Kolmården för att vara en riktig svennebanan?

Fler åsikter: (FB) Helenas familj klappade getter för 13000

De ville ha pengarna tillbaks??? Missade jag i så fall.

—-

Den dumma, svenska familjen Hansson fattar inte att de måste boka biljetter i god tid för att få njuta av kloka delfiner, importerade från Frankrike, som hoppar runt elegante som M. Duplantis. Då kan de gott få klappa illaluktande svenska (eller från Mellanöstern) getter istället.

De vrånga, svenska vargarna vägrar vara med på selfies då det råder “extremvärme”. De kommer bara ut när de är hungriga och äter upp någon djurskötare, som 2012.

EU-ockupation är bland det mest fruktansvärda ett land kan råka ut för. All information vinklas mot det egna landet. Hela landet riggas mot sig själv.

—-

%%%%% nature

%%%%% reserves

Simone Biles, olympics gymnastics

wwr: 76740114

fryskyl: 76739304

Simone Biles has withdrawn from the vault and uneven bars event finals at the Tokyo Olympics as any further participation in the event continues to be in doubt.

Bara två grenar kvar efter det, vad jag förstår.

Tackar för infon. Jag är heller inte emot att hon gläds och är stolt över sin bakgrund, utan det är just dubbelmoralen som är påtaglig. Svenska fotbollsdamerna knäböjer ju tex för att ta ställning i en inrikespolitisk angelägenhet i USA, så där är plötsligt nationen det sista de tävlar för; de har snarast blivit betingade att skämmas för sitt land. Både media och utövare är i nuläget väldigt förvirrade över allt som har med nation eller etnicitet att göra.

Med Biles stör mig också att det USA-centrerade narrativet om henne som GOAT accepteras förbehållslöst också i europeisk media. Tror det finns 10-20 damer som har fler OS-medaljer i gymnastik än henne. Den där ryskan hade 9 guld, medan Biles har 4. Visst, hon leder VM-ligan stort, och hon har säkert dominerat sporten klarare än någon annan. Men har man inte ens hälften så många OS-guld som ettan tycker jag nog man ska vara lite blygsammare med GOAT-snacket.

—-

Jag håller med I det du skriver.

Biles “blockering” verkar mycket märklig. Jag kan inte komma på att jag hört om något liknande. Hon är ju dessutom rutinerad. Jag har inte sett att någon förklaring givits trots att hon givit intervjuer men jag har inte läst allt. Diagnoser och mentala problem är ju “inne” som sagt. Osaka, Richardson.

My mind and body are not in sync’: Simone Biles opens up on her health

—-

theguardian.com

Det är kanske lite konspiratoriskt men jag anser att de som nu sköter världen har så enorma ekonomiska tillgångar och inflytande att de kan genomföra nästan vilka aktioner som helst. Personer som befinner sig i vissa positioner verkar kunna bli beordrade till självförstörande beteende och tjänar kanske i längden mer på detta.

Hur har inte t.ex Greta surfat fram på sina diagnoser (sina “superkrafter” enligt egen utsago). (Det finns tecken på att hon kanske överdrivit sina diagnoser, imho.) Hon är säkert bra på knäböj också. Skuldbeläggande ingår som sagt.

media.npr.org

Amfetaminförskrivning. Moderna diagnoser av “trötthet”.

Länder och människor skall försvagas så långt möjligt för att den globala världsordningen inte skall hotas. Ju sämre vi mår ju bättre passar vi in i vad som förväntas av oss.

Om man skulle möta någon av dessa personer måste man naturligtvis respektera deras problem. Men i media lyfts problemen fram, förstoras och hyllas.

Ingen verkar heller oroas märkbart av besvären. Hon har inte fått hjälp av psykolog eller vad hon nu väljer, vad jag sett.

Det blev lite rörigt skrivet. Men jag undrar om inte Biles kan ha påverkats till detta ovanliga beteende. Vi skall lära oss att det är bättre att bara lägga av än att försöka ta tag i situationen.

– Äh, jag struntar i att gå till jobbet på måndag. Hjärnan och kroppen synkar inte. Kan det hända världens bäste gymnast kan det hända mig.

—-

Some have suggested that Biles’ ADHD could be to blame – and it’s a reasonable assumption given Japan’s ban of most medicines commonly used to treat the disorder in the US. But Biles and other Olympic athletes may have benefitted from an exception to the rule.

yh

wwr: 76755498

fryskyl: 76755324

Vad tror ni, kommer hon hoppa över det också? Låter väl lite som en lågoddsare vid det här laget.

Tyckte jag läste att hon verkligen förberett sig för OS 2020, och att hon efter att det blev uppskjutet typ la av ett tag. Eller kanske var det till och med tidigare. Men det är hursomhelst fortfarande en hel del oklarheter här. Att hon som den exceptionella talang hon är kan drabbas av nån slags nervositet som gör att hon inte kan tävla, ungefär som en förkylning, är svårt att tro på förbehållslöst. Känns som att nån djupare förklaring om typ dåliga förberedelser eller nåt måste ligga där i bakgrunden.

—-

Som jag skrivit tidigare i tråden så tror jag att hennes “blockering” kan vara avsiktlig och medveten och vara en del i den attack som internationella nätverk utför mot länder och personer för att försvaga dem och göra dem mottagliga för påverkan.

Jag har inte läst detaljerna. Men hon anses ha ADHD och lyckades få använda sina amfetaminliknande preparat i Rio. Japanerna är mycket hårdare men möjligen har de tvingas ge idrottarna tillåtelse för dessa preparat.

Men det hela är en attack för att försvaga länder och personer. Man sprider diagnoser som Asperger/autismspektrum, ADHD för att få folk att nöja sig med tillvaron (den sovjetliknande diktatur som nu byggs upp i Europa och världen)

Man använder Biles för att få fokus på diagnoser och populärisera droganvändning. Liksom Musk, Greta. Phelps var tidig inom idrott.

Ahead of the 2016 Rio Olympics, Biles filed for a “therapeutic use exemption” through the World Anti-Doping Agency, which enabled her to continue taking the drug throughout her breakout competition.

While the laws in Japan are extremely stringent when it comes to stimulants, they’re slightly more lax about psychotropics, the class of drugs under which Ritalin is categorized.

—-

uk.news.yahoo.com

—-

Biles, the four-time Olympic gold medalist, wrote that she “seriously cannot comprehend how to twist,” and noted that the problem appeared the morning after team qualifying at the Tokyo Games. While she had experienced the problem before, she said, she never has faced it on every single apparatus.

Literally can not tell up from down,” she wrote in an Instagram story. “It’s the craziest feeling ever. Not having an inch of control over your body.”

nyt

wwr: 76765255

Hon skall ställa upp i bom nu i alla fall.

Allt är bara på skoj nu.

Världens främste gymnast kan inte kontrollera en tum sin kropp.

USA:s president är kraftigt dement.

Världens mest hyllade företagare, Musk, inleder Saturday Night Live med att säga att han har Asperger.

Världens mest kända miljöaktivist, Greta, har ett flertal diagnoser.

Världens främste simmare, Phelps, har ADHD.

Flertalet OS- och VM-medaljer i längdskidåkning erövras av astmatiker.

Venus Williams har Sjögrens syndrom.

Den som inte uppvisar ett antal diagnoser idag måste betraktas som sjuk och avvikande.

Biles, the four-time Olympic gold medalist, wrote that she “seriously cannot comprehend how to twist,” and noted that the problem appeared the morning after team qualifying at the Tokyo Games. While she had experienced the problem before, she said, she never has faced it on every single apparatus.

Literally can not tell up from down,” she wrote in an Instagram story. “It’s the craziest feeling ever. Not having an inch of control over your body.”

—-

nytimes.com

—-

wwr: 76783607

Biles verkar ha återfått kroppskontrollen och vann brons på bom efter två kinesiskor, men hon tog bort avhoppet med skruv ur programmet.

theguardian.com

—-

%%%%% Simone

%%%%% Biles

diagnoses

wwr: 76808397

😀

Nu vet jag inte vad det betyder men så långt behöver man kanske inte gå 😉

Men TS följer agendan. De som kritiserar systemet skall stämplas som avvikande.

Ofta är det fejkat är min uppfattning.

De “skogsmänniskor som på Trumps uppdrag invaderade Capitol” är säkert statister som utsetts att utmåla systemkritiker som varande bakom flötet.

Greta kritiserar systemet och har diagnoser, liksom Assange. Man diagnosticerar de som kritiserar systemet (enligt min uppfattning den globala diktatur som håller på att byggas upp).

Jag gissar att många av de som skriver är proffs som fejkar en avvikande personlighet och “alt-right”-åsikter.

Samma med många forumtroll. De attackerar ofta den som kritiserar systemet istället för att försvara systemet.

Det är ett nytt Sovjetunionen man försöker bygga upp genom EU samt globalt. Man använder samma metoder. Man ger psykiatriska diagnoser till regimkritiker.

Nästan alla måste ha diagnoser. När diagnoserna nyligen slog till för världens bästa gymnast, Biles, kunde hon inte tävla på hela veckan.

Man ser dessutom hur systemet medvetet försöker sprida hat mellan folkgrupper t.ex män/kvinnor, mellan etniska grupper, det sprids har mot LGBT genom att Pride utmålar dem som avvikande sexgalningar. När man ser hur sjukt systemet arbetar vet man att det spår systemet valt är sjukt.

Snarare tror jag att det är sunt och hälsosamt att ägna sig åt systemkritik. Se så glåmig och full av diagnoser Greta är.

Man känner sig sällan så sund och frisk som när man läser om t.ex EU. För ett par år sedan skulle de sänka CO2, men förra året drog de in 7500 miljarder för att brassa på till max med CO2 genom Coronapaketen. Nu skall de visst sänka igen. Men den första åtgärden är tydligen att dra upp tullmurar mot Ryssland och Kina. EU är helt galna. Så när man följer systemets agerande känner man sig kärnfrisk, i alla fall förhållandevis.

Jag känner mig betydligt mer skärpt än USA:s president. Det kan man leva på länge 😉 😀

—-

%%%%% diagnoses

%%%%% Asperger

neurology

Dept of Neurology Uppsala had sex education. The professor P-O Lu…g was accused of sexual assault of woman. Led to nothing, got promoted to hospital lead. Story could have been fake to smear neurology. Dept also extremely critical towards other colleagues. One doctor was openly gay, in the board of local association for homosexuals, 1970’s. The department gave courses in “sexology”.

The purpose of this may have been to drag down the reputation of neurology in general and cause destabilization.

%%%%% neurology

unions

union activities are discouraged

megacoolman: 76829007

När nu trafikverket ändå är aktuell i tråden så bidrar jag med den här.

aftonbladet.se

Brovakten Mikael jobbar för småpengar i 14 år och blir lurad gång på gång. Ändå stannar han kvar på sin post, och måste nu gråta ut i media.

Trafikverket upphandlar regelbundet nya entreprenörer för att sköta broöppningen och varje gång så anställs Mikael på nytt hos en ny arbetsgivare och får gå tillbaks till ingångslön.

För fan Mikael! Ta dig i kragen och sök ett annat jobb!

Lite citat från artikeln:

“Somliga får inte den löneförhöjning de önskar.

Mikael Steens lön bara minskar – trots 14 års erfarenhet som brovakt.

– En kompis dotter säljer glass i sommar, och tjänar mer i timmen än jag. Hon är 15 år, säger Mikael Steen.”

“Trafikverket lägger regelbundet ut driften av brovaktandet på nya entreprenörer. Vilket inte varit positivt för brovaktens löneutveckling.

– Jag får ju börja om varje gång. Efter varje upphandling får man ju inte tillgodose några år eller någonting. Så jag börjar hela tiden om på ingångslön. Och efter var fjärde år är det en ny upphandling – då vet man inte ifall man har jobbet kvar.”

—-

wwr: 76829304

Jag tycker ju sällan att de “vanliga människor” som presenteras i tråden är idioter. Han gillar väl jobbet och vill diskutera lönen. Det är inget fel tycker jag.

Det finns nästan alltid en global- och EU-vinkling i artiklarna. Vanligen är det att företagen är smarta och de människor de möter är idioter. Men den här artikeln stöder killens krav, lite grand i alla fall.

Sannolikt handlar det om att försöka tuta i oss att små entreprenörer är skadliga och om han hade varit anställd i ett globalt broföretag med livstids slavarbete av japansk typ så hade han fått räkna alla tjänsteåren. Det kanske finns några envisa mindre företag kvar som man inte lyckades knäcka med Corona-lockdown.

Han verkar dessutom vara en farlig människa som gillar att jobba under eget ansvar och därför måste kväsas.

Jag tycker det låter konstigt att han inte får ta med sig tjänsteåren när han går till nästa företag. Men jag är ingen expert.

Spoiler:
Att däremot glassförsäljare är välbetalda i det allt varmare klimatet är självklart.

Jag vill minnas att även Greta haft med en glasskiosk på någon av bilderna från sina demonstrationer 🙂

—-

wwr: 76833251

Killen måste helt enkelt gå med i facket, vad jag förstår. I dessa artiklar borde tidningarna hjälpa de anställda och ringa facket. Det vore intressant för läsarna. Nu hänger allt i luften.

—-

wwr: 77376421

Det gäller tydligen hela Europa och värre blir det när EU lägger sig i.

Europe’s lorry driver crisis to deepen next year, warns haulage boss

Shortages expected to disrupt Christmas, with new EU rules set to put further strain on supply chains

Gomez said there would be no easing off of the industry-wide crisis next year because of tougher EU labour laws on commercial road transport, known as the Mobility Package, that come into force in February and also apply to the UK.

Europe has been hit by a shortage of drivers, with the problem in the UK particularly acute because of Brexit, the pandemic, tax reforms and backlogs for driving tests fanning the flames of a supply chain crisis.

enforcement and pay rises were needed to stop poor labour conditions in the sector from further fuelling the worker shortages.

The EU regulation is not worth the paper it’s written on because there’s no enforcement. It goes for two decades like this,”

—-

ft.com

Jag har inte satt mig in i frågan. Men jag tycker det låter som sedvanlig global taktik. Fackföreningarna är kanske utslagna. Företagen har mutat EU att genomföra nonsensbestämmelser. Till slut går jobbarna in i väggen och EU kan lägga ytterligare en kris till meritlistan. Hur var det nu: eurokris, flyktingkris, klimatkris, Brexitkris Coronakris, postcorona ekonomisk kris, budgetkris 2020, …

Nu blir det transportkris.

—-

%%%%% unions

%%%%% fackföreningar

crime

Movie: The Godfather

Clark Olofsson “celebrity gangster”

Paolo Roberto

%%%%% crime

violence

Even articles about nature can be used to promote aggression. In this article The New York Times presents a “bully octopus“: “Eight-Armed Underwater Bullies: Watch Octopuses Punch Fish”.

%%%%% violence

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.003: 002 Bjärred-fallet

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.