03.1.1.03: 01 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.3 Destabilisering genom kravlöshet

Diagnoser som somatiserar tillstånd vilka egentligen kan påverkas av individen, framhävs i media. Barn och familjer motiveras inte att ta ansvar för sin situation när diagnoser som ADHD, MBD överanvänds. Samma kan gälla diagnosen anorexi.

Amfetaminbehandling somatiserar naturligtvis barnen ytterligare och användning av narkotikaklassade substanser i samhället, kan destabilisera det ytterligare.

Läkare som förskriver amfetamin har fått “kritik” av journalisten Aschberg i Aftonbladet samt Scientologerna.

Aschberg är av judisk börd, hans farfar var känd bankir. Nästan alla judiska aktörer är globalister. Afronbladet är globalistisk. Den kritik Aftonbladet ger mot förskrivning av narkotika har inte lett till några åtgärder, dennhar istället fungerat som reklam för verksamheten.

Kritiken i artikeln är inte allvarligt menad.
Artikeln, med adress, tel, epost till käkaren, tjänar som reklam för läkaren. Den drogliberala väsnterpressen hjälper till att sprida reklam för amfetamin.
[ pseudo alarm]

Scientology har kritiserat narkotikaförskrivningen. Men Scientology är mullvadar/false flag som låtsas vara helt tokiga, de beter sig som en sekt och tror på rymdgudar. Därigenom kommer sund kritik av narkotikaförskrivning att sammankopplas med de (spelat) galna scientologerna.

Media har skrivit att skolk kan orsakas av “neuropsykiatriska besvär”, utan att nämna andra orsaker eller diskutera vidare. Det är närmast skrattretande att framhålla denna orsak, när man skall förklara skolk. Den sociala situationen är naturligtvis mycket viktigare.

Krav på struktur och regler kan avfärdas som Aspergers syndrom. Däremot används inte diagnosen hysteri för att försöka förklara motstridande eller ostrukturerat beteende.


Bjärredfallet
Vuxet par dödar sina barn och sig själva eftersom barnen fått diagnosen ME och föräldrarna ser livet för alla i familjen föestört.

Kanske fel diagnos på barnen. Problemen låg hos föräldrarna.

Lägg på hur samhället och vänsterpressen numera gärna betonar fysiologiska orsaker till psykiska besvär: anorexi, adhd, amfetaminbehandlingar, me.

Myalgisk encefalomyelit är tydligen vad man kallar trötthetssyndromen numera. Vad jag vet har man aldrig gjort några klassiska laboratoriefynd förenliga med encephalomyelit hos dessa. De “somatiseras” av att få diagnosen.

Jag hörde talas om fallet först idag så jag skall inte säga för mycket. Men en teori kan vara att det grundläggande felet var feldiagnos av barnen.

Man blir förbaskad när man läser om det. Det får nog bara bli ett inlägg i denna tråd.

Ursprungligen postat av apekatta
Vill bara flika in att det inte alls är helt ovanligt att fler i en familj har ME. Vi är två stycken i min. Har lärt känna fler familjer där alla barn har fått ME. Så är det med många sjukdomar som är kopplade till immunförsvaret. I dokumentären ”Unrest” på Netflix finns ännu ett exempel.

Aftonbladet talar om hur ME är förenad med förändringar i immunförsvar och ämnesomsättningen. Tyvärr gör ju detta att patienterna somatiseras och indetta fall kan allvarliga felnha begåtts där man kan ha missat att föeäldrarna orsakat problemen.

ME förefaller vara en ny attack mot samhället iscensatt av globalisterna.

Barnens diagnos medför ju allvarliga konsekvenser för dem. Frågan är om den var korrekt. Man undrar även vilken information föräldrarna fick av vården?

Blev föräldrarna felinformerade eller led de av någon psykisk sjukdom som medförde att de mördade barnen?

Är fallet anmält till Socialstyrelsen?

I bästa fall kanske detta fall kan bli en väckarklocka för hur det idag finns en tendens att dela ut diagnoser som somatiserar patient och anhöriga. Det är i alla fall min uppfattning.

Harperlee
Han hovrar över sina barn på fotbollsträningen och pianolektionerna.

Nu exploderar väl några igen men behandlingen mot ME går ju tvärtemot vad som är lämpligt vid i stort sett alla andra sjukdomar (du kan aldrig bli frisk av att lägga dig ned i ett mörkt rum och aldrig mer stiga upp) så det måste ju vara oerhört viktigt att utesluta precis allt annat innan diagnosen ställs. Hur kunde Moa få en diagnos så fort?

Det låter katastrofalt. Är fallet anmält till Socialstyrelsen?

Det verkar ju mycket möjligt att flickorna fått fel diagnos.

Myalgisk Encefalomyelit – vad jag vet har aldrig några laboratoriefynd förenliga med encephalomyelit gjorts. Namnet i sig är somatiserade.

Psykiatriska diagnoser som skall behandlas med knark eller där fysiskt friska skall “vila sig i form” är bara en del av en geopolitisk attack mot Sverige och västvärlden.

lorsandors
Och när flickorna någon gång setts ute i det offentliga så har alltid pappan varit med. Det var som att de här barnen var fastkletade vid sina föräldrar.
Och då var den ena flickan ändå så pass gammal som 14 år. Det är inte sunt på något sätt alls.
Och nu är de båda flickorna brutalt strypta.
Agnes skulle tillbaka till skolan igen denna vårterminen, det var hennes skolas plan för henne.
Moa var väldigt påpassad och styrd av sin pappa medan hon spelade piano.

Jag antar att Munchausen by proxy har diskuterats i tråden. Det lär väl vara en möjlighet. Flickorna kanske var friska?
Missade vården helt att föräldrarna kan ha haft en allvarlig störning?

Att föräldrarna inte sökte vård själva förändrar inte att hela familjen måste bedömas. Det skulle kunna vara Munchausen by proxy, t.ex, eller något annat i familjedynamiken.
Jag tror diagnosen ME kan vara fel och får ju allvarliga konsekvenser för barnen. Åldern är ju inte typisk och morden tyder ju på störning hos föräldrarna. Båda barnen skulle dessutom ha drabbats.

IVO måste utreda detta!
Flashback ej SoS, utsn IVO

hayouel:
Det finns inget officiellt svar på den frågan.
[Vem ställde diagnosen ME] Det finns postare här i tråden som säger att:

1. Det var ett (större) svenskt sjukhus.
2. Det var en läkare på en klinik i Tyskland.
3. Det var en ”skånsk” läkare

Moosky:
polisen som säger skånsk läkare som gett flickorna diagnosen. SVT direktintervju.
Alltså inte Tyskland utan i Tyskland handlade det om ljusbehandling för den äldre flickan.

Remark:
ME-diagnos Agnes 2014, ME-diagnos Moa 2017.

Solglittret
Skulle Oskar och Hanna påstått att Agnes var välutredd på någon specialistklinik i Tyskland, ha med sig en del papper och flickan Agnes samtidigt vara med på flera läkarbesök och erkänna att hon varit i Tyskland och har ME-symptom – skulle nog en skånsk läkare köpa detta

Fallskarmsjagare
Tror att ”Missan27” anses mycket trovärdig. Den som inte läst kan söka upp hens inlägg. Många intressanta iakttagelser.

”Jag har läst alla spekulationer om barnens sjukdomar. Barnen hade inte dödliga sjukdomar. Inga genetiska sjukdomar. Pratade själv med mamman om Agnes. Och hon berättade om kronisk trötthet. Inget annat. Hon skulle inte ljuga.
Säger igen. Skolan har gått på en väldigt vältalig pappas ord.
Mamman och Moa åkte till Sthlm under en helg april 2017. Finns nån privatklinik i Sthlm som kan ha gett nåt intyg för Moa som var helt frisk.
Moa berättade att hon skulle träffa en väninna till mamman och träffa hennes barn som hon var kompis med. Men som jag känner Hanna så skulle hon aldrig ljuga för sitt barn. Alltså hon skulle aldrig lura Moa till Sthlm med falska löften. Så dom åkte säkert till Sthlm för att träffa mammas kompis. Moa var glad över resan. Hon hade klagat över innan att dom inte kunde resa så mycket för Agnes var jämt hemma att hon inte gick i skolan. Hon var glad över poolen. Men träffade Agnes en gång och hon var så pass frisk att hon gick helt obehindrat , tvärtom snabbt, läste ur en tjock bok.
Hemundervisning är för mig helt obegripligt. En tvångstanke av pappan?”

Jag kan tänka mig att Oskar Henkow ville ha full kontroll så att inte Hanna Brenton överlevde honom.

Om det stämmer som pianoläraren vittnat om kan jag tänka mig att atmosfären hemma för döttrarna var alltigenom trist. Hade de bara fått komma bort ifrån hemmet skulle de ha fått en drägligare tillvaro, och dessutom fått fortsätta leva förstås.

Clarabesched:
Dessvärre så har Socialstyrelsen sedan 2013 inte längre tillsynsansvaret över hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Tillsynsansvaret överfördes till IVO. Har det blivit bättre tillsyn? Det kan nog diskuteras. Jag vet i alla fall vad jag tycker i denna fråga.
pdf

En hel familj har utplånats. En hypotes är att diagnosen var Munchausen by proxy eller annan allvarlig psykisk störning hos föräldrarna som yttrade sig i barnens (påstådda eller uppvisade) symptom.

Om vården har missat en sådan diagnos kan detta anses vara orsaken till flickornas död (och även föräldrarnas). Självklart måste fallet utredas.

(Om vården skulle ha visat sig feltolka föräldrarnas roll är detta ett allvarligt fel. Självklart skall fallet utredas.)

Tidningarna skriver om immunologiska eller matabola störningar vid ME. Mycket kraftig trollaktivering sker i sociala forum. Trollen försöker förklara hur föräldrar utan grav psykisk störning tar livet av sina barn. “föräldrarna värdesatte ett fullödigt liv och utan det kan man lika gärna dö”. (Självklart torde föräldrarna vara djupt störda vilket vården missat.) Tidningsrna skriver att det finns “acceptansterapi” för att lära sig acceptera en cancerdiagnos etc ( om barnen haft ME hade vanlig anhöriginformation räckt).

Fallet visar tydligt hur utländska intressen via media och troll försöker implantera sjuka idéer i svenskars tänkande så att Sverige skall ruttna inifrån.

Massiv trollaktivering sker i sociala media, i ett forum presterar ett ganska litet antal troll mer än 300 inlägg/dygn och tråden som helhet innehåller i dec 2018 >40.000 inlägg! Det förefaller mycket troligt att diagnosen ME är fel och föräldrarna istället orsakat barnens sjukdom. Trollen fokuserar därför på psykologiska spekulationer, detaljer om brottet samt polisutredningen trots att den är välgjord och fallet enkelt. Två föräldrar har mördat sina barn och därefter sig själva. De har tydligt beskrivit handlingen i testamente, orsaken är att de betraktar barnens diagnos som “hopplös”. Trollen mörkar helt enkelt att barnen förmodligen felaktigt fått eden politiskt korrekta diagnosen ME vilket kostat dem livet.

Mail till IVO

Hej,

Vad jag vet utreder inte IVO Bjärredfallet?

Vad jag kan se är det fullt möjligt (mycket troligt) att de två flickorna fått en felaktig diagnos (ME) och felaktig information från sjukvården vilket vållade deras död.

Den nya diagnosen ME är dessutom viktig att pröva i sig.

Kommer detta fall att utredas? Om inte, varför då?

Vänlig hälsning

Svar från IVO

Hej!

Tack för ditt meddelande till IVO! Svar på dina frågor följer nedan:

IVO har inte tillräckligt med information för att kunna utreda

IVO har inte kännedom om de berörda barnens identitet, inte heller kännedom om vilken/vilka vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som ärendet gäller. Någon anmälan med klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal har inte heller inkommit till myndigheten. IVO bedömer att den information som har framkommit i massmedia är otillräcklig för att inleda ett ärende på eget initiativ, men har möjlighet att ompröva sitt ställningstagande om ny information framkommer senare.

Diagnossättning är inte reglerat i lag eller föreskrift

Det finns inga särskilda regler för vem som får sätta diagnos och det är inte heller reglerat i lag eller föreskrift hur diagnos ska sättas. Klassifikationssystemet ICD-10, som används inom den allmänna hälso- och sjukvården, är inte uppbyggt kring kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska kunna sätta en viss diagnos, utan den som sätter diagnosen ska ange den sannolika diagnosen som konsultationen har lett fram till. Patientdatalagen anger att en patientjournal alltid ska innehålla uppgift om ställd diagnos, om uppgifterna finns tillgängliga.

Socialstyrelsen tar fram kunskapsunderlag

Socialstyrelsen, inte IVO, är den myndighet som tar fram kunskapsunderlag och föreskrifter för utredning och diagnostisering av sjukdomar. IVO:s uppdrag är att bedriva tillsyn av hälso- och sjukvården.

Patienter och närstående har rätt till information

Enligt patientlagen har patienter och närstående rätt att få information om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för undersökning, vård och behandling samt det förväntade vård- och behandlingsförloppet.

Vänligen

Tomas Kärrholt
Tillsynsläkare

På Internet bedrivs en massiv kampanj för att försöka hävda att barnen skulle ha lidit av ME.
De troll som argumenterar för den påtagliga möjligheten att barnens besvär orsakats av påverkan från föräldrarna, uttrycker sig som väntat inexakt, fejkar en udda personlighet och ger argument som är ger öppningar för motargument.


Liksom i den forna diktaturen Sovjetunionen så an vända psykiatrin för att avfärda förhållningssätt som strider mot det politiskt korrekta.

 

2018 juni: WHO klassificerar dataspelsberoende som en sjukdom.

droger, läkemedelsmissbruk, doping

Förutom amfetaminbehandling av friska, som beskrivits ovan finns fler exempel på hur media förespråkar läkemedelsmissbruk i sin ambition att bryta med det svenska samhället:

narkotika

doping

I slutdebatten inför valet 2006 lovade Fredrik Reinfeldt att fildelning skulle legaliseras. Han sade att “man kan ju inte kriminalisera en hel generation”. Detta löfte sveks senare av regeringen. Men det visar på den uppluckring av samhällsstrukturer som eftersträvas vid globalisering.

Bloggen har sett vissa fall där media skyddar psykologer. Psykologi är en verksamhet utan fasta normer som har utrymme att följa medias direktiv. Detta kan vara en orsak att media skulle skydda psykologer. [sökord: psykologi psykiatri]

privat alkoholimport inom EU [European Union]

Efter Sveriges inträde i EU har den privata importen av alkohol blivit mycket stor. Öl är t.ex. mycket billigt i Tyskland och det är tillåtet för privatpersoner att importera öl för “personligt bruk”. I princip förefaller dock mängderna oreglerade och tullen kontrollerar endast undantagsvis vad som importeras. Den som kunde bli kontrollerad kan dessutom hänvisa till att det privata bruket är stort genom att påstå att den skall ha fest!

Organiserad införsel sker genom bussresor arrangerade endast för alkoholimport. Varje resenär får ta med 300 kg alkohol hem. Langare betalar 500 kronor till arbetslösa för att göra resan och tar hand om den alkohol de införskaffat när de återvänder.

Tullen söker inte efter öl eftersom om de lämnar vidare till polisen händer inget eftersom “polisen inte har resurser” vilket förefaller märkligt.Att handlägga dessa ärenden verkar inte svårt. Om resenärerna visste att strikt tullkontroll skulle ske skulle resorna kraftigt minska.

Polisen påstår att man sänkt kraven för intagning till polishögskolan men ändå står platser tomma. Varför antalet kvalificerade minskat står inte klart.

Systembolaget påstår att de inte märkt minskning av ölförsäljning. Detta förefaller osannolikt.

Bloggen var inte studerat detta närmare men det förefaller som om globalistiska intressen köper stöd för EU genom att tillåta illegal import. Bristande polisaktivitet förefaller skyllas på att antalet kompetenta sökande har minskat.

Tillägg: Det är lagsligt att importera alkohol för personligt bruk. En 30-årig person kan ta in 1000 liter sprit (vad den dricker resten av livet), något mindre öl eftersom öl har kortare hållbarhet, då får man hänvisa till att man skall ha fest. Skål för EU!

I reportaget om import av alkohol förekommer Robert Aschberg i en indre roll. Hans son Rickard har gjort reportage om förskrivning av amfetamin av svenska läkare, detta har refererats i bloggen. Familjen verkar drogliberal.

Flera termer som beskriver nyare strömningar i samhället kan kopplas till faktorer gynnsamma för globaliseringen, såsom nyliberalism, neokonservatism, postmodernism.

En ytligare kultur som framkommer genom snabbare kontakter på Internet kan också bli enklare att kontrollera för media. Resonemang som påvisar globaliseringens baksidor är ofta något mer komplicerade och kan gömmas i mediabruset.
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.04: 01.00 Destabilisering, ledare: 1 Trump och Putin

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.