03.1.001.006 Destabilisering: Polisen, narkotika

TRANSLATE THIS PAGE:

Polisen, droger

I juli 2016 mördades den pensionerade svenske hundpolisen Lars Donald Qvarfordt i Cha Am i Thailand.
Mordet uppvisade flera anmärkningsvärda detaljer. Det officiella motivet till mordet, att han “förolämpat sin granne”, räcker inte. Den mördade innehade och använde själv skjutvapen och försökte försvara sig. Bilden i Bangkok post på den avslappade mördaren och leende poliserna är inte normal.

Det är mycket troligt att den mördade hade kopplingar till narkotika. Innan sin pensionering arbetade den mördade som hundpolis i Blekinge.
I juni 2017 omkom hundpolisen Pierre Nilsson i en svår trafikolycka. Det dröjde många månader innan media meddelade att PN hade varit påverkad av extremt höga doser narkotika vilket hade orsakat hans död i trafiken, och så när även lett till att andra omkommit. En “tursam” faktor var att PN krockat med en långtradare och dess tyngd gjort att dess chaufför överlevt. PN  begravs under hedersbetygelser och närvaro av rikspolischefen.
Båda dessa poliser arbetade som hundförare vid polisen i Blekinge. Mycket talar alltså för att hundpolisen i åtminstone Blekinge har ett narkotikaproblem. Men media och polisen gör inget åt situationen. (Hundförare hos polisen har bl.a. tillgång till narkotika för att träna hundarna.)
Det förefaller helt klart att Qvarfordt innehaft vapen och använt detta/dessa för att försöka försvara sig när han mördades. Samtliga tidiga uppgifter angav detta. Expressens artikel nedan hoppar dock över detta faktum. Att en pensionär dör i en eldstrid är synnerligen anmärkningsvärt, i synnherhet i Thailand.
Expressen tar idag upp mordet på polisen Qvarfordt i Thailand, juli 2016.
Mordet var märkligt ur flera synpunkter
1. En granne tar bilen och åker och skjuter någon för att han säger sig ha blivit förolämpad. Thailändare löser problem med besvärliga utlänningar på andra sätt.
2. Enligt samtliga uppgifter när mordet var aktuellt så hade Qvarfordt vapen och försökte skjuta tillbaka.
3. Bilden från Bangkok Post är märklig. Mördaren sitter avslappat. Flera poliser ser muntra ut och en skrattar. Den skrattande polisen är svår att se i Expressen eftersom man zoomar bilden i video.
(Se bild längre upp på sidan)
En sådan bild publicerar inte Bangkok Post om en oskyldig utlänning blivit avrättad.
Man frågar sig alltså om Qvarfordt kan ha varit inblandad i narkotikaaffärer.

I juni 2017 körde hundpolisen Pierre Nilsson ihjäl sig vid en frontalkrock med en långtradare. Vid olyckan var PN påverkad av höga doser narkotika.

Vad jag kan komma ihåg var både Qvarfordt och Nilsson (tidigare) hundförare vid polisen i Blekinge. Kolla gärna upp denna uppgift.
Det man kan diskutera är
1. Var Qvarfordt inblandad i narkotikaaffärer?
2. Om två hundpoliser i Blekinge haft med narkotika att göra på ett olagligt sätt, finns det då ett generellt narkotikaproblem där?
Med bakgrund till att media i detta fall mörklägger denna allmänfarliga narkotikaanvändning hos polisen, kan man misstänka att media skyddar polisen.
I sociala media, förmodligen knutna till MSM försöker man grumla bilden genom allmäna diskussioner om polisens möjliga narkotikaanvändning, dessa går inte att bevisa då anklagelserna är generella och anonyma. Man diskuterar också andra yrkesgrupper narkotikaanvändning. På det sättet försöker agendatrollen flytta fokus från de möjliga narkotikaproblemen på den aktuella arbetsplatsen.

Söker man material om poliser hos CNN finner man en artikel med titeln: “We’re not seeing more police shootings, just more news coverage”. Artikeln består ju av lite blandade påståenden. Många nyliberala journalister verkar skriva på detta sätt.  Men kärnan verkar vara att artikeln försöka hävda att inga siffror finns (!) om kvantiteten polisvåld. Detta är en vanlig metod att maskera statistik som motbevisar agendan. Man säger helt enkelt att den inte finns eller inte mäter exakt det man efterfrågar. George Soros (vilken, liksom CNN, får räknas till globalisterna) stöder däremot “motståndarsidan” – Black Lives Matter. På detta sätt skapas en spänning/konflikt som media försöker utnyttja.

Vid de brutala avrättningarna av två poliser i Malexander hade polisen begått vissa misstag. Man hade missat att trycka på rätt knapp vid ett radiomeddelande till de mördade poliserna, så de visste inte att de hade med livsfarliga,  beväpnade bankrånare att göra. En pistol som mördarna bar hade de köpt av en polisinfiltratör. (Huruvida det var den pistolen poliserna brutalt avrättades med, är osäkert.)
Dessa faktorer mörklades i media. Det är naturligt att man sluter upp bakom polisen efter morden. Men hade  liknande misstag skett på andra arbetsplatser hade de ansvariga kritiserats hårdare.
Media “leker med elden” och försöker, som  beskrivits, skapa oro i samhället. I ett sådant läge måste media försöka hålla en bra relation med polisen som ju är ansvarig för stabiliteten i samhället.
Media skulle dessutom i viss mån vara beroende av gott samarbete med polisen, för att få tidig information om brott.
Den massinvandring som medierna lyckats pressa politikerna till har medfört att det skapats “No-Go Zoner” där polis och räddningspersonal angripits. För att medias relation med polisen inte helt skall krascha så ger media ett stöd till polisen som annars kanske skulle protestera mot medias agerande i invandringsfrågan.
Media är också  beroende av polisen för att erhålla information vid brott.
Detta gör att ett visst “grundskydd” förmodligen föreligger för polisen när media  bedömer hur man skall vinkla polisinsatser.
Men självklart är också polisen, liksom praktiskt taget alls andra aktörer i samhället, starkt  beroende av media.
Men i grunden styrs medias bedömning av polisen av hur väl dess insatser passar in i medias agenda. Media skriver t.ex. “beröm till polisen som stoppade nazistdemonstration” fast det i själva verket var ett misslyckande av polisen att nationalister inte kunde genomföra en demonstration de hade tillstånd för.
Polisen behöver kritik. I vissa fall slipper kritiken igenom media. Text-TV, 2018 03 04
Polisstudenter kan ej avfyra vapen
Flera antagna polisstudenter i Växjö
har tvingats sluta utbildningen sedan
de inte har klarat av det obligator-
iska kursmomentet att avfyra ett tjän-
stevapen, skriver Svenska Dagbladet.
-Man testar ett mindre spektra av
fysisk förmåga. Jag säger inte att
det bara beror på det, att flera inte
klarat av utbildningen, säger Ola
Kronkvist, chef för polisutbildningen
vid Linnéuniversitet i Växjö.
Kraven för att komma in på polisut-
bildningen har gradvis sänkts eller
tagits bort genom åren, bland annat
begåvningskrav och färre fystester.
Man kan anta att rättsväsendet med domstolar ingår som en del i media-politikerkomplexet. Media skyddar rättsväsendet och rättsväsendet gǻr medias ärenden. Att Julian Assange fortfarande (maj 2018) fortfarande tvingas hålla sig inne på den Ecuadorianska ambassaden i London för ett mindre borgensbrott är naturligtvis utslag av rättsröta. Efter Anders Borgs klumpiga snedfylla 2017 utlöstes även långvariga mediedrev. I samband med detta gjorde t.o.m. polisen en egen anmälan mot Borg, men den ogiltigförklarades senare eftersom anmälan saknade målsägande!

Droger

Som beskrivits på flera ställen i denna blog är medias målsättning att destabilisera samhället. Droger är ju en destabiliserande faktor. Som  beskrivits betonas neuropsykiatriska faktorer  kraftigt, detta har t.o.m. av media angivits som en orsak till skolk. Konsekvensen blir alltså att behandling med narkotika kan ses som ett alternativ att försöka åtgärda skolk från skolan. I detta fall är naturligtvis socialt stabiliserande faktorer viktigare
För att bedöma de fall där poliser skyddas av media, som beskrivits längre upp så får man helt enkelt ta med “drogfaktorn”. Den destabiliserande effekyen hos droger  på samhället uppskattas av media och det har bidragit till att skydda de poliser som använt droger. T.o.m. när de knarkar kraftigt och kör patrullbil samtidigt.
Även doping inom idrotten är ju ett problem som innefattar läkemedelsmissbruk. Också här stöder media i många fall  misbruket, i synnerhet om det sker i länder knutna till den västliga försvarsalliansen.
Vissa sociala fora, som kan antas knutna till media, har en mycket tolerant inställning till narkotikaanvändning.
Mer om hur media förespråkar droganvändning finns här.
En rörelse som kritiserat användning av amfetamin i behandlingen av “busungar” är Scientology. Detta kan ha  bidragit till deras dåliga relation till pressen. (Rörelsen verkar dock likna en sekt och dess verksamhet som helhet kommenteras inte här. De ogillar journalister och vill inte ge knark till barn, så några indianer har de fått in i kanoten i alla fall.)


Ungdomsgäng omringade polispatrull – fritog två personer
Aftonbladet

Märstagäng fritog två personer
Flashback
Trollen hävdar att polisen borde skjutit mot gänget. De gör detta för att skapa hat mot invandrare och kaosstämning.
Möter polisen ett obeväpnat ungdomsgäng kan de inte skjuta vilt in i gänget. Polisen har hamnat underbemannad och måste för tillfället ge upp.

Vedträ:
Tyvärr, DN kunde publicera denna nyhet pga utrymmesbrist. Peter Wolodarskis helkroppsbild brevid “rätt parti vann ledarkrönikan” fick inte plats annars.
Egnatankar:
Det verkar faktiskt som att DN inte alls har skrivit om den här nyheten. Eller om de har skrivit om det, så har nyheten tagits bort så fort som möjligt.
Enligt min mening så är denna tystnad från DN nästan ännu mer skrämmande än själva händelsen. Man måste ju trots allt räkna med att olika otäcka händelser faktiskt kommer att inträffa med jämna mellanrum. Det som enligt min mening är det viktigaste i ett sådant läge, när någonting riktigt obehagligt har inträffat, är hur myndigheter och stora medieaktörer agerar.

Ifall Sveriges mest prestigefyllda tidning DN inte rapporterar om att ett tjugotal gängkriminella personer har fritagit två män som gripits av polisen, då säger DN samtidigt att den här händelsen inte spelar någon roll.
I stället har DN satsat stenhårt på händelsen då en mörkhyad gravid kvinna togs av tunnelbanetåget eftersom hon saknade biljett, och tumult uppstod senare. DN:s stora reportage om den saken bidrar säkert till vad som kan väntas bli en massiv demonstration mot “ordningsvakters och polisers rasistiska våld” på Sergels torg senare den här månaden.

I ett läge när gängkriminella håller på att ta över makten över delar av svenska städer, så rapporterar DN på ett sätt som framställer poliser och ordningsvakter som det stora hotet mot Sverige (förutom armageddon-hotet från SD förstås), och som uppmuntrar kanske tiotusentals människor att demonstrera mot polisen.
Det är sanslöst. Jag undrar verkligen vad eftervärldens dom mot DN kommer att bli.


 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.07 01. Destabilisering genom oro; NCCC fire

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.