20.04 Innehållsförteckning

TRANSLATE THIS PAGE:

Innehållsförteckning, en lista av alla poster

Table of contents, in English

Kortfattad innehållsförteckning

Fullständig innehållsförteckning:

01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

 

01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning?

01.03 Vem kan kontrollera regeringen?

01.04 Bugar Sverige för det mäktiga USA?

01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel

01.06.00 Slutsats: Sverige styrs av massmedia

01.06.01 Komplettering: Medieägande, nätverk, source criticism/double agents

01.06.02 Komplettering: Swedish media: Bonnier; Dagens Nyheter; Telia buys TV4, CMoore and Finnish TV3 from Bonnier; Bonnier-Google-Facebook

01.07 Israel är kopplat till globaliseringen

01.08 Konsekvenser av mediastyret

01.09 Hur kan media styra ett land?

02 (2.1-2.3) Medias målsättningar

03.0 Hur medias målsättningar uppnås: 3.1 Globalisering

03.1.1 — Globalisering genom destabilisering —

03.1.1.01 1.1: Destabilisering genom invandring: 1. Effekter

03.1.1.01 1.2 (Ad. 1) Destabilisering genom invandring: 1. Effekter, Ad. 1

03.1.1.01 2: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; (drev mot Batra)

03.1.1.01 3 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker

03.1.1.01 3 (2): Destabilisering genom invandring: 3 (2). Orsaker: conspiracy theories

03.1.1.01 4: Flyktingen som vapen – “Weapons of Mass Migration”

03.1.1.02 Destabilisering genom feminism och HBTQ-fokusering, nedmontering av kärnfamiljen

03.1.1.03 Destabilisering genom kravlöshet, droger, alkohol

03.1.1.04: 01.00 Destabilisering, ledare: 1 Trump och Putin

03.1.1.04: 01.01 US Embassy in Israel moves to Jerusalem; Google fake dating

03.1.1.04: 01.02 Destabilisering, ledare: Trump vs the media

03.1.1.04: 01.03 Resistance in the White House

03.1.1.04: 01.04 Ivanka Trump and Jared Kushner

03.1.1.04: 02.01 Destabilisering, ledare: 2. Internationella organisationer; church, pope, UN, ICC; George Soros; meddling in elections

03.1.1.04: 02.02 Other leaders

03.1.1.04: 03. Destabilisering, ledare: 3. Sverige och svensk politik (Borg, Batra, DÖ, M. Larsson), Honey traps

03.1.4.004 Leaders: Control of politicians

03.1.1.05 Svensk politik: 1.01: Val 2018 (1) …

03.1.1.05 Svensk politik: 1.02: Val 2018 (2) Ordförandeposter

03.1.1.05 Svensk politik: 1.03: Val 2018 (3)

03.1.1.05 Svensk politik: 1.04: Val 2018 (4)

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (1)

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (2)

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (3)

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (4)

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (5) …

03.1.1.05 Svensk politik: 2: Alternativ för Sverige (6)

03.1.1.05 Svensk politik: 3: Nordiska MotståndsRörelsen, NMR

03.1.1.05 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) …

03.1.1.05 Svensk politik: 4 (2): Sverigedemokraterna (2);

03.1.1.06 Destabilisering: Polisen, narkotika

03.1.1.07 01. Destabilisering genom oro; NCCC fire

03.1.1.07 02. Destabilisering, oro: Marawireportage

03.1.1.07 03. Destabilisering, oro: Globalt urval

03.1.1.07 04.01 Tham Luang cave rescue (1)

03.1.1.07 04.02 Tham Luang cave rescue (2) …

03.1.1.07 04.03 Tham Luang cave rescue (3)

03.1.1.08 Destabilisering: Övrigt

03.1.1.09 Control through chaos

03.1.1.10 Hatred; counteracting integration

03.1.2 — Globalisering genom militarisering — (samt andra internationella aspekter)

03.1.2.01 Militarisering: Säkerhetsfrågor placeras i fokus, upprustning, krigshets

03.1.2.02 01 Militarisering: NATO, svenskt medlemskap i organisationen

03.1.2.02 02 Militarisering: Patriot missiles

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.1 Irakkriget ad.1: Delayed rebuilding of Mosul

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.2 Kriget i Syrien

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.3 Avrättningsvideorna

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 1.4 Skottskadad fotograf

03.1.2.03 Militarisering: Bristande källkritik och mörkläggning 2. Informationskällor

03.1.2.04 Militarisering: Hantering av terrorattacker

03.1.2.05 Militarisering: Terroristernas målsättningar

03.1.2.06 Militarisering: Catalán, Kongo, FN-styrkor; Diskussioner om utlandet; Kampen om råvarorna; Uganda

03.1.2.07 Moland och French, Kongo

03.1.2.08 Militarisering: Kurderna

03.1.2.09 (1) Militarisering: Antidopingarbete, avhoppare, härvor, rysshärvor

03.1.2.09 (2) Militarisering: Antidopingarbete

03.1.2.09 (3) Idrott, politik och antidopingarbete …

03.1.2.10 Militarisering: Flyktingen som vapen, “Weapons of Mass Migration”

03.1.2.12. (1) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.12. (2) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.12. (3) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion (timeline)

03.1.2.12. (4) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.12. (5) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.12. (6) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion; pressen som makthavare, mediemonopolet

03.1.2.12. (7) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion …

03.1.2.12. (8) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.12. (Sammanfattning) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

03.1.2.13 Chemical weapons

03.1.2.14.1 Russia

03.1.2.14.2 Anti-Russian activities and media coverage; Mueller investigation

03.1.2.15 Israel

03.1.2.16 (1) Iran …

03.1.2.16 (2) Iran

03.1.2.17 (1) Militarization: North and South Korea

03.1.2.17 (2) North and South Korea (2)

03.1.2.17 (3) North and South Korea (3) …

03.1.2.17 (4) (KCNA) Militarization: North and South Korea, source criticism; KCNA

03.1.2.18.00 Deep State, NWO; congress/president power balance

03.1.2.18.01 USA

03.1.2.19 Afghanistan

03.1.2.20 Eastern Europe

03.1.2.21 Turkey

03.1.2.22 Abu Sayyaf, Mindanao, Duterte, Philippine “war on drugs”

03.1.2.23 Libya; Arab Spring, Tunisia

03.1.2.24.01 Arjen Kamphuis (1) Wikileaks – Disappeared in Norway Aug 20, 2018

03.1.2.24.02 Arjen Kamphuis (2)

03.1.2.24.03 Arjen Kamphuis (3) AD/Dongen; Avisa Nordland; links (end)

03.1.2.24.04 Arjen Kamphuis (4)

03.1.2.24.05 Arjen Kamphuis (5) smf (beg)

03.1.2.24.06 Arjen Kamphuis (6); police q …

03.1.2.24.07 Arjen Kamphuis (7);

03.1.2.24.08 Arjen Kamphuis (8);

03.1.2.25 Saudi Arabia

03.1.3.00 (00) — Globalisering genom motstånd mot nationalism —

03.1.3.00 (01) Begreppet “nazism” används i för vid betydelse

03.1.3.00 (02) Antiglobalistiska yttringar och hur de motarbetas

3.1.3.3 Kataloniens frigörelse

03.1.3.00 (04) influencing elections, election meddling, investigations thereof

03.1.3.00 (05) political trials, Assange

03.1.3.06 (00) — Democracy and how it is counteracted —

03.1.3.06 (01) Democracy and how it is counteracted: Ubuntu, Linux

03.1.3.06 (02) Democracy and how it is counteracted: Saying one thing, silently doing another

03.1.3.06 (03) Democracy and how it is counteracted: Partisystemet, val

03.1.3.07 Julian Assange, Wikileaks

— 3.1.4 Organisationer som gynnar globalisering —

03.1.4.001 (001) Flyghaveriutredningar

03.1.4.002 Andra aktörer, Facebook, Google, Nobel Peace Prize, Amazon

03.1.4.003 Medieklimat

03.1.4.005 Politicization

03.1.4.006 Svenska FN-förbundet; fake news

03.1.4.007 The New York Times

03.1.4.008 Global warming, food waste; Non Governmental Organizations; Secret societies

03.1.4.009 Hollywood, Disney

03.1.4.010 Zeitgeist; Globalism is the new Communism

03.1.4.011 EU, Brexit

03.1.4.012 Delegated censorship: the network #jagärhär

03.1.4.013 Anti-nationalist organizations: Expo, AFA

03.1.4.014: Double play in business: Ubuntu; Google; Tesla, Elon Musk; Skype

03.1.4.015: Höj rösten – “school for politicians”

03.2 1 Sionism

03.2 2 History

04. Konformism

05. Methods: 5.01 Skenmål, snedfokusering och villospår, decoys, troll topics (media/sociala media); mörkläggning; fear

05. Methods: 5.02 Förvirring och troll, agendatroll, false-flag-troll, haters, antisemitfällan, keeping the Holocaust alive, mixed messages, damage control; monikers; vagueness, keeping unaware

05. Methods: 5.03 Ansvar projiceras nedåt och fördelas oklart; politiker tar ansvaret för DeepStates/medias agerande; Coordination of globalist networks, harvesting

05. Methods: 5.04 false flag, infiltration, hiding the attacker, funktion och moderering av sociala forum; podcast podd, webradio, IRC; misc.; uttråkning; talk/action, guilt by association, mix-up, links and references

05. Methods: 5.05 Formation of opinion, writing style; Håkan Juholt, Timbro, criticize details, headlines, uncertainty, choice of medium

05. Methods: 5.06. Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news

05. Methods: 5.07 Strävan mot konflikter, Palestinafrågan; The image of conflict, The useful enemy, The Cold War, Provocations; Media focus on the Middle East and foreign countries; hets mot konflikt och krig; destructiveness

05. Methods: 5.08 double crossing, double agents, double game, double play, false flag attacks; vague language; mixing information; layout; Chomsky

05. Methods: 5.09 Media hunt, feeding frenzy; mediedrev

05. Methods: 5.10.00 misguiding criticism; the anti-semite card

05. Methods: 5.10.01 Jewish or pro-Israel? Criticism of Jewish interests condemned

05. Methods: 5.11 news slant, fake news: 1. Syria (WSJ) 2. Iran (Reuters; anonymous sources) 3. US/Mexico 4. Iran (Reuters) 5. N. Korea (Reuters)

05. Methods: 5.12 media preference and dislike; Globalist and nationalist actors

05. Methods: 5.13 dissidents, defectors

05. Methods: 5.14 Fake images and recordings

07. Detection of fake information: 07.01 consequences, investigation size; Dog in the Night-Time; unverified suspects

10. Control of the Internet; Google, troll farms

12. Hur styrs media?

14. The globalist personality, journalists, training to be a globalist; coordination, tacit agreement, MBA

16. Lösning

18.000 Economical and financial aspects on globalization; the petrodollar

18.001 Trade deals, tariffs

18.002: Multinational corporations

20.01 Bloggens uppkomst och metoder

20.02 01 === Sammanfattning ===

20.02 02 Summary (2)

20.03 Kortfattad innehållsförteckning

Table of contents, in English

Denna sida:

20.04 Innehållsförteckning

20.06 01 Fake news, examples

20.06 02 False flag operations, awards

20.06 03 False flag and genuine actors

20.07 Quotes

20.08 The lighter side of politics

Kortfattad innehållsförteckning

Table of contents, in English

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.