20.03 Kortfattad innehållsförteckning

TRANSLATE THIS PAGE:


Stycke 1 (1.1 – 1.9)
Efter 200 år av fred går Sverige i krig. Resonemanget i stycket visar att Sverige styrs av massmedia.

Stycke 2 (2.1 – 2.3)
Svenska media ägs av ett oligopol. Dessa oligarker är en del av ett internationellt nätverk vars målsättning är globalisering, ofta genom destabilisering och militarisering.

Stycke 3 (3.1.1 – 3.1.4, 3.2)
Media arbetar för målsättningarna beskrivna ovan på  bred front, bl.a inom följande områden.:
destabilisering
genom bl.a.
invandring
feminism
samt
militarisering
anti-nationalism
sionism
3.1.5 News Media
3.1.6 Political parties

 
Vem äger media?
 

Stycke 4
Konformism (sidan är under arbete, den är endast påbörjad)

 

Stycke 5 (5.1-5.14)
Metoder och mekanismer som användes inom media och sociala media.

 

Stycke 6
Vem tar media order från?
Stycke 7
Detecting fake information
Stycke 10
Control of the Internet, Google, troll farms
Stycke 12
Control of media
Stycke 14
Globalistens personlighet, journalister, träning i globalism
Stycke 16
Vilka lösningar finns?
Stycke 18
Finansiella aspekter

 
Stycke 20
Bloggens uppkomst,
sammanfattning (1)
sammanfattning (2)
Innehållsförteckning:
Swedish
English
fake news
False flag [ -1- -2- ]
Quotes
The lighter side
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

Föregående del:

Nästa del:

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Till starten:

00.6 Om bloggen, terminologi


 
Detaljerad innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


Översikt:

20.02 01 === Sammanfattning ===


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.