20.02 01 === Sammanfattning ===

A short (less complete), more recent summary can be found here. Sverige Demokratin har upphört att fungera i Sverige. Flertalet politiska partier har likartade åsikter, dikterade av massmedia. Svenska massmedia har synnerligen koncentrerat ägande och kontrollerar helt svensk politik. Media agerar för globalisering och motverkar nationalism. Media stöder globaliseringen genom att stimulera vissa kärnvärden/primärvärden, bl.a. … Continue reading 20.02 01 === Sammanfattning ===