00.6 Om bloggen, terminologi

Den här bloggen handlar om massmedia, globaliseringen och vem som styr Sverige.

Bloggen utgör ofta kommentarer till artiklar i media. Den påbörjades under oktober 2017. Den kommenterar inte enbart nyhetsmedia. Den ställer även kommentarer i sociala media och annnan information i relation till globaliseringen. Många citat kommer från forumet Flashback. Bloggens område har gradvis utvidgats till att omfatta även utrikes förhållanden och säkerhetspolitik. Mer om bloggens uppkomst finns här.

Navigate the blog using the tables of contents ( -1- , -2- ), categories (right sidebar), summary or next/back-links on the pages. There are also tags for some subjects that are touched upon only peripherally.

Follow links from the blue scroll down menu at the bottom of each page.

Citat från inlägg i internetforum kommer ofta från Flashback.org.

 

 

 

Bloggen är under arbete, den är ännu inte avslutad. Vissa delar har inte hunnit struktureras, författaren ber om överseende med detta.

Publishing dates are not valid. They have been edited to control the order of listings.

Pages are usually permalinked so a page can be reached in the future under the same address. Page content is not fixed. The blog is continuously appended and changed. The content of a page is not fixed after publication but can be rewritten or appended.

Om ni förväntar e-post från denna domän, inkludera gärna följade adresser i “safe list” i er e-posthanterare:

(avoid the last of these three addresses, it sometimes gets caught in unrecognized spam filters)

 

Ni kan även inkludera hela domänen. Domänen skickar inte skräpmail.

Författaren snowleopard undanber sig alla försök att koppla samman dennes identitet med fysiska personer, andra Internetkonton, websidor eller något annat. Författaren önskar vara anonym.


terminology

This blog uses the term globalization primarily to describe detrimental supranational control. Relations between independent countries by trade, culture, diplomacy etc are usually a good thing. Non-democratic control by media and other supranational networks is not. (Some call this “NWO” or use related terms.)

The terms right and left have changed in meaning. They used to refer to the distribution of wealth. But nowadays they more refer to nationalism vs globalism. USSR used to be connected to left, but has now become close to a model country for nationalism. Swedish conservatives were/are globalists financially and also took part in the destruction of Sweden through mass immigration (Reinfeldt/Borg) together with several other parties “7-klöver”.

Trolls often try to defend globalism by pointing out the positive aspects of travelling, international contacts, free trade, good diplomatic relations, use of credit cards etc. But what constitutes the core problem of globalization is when foreign powers control governments. The term NWO describes this. (The term ZOG has an anti-semite ring and also excludes non-Jewish globalists and is avoided in this text.)

Major problems of globalization are its mechanisms, like mass immigration, extreme feminism. It is also based on lies, since no people is willing to give up its independence. Therefore it is also unstable although the Internet has helped its spread lately.

Demokratur, eng: democratorship; Termerna beskriver skendemokrati.
Uttrycket används ofta av företrädare för ytterlighetspartier till vänster och höger i Europa, som menar att endast partier med mer eller mindre liknande åsikter har politiskt inflytande. Det engelska ordet har använts både för att beskriva det moderna amerikanska systemet, och för att beskriva före detta sovjetrepubliker. Wikipedia

neoliberal, neocon … see also [ ref ]

enterist: mullvad, infiltratör, double agent

The term identity politics in common usage refers to a tendency of people sharing a particular racial, religious, ethnic, social, or cultural identity to form exclusive political alliances, instead of engaging in traditional broad-based party politics,[1] or promote their particular interests without regard for interests of a larger political group.

identitär:
The identitarian movement (otherwise known as identitarianism) is a European and North American white nationalist movement that originated in France. [identitär] Termen verkar ofta anvöndas av vönstertroll, ung som alt-right.

Massmesia försöker hela tiden mejslanut grupper ur etr kontinuum och spela på motsättningar mellan dessa. För att skapa grupperna använder man hela tiden stämplar. Den som påpekar att massinvandring skapar etniska motsättningar kan kallas rasist eller etnonationalist. Man säger att folk med andra åsikter eller uppträdande lider av xenofobi ellee Aspergers syndrom.

fashwave Trumpwave  liksom alt-Right en term som mest verkar användas av motståndare till nationalister

Bloggen använder begreppet “phantom zone” för det tillstånd av mörkläggning som ofta tillämpas efter falska narrativ såsom t.ex. Skripal eller Tham Luang. Media och myndigheter har ljugit så intensivt att dramanas huvudpersoner inte klarar att svara på frågor utan att försöka sig utan måste placeras i fantomzonen.

Imperialism was frequently used in the 70’s, especially in conjunction with the US. It could be seen as a pejorative term for globalization.

Libertarianism is a somewhat umclear term. It relates to maximizing the possibility to exert the indivudual’s free will. This author believes it relates to neolib and laissez faire capitalism.

technocratic
[teknokrati]
relating to or characterized by the government or control of society or industry by an elite of technical experts.
Termen används ibland i motsats till demokrati.

Ett teknokratiskt samhälle där storföretagen styr, förutsades tidigt i filmserien Robocop.

Red pill/blue pill comes from the movie Matrix. Taking the red pill means being willing to sacrifice comfortable but erroneous illusions.

cabal a secret political clique or faction

Med postkolonialism eller postkolonial teori åsyftas vanligen studier av den europeiska industrialismens och kolonialismens kvarvarande effekter för olika delar av världen. Fokus ligger på att förklara samhällsproblem i samtiden som en konsekvens av den europeiska expansionen efter 1492.

När väst utmålar Den Andre – en främmande kontinent eller ett folk – som starkt annorlunda genom en dikotomi (motsatspar) förknippas väst enligt postkolonialister med den mer positivt laddade delen av dikotomin. Väst kan till exempel stå för kultur medan öst står för natur; väst stå för det rationella medan öst står för det (påstått) irrationella.

De som förmodligen och förhoppningsvis bara spelar “dödsknarkarnazister” använder orten Finspång och lyktstolpar som memes för att symbolisera tänkta (vansinniga, olagliga, extremt osannolika, kontraproduktiva, och idiotiska) våldsyttringar mot dagens globalister. Några sådana våldstendenser har turligt nog knappast visat sig i Sverige. Bloggen tror och hoppas att dessa debattörer inte har avsikten att genomföra våldsdåd utan är betalda av mediemonopolet för att agera nazister för att på ett skevt sätt försöka motivera att mediernas makt inte inskränks. Man försöker felaktigt jämställa kritik av medier med nazism.

Många meme anspelar på folk av judisk börd (JQ/Jewish Question, “Den Evige” etc etc)

Rasifiering (från engelskans racialization) eller etnifiering, är ett samhällsvetenskapligt begrepp som beskriver hur människor ses som stereotyper utifrån fördomar om deras bakgrund eller ursprung.

Postmodernismen vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, absoluta sanningar och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet. I sin betoning av det relationella och kontextuella präglas den postmoderna världsbilden av en filosofisk skepticism.

Intersectionality is an analytic framework which attempts to identify how interlocking systems of power impact those who are most marginalized in society. Intersectionality considers that various forms of social stratification, such as class, race, sexual orientation, age, disability and gender, do not exist separately from each other but are interwoven together. While the theory began as an exploration of the oppression of women of color within society, today the analysis is potentially applied to all social categories (including social identities usually seen as dominant when considered independently).

The term “cultural Marxism” (kulturmarxism) has an academic usage within cultural studies, where it refers to a form of anti-capitalist cultural critique which specifically targets those aspects of culture that are seen as profit-driven and mass-produced under capitalism.

Man lägger värderingar på det man observerar. En hemlös (=förtyckt) man (= förtryckare) …

The School’s sociologic works derived from syntheses of the thematically pertinent works of Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, and Karl Marx, of Sigmund Freud and Max Weber, and of Georg Simmel and Georg Lukács.[4][5]

In contemporary usage, the term Cultural Marxism refers to an anti-semitic conspiracy theory which claims that the Frankfurt School is part of an ongoing academic and intellectual effort to undermine and destroy Western culture.[49] According to the conspiracy theory, which emerged in the late 1990s, the Frankfurt School and other Marxist theorists were part of a conspiracy to attack Western society by undermining traditionalist conservatism using the 1960s counterculture, multiculturalism, progressive politics and political correctness.[50][51][52]

Det hela stämmer nog ganska bra. Fast det är ingen konspirationsteori. Det är sant. Passive aggressive actions.

Social justice warrior (SJW) is a pejorative term for an individual who promotes socially progressive views, including feminism, civil rights, and multiculturalism, as well as identity politics. An SJW is “woke“.

identity politics
a tendency for people of a particular religion, race, social background, etc., to form exclusive political alliances, moving away from traditional broad-based party politics.

populistisk

sustainability, hållbarhet

Before last year, snowflake-as-slang lingered on the fringes of the lexicon. It was a largely non-partisan slight — a mean, though not hateful, dig at millennials perceived to have an outsize sense of their own individuality and, by extension, importance. Helicopter parented [curlad] to the hilt, millennials supposedly graduated from college (into a dismal economy with unprecedented mountains of student debt) too coddled for this cruel world, ill-equipped to face life’s indignities with dignity.

But as 2016 dawned, snowflake made its way to the mainstream and, in the process, evolved into something more vicious. The insult expanded to encompass not just the young but liberals of all ages; it became the epithet of choice for right-wingers to fling at anyone who could be accused of being too easily offended, too in need of “safe spaces,” too fragile.

Ref

orc – sometimes used in the meaning “very bad troll” (bad meaning either disruptive or of poor quality)

gaslightingpsychological manipulation in which a person seeks to sow seeds of doubt in a targeted individual or in members of a targeted group, making them question their own memory, perception, and sanity. A variation of trolling where you focus on the opponents person and not the argument.

counter-jihad seems to be similar to islamophobe. (As described in the blog, this is a decoy. Hatred towards Muslims is used by media to break up society in its divide an conquer approach. Hatred of islam also helps explaining terror attacks as a religious problem, not a (sick) protest against Western warfare in the Middle East.)

One definition of a globalist is a person that believes that economic and foreign policy should be planned from an international perspective rather than from what is best for each individual country.

Newsweek wrotes that the word globalist is antisemitic.
DONALD TRUMP KEEPS CALLING ADVERSARIES ‘GLOBALISTS,’ DESPITE WARNINGS IT’S ANTI-SEMITIC
Koch

Troll försöker ofta göra om globalistfrågan till en judefråga för att låta andra, allierade debattörer angripa nationalister med antisemitanklagelser. Många aktörer av judisk ätt är globalister, men naturligtvis finns globalister i många läger. Problemen för Sverige är inte knutna till en religion eller etnicitet. Problemet är att Sverige inte styrs för sitt eget bästa utan av utländska intressen. Sveriges innevånare måste bestämma över Sveriges öde, oberoende av innevånarnas ursprung.

Terminologi används naturligtvis för att t.ex försöka stämpla åsiktsmotståndare eller vända bort blickarna från konkreta skeenden. Begreppet “etnonationalist” används för att försöka stämpla andra som rasister. Att väcka diskussion om “öppen svenskhet” leder bara till diskussion om termer. Man försöker skapa grupperingar genom att ifrågasätta om de med svenskt pass inte skulle vara svenskar.
Det grundläggande är att massinvandring ofta leder till etniska konflikter. Detta har skett i Sverige och landet går bakåt på många områden som ekonomi, sjukvård, utbildning, säkerhet etc Landet klarar helt enkelt inte att ta emot stora mängder invandrare.
Massinvandringen skapar etniska konflikter. Att bortse från att män och kvinnor är olika skapar konflikter i samhället när man t.ex kvoterar in kvinnor till positioner.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Klicka nästa för att komma vidare eller gå  till innehållsförteckningen:

Bloggen startar här:
The blog starts here:

01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten

Sammanfattande sidor:
Summary:

20.02 01 === Sammanfattning ===

Table of contents in brief:

20.03 Kortfattad innehållsförteckning

Table of contents:

20.04 Innehållsförteckning, ToC

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.