18.004 Ångpanneföreningens politiska agenda; sustainability; trusts, stiftelser; styrelseformer; agenda 21, agenda 2030

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

wwr: 67937536
Ångpanneföreningens politiska agenda

Det här är några uppgifter jag hört om företaget Ångpanneföreningen. Alla är inte bekräftade. Lägger man samman dem så förefaller dock företaget ha en stark politisk agenda.

* Anställer bara kvinnor under en månad på året.

* Anställer två höga “vänsterpolitiker” som hållbarhetschef. Båda kvinnor med invandrarbakgrund – Alice Bah Kuhnke, Nyamko Sabuni (aktuell nu i valet av L-ledare)

* Hållbarhet får en egen rubrik på Wikisidan.
img screenshot

* En stiftelse är tydligen en av de större ägarna. Det kan antyda att man skulle kunna försöka dölja ägarförhållanden. Jag har dock inte kollat detaljerna i detta.

(Detalj: En gång träffade jag en som jobbade där. Den personen var gay.)

Kan företaget ha som uppgift att sprida politiska värderingar genom att förmedla konsulttjänster?

Topic: Allt som rör företaget och kopplingar till politisk verksamhet.

biomatec: 67937777
Bra att du hittat de här upgifterna.
Utåt ger ÅF skenet av att vara ett teknikkonsultföretag. Men 16000 anställda. Vad gör alla dessa anställda.
Gissningsvis är en stor del av kunderna kommunala och statliga organisationer.

Får känslan av att ÅF idag är energiteknikens motsvarighet till politikens Stiftelsen EXPO.
Utåt sett ger man intryck av att vara en politiskt neutral grupp experter.
När man sedan anlitas får man därför fritt fram att genomdriva sina politiska ideer.
Vi har sett många exempel på detta rörande Stiftelsen EXPO.

Kan exempelvis se ÅF som en viktig spelare när det gäller de ytterst märkliga besluten att lägga ned svensk kärnkraft i ett läge när Sverige har elbrist.
Varifrån kommer pengarna? Finns det utländska finansiärer?

raviolo: 67937838
Trams. Jag jobbar (som konsult) på ÅF så här kommer min ”inside information”:

ÅF är ett av Sveriges största konsultföretag för ingenjörer. Alltså för personer som arbetar med teknik och vetenskap. Totalt ca 16000 anställda.

Stiftelsen kommer sig av att företaget har vuxit fram sedan slutet på 1800-talet med olika ägarförhållanden innan det tillslut landat i ett privat företag. Stiftelsen är ÅForsk och gynnar återigen teknik och vetenskap, läs mer här: aforsk (Det gör dessutom att ÅF är mer långsiktigt i sitt arbete, mindre fokus på kvartalsrapporter i det dagliga arbetet och mer fokus på långsiktig utdelning och stabilitet.)

Sustainability/hållbarhet måste man arbeta med om man har tekniktjänster inom de områden som ÅF är verksamt. Det pågår stora projekt med miljöutredningar, kärnkraftsverksamhet, fabriksbyggen. Självklart behöver man arbeta aktivt med hållbarhet, både av juridiska och marknadsmässiga skäl. (Vi hjälper alltså till för att kärnkraften ska fungera, tvärtemot vad du påstår.)

När det gäller ladies month är det en vattendelare, men det är ett mycket bra sätt att locka kvinnliga ingenjörer och stärka ÅF kompetensmässigt och marknadsmässigt. Antal sökande går upp under månaden. Delade grupper ger (enligt forskning) bättre lönsamhet och är (min åsikt) roligare.

För att ge vatten på din kvarn kan jag ge ytterligare ett exempel på socialt ansvar: Julgåvan varje år som tidigare gavs till de anställda går nu istället som gåva till barncancerfonden. Alla nöjda! Det är helt enkelt ett företag som jobbar mycket med CSR:
Wiki CSR

Edit: Lite ytterligare läsning kring vad som görs på kärnkraftsfronten, inklusive nybyggnation: afconsult.com

Nu ska jag börja jobba för dagen och lämnar detta ämne, så ni kommer inte se fler inlägg från mig. 🙂

227: 67937846
Intressant!
Kan säga att många och ibland riktigt stora företag i Sverige kan ha en politisk agenda där anställda Vänster-Politiker ser till förverkliga sin dröm om ett nytt DDR!

Du får oförklarliga mycket närgångna frågor av människor med koppling till ledningen. Behöver inte vara företagsledning utan kan vara ledningen för en avdelning.
Efteråt får du förklaring att man ville kontrollera att du inte var “Nazist”. Då pratar vi om saker långt ifrån att arbeta med invandrare!
Helt klart tror delar av Sveriges näringsliv att de har ett ansvar att “straffa” anställda som man på mycket lösa grunder tror sig veta är “Nazister”!

Exempel på sånt man tror är “lite Nazistisk” är att vara intresserad av Historia, att träna styrketräning, hålla på med friluftsliv, att inte tro blint på CO2- Hysterin.
Kan även gälla helt andra saker!
Jag vet en som blev avskedad då han med nedsatt hörsel inte alltid hörde vad en invandrare med dålig Svenska sa!
Då var det “Rasism” och “Nazistiskt”…
En gång för riktigt länge sen hamnade jag i dispyt med en inkvoterad “Broilerpolitiker” (S) från Stockholm huruvida de Baltiska Staterna hade rätt att vara fria eller var en “Rättmätig del” av Sovjet! Efter ett halvår kom pampen och avsatte mig från mitt ansvar i jobbet! Han hade inte med det att göra, men hade lyckats att få mandat för det ändå!

Ännu ett halvår senare fick jag Pris i pengar, diplom och uppmärksamhet från Koncernledningen i ett annat land för det jobbet jag gjort !
Det är tragiskt att denna sjuka hjärntvätt leder till att Sverige måste återigen skapa ett korrupt slags DDR.

Gissar att många företag tror att de har diverse statliga favörer att vänta om de på lösa boliner börjar med politiskt kartläggning av anställda?
Vidare bestraffningar av de “misstänkta Nazisterna”..
I andra länder har i regel Chefer en god allmänbildning, i Sverige finns många “Aftonbladet-Religiösa” som är totalt pling-plong!

farfar: 67960290
Här ställer jag mig absolut på foliehattarnas sida. Krossa matriarkatet!

Har man en personlighet som få kvinnor uppskattar så blir man fort bortsorterad. Jag har en personlighetstyp som matchar med typ 1-2% av den kvinnliga befolkningen. Det har gått så långt att jag som regel prioriterar bort kvinnliga rekryterare, går endast i mån av tid och lust.

Det sjuka är att jag nästan alltid har bra personkemi med manliga rekryterare eller chefer. Ibland också kvinnliga chefer i teknikbranschen. Men HR-kvinnor? Där är det lika tröslöst för mig som på den allmänna datingmarknaden.

vasadueller: 67937920
Barncancerfonden ?

Är det inte de som festar upp 9 av 10 donerade kronor?

Den typen av pk symbolhandlingar utgör närmast bevis för NWO-agenda. Inte motsatsen.

Denna typ av diskussioner leder snabbt till extrem moderering. Moderatorn flyttar inte tråden utan kastar den:

Detta är inte en tråd för Företagande och företagsekonomi.
kanske skulle den passa i Företagsskvaller eller i politik beroende på vad TS vill diskutera.
TS får höra med moderatorerna i dessa forum om den passar där.

Företagande och företagsekonomi –> Papperskorgen
/Moderator

Efter en del klagomål öppnas tråden i annan tavla.

Hexenhammer: 67957283
Spännande. Och jag blir inte förvånad. Jag var på intervju där för något år sedan… det var en mycket bisarr och märklig upplevelse! Men bilden av agendan och kvinnornas dominans kan bekräftas, svar ja!

Hexenhammer: 67957588
Det var mycket prat om värdegrund och jämställdhet framför kompetens, projekt, ekonomi, kunskaper, kunnighet, bla bla… och personerna anspelade väldigt mycket på känslor och mångfald framför något annat. Det kändes lite teater och att man sedan har mycket värdefull kunskap som hade kunnat vara till värde för bolaget verkade inte riktigt vara av intresse.

wwr: 67957877
Det är ju jätteintressant. Ett teknikföretag prioriterar värdegrund och mångfald framför hård teknisk kunskap. Man låter två kvinnliga, mörkhyade toppolitiker (förmodligen) lalla på chefsbefattning rörande “hållbarhet”, ett område som ges stort utrymme på företagets Wiki-sida.

Varför gör företaget så?

PK-befriad: 67957981
Vet inte hur det står till med ÅF men rent generellt så är “sustainability” ett kodord för New World Order. Det är underförstått att det som ska säkerställa den totala hållbarheten är en världsdiktatur med total kontroll över alla resurser och människor.

Agenda 21, agenda 2030

Flashback

Begreppet kommer från FN:s Agenda 21:

“Agenda 21 is a non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development. Its aim is achieving global sustainable development.”
wiki/Agenda_21

Republikanerna i USA har sagt om den:

The RNC (Republican National Committee) adopted a strongly worded resolution slamming Agenda 21. “The United Nations Agenda 21 is a comprehensive plan of extreme environmentalism, social engineering, and global political control,” it states, noting that the scheme would — by its own admission in official documents — use “socialist” and “communist” redistribution of wealth to advance the UN’s vision of so-called “social justice.”
thenewamerican.com

G.O.P.: “We strongly reject the U.N. Agenda 21 as erosive of American sovereignty, and we oppose any form of U.N. Global Tax.”
green.blogs.nytimes.com

Men vilket svenskt företag är idag inte en lydhund till globalisterna?

PK-befriad: 67965712
För den som tror att det här inte berör Sverige så kan det tilläggas att regeringen har lovat att vara ledande i att genomföra Agenda 21 och den senare Agenda 2030:

“Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Sveriges arbete med hållbarhetsfrågor intensifierades, bl.a. genom handlingsprogrammet Agenda 21.”
Regeringen (pdf)

Den som var ledande i att övertyga regeringen om att underkasta Sverige FN och Agenda 21 var juden och socialdemokraten Leif Pagrotsky. Läser man vad han skrev i sin motion så är det tydligt att det handlar om att underkasta Sverige en världsdiktatur:

PK-befriad skrev:
Ursprungligen postat av Juden och socialdemokraten Leif Pagrotsky
Globaliseringen medför minskat utrymme för nationella regeringar att inom sitt eget territorium utöva kontroll över ekonomiska, sociala och andra aktiviteter. Det är därför viktigt att de globala och regionala institutionerna stärks så att de kan främja och utveckla ett lämpligt ramverk av normer och regler.

…en förstärkning av det globala styrelseskicket för hållbar utveckling…

Även om Agenda 21 i sin nuvarande utformning inte är juridiskt bindande så är den politiskt förpliktande.

Det väcker frågan om nationalstatens framtid som bärande politisk och administrativ enhet.

Flera förslag om att stärka den globala styrningen på detta område har därför diskuterats, bl.a. inrättande av ett ekonomiskt säkerhetsråd inom FN:s ram alternativt ett globalt ekonomiskt råd på högsta politiska nivå.

…att fullt integrera sig med den internationella kapitalmarknaden…

…nationsgränserna nu får mindre praktisk betydelse…

Förbättrad global styrning kräver större transparens i de multilaterala institutionerna och i andra forum för internationellt samarbete.

Ett stabilt och öppet internationellt ramverk för investeringar är en annan viktig komponent…

Den värdegemenskap som en globaliserad värld förutsätter manifesteras tydligast i en fungerande rättsordning. … Inrättandet av domstolen innebär ett viktigt steg framåt för den internationella rättskipningen.

riksdagen.se

Högförräderi
Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.
wikipedia

Ottokar: 67966373
Du gör ett misstag om du tror att vi i Sverige är påtvingade detta utifrån av någon enskild judisk minister. Som du ser av agendan så omfattar den numera hela det offentliga Sverige och den nya globala 10 årsplanen har antagits. Vet inte vem som kläckte iden med 10 årsplaner ursprungligen men Sverige är den stat kom kanske driver hela agendan hårdast av alla. Världssocialimen genomdrivs med kapitalismens medel.

Har för mig att det var Lenin (som f.ö. tillhörde det folk som man inte får nämna vid namn) som konsterade att den siste kapitalisten kommer att hängas i ett rep som han själv har sålt till oss.

Men det är naturligtvis en kommersiell fördel kortsiktigt för Ångpanneföreningen att omfamna hela värdegrunden och agenda 2030. Eftersom hela det offentliga Sverige ska styras med agendan som mål så är det bra att ha politiska kommissarier anställda.

HipToBeSquare: 72738730
Nej, globalisterna vill göra alla utom en mycket liten elit riktigt ordentligt fattiga. Globalism är i stort sett neofeodalism. I Agenda 2030 uttrycker FN öppet att de vill konfiskera land från alla människor för att trycka ihop dem i koncentrationsläger (smart cities). Det är helt enkelt att man gör det olagligt att äga land “för miljöns skull”, men i hemlighet ser globalisterna till att bli dem nya ägarna till landet.

Vi har redan en Agenda 2030 tråd och Agenda 2030 besrkiver vad globalisterna vill mycket tydligt. Verkligen en dystopi. Man måste läsa mellan raderna vad globalisterna egentligen vill genom att filtrera bort allt “vi ska rädda världen”, “redistrubution av rikedomar” osv.

%%%%% agenda 21
%%%%% agenda 2030

Lars Bern har varit VD på ÅF.
Miljödebattör, skrivit bok om sustainable growth.

Turistparadiset: 67961237
Som alla stora teknikkonsultföretag är det inte helt lätt att greppa. Men min uppfattning är att i grova drag så fakturerar de svenska myndigheter enorma belopp för allehanda projekt av måttlig effektivitet och värdeskapande inom infrastruktur, bygg och dylikt. Samma som t.ex. Sweco.

När kommunen bygger en kilometer cykelbana för 100 miljoner så är chanserna goda att en ingenjör från någon av de här stora konsultfirmorna har fifflat ihop en kalkyl som säger att cykelbanan kommer att nå break-even med avseende på co2-utsläpp om inte mindre än 49 år. För det saknas med största sannolikhet någon på kommunen som har kompetensen att fiffla ihop en sådan rapport, så de köper in tjänsten externt.

KamratBlue: 67958833
Hur är det med jämställdheten när man kvoterar anställning efter kön?

Roligare har man säkert, ivf på firmafesten, men det är även känt att kvinnor arbetar betydligt mindre än män när de väl är på arbetet. Därtill är de oftare frånvarande och dessutom är de mer sjukskrivna, arbetsskadade och förtidspensionerade. Företag med kvinnlig vd är mindre lönsamma än dito med män. Så var ökar lönsamheten?

Fick ni själv vara med att bestämma att “er” julgåva skulle ges till en annan och i så fall vem? Har själv varit med om liknande och vi anställda blev inte ens tillfrågade. Vi kände det som att vi inte längre var uppskattade!

Laternan: 67961235
ÅF måste vara det företag som tryckt upp flest företagsjackor. Ser dem väldigt ofta, blå vindjackor. Lite sektvarning. Och lite PK-stil faktiskt.

TS har en poäng här… AF jobbar på en PK-image, man kan förmoda i syfte att vinna uppdrag från offentlig sektor. Nu vet jag inte vad AF har för lönemodell, om man som ingenjör har rak provision eller månadslön… men annars har ju Sveriges större företag tillsammans med större konsultfirmor lyckats trycka ner ingenjörsyrkets status och lönenivå till att ligga klart under tex. i DK där jag jobbar… Har hört rykten om ngn slags kartell-liknande överenskommelse storföretag emellan, för att trycka ner lönenivåerna. Jag har ingen konkret info, kan någon här bekräfta ryktena?

ensamkrigaren: 67959912
Finns andra storbolag där HR selektivt själva väljer ut det rekryteringsunderlag som chefer inom bolaget får välja bland. I princip alla rekryterare är kvinnor och agendan är mångkultur och feminism. Svartskallar, negrer och kvinnor väller in och kompetenta vita män söker lyckan någon annanstans, oftast som konsulter eller inom mindre bolag. Man står inte ut. Storbolagen sågar av grenen de sitter på, fokus bör vara på en affärsmässig verksamhet och inte en politiserad. I slutändan slår det tillbaka på sista raden.

Karman: 67959669
Åhh, sånt här håller ju var och vartannat företag på med numera. Annars blir de utstötta ur PK- elitens cirklar och det är inte bra för affärerna.

Såg senast igår att Axfood har propaganda för en transsexuell 16-åring på mjölkpaketen. Ännu en flretagsdrake i klubben…

TheStriptease: 67958852
Detta. Man tror kanske att man ligger lite bättre till när kommuner ska upphandla vissa tjänster, då kan det vara bra att kunna skylta med att man har många kvinnor som anställda osv. Annars är det ett normalt företag som anställer ingenjörer av olika slag.

Förövrigt heter företaget ÅF nu för tiden, inte Ångpanneföreningen.

Det är ju många saker som kommit fram i tråden. Man efterfrågar värdegrund mer än teknisk kompetens vid anställningsintervju.

Kalle81: 67960796
Jag har varit tvungen att hyra in ÅF vid ett fåtal tillfällen i min verksamhet, och jag gör det inte igen kan jag säga. Det verkar som att de fokuserar på att bygga nätverk och hjälpa varandra.

Låter bra det, men med resultatet att de inte har någon egen kunskap, de ska hela tiden ringa en kollega från ÅF. Ibland fick de svar, det var bra det då. Men vi betalar inte över 1000 kr/timmen för att de ska sitta och ringa till andra.

Detta gjorde de en tredjedel av tiden. Den andra tredjedelen av tiden fick jag bedriva vuxenupplärning av personerna. De var okunnig i det mesta, och det gör mig egentligen ingenting att förklara saker.

Men när de kom tillbaka och frågade samma sak 3e och 4e gången började jag tröttna.

Den sista tredjedelen av arbetstiden gick åt till att andra ÅF-konsulter ringde till våra ÅF:are och frågade en massa idiotiska saker, som våra ÅF:are förstås inte kunde svara på. Därför gick de till mig, och jag blev indragen i en komvuxverksamhet för 5-10 olika ÅF:are.

En dag insåg jag att det gick ut över mitt företags verksamhet och slog direkt på bottenlinjen. Så jag gjorde mig av med ÅF och skyr de som pesten än idag.

Starback: 67964605
Ångpanneföreningen är sen långliga tider ett av underrättelsetjänstens civila undercoverföretag. Halvsjaskiga projekt med halvsjaskig agenda anförtros gärna ÅF som åtar sej att administrera dyngan. Så ligger ÅF bakom administrationen av kamerasystemen inom Stockholms kollektivtrafik exempelvis.

Det var ett tag sen jag fördjupade mej i detta företag. Oklart om det är MUST eller SÄPO som har största intresset i detta företag. Förmodligen båda. ÅF får vara ansiktet utåt så att säga när skumraskprojekt ska sjösättas.

Mycket svårgenomtränglig hysch-hysch runt detta företag insyltat som det är också i mer djupgående försvarshemligheter. Du kan vara viss om att inlägg som flåshurtigt bagatelliserar och normaliserar ÅF i denna tråd uteslutande är dimridåer med uppgiften att torkas bort skiten som vidhäftar företaget. Vältajmat, tillrättalagt och klassiskt försvar av statshemligheter.

Se därför upp med inlägg som exempelvis börjar; “Jag har jobbat som sektionschef i ÅF i många år. Inget konstigt med det”…….osv. Det är bluff.

Ottokar: 67965741
Det finns en bok skriver om fenomenet när organisationer och företag blir “woke” (Social Justice Warriors allways lie). Förloppet är komplext men börjar oftast med HR och PR tas över och konverteras, kvotering införs etc.

Det verkar som om sjukdomsförloppet är väldigt svårt att stoppa när värdorganismen väl blivit infekterad eftersom den sprider sig bl.a. genom kontrollen av PR, HR/anställningspolicys mm. Tyvärr så leder den i långa loppet till värdorganismens långsamma död genom att en rad komplikationer tillstöter som förstärker varandra. Ständiga felrekryteringar av personal med lägre kompetens, ständiga frågor om kvoteringar, interna värdegrundsprojekt som slukar resurser etc. Organisationen börjar efter ett tag förlora kunder men eftersom konsekventa satsningar på fel medarbetare gjorts under lång tid så har kompetent personal försvunnit till mindre konkurrenter. Kunderna frågar efter specialister för att lösa problem, men får leverans av miljöpolicys och jämnställdhetsplaner serverade av feminister och afrikanskor.

Det slutor i regel med konkurs eller annan typ av avveckling. Parasiterna flyttar vidare till andra värdorganismer.

%%%%%

Jag tror orsakerna ligger djupare än ekonomi. Företagen agerar idag politiskt.

Jag vet för lite om företaget för att vara säker. Men man ser ibland hur organisationer försöker motivera politisk verksamhet med påstådda ekonomiska motiv.

Jag kan medge att det låter konspiratoriskt. Men jag menar att destabilisera det svenska samhället genom invandring, feminism etc har blivit en viktig del av vissa företags verksamhet. Inte bara för att vinna någon upphandling.

Hexenhammer: 67965273
Och i mitt fall; Två kvinnliga personer (med utländsk påbrå, en projektledare och en chef) som verkade väldigt begränsade rent tekniskt (trots att detta var ett tekniskt uppdrag tjänsten gällde) och som överlag bara pratade värdegrund, lika utfall, gemenskap, bla bla.

Det är populärt. Jag har på tidigare arbetsplatser också blivit introducerad för det här med att det ska premieras om man är kvinna, mörkhyad eller liknande. Men ingen förstår riktigt varför… “det känns väl rätt”?

Hexenhammer: 67965273
Och i mitt fall; Två kvinnliga personer (med utländsk påbrå, en projektledare och en chef) som verkade väldigt begränsade rent tekniskt (trots att detta var ett tekniskt uppdrag tjänsten gällde) och som överlag bara pratade värdegrund, lika utfall, gemenskap, bla bla.

Det är populärt. Jag har på tidigare arbetsplatser också blivit introducerad för det här med att det ska premieras om man är kvinna, mörkhyad eller liknande. Men ingen förstår riktigt varför… “det känns väl rätt”?

Det är absolut mer än en känsla menar jag. Invandring och feminism utgör de allvarligaste attackerna mot Sverige på mycket länge. Men det kanske för för långt i denna tråd. Jag skrev nyss om det i en annan tråd i den här tavlan.
Fb

De som ligger bakom attacken i detta fall håller sig delvis dolda genom en konstruktion med en stiftelse. Jag är dock inte ekonom och kan ha missat information.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av ÅF AB.

Fb

Styrelsen för största ägaren Åforsk har tre kvinnor och två män. Min gissning är dock alltså att dessa är gisslan och de som styr företaget är de som tillsätter styrelsen.

Att, som du beskriver, prioritera värdegrund framför teknisk skicklighet gör ju att Sveriges tillbakagång fortsätter. Men det handlar ju om att utländska intressen arbetar för att bryta ned Sverige så att landet kan kontrolleras från utlandet.

Storföretagen har del i detta. Att konkurrera med bra produkter är sekundärt. Att kontrollera Sverige genom att sprida kaos och konflikt går före (som beskrivits i första länken ovan). -1-

ÅF förefaller vara ett praktexempel på detta. Två kvinnliga, mörkhyade toppolitiker som ansvarat för “hållbarhet” verkar bara vara toppen på isberget. wwr, Flashback
GillJung: 67977988
Det stämmer.

Ett perfekt och relativt nytt exempel på detta är Ukraina efter “revolutionen” år 2014. Från att ha haft en stat med relativt kompetenta personer (om än korrupta) till totalt inkompetenta nollor utan varken utbildning eller relevant erfarenhet. Det var som en parodi att läsa deras meriter.

Eftersom dessa valdes ut specifikt av USA kan vi anta att det inte var av en slump som de landade sina toppjobb. Nej, tanken var att korkade personer inte klarar av att ta beslut själva och dessutom är billiga att muta. Sverige är på många sätt ett mini-Ukraina men i slow-motion.

IngetNick2: 67966237
Jag måste bara fråga. Du ser det inte som det minsta provocerande att en junior på ÅF måste ha civilingenjörsexamen (får inte sakna en enda HP) och flera års erfarenhet medan Nyamko har i utbilldningsväg
1 termin juridik
1 termin statsvetenskap
1 termin på Berghs vilket är tillräckligt för att bli chef.

irrljus: 67971138
Lögn, jag har noll högskolepoäng (är inte ens behörig till högskola ? ) och är uppdragsledare på ÅF så det är med största sannolikhet individuellt.

IngetNick2: 67971144
Där ser man, då är det skumt att alla deras juniortjänster har de kraven.

Skattebrott: 67967742
Vet en person som står listad som konsult från ÅF år efter år, men som jag vet (då jag var med i samma förening) i själva verket jobbar heltid (och är officiellt oavlönad) i både en lokalförening och dess riksorganisation för att lobba för politisk korrekthet. Luktar Soros lång väg. Kan tyvärr ej namnge personen utan att därigenom riskera outa mig själv.

Det var ett fruktansvärt nonsens när man började läsa i regeringens målsättningar.

Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför.

Men det verkar kört. De tog oss med feminism och flyktingar denna gång. Ingen politiker kan stå emot att varje naturlig skillnad mellan grupper betraktas som diskriminering som fordrar åtgärd. (Utom Trump) Jag menar bestämt att det (nästan) globala nätverket av massmedia är den enda kraft stark nog att samordna detta.

Storföretagen har så stark ställning numera att de inte behöver ta hänsyn till sina kunder. ÅF och politikerna kan ägna full kraft åt att samverka om sin agenda.

10-årsplaner och ett EUSSR som är nästan omöjligt att lämna.

Globalism is the new communism.

%%%%%Ångpanneföreningen

trusts

Många håller med om att teknikföretaget Ångpanneföreningen har en globalistisk politisk agenda. Det har diskuterats här: Fb

Den största ägaren är en stiftelse, Åforsk där styrelsen består av fler kvinnor än män (3/2).

Styrelsen utses av ledande organisationer inom svenskt näringsliv

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av ÅF AB.

Kungl. Ingengörs- vetenskapsakademien (IVA)
Tuula Teeri
Gösta Lemne
Johan Weigelt, suppleant

Skogsindustrierna
Annica Bresky
Roine Morin, suppleant

Energiföretagen Sverige
Pernilla Winnhed, ordförande
Markus Wråke, suppleant

ÅF AB
Jan-Erik Eriksson
Martin Jonsson, suppleant

Verkställande ledamot
Anders Snell (adjungerad)

aforsk

När det gäller vem som utser stiftelsen har jag inte kommit närmare än att man alltså hänvisar till stora branschorganisationer samt IVA.

Eftersom företaget har en globalistisk agenda så vill det säkert kunna visa upp många kvinnor i “styrelsen”. Höga politiker diskuterar ju ibland t.o.m. att kvotera in kvinnor i företagsstyrelserna.

Men:

Fråga 1

Är det denna styrelse som har den egentliga kontrollen över besluten (för den aktieposten). Är inte dessa personer bara en “gisslan” som tillsatts av andra personer. För att meritera sig för styrelsen skall man ha samma uppfattningar som den som anställer en. Ligger den verkliga makten hos de som tillsätter styrelsen, inte hos styrelsen själv? Är det tänkbart att dessa styrelsemedlemmar frågar om råd hos de som tillsätter styrelsen hur de skall besluta för att få behålla jobbet?

Fråga 2

Vilka personer tillsätter denna styrelse? Att bara hänvisa till stora branschorganisationer ger ett diffust intryck. Vilka personer är i praktiken ansvariga för tillsättningen av Åforsk styrelse?

Samma gäller tidningen The Guardian med starkt globalistisk vinkling. Den styrs av “The Scott Trust Board”. Vem som tillsätter medlemmarna är hemligt.

Fråga 3

Används stiftelser ibland för att dölja vem eller vilka som utövar ett politiskt inflytande?

Frågan verkar mycket känslig. Efter ganska många timmar har inga svar kommit i ett stort socialt forum. Samma gällde en fråga om stiftelsen som kontrollerar The Guardian.

Styrelseformer

Globalister verksr ofta styra genom bulvaner.

Ångpanneföreningen kontrolleras inte genom sin kvinnodominerade styrelse utan genom de som tillsätter den. Även tidningen The Guardian kontrolleras av hemliga aktlrer som tillsätter en styrelse för en stiftelse.

Blogförfattaren har sett flera organisationer där globalistiska, troligen judiska, personer tillsatt kvinnor som chefer men i praktiken förefallit behålla kontrollen över verksamheten.

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

18.005 cryptocurrencies, Bitcoin, Ethereum, climate, Dogecoin; Artificial Intelligence, AI, Virtual Reality, VR, robots, universal basic income …

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Posted

in

, ,

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »