18.004 Ångpanneföreningens politiska agenda; sustainability; trusts, stiftelser; styrelseformer

wwr: 67937536
Ångpanneföreningens politiska agenda

Det här är några uppgifter jag hört om företaget Ångpanneföreningen. Alla är inte bekräftade. Lägger man samman dem så förefaller dock företaget ha en stark politisk agenda.

* Anställer bara kvinnor under en månad på året.

* Anställer två höga “vänsterpolitiker” som hållbarhetschef. Båda kvinnor med invandrarbakgrund – Alice Bah Kuhnke, Nyamko Sabuni (aktuell nu i valet av L-ledare)

* Hållbarhet får en egen rubrik på Wikisidan.
img screenshot

* En stiftelse är tydligen en av de större ägarna. Det kan antyda att man skulle kunna försöka dölja ägarförhållanden. Jag har dock inte kollat detaljerna i detta.

(Detalj: En gång träffade jag en som jobbade där. Den personen var gay.)

Kan företaget ha som uppgift att sprida politiska värderingar genom att förmedla konsulttjänster?

Topic: Allt som rör företaget och kopplingar till politisk verksamhet.

biomatec: 67937777
Bra att du hittat de här upgifterna.
Utåt ger ÅF skenet av att vara ett teknikkonsultföretag. Men 16000 anställda. Vad gör alla dessa anställda.
Gissningsvis är en stor del av kunderna kommunala och statliga organisationer.

Får känslan av att ÅF idag är energiteknikens motsvarighet till politikens Stiftelsen EXPO.
Utåt sett ger man intryck av att vara en politiskt neutral grupp experter.
När man sedan anlitas får man därför fritt fram att genomdriva sina politiska ideer.
Vi har sett många exempel på detta rörande Stiftelsen EXPO.

Kan exempelvis se ÅF som en viktig spelare när det gäller de ytterst märkliga besluten att lägga ned svensk kärnkraft i ett läge när Sverige har elbrist.
Varifrån kommer pengarna? Finns det utländska finansiärer?

raviolo: 67937838
Trams. Jag jobbar (som konsult) på ÅF så här kommer min ”inside information”:

ÅF är ett av Sveriges största konsultföretag för ingenjörer. Alltså för personer som arbetar med teknik och vetenskap. Totalt ca 16000 anställda.

Stiftelsen kommer sig av att företaget har vuxit fram sedan slutet på 1800-talet med olika ägarförhållanden innan det tillslut landat i ett privat företag. Stiftelsen är ÅForsk och gynnar återigen teknik och vetenskap, läs mer här: aforsk (Det gör dessutom att ÅF är mer långsiktigt i sitt arbete, mindre fokus på kvartalsrapporter i det dagliga arbetet och mer fokus på långsiktig utdelning och stabilitet.)

Sustainability/hållbarhet måste man arbeta med om man har tekniktjänster inom de områden som ÅF är verksamt. Det pågår stora projekt med miljöutredningar, kärnkraftsverksamhet, fabriksbyggen. Självklart behöver man arbeta aktivt med hållbarhet, både av juridiska och marknadsmässiga skäl. (Vi hjälper alltså till för att kärnkraften ska fungera, tvärtemot vad du påstår.)

När det gäller ladies month är det en vattendelare, men det är ett mycket bra sätt att locka kvinnliga ingenjörer och stärka ÅF kompetensmässigt och marknadsmässigt. Antal sökande går upp under månaden. Delade grupper ger (enligt forskning) bättre lönsamhet och är (min åsikt) roligare.

För att ge vatten på din kvarn kan jag ge ytterligare ett exempel på socialt ansvar: Julgåvan varje år som tidigare gavs till de anställda går nu istället som gåva till barncancerfonden. Alla nöjda! Det är helt enkelt ett företag som jobbar mycket med CSR:
Wiki CSR

Edit: Lite ytterligare läsning kring vad som görs på kärnkraftsfronten, inklusive nybyggnation: afconsult.com

Nu ska jag börja jobba för dagen och lämnar detta ämne, så ni kommer inte se fler inlägg från mig. 🙂

227: 67937846
Intressant!
Kan säga att många och ibland riktigt stora företag i Sverige kan ha en politisk agenda där anställda Vänster-Politiker ser till förverkliga sin dröm om ett nytt DDR!

Du får oförklarliga mycket närgångna frågor av människor med koppling till ledningen. Behöver inte vara företagsledning utan kan vara ledningen för en avdelning.
Efteråt får du förklaring att man ville kontrollera att du inte var “Nazist”. Då pratar vi om saker långt ifrån att arbeta med invandrare!
Helt klart tror delar av Sveriges näringsliv att de har ett ansvar att “straffa” anställda som man på mycket lösa grunder tror sig veta är “Nazister”!

Exempel på sånt man tror är “lite Nazistisk” är att vara intresserad av Historia, att träna styrketräning, hålla på med friluftsliv, att inte tro blint på CO2- Hysterin.
Kan även gälla helt andra saker!
Jag vet en som blev avskedad då han med nedsatt hörsel inte alltid hörde vad en invandrare med dålig Svenska sa!
Då var det “Rasism” och “Nazistiskt”…
En gång för riktigt länge sen hamnade jag i dispyt med en inkvoterad “Broilerpolitiker” (S) från Stockholm huruvida de Baltiska Staterna hade rätt att vara fria eller var en “Rättmätig del” av Sovjet! Efter ett halvår kom pampen och avsatte mig från mitt ansvar i jobbet! Han hade inte med det att göra, men hade lyckats att få mandat för det ändå!

Ännu ett halvår senare fick jag Pris i pengar, diplom och uppmärksamhet från Koncernledningen i ett annat land för det jobbet jag gjort !
Det är tragiskt att denna sjuka hjärntvätt leder till att Sverige måste återigen skapa ett korrupt slags DDR.

Gissar att många företag tror att de har diverse statliga favörer att vänta om de på lösa boliner börjar med politiskt kartläggning av anställda?
Vidare bestraffningar av de “misstänkta Nazisterna”..
I andra länder har i regel Chefer en god allmänbildning, i Sverige finns många “Aftonbladet-Religiösa” som är totalt pling-plong!

farfar: 67960290
Här ställer jag mig absolut på foliehattarnas sida. Krossa matriarkatet!

Har man en personlighet som få kvinnor uppskattar så blir man fort bortsorterad. Jag har en personlighetstyp som matchar med typ 1-2% av den kvinnliga befolkningen. Det har gått så långt att jag som regel prioriterar bort kvinnliga rekryterare, går endast i mån av tid och lust.

Det sjuka är att jag nästan alltid har bra personkemi med manliga rekryterare eller chefer. Ibland också kvinnliga chefer i teknikbranschen. Men HR-kvinnor? Där är det lika tröslöst för mig som på den allmänna datingmarknaden.

vasadueller: 67937920
Barncancerfonden 😂

Är det inte de som festar upp 9 av 10 donerade kronor?

Den typen av pk symbolhandlingar utgör närmast bevis för NWO-agenda. Inte motsatsen.

Denna typ av diskussioner leder snabbt till extrem moderering. Moderatorn flyttar inte tråden utan kastar den:

Detta är inte en tråd för Företagande och företagsekonomi.
kanske skulle den passa i Företagsskvaller eller i politik beroende på vad TS vill diskutera.
TS får höra med moderatorerna i dessa forum om den passar där.

Företagande och företagsekonomi –> Papperskorgen
/Moderator

Efter en del klagomål öppnas tråden i annan tavla.

Hexenhammer: 67957283
Spännande. Och jag blir inte förvånad. Jag var på intervju där för något år sedan… det var en mycket bisarr och märklig upplevelse! Men bilden av agendan och kvinnornas dominans kan bekräftas, svar ja!

Hexenhammer: 67957588
Det var mycket prat om värdegrund och jämställdhet framför kompetens, projekt, ekonomi, kunskaper, kunnighet, bla bla… och personerna anspelade väldigt mycket på känslor och mångfald framför något annat. Det kändes lite teater och att man sedan har mycket värdefull kunskap som hade kunnat vara till värde för bolaget verkade inte riktigt vara av intresse.

wwr: 67957877
Det är ju jätteintressant. Ett teknikföretag prioriterar värdegrund och mångfald framför hård teknisk kunskap. Man låter två kvinnliga, mörkhyade toppolitiker (förmodligen) lalla på chefsbefattning rörande “hållbarhet”, ett område som ges stort utrymme på företagets Wiki-sida.

Varför gör företaget så?

PK-befriad: 67957981
Vet inte hur det står till med ÅF men rent generellt så är “sustainability” ett kodord för New World Order. Det är underförstått att det som ska säkerställa den totala hållbarheten är en världsdiktatur med total kontroll över alla resurser och människor.

Begreppet kommer från FN:s Agenda 21:

“Agenda 21 is a non-binding action plan of the United Nations with regard to sustainable development. Its aim is achieving global sustainable development.”
wiki/Agenda_21

Republikanerna i USA har sagt om den:

The RNC (Republican National Committee) adopted a strongly worded resolution slamming Agenda 21. “The United Nations Agenda 21 is a comprehensive plan of extreme environmentalism, social engineering, and global political control,” it states, noting that the scheme would — by its own admission in official documents — use “socialist” and “communist” redistribution of wealth to advance the UN’s vision of so-called “social justice.”
thenewamerican.com

G.O.P.: “We strongly reject the U.N. Agenda 21 as erosive of American sovereignty, and we oppose any form of U.N. Global Tax.”
green.blogs.nytimes.com

Men vilket svenskt företag är idag inte en lydhund till globalisterna?

PK-befriad: 67965712
För den som tror att det här inte berör Sverige så kan det tilläggas att regeringen har lovat att vara ledande i att genomföra Agenda 21 och den senare Agenda 2030:

“Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Sveriges arbete med hållbarhetsfrågor intensifierades, bl.a. genom handlingsprogrammet Agenda 21.”
Regeringen (pdf)

Den som var ledande i att övertyga regeringen om att underkasta Sverige FN och Agenda 21 var juden och socialdemokraten Leif Pagrotsky. Läser man vad han skrev i sin motion så är det tydligt att det handlar om att underkasta Sverige en världsdiktatur:

PK-befriad skrev:
Ursprungligen postat av Juden och socialdemokraten Leif Pagrotsky
Globaliseringen medför minskat utrymme för nationella regeringar att inom sitt eget territorium utöva kontroll över ekonomiska, sociala och andra aktiviteter. Det är därför viktigt att de globala och regionala institutionerna stärks så att de kan främja och utveckla ett lämpligt ramverk av normer och regler.

…en förstärkning av det globala styrelseskicket för hållbar utveckling…

Även om Agenda 21 i sin nuvarande utformning inte är juridiskt bindande så är den politiskt förpliktande.

Det väcker frågan om nationalstatens framtid som bärande politisk och administrativ enhet.

Flera förslag om att stärka den globala styrningen på detta område har därför diskuterats, bl.a. inrättande av ett ekonomiskt säkerhetsråd inom FN:s ram alternativt ett globalt ekonomiskt råd på högsta politiska nivå.

…att fullt integrera sig med den internationella kapitalmarknaden…

…nationsgränserna nu får mindre praktisk betydelse…

Förbättrad global styrning kräver större transparens i de multilaterala institutionerna och i andra forum för internationellt samarbete.

Ett stabilt och öppet internationellt ramverk för investeringar är en annan viktig komponent…

Den värdegemenskap som en globaliserad värld förutsätter manifesteras tydligast i en fungerande rättsordning. … Inrättandet av domstolen innebär ett viktigt steg framåt för den internationella rättskipningen.

riksdagen.se

Högförräderi
Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.
wikipedia

Ottokar: 67966373
Du gör ett misstag om du tror att vi i Sverige är påtvingade detta utifrån av någon enskild judisk minister. Som du ser av agendan så omfattar den numera hela det offentliga Sverige och den nya globala 10 årsplanen har antagits. Vet inte vem som kläckte iden med 10 årsplaner ursprungligen men Sverige är den stat kom kanske driver hela agendan hårdast av alla. Världssocialimen genomdrivs med kapitalismens medel.

Har för mig att det var Lenin (som f.ö. tillhörde det folk som man inte får nämna vid namn) som konsterade att den siste kapitalisten kommer att hängas i ett rep som han själv har sålt till oss.

Men det är naturligtvis en kommersiell fördel kortsiktigt för Ångpanneföreningen att omfamna hela värdegrunden och agenda 2030. Eftersom hela det offentliga Sverige ska styras med agendan som mål så är det bra att ha politiska kommissarier anställda.

Lars Bern har varit VD på ÅF.
Miljödebattör, skrivit bok om sustainable growth.

Turistparadiset: 67961237
Som alla stora teknikkonsultföretag är det inte helt lätt att greppa. Men min uppfattning är att i grova drag så fakturerar de svenska myndigheter enorma belopp för allehanda projekt av måttlig effektivitet och värdeskapande inom infrastruktur, bygg och dylikt. Samma som t.ex. Sweco.

När kommunen bygger en kilometer cykelbana för 100 miljoner så är chanserna goda att en ingenjör från någon av de här stora konsultfirmorna har fifflat ihop en kalkyl som säger att cykelbanan kommer att nå break-even med avseende på co2-utsläpp om inte mindre än 49 år. För det saknas med största sannolikhet någon på kommunen som har kompetensen att fiffla ihop en sådan rapport, så de köper in tjänsten externt.

KamratBlue: 67958833
Hur är det med jämställdheten när man kvoterar anställning efter kön?

Roligare har man säkert, ivf på firmafesten, men det är även känt att kvinnor arbetar betydligt mindre än män när de väl är på arbetet. Därtill är de oftare frånvarande och dessutom är de mer sjukskrivna, arbetsskadade och förtidspensionerade. Företag med kvinnlig vd är mindre lönsamma än dito med män. Så var ökar lönsamheten?

Fick ni själv vara med att bestämma att “er” julgåva skulle ges till en annan och i så fall vem? Har själv varit med om liknande och vi anställda blev inte ens tillfrågade. Vi kände det som att vi inte längre var uppskattade!

Laternan: 67961235
ÅF måste vara det företag som tryckt upp flest företagsjackor. Ser dem väldigt ofta, blå vindjackor. Lite sektvarning. Och lite PK-stil faktiskt.

TS har en poäng här… AF jobbar på en PK-image, man kan förmoda i syfte att vinna uppdrag från offentlig sektor. Nu vet jag inte vad AF har för lönemodell, om man som ingenjör har rak provision eller månadslön… men annars har ju Sveriges större företag tillsammans med större konsultfirmor lyckats trycka ner ingenjörsyrkets status och lönenivå till att ligga klart under tex. i DK där jag jobbar… Har hört rykten om ngn slags kartell-liknande överenskommelse storföretag emellan, för att trycka ner lönenivåerna. Jag har ingen konkret info, kan någon här bekräfta ryktena?

ensamkrigaren: 67959912
Finns andra storbolag där HR selektivt själva väljer ut det rekryteringsunderlag som chefer inom bolaget får välja bland. I princip alla rekryterare är kvinnor och agendan är mångkultur och feminism. Svartskallar, negrer och kvinnor väller in och kompetenta vita män söker lyckan någon annanstans, oftast som konsulter eller inom mindre bolag. Man står inte ut. Storbolagen sågar av grenen de sitter på, fokus bör vara på en affärsmässig verksamhet och inte en politiserad. I slutändan slår det tillbaka på sista raden.

Karman: 67959669
Åhh, sånt här håller ju var och vartannat företag på med numera. Annars blir de utstötta ur PK- elitens cirklar och det är inte bra för affärerna.

Såg senast igår att Axfood har propaganda för en transsexuell 16-åring på mjölkpaketen. Ännu en flretagsdrake i klubben…

TheStriptease: 67958852
Detta. Man tror kanske att man ligger lite bättre till när kommuner ska upphandla vissa tjänster, då kan det vara bra att kunna skylta med att man har många kvinnor som anställda osv. Annars är det ett normalt företag som anställer ingenjörer av olika slag.

Förövrigt heter företaget ÅF nu för tiden, inte Ångpanneföreningen.

Det är ju många saker som kommit fram i tråden. Man efterfrågar värdegrund mer än teknisk kompetens vid anställningsintervju.

Kalle81: 67960796
Jag har varit tvungen att hyra in ÅF vid ett fåtal tillfällen i min verksamhet, och jag gör det inte igen kan jag säga. Det verkar som att de fokuserar på att bygga nätverk och hjälpa varandra.

Låter bra det, men med resultatet att de inte har någon egen kunskap, de ska hela tiden ringa en kollega från ÅF. Ibland fick de svar, det var bra det då. Men vi betalar inte över 1000 kr/timmen för att de ska sitta och ringa till andra.

Detta gjorde de en tredjedel av tiden. Den andra tredjedelen av tiden fick jag bedriva vuxenupplärning av personerna. De var okunnig i det mesta, och det gör mig egentligen ingenting att förklara saker.

Men när de kom tillbaka och frågade samma sak 3e och 4e gången började jag tröttna.

Den sista tredjedelen av arbetstiden gick åt till att andra ÅF-konsulter ringde till våra ÅF:are och frågade en massa idiotiska saker, som våra ÅF:are förstås inte kunde svara på. Därför gick de till mig, och jag blev indragen i en komvuxverksamhet för 5-10 olika ÅF:are.

En dag insåg jag att det gick ut över mitt företags verksamhet och slog direkt på bottenlinjen. Så jag gjorde mig av med ÅF och skyr de som pesten än idag.

Starback: 67964605
Ångpanneföreningen är sen långliga tider ett av underrättelsetjänstens civila undercoverföretag. Halvsjaskiga projekt med halvsjaskig agenda anförtros gärna ÅF som åtar sej att administrera dyngan. Så ligger ÅF bakom administrationen av kamerasystemen inom Stockholms kollektivtrafik exempelvis.

Det var ett tag sen jag fördjupade mej i detta företag. Oklart om det är MUST eller SÄPO som har största intresset i detta företag. Förmodligen båda. ÅF får vara ansiktet utåt så att säga när skumraskprojekt ska sjösättas.

Mycket svårgenomtränglig hysch-hysch runt detta företag insyltat som det är också i mer djupgående försvarshemligheter. Du kan vara viss om att inlägg som flåshurtigt bagatelliserar och normaliserar ÅF i denna tråd uteslutande är dimridåer med uppgiften att torkas bort skiten som vidhäftar företaget. Vältajmat, tillrättalagt och klassiskt försvar av statshemligheter.

Se därför upp med inlägg som exempelvis börjar; “Jag har jobbat som sektionschef i ÅF i många år. Inget konstigt med det”…….osv. Det är bluff.

Ottokar: 67965741
Det finns en bok skriver om fenomenet när organisationer och företag blir “woke” (Social Justice Warriors allways lie). Förloppet är komplext men börjar oftast med HR och PR tas över och konverteras, kvotering införs etc.

Det verkar som om sjukdomsförloppet är väldigt svårt att stoppa när värdorganismen väl blivit infekterad eftersom den sprider sig bl.a. genom kontrollen av PR, HR/anställningspolicys mm. Tyvärr så leder den i långa loppet till värdorganismens långsamma död genom att en rad komplikationer tillstöter som förstärker varandra. Ständiga felrekryteringar av personal med lägre kompetens, ständiga frågor om kvoteringar, interna värdegrundsprojekt som slukar resurser etc. Organisationen börjar efter ett tag förlora kunder men eftersom konsekventa satsningar på fel medarbetare gjorts under lång tid så har kompetent personal försvunnit till mindre konkurrenter. Kunderna frågar efter specialister för att lösa problem, men får leverans av miljöpolicys och jämnställdhetsplaner serverade av feminister och afrikanskor.

Det slutor i regel med konkurs eller annan typ av avveckling. Parasiterna flyttar vidare till andra värdorganismer.

%%%%%

Jag tror orsakerna ligger djupare än ekonomi. Företagen agerar idag politiskt.

Jag vet för lite om företaget för att vara säker. Men man ser ibland hur organisationer försöker motivera politisk verksamhet med påstådda ekonomiska motiv.

Jag kan medge att det låter konspiratoriskt. Men jag menar att destabilisera det svenska samhället genom invandring, feminism etc har blivit en viktig del av vissa företags verksamhet. Inte bara för att vinna någon upphandling.

Hexenhammer: 67965273
Och i mitt fall; Två kvinnliga personer (med utländsk påbrå, en projektledare och en chef) som verkade väldigt begränsade rent tekniskt (trots att detta var ett tekniskt uppdrag tjänsten gällde) och som överlag bara pratade värdegrund, lika utfall, gemenskap, bla bla.

Det är populärt. Jag har på tidigare arbetsplatser också blivit introducerad för det här med att det ska premieras om man är kvinna, mörkhyad eller liknande. Men ingen förstår riktigt varför… “det känns väl rätt”?

Hexenhammer: 67965273
Och i mitt fall; Två kvinnliga personer (med utländsk påbrå, en projektledare och en chef) som verkade väldigt begränsade rent tekniskt (trots att detta var ett tekniskt uppdrag tjänsten gällde) och som överlag bara pratade värdegrund, lika utfall, gemenskap, bla bla.

Det är populärt. Jag har på tidigare arbetsplatser också blivit introducerad för det här med att det ska premieras om man är kvinna, mörkhyad eller liknande. Men ingen förstår riktigt varför… “det känns väl rätt”?

Det är absolut mer än en känsla menar jag. Invandring och feminism utgör de allvarligaste attackerna mot Sverige på mycket länge. Men det kanske för för långt i denna tråd. Jag skrev nyss om det i en annan tråd i den här tavlan.
Fb

De som ligger bakom attacken i detta fall håller sig delvis dolda genom en konstruktion med en stiftelse. Jag är dock inte ekonom och kan ha missat information.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av ÅF AB.

Fb

Styrelsen för största ägaren Åforsk har tre kvinnor och två män. Min gissning är dock alltså att dessa är gisslan och de som styr företaget är de som tillsätter styrelsen.

Att, som du beskriver, prioritera värdegrund framför teknisk skicklighet gör ju att Sveriges tillbakagång fortsätter. Men det handlar ju om att utländska intressen arbetar för att bryta ned Sverige så att landet kan kontrolleras från utlandet.

Storföretagen har del i detta. Att konkurrera med bra produkter är sekundärt. Att kontrollera Sverige genom att sprida kaos och konflikt går före (som beskrivits i första länken ovan). -1-

ÅF förefaller vara ett praktexempel på detta. Två kvinnliga, mörkhyade toppolitiker som ansvarat för “hållbarhet” verkar bara vara toppen på isberget. wwr, Flashback
GillJung: 67977988
Det stämmer.

Ett perfekt och relativt nytt exempel på detta är Ukraina efter “revolutionen” år 2014. Från att ha haft en stat med relativt kompetenta personer (om än korrupta) till totalt inkompetenta nollor utan varken utbildning eller relevant erfarenhet. Det var som en parodi att läsa deras meriter.

Eftersom dessa valdes ut specifikt av USA kan vi anta att det inte var av en slump som de landade sina toppjobb. Nej, tanken var att korkade personer inte klarar av att ta beslut själva och dessutom är billiga att muta. Sverige är på många sätt ett mini-Ukraina men i slow-motion.

IngetNick2: 67966237
Jag måste bara fråga. Du ser det inte som det minsta provocerande att en junior på ÅF måste ha civilingenjörsexamen (får inte sakna en enda HP) och flera års erfarenhet medan Nyamko har i utbilldningsväg
1 termin juridik
1 termin statsvetenskap
1 termin på Berghs vilket är tillräckligt för att bli chef.

irrljus: 67971138
Lögn, jag har noll högskolepoäng (är inte ens behörig till högskola 😲 ) och är uppdragsledare på ÅF så det är med största sannolikhet individuellt.

IngetNick2: 67971144
Där ser man, då är det skumt att alla deras juniortjänster har de kraven.

Skattebrott: 67967742
Vet en person som står listad som konsult från ÅF år efter år, men som jag vet (då jag var med i samma förening) i själva verket jobbar heltid (och är officiellt oavlönad) i både en lokalförening och dess riksorganisation för att lobba för politisk korrekthet. Luktar Soros lång väg. Kan tyvärr ej namnge personen utan att därigenom riskera outa mig själv.

Det var ett fruktansvärt nonsens när man började läsa i regeringens målsättningar.

Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför.

Men det verkar kört. De tog oss med feminism och flyktingar denna gång. Ingen politiker kan stå emot att varje naturlig skillnad mellan grupper betraktas som diskriminering som fordrar åtgärd. (Utom Trump) Jag menar bestämt att det (nästan) globala nätverket av massmedia är den enda kraft stark nog att samordna detta.

Storföretagen har så stark ställning numera att de inte behöver ta hänsyn till sina kunder. ÅF och politikerna kan ägna full kraft åt att samverka om sin agenda.

10-årsplaner och ett EUSSR som är nästan omöjligt att lämna.

Globalism is the new communism.

%%%%%Ångpanneföreningen

trusts

Många håller med om att teknikföretaget Ångpanneföreningen har en globalistisk politisk agenda. Det har diskuterats här: Fb

Den största ägaren är en stiftelse, Åforsk där styrelsen består av fler kvinnor än män (3/2).

Styrelsen utses av ledande organisationer inom svenskt näringsliv

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den består av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa utses två ordinarie ledamöter med en suppleant av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, en ordinarie ledamot med en suppleant av Skogsindustrierna, en ordinarie ledamot med en suppleant av Energiföretagen Sverige samt en ordinarie ledamot med en suppleant av ÅF AB.

Kungl. Ingengörs- vetenskapsakademien (IVA)
Tuula Teeri
Gösta Lemne
Johan Weigelt, suppleant

Skogsindustrierna
Annica Bresky
Roine Morin, suppleant

Energiföretagen Sverige
Pernilla Winnhed, ordförande
Markus Wråke, suppleant

ÅF AB
Jan-Erik Eriksson
Martin Jonsson, suppleant

Verkställande ledamot
Anders Snell (adjungerad)

aforsk

När det gäller vem som utser stiftelsen har jag inte kommit närmare än att man alltså hänvisar till stora branschorganisationer samt IVA.

Eftersom företaget har en globalistisk agenda så vill det säkert kunna visa upp många kvinnor i “styrelsen”. Höga politiker diskuterar ju ibland t.o.m. att kvotera in kvinnor i företagsstyrelserna.

Men:

Fråga 1

Är det denna styrelse som har den egentliga kontrollen över besluten (för den aktieposten). Är inte dessa personer bara en “gisslan” som tillsatts av andra personer. För att meritera sig för styrelsen skall man ha samma uppfattningar som den som anställer en. Ligger den verkliga makten hos de som tillsätter styrelsen, inte hos styrelsen själv? Är det tänkbart att dessa styrelsemedlemmar frågar om råd hos de som tillsätter styrelsen hur de skall besluta för att få behålla jobbet?

Fråga 2

Vilka personer tillsätter denna styrelse? Att bara hänvisa till stora branschorganisationer ger ett diffust intryck. Vilka personer är i praktiken ansvariga för tillsättningen av Åforsk styrelse?

Samma gäller tidningen The Guardian med starkt globalistisk vinkling. Den styrs av “The Scott Trust Board”. Vem som tillsätter medlemmarna är hemligt.

Fråga 3

Används stiftelser ibland för att dölja vem eller vilka som utövar ett politiskt inflytande?

Frågan verkar mycket känslig. Efter ganska många timmar har inga svar kommit i ett stort socialt forum. Samma gällde en fråga om stiftelsen som kontrollerar The Guardian.

Styrelseformer

Globalister verksr ofta styra genom bulvaner.

Ångpanneföreningen kontrolleras inte genom sin kvinnodominerade styrelse utan genom de som tillsätter den. Även tidningen The Guardian kontrolleras av hemliga aktlrer som tillsätter en styrelse för en stiftelse.

Blogförfattaren har sett flera organisationer där globalistiska, troligen judiska, personer tillsatt kvinnor som chefer men i praktiken förefallit behålla kontrollen över verksamheten.

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

18.005 cryptocurrencies

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.