20.04 Innehållsförteckning, ToC

Innehållsförteckning, en lista av alla poster Table of contents, in English Kortfattad innehållsförteckning Fullständig innehållsförteckning: 01.00 Vem styr Sverige: 01.01 Sverige rustar upp krigsmakten   01.02 Vem tjänar på Sveriges upprustning? 01.03 Vem kan kontrollera regeringen? 01.04 Bugar Sverige för det mäktiga USA? 01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel 01.06.000 Slutsats: Sverige styrs … Continue reading 20.04 Innehållsförteckning, ToC