03.1.002.014.002 Anti-Russian activities and media coverage; Mueller investigation (000); Mueller investigation in Sweden?

 

Links to other blog posts about the cold war and anti-Russian activities can be found here.

 
Anti-Russian activities and media coverage
Several anti Russian activities have been carried out. Often based on no or very weak evidence. (“highly likely Russia”) Western powers are quick to blame Russia. The Rodchenkov affair (McLaren report) was  not based on any evidence. In the Skripal affair UK blamed Russia before any evidence could be presented. It still (2018 03 24) seems possible that many countries can manufacture the alleged poison Novichok A234. The OPCW report can not tie Russia to the manufacturing of the poison. Putin is constantly vilified in Western media. Continue reading “03.1.002.014.002 Anti-Russian activities and media coverage; Mueller investigation (000); Mueller investigation in Sweden?”

03.1.002.020 Eastern Europe

[page only started]

Öststaterna

Flera öststater har en normal nationalistisk framtoning. Ett brev från Polens ambassadör till DN visar den indignation svenska medias grundlösa kritik skapar.
Ungerns premiärminister protesterar mot George Soros engagemang i att skapa flyktingströmmar genom Europa.
Continue reading “03.1.002.020 Eastern Europe”

18.004 Ångpanneföreningens politiska agenda; sustainability; trusts, stiftelser; styrelseformer

wwr: 67937536
Ångpanneföreningens politiska agenda

Det här är några uppgifter jag hört om företaget Ångpanneföreningen. Alla är inte bekräftade. Lägger man samman dem så förefaller dock företaget ha en stark politisk agenda.

Continue reading “18.004 Ångpanneföreningens politiska agenda; sustainability; trusts, stiftelser; styrelseformer”