Categories
600 conflict (1/3: between countries, organizations etc) --- adelson double play, false flag, moles fake news, news slant google israel netanyahu palestine trump usa zAll pages

03.1.001.004: 001.001 US Embassy in Israel moves to Jerusalem; Google fake dating

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

The US acknowledgement of Jerusalem as the capital of Israel and the relocation of the US embassy to the city.

(This section started as observations on the pressure put on Trump and the accompanying destabilization of the president. It is therefore located under destabilization. But it also connects to militarization and timing aspects on news.)

Jerusalem

Trots Trumps mindre konfliktbenägna politik försöker media ofta pressa in honom i en “krigarroll”. Varje halvår signerar USA:s president ett godkännande att fördröja en flytt av ambassaden i Israel till Jerusalem. (Paradoxal fördröjningstaktik sedan mer än 20 år, kanske för att blidka ultraortodoxa judar, genom att ett   beslut i alla fall fattats (men fördröjs). En flytt skulle uppfattas som en amerikansk-israelisk aggression.)

Strax innan signerandet dec. 2017 drar media igång ett stort pådrag om att “Trump erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.” Så mycket nytt verkar dock inte ha hänt. Efter 20 års fördröjning kanske man nu skall anställa arkitekter för att konstruera ambassaden! Trump uttalar också tydligare att han  betraktar Jerusalem som huvudstaden. (Vilket dock även Clinton, Bush och Obama gjort.)

Rykten säger att Trump inte kommer att skriva på godkännande om ytterligare fördröjning.

Media försöker blåsa upp situationen. Man skildrar intensivt hur palestinierna planerar en  ny “intifada”.

T.o.m. den judiskt kontrollerade DN påstår sig vara missnöjd med att ambassaden sägs flyttas till Jerusalem, ett beslut, som om det genomförs, gynnar judiska/israeliska intressen.

Detta uttalande underlättas av att den judiskt ägda och ledda tidningen “seglar under falsk Palestinaflagg”, dvs den tar ofta ytligt sett, palestiniernas parti.

Kort sagt den vanliga visan. Media försöker blåsa upp en konfliktsituation och som grädde på moset försöka få Trump att verka krigisk.

Det hela kan mycket väl rubriceras som en medieanka el. pseudohändelse. Trump blir 6 dagar sen med att signera det sedvanliga godkännandet av fördröjningen med ambassadflytten. Signerandet sker under medial tystnad.

Det är synnerligen notabelt att Trumps motståndare inte tar tillfället i akt att kritisera honom för att uttalandet är tomt. Han säger inget som inte han och andra presidenter påstått tidigare. Detta beror på att Trumps “sedvanliga” motståndare i den judiska lobbyn är nöjd med Trumps uttalande och även försöker undvika att punktera dess ihålighet.

Media blåser definitivt upp en konfliktsituation. Om och varför signerandet av fördröjningen av flytten har skett under några andra omständigheter denna gång, jämfört med tidigare är svårt att bedöma. Google ägs av judiska intressen och de artiklar som kommer upp verkar praktiskt taget samtliga kritisera Trump och citera palestinier som talar om hämnd och nytt intifadauppror.

I grunden ligger naturligtvis också USA:s behov av konflikter för att  berättiga sin stora krigsmaskin och militära närvaro i främmande länder.

[ International relations ]

Komplettering 2017 12 08

I sociala forum nämns i detta sammanhang den judiske affärsmannen Sheldon Adelson, som äger casinon i Las Vegas.

Sheldon Adelson (vä) tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.

Adelson har bidragit till Trumps valkampanj med minst $25 milj. Adelson är god för ca. $40 mdr och bidraget till Trump kan även ha varit större än angivits. Det framkommer att Adelson kan ha utövat påtryckningar för att få Trump att avge yttrandet/beslutet om flytt av ambassaden. Andra uppgifter gör gällande att summan är minst $100 miljoner. Fortfarande dock inget stort belopp för Adelson. Adelson bidrag utgör en betydligt del av Trumps kampanj. (Själv han Trump bara $66 miljoner.)

Adelson är en betydande faktor. Han ligger på 12:e plats på Forbes lista över världens rikaste. Hur mycket han spenderade på den republikanska sidan i presidentvalet 2012 är oklart, siffror runt $100-150 milj. har nämnts.

Man noterar hur effektivt medias hyckleri är. Tidningen DN kritiserar Trumps uttalande. Som alltid försöker man få Trump att framstå som en krigisk tokstolle, när Trump i själva verket är står mer för avspänning än sina företrädare.

Adelson (av judisk börd) har satt press på Trump för att avge ett yttrande som skadar Trump själv och som Trump aldrig skulle avge spontant. Samtidigt kan DN (som har judiska ägare och judisk chefredaktör) kritisera sin “fiende” Trump för att vara krigisk. Men en ambassadflytt gynnar i själva verket DN:s judiska ägare.

Kritiken maskeras av att DN har en Palestinavänlig framtoning, vilket dock bara är en yta. DN har judiska ägare och judisk chefredaktör. Självklart står de på Israels sida i konflikten med palestinierna.

Adelson och media såsom DN bedriver ett magnifikt dubbelspel. Man tvingar sin “fiende” Trump att fatta ett obekvämt beslut, som skadar Trump och gynnar dem själva. Till sist kritiserar de sin fiende för detta!  Begreppet chutzpah kan användas om denna djärva plan.

I sociala forum försöker agendatroll styra diskussionerna bort från de egentliga orsakerna till politikernas agerande, vilka är politiska, ekonomiska och militära.

Agendatrollen talar om religiösa, ideologiska och historiska orsaker. Detta för att ta fokus från aktuella skeenden som är relevanta för utvecklingen i världen och belyser t.ex globalistisk kontroll.

Agendatrollen försöker även styra diskussionen bort från kopplingar till judiska intressen. De får hjälp av moderatorerna i detta.

Det är mycket tydligt hur media försöker skapa så stor konflikt som möjligt av detta och försöker knyta den till Trump. Mindre protester mot Trumps  beslut ges stort utrymme i media.

Antijudiska protester som att  brinnande föremål kastats mot en synagoga ges naturligtvis maximal uppmärksamhet.

I forumet Flashback är det tillåtet att kalla DN för en “vänsterliberal skitblaska” men kritik av dess jufiska ägare modereras i stor utsträckning bort.

Även DN:s journalister och chefredaktör kan kritiseras, men aldrig tidningsägarna.

Istället försöker man gärna skapa diskussioner om Mellanösterns historia. Man försöker lansera teorier om att Trump t.ex skulle vara “korkad”. Agendatroll med uppgiften att motarbeta Trump kan t.o.m. i detta fall föra fram teorin att hans  beslut att flytta ambassaden beror på att han är “modig” eller “har en plan”. – Kort sagt, man säger vad som helst, hellre än att den judiska kopplingen kommer i dagen.

Det förefaller ställt utom tvivel att den amerikansk-israeliska sidan behöver en konflikt i området. Efter lång tid har situationen i Syrien stabiliserats. Men då gör man detta uttalande som inte leder till något annat än skapar konflikt.

Judiska intressen kontrollerar de svenska politikerna, i det närmaste totalt. Det förefaller alltså också möjligt att de kontrollerar t.ex Trump på liknande sätt. Ytligt sett har dock Trump och media vissa duster. Huruvida dessa är äkta eller en spelad yta för att dölja en djupare koppling, har den här bloggen ännu ingen bestämd uppfattning om.

Så snart situationen i Irak och Syrien lugnat ner sig något så sätter man igång denna konflikt. I Sverige styr medierna genom att “söndra och härska” vilket  beskrivits på flera ställen i denna blogg. Om medierna verkligen klarar att göra samma sak på det internationella planet så kan det förklara varför det är så viktigt att konflikten i Mellanöstern aldrig får lösas.

Mycket ter sig dock nyheten som en medieanka. Det Trump uttalar har redan uttalats av de senaste tre presidenterna. Hela denna episod en typisk “icke-händelse”.

En generell faktor som gör att media blåser upp händelsen att konflikter behövs för att media skall kunna sprida nyheter och vinkla nyheter.

 

Zerohedge anger att Soros kan ligga bakom “the Russia narrative”.

Deripaska describes the ongoing “Russia narrative” as nothing more than a scandal manufactured by the deep state. “Wagging the dog costs money,” writes Deripaska. “So, who is the “funding mechanism” of this “shadowy government?”” Why,none other than billionaire financier George Soros, according to Daniel Jones – as relayed to Congressional investigators by Deripaska’s attorney Adam Waldman: …

 

2018 04 26

USAs planer att flytta ambassaden till Jerusalem har gått längre än vid tidigare diskussioner i denna fråga. Det verkar dock inte som om en flytt kommer att ske före Israels 70-årsjubileum, vilket tidigare varit målsättningen.

 

2018 04 27

Firandet av 70-årsjubileet har passerat, men vissa har nämnt tidpunkten för USAs erkännande av Israel som var 14 maj.

Tidigare hade man inte lyckats hitta någon som kunde bygga en mur runt konsulatet vilket var ett av “Trumps krav” för att göra det till ambassad, tyckte jag mig se i tidningarna.

Falsk datering i Google

Google fake dating

Man noterar att när man idag söker så ser det i Google ut som om det finns färska nyheter.

Men artiklarna är en och två månader gamla. Man ser inte något om att de nyligen är uppdaterade. Se även detta.


Ref


Ref

 

Andra har gjort samma iakttagelse om Google i Assangefallet:

guaponi:
Googlar man på anakata eller GSW [ Gottfrid Svartholm Warg, Pirate Bay ] på artiklar senaste veckan så kommer det upp artiklar från 2014 som tydligen ändrats de senaste dagarna. Lite märkligt att det verkar pågå någon form av historierevision löpande när det gäller artiklar relaterade till assange/wikileaks. Dock vet jag inte vad som ändrats.

2018 04 28

Skall vi ta tåget till Trump station och gå en tur i Trump Town ? … i Jerusalem

Jag tror israelerna vill försäkra sig om att Trump förverkligar sitt löfte.

Trumps löfte om att flytta ambassaden liknar de tidigare presidenternas, men har uttryckts starkare. Det har skapats en politisk spänning där något intresse måste vika. Ur den situation som kommer att följa kanske man kan lära något om prioriteringar och styrkeförhållanden mellan olika aktörer.

Genom falsk datering i Google och möjlig namngivning av en station och en stadsdel efter Trump så försöker israelerna sätta press på Trump så.att han inte glömmer sitt löfte, vilket tidigare presidenter gjort med detta löfte.

 

2018 04 29

Google seems to consistently give old articles about the embassy move very recent dates in order to give them high rankings. Complete bogus from Google.


Ref


Ref

 

2018 04 29

Det verkar som om Trump skurit ned anslaget för ambassadbygget till 0.04% av det ursprungliga beloppet (från $1.000.000.000 till $400.000)

Tidsplanen verkar nu vara 3 månader.

“The papers were put before me to sign an application for more than $1 billion to build an embassy,” said Trump.

“I had my name half signed, then I noticed the figure and I didn’t. I never got to the word ‘Trump’. I had ‘Donald’ signed but I never got to the word ‘Trump’.”

US ambassador to Israel David Friedman allegedly told the president that the embassy move could be done for a mere $150,000.

“He said I can build it for $150,000 – the embassy. We have a building, we have the site. We already own the site, we own the building.

“I can take a corner of the building and for $150,000, we can fix it up, make it beautiful, open our embassy. Instead of in 10 years from now we can open it up in three months.
(Fast Washington Post säger att den skildringen är gammal.)

Ref

 

On February 23 2018 all was set for the construction of a grand embassy in Jerusalem. Today (2018 04 30) the situation looks  more complicated and moving the embassy is delayed.

 

2018 04 30

When searching today, Google now displays  two years old articles as published yesterday. In 2016 The Jerusalem Post interviewed a French Palestinians and concluded that Palestinians don’t care where the US Embassy is located!

(Screenshot 2018 04 30)

Ref

 

2018 05 13

En dag kvar före julafton. Kush, Ivanka och Mnuchin på plats. Huvudsaken man lyckas hålla grytan kokande. Förhoppningsvis inga stora upplopp.

Some like to see distancing between US and Europe in the US moving embassy to Jerusalem and pulling out of Iran deal.

Naturally the embassy move is about keeping the conflict in the ME going, keeping media focus there.

Stadens sexfaldigt ligavinnande fotbollslag heter numera “Beitar Trump Jerusalem”. (Laget “signade” två tjetjenier för ett par år sedan, då brände fansen ned kontoret.) The Guardian

The Guardian försöker här genom en mycket långsökt koppling generellt försöka få Trumps supportrar till rasister. Att man drar med israeler i fallet bryr man sig inte om. Att klaga på Israel är ok, för att flytta kritik mot judisk verksamhet annorstädes till Israel.

Youtube sänder protesterna mot ambassadflytten direkt. Att i internationella media protestera mot Israels  verksamhet i Israel är helt ok, även enligt judiskt kontrollerade media. Man gör det gärna för, att flytta fokus från judisk aktivitet utanför Israel. Judisk aktivitet inom och i närheten av Israel kan vi inte påverka på annat sätt än att bli upprörda.

Säkert gillar inte palestinierna pojektet. Men media drar ju på så mycket det går. Vi svenskar och andra skall ju inbillas att vår första prioritet är att lösa problemen i MÖ.

Här finns mer om Palestina.
 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.004: 01.02 Destabilisering, ledare: Trump vs the media

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.