03.1.001.004: 01.01 US Embassy in Israel moves to Jerusalem; Google fake dating

The US acknowledgement of Jerusalem as the capital of Israel and the relocation of the US embassy to the city.
(This section started as observations on the pressure put on Trump and the accompanying destabilization of the president. It is therefore located under destabilization. But it also connects to militarization and timing aspects on news.)

Jerusalem

Trots Trumps mindre konfliktbenägna politik försöker media ofta pressa in honom i en “krigarroll”. Varje halvår signerar USA:s president ett godkännande att fördröja en flytt av ambassaden i Israel till Jerusalem. (Paradoxal fördröjningstaktik sedan mer än 20 år, kanske för att blidka ultraortodoxa judar, genom att ett   beslut i alla fall fattats (men fördröjs). En flytt skulle uppfattas som en amerikansk-israelisk aggression.)
Strax innan signerandet dec. 2017 drar media igång ett stort pådrag om att “Trump erkänner Jerusalem som Israels huvudstad.” Så mycket nytt verkar dock inte ha hänt. Efter 20 års fördröjning kanske man nu skall anställa arkitekter för att konstruera ambassaden! Trump uttalar också tydligare att han  betraktar Jerusalem som huvudstaden. (Vilket dock även Clinton, Bush och Obama gjort.)
Rykten säger att Trump inte kommer att skriva på godkännande om ytterligare fördröjning.
Media försöker blåsa upp situationen. Man skildrar intensivt hur palestinierna planerar en  ny “intifada”.
T.o.m. den judiskt kontrollerade DN påstår sig vara missnöjd med att ambassaden sägs flyttas till Jerusalem, ett beslut, som om det genomförs, gynnar judiska/israeliska intressen.
Detta uttalande underlättas av att den judiskt ägda och ledda tidningen “seglar under falsk Palestinaflagg”, dvs den tar ofta ytligt sett, palestiniernas parti.
Kort sagt den vanliga visan. Media försöker blåsa upp en konfliktsituation och som grädde på moset försöka få Trump att verka krigisk.
Det hela kan mycket väl rubriceras som en medieanka el. pseudohändelse. Trump blir 6 dagar sen med att signera det sedvanliga godkännandet av fördröjningen med ambassadflytten. Signerandet sker under medial tystnad.
Det är synnerligen notabelt att Trumps motståndare inte tar tillfället i akt att kritisera honom för att uttalandet är tomt. Han säger inget som inte han och andra presidenter påstått tidigare. Detta beror på att Trumps “sedvanliga” motståndare i den judiska lobbyn är nöjd med Trumps uttalande och även försöker undvika att punktera dess ihålighet.
Media blåser definitivt upp en konfliktsituation. Om och varför signerandet av fördröjningen av flytten har skett under några andra omständigheter denna gång, jämfört med tidigare är svårt att bedöma. Google ägs av judiska intressen och de artiklar som kommer upp verkar praktiskt taget samtliga kritisera Trump och citera palestinier som talar om hämnd och nytt intifadauppror.
I grunden ligger naturligtvis också USA:s behov av konflikter för att  berättiga sin stora krigsmaskin och militära närvaro i främmande länder.
[ International relations ]
Komplettering 2017 12 08
I sociala forum nämns i detta sammanhang den judiske affärsmannen Sheldon Adelson, som äger casinon i Las Vegas.
Sheldon Adelson (vä) tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
Adelson har bidragit till Trumps valkampanj med minst $25 milj. Adelson är god för ca. $40 mdr och bidraget till Trump kan även ha varit större än angivits. Det framkommer att Adelson kan ha utövat påtryckningar för att få Trump att avge yttrandet/beslutet om flytt av ambassaden. Andra uppgifter gör gällande att summan är minst $100 miljoner. Fortfarande dock inget stort belopp för Adelson. Adelson bidrag utgör en betydligt del av Trumps kampanj. (Själv han Trump bara $66 miljoner.)
Adelson är en betydande faktor. Han ligger på 12:e plats på Forbes lista över världens rikaste. Hur mycket han spenderade på den republikanska sidan i presidentvalet 2012 är oklart, siffror runt $100-150 milj. har nämnts.
Man noterar hur effektivt medias hyckleri är. Tidningen DN kritiserar Trumps uttalande. Som alltid försöker man få Trump att framstå som en krigisk tokstolle, när Trump i själva verket är står mer för avspänning än sina företrädare.
Adelson (av judisk börd) har satt press på Trump för att avge ett yttrande som skadar Trump själv och som Trump aldrig skulle avge spontant. Samtidigt kan DN (som har judiska ägare och judisk chefredaktör) kritisera sin “fiende” Trump för att vara krigisk. Men en ambassadflytt gynnar i själva verket DN:s judiska ägare.
Kritiken maskeras av att DN har en Palestinavänlig framtoning, vilket dock bara är en yta. DN har judiska ägare och judisk chefredaktör. Självklart står de på Israels sida i konflikten med palestinierna.
Adelson och media såsom DN bedriver ett magnifikt dubbelspel. Man tvingar sin “fiende” Trump att fatta ett obekvämt beslut, som skadar Trump och gynnar dem själva. Till sist kritiserar de sin fiende för detta!  Begreppet chutzpah kan användas om denna djärva plan.
I sociala forum försöker agendatroll styra diskussionerna bort från de egentliga orsakerna till politikernas agerande, vilka är politiska, ekonomiska och militära.
Agendatrollen talar om religiösa, ideologiska och historiska orsaker. Detta för att ta fokus från aktuella skeenden som är relevanta för utvecklingen i världen och belyser t.ex globalistisk kontroll.
Agendatrollen försöker även styra diskussionen bort från kopplingar till judiska intressen. De får hjälp av moderatorerna i detta.
Det är mycket tydligt hur media försöker skapa så stor konflikt som möjligt av detta och försöker knyta den till Trump. Mindre protester mot Trumps  beslut ges stort utrymme i media.
Antijudiska protester som att  brinnande föremål kastats mot en synagoga ges naturligtvis maximal uppmärksamhet.
I forumet Flashback är det tillåtet att kalla DN för en “vänsterliberal skitblaska” men kritik av dess jufiska ägare modereras i stor utsträckning bort.
Även DN:s journalister och chefredaktör kan kritiseras, men aldrig tidningsägarna.
Istället försöker man gärna skapa diskussioner om Mellanösterns historia. Man försöker lansera teorier om att Trump t.ex skulle vara “korkad”. Agendatroll med uppgiften att motarbeta Trump kan t.o.m. i detta fall föra fram teorin att hans  beslut att flytta ambassaden beror på att han är “modig” eller “har en plan”. – Kort sagt, man säger vad som helst, hellre än att den judiska kopplingen kommer i dagen.
Det förefaller ställt utom tvivel att den amerikansk-israeliska sidan behöver en konflikt i området. Efter lång tid har situationen i Syrien stabiliserats. Men då gör man detta uttalande som inte leder till något annat än skapar konflikt.
Judiska intressen kontrollerar de svenska politikerna, i det närmaste totalt. Det förefaller alltså också möjligt att de kontrollerar t.ex Trump på liknande sätt. Ytligt sett har dock Trump och media vissa duster. Huruvida dessa är äkta eller en spelad yta för att dölja en djupare koppling, har den här bloggen ännu ingen bestämd uppfattning om.
Så snart situationen i Irak och Syrien lugnat ner sig något så sätter man igång denna konflikt. I Sverige styr medierna genom att “söndra och härska” vilket  beskrivits på flera ställen i denna blogg. Om medierna verkligen klarar att göra samma sak på det internationella planet så kan det förklara varför det är så viktigt att konflikten i Mellanöstern aldrig får lösas.
Mycket ter sig dock nyheten som en medieanka. Det Trump uttalar har redan uttalats av de senaste tre presidenterna. Hela denna episod en typisk “icke-händelse”.
En generell faktor som gör att media blåser upp händelsen att konflikter behövs för att media skall kunna sprida nyheter och vinkla nyheter.
 
Zerohedge anger att Soros kan ligga bakom “the Russia narrative”.
Deripaska describes the ongoing “Russia narrative” as nothing more than a scandal manufactured by the deep state. “Wagging the dog costs money,” writes Deripaska. “So, who is the “funding mechanism” of this “shadowy government?”” Why,none other than billionaire financier George Soros, according to Daniel Jones – as relayed to Congressional investigators by Deripaska’s attorney Adam Waldman: …
 
2018 04 26
USAs planer att flytta ambassaden till Jerusalem har gått längre än vid tidigare diskussioner i denna fråga. Det verkar dock inte som om en flytt kommer att ske före Israels 70-årsjubileum, vilket tidigare varit målsättningen.
 
2018 04 27
Firandet av 70-årsjubileet har passerat, men vissa har nämnt tidpunkten för USAs erkännande av Israel som var 14 maj.
Tidigare hade man inte lyckats hitta någon som kunde bygga en mur runt konsulatet vilket var ett av “Trumps krav” för att göra det till ambassad, tyckte jag mig se i tidningarna.
Falsk datering i Google
Google fake dating
Man noterar att när man idag söker så ser det i Google ut som om det finns färska nyheter.

Men artiklarna är en och två månader gamla. Man ser inte något om att de nyligen är uppdaterade. Se även detta.

Ref

Ref
 
Andra har gjort samma iakttagelse om Google i Assangefallet:
guaponi:
Googlar man på anakata eller GSW [ Gottfrid Svartholm Warg, Pirate Bay ] på artiklar senaste veckan så kommer det upp artiklar från 2014 som tydligen ändrats de senaste dagarna. Lite märkligt att det verkar pågå någon form av historierevision löpande när det gäller artiklar relaterade till assange/wikileaks. Dock vet jag inte vad som ändrats.

2018 04 28
Skall vi ta tåget till Trump station och gå en tur i Trump Town ? … i Jerusalem
Jag tror israelerna vill försäkra sig om att Trump förverkligar sitt löfte.
Trumps löfte om att flytta ambassaden liknar de tidigare presidenternas, men har uttryckts starkare. Det har skapats en politisk spänning där något intresse måste vika. Ur den situation som kommer att följa kanske man kan lära något om prioriteringar och styrkeförhållanden mellan olika aktörer.
Genom falsk datering i Google och möjlig namngivning av en station och en stadsdel efter Trump så försöker israelerna sätta press på Trump så.att han inte glömmer sitt löfte, vilket tidigare presidenter gjort med detta löfte.
 
2018 04 29
Google seems to consistently give old articles about the embassy move very recent dates in order to give them high rankings. Complete bogus from Google.


Ref

Ref
 
2018 04 29
Det verkar som om Trump skurit ned anslaget för ambassadbygget till 0.04% av det ursprungliga beloppet (från $1.000.000.000 till $400.000)
Tidsplanen verkar nu vara 3 månader.
“The papers were put before me to sign an application for more than $1 billion to build an embassy,” said Trump.
“I had my name half signed, then I noticed the figure and I didn’t. I never got to the word ‘Trump’. I had ‘Donald’ signed but I never got to the word ‘Trump’.”
US ambassador to Israel David Friedman allegedly told the president that the embassy move could be done for a mere $150,000.
“He said I can build it for $150,000 – the embassy. We have a building, we have the site. We already own the site, we own the building.
“I can take a corner of the building and for $150,000, we can fix it up, make it beautiful, open our embassy. Instead of in 10 years from now we can open it up in three months.
(Fast Washington Post säger att den skildringen är gammal.)
Ref
 
On February 23 2018 all was set for the construction of a grand embassy in Jerusalem. Today (2018 04 30) the situation looks  more complicated and moving the embassy is delayed.
 
2018 04 30
When searching today, Google now displays  two years old articles as published yesterday. In 2016 The Jerusalem Post interviewed a French Palestinians and concluded that Palestinians don’t care where the US Embassy is located!
(Screenshot 2018 04 30)

Ref
 
2018 05 13
En dag kvar före julafton. Kush, Ivanka och Mnuchin på plats. Huvudsaken man lyckas hålla grytan kokande. Förhoppningsvis inga stora upplopp.


Some like to see distancing between US and Europe in the US moving embassy to Jerusalem and pulling out of Iran deal.
Naturally the embassy move is about keeping the conflict in the ME going, keeping media focus there.
Stadens sexfaldigt ligavinnande fotbollslag heter numera “Beitar Trump Jerusalem”. (Laget “signade” två tjetjenier för ett par år sedan, då brände fansen ned kontoret.) The Guardian
The Guardian försöker här genom en mycket långsökt koppling generellt försöka få Trumps supportrar till rasister. Att man drar med israeler i fallet bryr man sig inte om. Att klaga på Israel är ok, för att flytta kritik mot judisk verksamhet annorstädes till Israel.
Youtube sänder protesterna mot ambassadflytten direkt. Att i internationella media protestera mot Israels  verksamhet i Israel är helt ok, även enligt judiskt kontrollerade media. Man gör det gärna för, att flytta fokus från judisk aktivitet utanför Israel. Judisk aktivitet inom och i närheten av Israel kan vi inte påverka på annat sätt än att bli upprörda.
Säkert gillar inte palestinierna pojektet. Men media drar ju på så mycket det går. Vi svenskar och andra skall ju inbillas att vår första prioritet är att lösa problemen i MÖ.

Här finns mer om Palestina.
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.04: 01.02 Destabilisering, ledare: Trump vs the media


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.