05. Methods: 5.006 Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news, “will occur” – News media and globalization

05. Methods: 5.006 Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news, “will occur”

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

5 Metoder: 5.6 Tidsaspekter på nyhetsförmedling

Tidsaspekter på nyhetsförmedling

Grundläggande är att information ofta blåses upp och förvrängs i det skede den fokuseras i media. När senare informationen korrigeras har den fallit ur medias fokus. Media hoppas att någotav den initiala, förvrängda informationen fastnar i allmänhetens medvetande.

Trots detta kan det ofta vara bra att försöka hinna spara länkar till de tidiga artiklarna. Meiderna har ibland ännu inte helt hunnit utveckla sin vinkling. I senare skede är informationen ibland ännu mer vinklad och de rättningar som publiceras kommer kort och slås inte upp.

I grunden startar ofta förmedlandet av en nyhet i massmedia med knapphändiga och delvis motstridande uppgifter, kaosfasen.

I detta skede kan ibland diskussionerna i sociala forum vara ganska nyanserade edtersom en del äkta debattörer deltar

Allt eftersom tiden går tiger media ihjäl nyheten om den går emot medias agenda och låter annat material flöda även om zdn ursprungliga nyheten var väsentlig. (locket-på-fasen) Media skildrar nyheter allt mindre och driver allt mer en agenda. Därför blir denna process med kaos och förvirring ersatt med “locket på” alllt vanligare.

I detta senare skede har ofta de vanliga debattörerna lämnat ämnet oxh gått vidare. Nu tas ämnet över insociala forum av troll, ansrällda av MSM. Dessa mal ibland ämnet i månader. (Det som fortfarande förvånar bloggförfattaren är att proffstrollen ibland mal vidare trots att det är svårt att finna logiskt stöd för agendans åsikter. Men ofta fortsätter troll diskussionerna om diskussionens fokus kan gynna agendan. Man dkskuterar gärna om SD är ett nazistiskt parti. Detta är svårt att motivera menar bloggförfattaren. Däremot agersr trollen ofta i denna ochbliknande diskussioner bara eftersom nazism och SD nämns i samma sammanhang.)

autumn

August, September

News have a high season in the autumn. Staged events like Greta, Kamphuis, and probably some aircraft hijackings occurred then.

News have more impact when people come back after holidays and start working again.

“Mordet” på Babchenko är ju ett extremfall av antirysk propaganda. Det utgick från ukrainska myndigheter som påstod att en rysk dissident mördats, men uppgifterna var falska. Så extrem informationsförvrängning är ovanlig och skadar förmodligen deras egen sak mer än den hjälper.

1. Historieförändring

I romanen 1984 av George Orwell arbetar huvudpersonen vid det s.k. sanningsministeriet i en totalitär stat. Ministeriets arbete går ut på att gradvis förändra bilden av historiska händelser så att de passar den nuvarande regimens agenda. Detta är även ett vanligt sätt på vilket dagens massmedia förvränger information.

Nedan ges några exempel:

1.1 Irakkriget

När opinionen skulle påverkas för att få länder i krig i Irak hävdades t.ex. att IS begraver barn levande, bedriver organhandel för barn, har marknader där man säljer nakna sex-slavar (FN:s uttalande) etc. Senare, när IS besegrats, sker ingen bekräftelse eller utredning av dessa synnerligen allvarliga anklagelser. De bara upprepades av massmedia under en tid och har senare aldrig utretts.

Under kriget framhåller medierna hela tiden hur IS förlorar stort. Men sett över lång tid kan inte den informationen vara riktig. Då hade kriget varit slut mycket snabbare. Detta i synnerhet då IS påstods kriga med hembyggda vapen och befinna sig i extremt numerärt underläge. Enligt media är kriget hela tiden “praktiskt taget” över, IS betraktas som “dead man walking”. Men kriget fortsätter mycket länge och anses väl i princip inte avslutat ännu (oktober 2017). (2000-5000 IS-soldater anses kunna kriga med hembyggda vapen mot 100.000 man med flygunderstöd, lett av USA. De videos som visas ger knappast intrycket av elitsoldater, utan är sannolikt förfalskade. Det pansarskott som visas i videon konstruerades på 80-talet. För att stoppa en pansarvagn behövs flera träffar. Vapnet bör avlossas inom 80 meter från den pansarvagn som skall beskjutas.)

I de s.k. avrättningsvideorna spelas en av de avrättades syster av en skådespelerska i en video. Senare har de videor som påvisat detta tagits bort från YouTube. YouTube tillämpar selektiv censur av äldre material.

Man har även ersatt de tidigare videorna med andra videor som producerats senare. De senare videorna lilnar de tidigare videorna men dessa senare videor jämför kvinnan som spelade den ursprungliga rollen med andra skådespelerskor. Den som endast ser dessa senare videor får ett felaktigt intryck att de ursprungliga påståendena om att Foleys syster spelats av en skådespelerska, som falska.

Att ersätta kritiskt material med liknande material sker ibland. Den kritiska visan om Johaugs dopingaffär går f.n. inte att hitta via YouTube. Söker man på “Johaugs visa” finner man endast en annan, Johaug-vänlig visa som tidigare inte varit känd.

 

1.2 SITE-institutet

SITE-institutet säger sig övervaka terrorister på nätet. I Wikipedia och annorstädes har kritik framförts hur SITE ibland “hittat” videor innan “terroristerna” själva publicerat dem. Det finns alltså misstankar att SITE själva producerat videor, för att kunna påverka opinionen med falsk information.

1.3 Terrorattackerna 9/11

Bevisen att Usama bin Laden låg bakom attackerna 9/11 är inte slutgiltiga.

On June 5, 2006, the Muckraker Report contacted the FBI Headquarters, (202) 324-3000, to learn why Bin Laden’s Most Wanted poster did not indicate that Usama was also wanted in connection with 9/11.  The Muckraker Report spoke with Rex Tomb, Chief of Investigative Publicity for the FBI.  When asked why there is no mention of 9/11 on Bin Laden’s Most Wanted web page, Tomb said, “The reason why 9/11 is not mentioned on Usama Bin Laden’s Most Wanted page is because the FBI has no hard evidence connecting Bin Laden to 9/11.” globalresearch

USA undvek ju också en rättegång genom att mörda Bin Laden istället för att föra honom till en domstol.

Allt som tiden går förändras dock informationen till att påstå att bin Laden var ansvarig för attackerna. Terrorattackerna har då minskat i betydelse i allmänhetens medvetande och diskuteras inte längre i media.

1.4 Internettrådar

Efter det att en händelse förlorat aktualitet så förefaller många trådar i Internetforum tas över av professionella troll som samarbetar med att vinkla diskussionen till en mer politiskt korrekt och globalistisk agenda. Detta kan ske då många andra diskussionsdeltagare lämnat tråden.

Även partisk moderering kan ske i efterhand för att försöka mildra kritiken mot modereringen.

1.5 Skandaler och andra dagsländor

Många gånger lyckas media samstämmigt trumma upp en stämning av kris. Det kan gälla president Trump som i det närmaste betraktas som en rysk agent och är på väg att ställas inför krigsrätt. Men allt eftersom tiden går och nyheten faller i glömska så sker inget konkret. Nyheten är mycket producerad av media själva.

En liknande episod är “kärnvapenkrisen” mellan Nordkorea och USA. Nordkorea har även tidigare utfört provsprängningar, skjutit upp missiler och haft hårda meningsutbyten med USA. USA och omvärlden har även tidigare utfärdat sanktioner mot landet. Men när media hösten 2017 väljer att blåsa upp frågan, ter det sig som om något extremt plötsligt är på väg att hända.

1.6 Timing

Införandet av en “samtyckeslag” för sexellt umgänge kan förberedas i nyhetsmedier och social medier av en kampanj mot sexuella trakasserier.

Detta gäller ju all form av opinionsbildning. Presskonferensen gällande en flyghaveriutredning som utredarna önskar mörklägga, placeras på en söndag morgon samtidigt som det är val i landet (Germanwingsolyckan). Detta trots att man haft ett års tid på sig att planlägga tiden för konferensen. Flyghaveriutredningar använder också, i synnerligen stor utsträckning, mekanismen “fördröjning”, beskriven nedan.

1.7 spionen Skripals insjuknande

I mars 2018 insjuknar den f.d. spionen Skripal. Under stor mediahype förklarar brittiska myndigheter att Ryssland ligger bakom en attack med kemiska vapen. Bevisen låter dock vänta på sig. När detta skrivs 2018 03 18 har inga analysresultat offentliggjorts. Man kan misstänka att media på klassiskt sätt skapar en stor hype enbart baserad på ogrundade påståenden. När det senare framkommer att inga bevis finns lägger man locket på och läsarna får en falsk bild av  verkligheten.

I detta fall kan dock ingen slutlig  bedömning göras ä nu.

2. Fördröjning
2.1 Morden på Sharp och Catalán

Medierna fördröjer ofta oönskad information. Våren 2017 mördades de FN-anställda Zaida Catalán och Michael Sharp i Kongo . FN och svenska UD deltar, som beskrivits, i mörkläggningen av utredningen.

I detta fall finner man en ljudinspelning i Cataláns dator där en kongolesisk minister beordrar mord. Sharp och Catalán har alltså utfört vad som närmas kan kallas hjältedåd i utredningen av en korrumperad regim. Inspelingen bekräftar detta. Men regimen skyddas av FN och svenska UD eftersom regimen med stor sannolikhet säljer kongolesiska råvaror på den svarta, globalistiska marknaden. Media mörklägger utredningen av morden för att skydda regimen. Ett sätt på vilket de gör detta är att inte publicera information om ljudinspelningen förrän efter några månader, när händelsen delvis fallit ur allmänhetens medvetande.

3. Tidigareläggande

Rapportering vid en tidpunkt då utgången av en händelse fortfarande ej är fastställd/klar, tidigareläggande.

Media väljer ofta att rapportera intensivt om en händelse innan den kan bedömas säkert, medan media kan spekulera i dess utgång och vinkla nyheten kraftigt.

President Trump har t.ex. förutspåtts förlora valet, bli ställd inför riksrätt, bli avsatt av det egna partiet. Media har givit en bild av honom och hans medarbetare, där han i det närmaste kommer att ställas inför rätta som en rysk agent. Innan ett åtal är fastställt säger sig medierna ha “uppgifter” att någon medarbetare till Trump skall åtalas för “förräderi mot USA”. När åtalet senare blir offentligt handlar det om ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Samma teknik användes vid en s.k. “rysshärva” inom antidoping. Där utnyttjade man även tiden före ett OS till att få draghjälp för en politisk agenda.

De flesta av dessa och liknande spekulationer har visat sig fel. Men när spekulationerna slår fel sker inget påpekande i pressen om detta. Den bild man får när man läser tidningarna kommer inte att reflektera det verkliga förloppet.

Metoden kombineras med extrem nyhetsvinkling [news slant, fake news] när media försöker pressa igenom sin agenda.

 

Bevisen kommer senare

Ibland påstår media att något är fastslaget, fast det inte finns bevis. Media säger då ibland att bevisen inte är tillgängliga utan kommer senare. I Rodchenkov-härvan hänvisade media och IOK till bevis som skulle publiceras senare, men aldrig publicerades. Man hänvisade till möten som inte hållits ännu etc. Detta är vanligt vid false-flag attacks.

gradual revelations

To maintain public attention for as long as possible,  newspapers and authorities often give information gradually in small pieces. Like the McLarenreport. In this way can also some contradictions be hidden when all evidence is not evaluated at once.

Mixing of sources

Sometimes e.g. government official sources are mixed with leaks making it unclear from which source the information comes.

Initial doubts/initiala tvivel

When Yulia Skripal gives her first interview/phone call to a cousin, it strongly contradicts the story of the British government. She says that he is well and the British government says that he is in a critical condition. Therefore the media says that the identity of the participant in the call has not been verified. This makes the impact of the fact that the British government lies less strong.

4. Selektiva läckor

4.1 Salisbury

Efter Salisburyincidenten utförde OPCW provtagning. Först läckte OPCW/dess laboratorier falsk information till Ryssland om att giftet BZ påträffats i analyserna. Ryska UD ställde då frågor varför detta inte påtalats i den officiella rapporten från OPCW. Därefter läckte OPCW/dess laboratorier korrekt information till den Engelske professorn Hay som gick ut och meddelade att BZ bara varit ett positivt kontrollprov. Därefter försökte troll i sociala media, obefogat, kalla ryssarnas frågeställning för “konspirationsteori”.

5. Förfalskad datering

När man i april 2018 söker via Google på USAs planerade flytt av den amerikanska ambassaden till Jerusalem finner man ett flertal mycket aktuella träffar. Men när man läser innehållet visar det sig att artiklarna är 1-2 månader gamla.

Kanske går det att skylla på något “tekniskt fel”. Men nog finner man mest troligt att Google  medvetet låter fejkad datering passera för att ge intrycket att någonting är på gång i ett ärende som går trögt.

När jag Google-söker på information om USAs planerade flytt av sin ambassad i Israel till Jerusalem så får jag mest svar från Jerusalem Post.

Söker t.ex på “US embassy moves to Jerusalem”

Google anger att svaren är ganska färska. Men när man klickar länkarna är artiklarna ofta 1-5 månader gamla.

Jerusalem Post är en känd publikation som säkert crawlas ofta och torde hanteras korrekt av Google. Jag ser heller inget om uppdateringar av artiklarna.

Varför skiljer Googles datum så markant från publikationsdatum?

Jag har inte träffat på detta förut.

Det är ju en stor händelse, USAs erkännande av Jerusalem som huvudstad. Google och Jerusalem Post låter inte den hanteras på ett slumpmässigt sätt. Händelsen är dessutom aktuell just nu. Flera presidenter har lovat flytta ambassaden men alla har bangat ur på det löftet. Och just nu måste Trump visa att han inte backar på löftet.

Jag undrar om JP och Google försöker sätta press på Trump. De drar fram gamla artiklar från den period Trump utfärdade löftet.

Men JP/Google gör det med falsk datering av artiklarna.

Diskuteras detta i sociala forum framkommer ingen annan förklaring.

 

Utdraget beslutsförlopp

Genom att dra ut på beslutsförloppet kan media-politikerkomplexet behålla fokus på önskvärda frågor.

2018 05 02: Just nu håller USA på att försöka bestämma sig om man skall

1. Flytta sin ambassad i Israel till Jerusalem den 14 maj.

2. Dra sig ur ickespridningsavtalet med Iran.

Detta har ältats i månader i medierna. Medierna vill hellre diskutera Mellanöstern än flyktingkaoset i Sverige och drar därför ut på dessa nyheter från Mellanöstern.

 

 

Raderat material, [erased material]

[permalänkar]

Det är mycket oansvarigt av SvT att inte behålla gamla sidor av Text-TV på nätet.

Jag vet inte vilka “oskrivna regler” som tillämpas. Men medier med stort genomslag brukar väl ha sina sidor kvar. (Men Google skyddar oss från skadligt innehåll genom att snabbt stoppa det i nedersta byrålådan, om det alls finns kvar.)

Arkivservice som archive.org, The wayback machine är inte lättanvända. Det är också mycketsvårt att finna arkivservice om man söker med Google. Det ligger i Googles intresse att kunna ge oss sanningen utan att vi kan kolla upp dess historia så Google döljer dessa service.

Dessa arkivservice läser troligen ned stora delar av internet. Därefter kan MSM och andra som prenumererar på servicen läsa sidan utan att synas.

Den som äger sajten som läses ser bara regelbundna träffa från t.ex. Kina, bara ett par sidor per IP, många olika IP. Den vet inte av vem, när eller vilka sidor av sajten som i parktiken läses.

Diskuterar man arkivservice, hur svårt det är att finna sådan med Google eller varför Text-TV inte behåller sina sidor på nätet, som anra medier med stort genomslag, så svarar inte trollen. Det tyder på att frågan är känslig.

 

Nyhetsvinkling, news slant, fake news

Grunden i medias fömedling av nyheter är att försöka vrida informationen så mycket som går för att passa in i den falska bild som utgör deras agenda. De vrider informationen till den starkaste grad de tror inte kommer att utlösa allmänna klagomål om lögn. Eftersom media utgör ett monopol där olika tidningar stöder varandra med olika aspekter kan de vrida informationen mycket långt.


pudellus/Flashback skrev:

SVT borde kunna ha en egen sökfunktion, men man kan tänka sig att SVT Text ses som ett komplement som fått bli kvar pga allmän efterfrågan.

e-plikt
Kommer allt bakom betalväggar gå förlorat?

Hur menar du med “kan även dölja sig bättre än bakom en proxyserver om en arkivservice läser ned hela sajter regelbundet”?

Det har ju alltid funnits en plikt att leverera ett ex av det som publiceras till KB, vill jag minnas. Den har tydligen överförts till den elektroniska eran. Men de är ju inte enkelt tillgängliga, vad jag vet.

Med en enkel proxyserver går det ju att dölja identiteten på den som surfar. Men sajtinnehavaren ser ju fortfarande t.ex. vilka sidor på sajten som läses, när de läses etc.

Om man skulle ha en service som läser ned hela sajter från blandade IP, med jämna mellanrum så skulle de som prenumererar på servicen kunna läsa sajterna helt utan att sajtinnehavarna vet när och hur (eller om) de läses. Grupper av användare skulle kunna läsa och studera vissa sidor utan att surfmönstret kan detekteras.  De kan ju naturligtvis också se om information har ändrats eller tagits bort och på vilket sätt. Larm borde finnas vid förändringar av sidor etc.

Jag tycker det verkar självklart att politiker, regeringar, säkerhetstjänster, polisen, massmedia, jurister etc skulle kunna ha nytta av en sådan service. Jag skulle dock tro att de kanske inte är så villiga att berätta hur det fungerar. Jag har inte hittat någon sådan service på Internet. (Själv har jag inget sådant behov, men det är svar på frågan.)

När det gäller Text-TV anser jag att det du nämner “komplement som fått bli kvar pga allmän efterfrågan” inte alls fritar SvT från sitt ansvar att ha kvar informationen på Internet. Vad jag sett så tar faktiskt de flesta större medier det ansvaret. Deras sidor finns kvar, med redigeringsdatum.

Text-TV smiter från sitt ansvar. Det är oseriöst att inte ha informationen kvar så att vi som läser mediet inte kan följa hur händelserna skildras i ett tidsperspektiv.

Betalväggar verkar användas på motsvarnfe sätt. Artiklar låses efter några dagar. Tidningaena vill gömma sin historik.
[ paywall ]


 

Timing of the incidents themselves, repetition

1 —

The Skripal case happened during the Russian president election. (The least likely time for Russia to tarnish its reputation.)

During Russian president election:
March 2018

The follow up happened when Russia just qualified for the quarter finals in the soccer WC on home soil.Additional incident July 2018

The people constructing the attacks wish to tarnish Russias reputation when other events (election, soccer) will give momentum to the news.

Another factor involved is that authorities and media repeats the same narrative: A couple and 1-2 police are affected by Novichok. The Amesbury incident rides/surfs on the Skripal incident. Both in all likelihood fake.

2 —

The “terrorist”attack on Bohol was set at the same time as an ASEAN meeting for publicity to get momentum from the conference.

Bohol “terrorist attack” (suspected fake as described in the link) appearing at the same time as ASEAN meeting close by, 2017.

 

Replacement

The material in these two examples has been covered elsewhere in the blog.

The sarcastic and critical song Johaugs visa by Rönning is difficult to find in Google today. It seems tomhave been replaced by a poor song with the same name.

A sister to one of the alleged executed by IS was an actress that had played other roles on TV. The Youtube uploads showing this have been removed and replaced by others trying to claim that the sister is the same person as a completely different person. In doing this the original correct claim seems wrong and stupid.

In these two examples, serious, correct anti-globalist material has been removed and replaced by fake material making the original correct claims seem crazy and far fetched.

 

Evolution of fake news techniques:
* Use of single quotes ‘this is a quote’ for made up quotes
* “12 current and former officials” to conceal that its a single current source
* “sources say” without specifying what type, how many or why they need anonymity
*”we know echoes say” https://t.co/xhbDubFgG4
Wikileaks

“will occur”
The newspaper tells what they believe/wish will happen instead of focusing on the present situation.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

05. Methods: 5.007.001 Strävan mot konflikter, Palestinafrågan, Palestine, Palestinians; Gaza;The image of conflict, The useful enemy, The Cold War, Provocations; Media focus on the Middle East and foreign countries; foreign countries in social media; Eurovision Song Contest, hets mot konflikt och krig; destructiveness; härskartekniker – master suppression techniques; attack non sensitive area

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »