05. Methods: 5.005 Formation of opinion, writing style; Håkan Juholt, Timbro, criticize details, headlines, uncertainty, choice of medium; sex

TRANSLATE THIS PAGE:

Formation of opinion, opinionsbildning

Writing style, skrivsätt, stil

5.5 Opinionsbildning

Timbro

Så här marknadsför “den nyliberala tankesmedjan” Timbro en av sina utbildningar:

Stureakademin är Timbros äldsta och mest mytomspunna utbildning. Sedan starten 2003 har över trehundra akademister fått chansen att fördjupa sina kunskaper om ideologi, praktisk politik och opinionsbildning. Många av dem arbetar idag som ledarskribenter, politiskt sakkunniga eller rentav riksdagsledamöter.

Håkan Juholt (Timbro)

En artikel [ Ref ] i Svenska Dagbladet om Håkan Juholt, tidigare ledare för Socialdemokraterna, numera svensk ambassadör till Island, skriven av en “Timbro-statsvetare” har rubriken “Juholt är ingen ensam galning”. Ambassadören kallas för “vår man i Reykjavik”. Detta var bara vad man kunde se på de första raderna av artikeln som gick att läsa utan att betala avgift till tidningen. Det förefaller som om Juholt uppvisar en oro för demokratin i Sverige. Men artikeln suddar bilden och lägger ut villospår. Artikeln talar om “teknokrati” och frågar sig om man kanske bör man avskaffa demokratin (!). Man förefaller också linda in Juholts kritik genom att skriva att Juholt verkar säga att demokratin inte kommer att avskaffas förrän reporterns 4-årige son blivit vuxen! (När men åter besöker artikeln hittar man inte dessa stycken, den verkar ha blivit omskriven. Även bilden på Juholt har bytts till en där han tittar bort från kameran.)

Man får intrycket att reportern försöker misskreditera Juholt. (Vem skulle t.ex. ö.h.t. kunna fråga sig om den tidigare S-ledaren och numera ambassadören skulle kunna vara en ensam galning?)

Man kan misstänka att tankesmedjan Timbro har en globalistisk agenda. De som söker till utbildningen hoppas, genom att ta åt sig dess idéer, få arbete t.ex. som ledarförfattare i tidningar.

neoliberalism,  see also terminology

bok

Partiledaren som klev in i kylan
svensk bok av Daniel Suhonen
med undertiteln
“Berättelsen om Juholts fall och den nya politiken”,

Löfven tiger om EMU

I veckan är det tio år sedan svenska folket sade nej till EU-elitens och monopolbolagens längtan efter euron som ett sätt att trycka ner arbetarklassen. I eurokrisens spår har opinionen för EMU sjunkit till ynka nio procent. Ändå lever drömmen om svenskt EMU-medlemskap i borgerligheten. Men också inom socialdemokratin där partiordförande Stefan Löfven är en av eurons varmaste anhängare.

Så sent som tisdagen samma vecka som Håkan Juholt på lördagen meddelade sin avgång som partiordförande för Socialdemokraterna höll han fast vid att partiet skulle säga nej till euroländernas så kallade finanspakt.

Samma dag som Socialdemokraterna utsåg Stefan Löfven till ny ledare meddelade partiet att man hade kommit överens med regeringen om medlemskap i finanspakten. De socialdemokratiska ”undantagskraven” ansågs vara uppfyllda.

Intressant i sammanhanget är att de svenska socialdemokraterna inte ställde krav på någon ”tillväxtpakt” eller ”sysselsättningspakt” som villkor för att godta euroländernas finanspakt
Proletären

Flashback-sökning: Juholt

Samnytt

Juholt ville avsluta den svenska insatsen i Libyen.

Idéer som liggger nära nyliberalism (“neoliberalism“) eller neokonservatism (“neocon“) framhålls i media. Att redogöra för skillnader och likheter mellan dessa begrepp ligger t.v. utanför denna artikels område. Termerna har använts i samband med USA:s krigföring i utlandet och har populariserats efter invasionen av Irak år 2003. Bland kända förespråkare finns Ayn Rand, Milton Friedman och Alan Greenspan.


The term alt-right is used negatively about conservative opinions and debaters. Wikipedia tries to connect it to nazism etc

När globalister, nyliberaler/neoliberal, neocon försöker motivera orimliga saker tillgriper de ibland, som sagt, ett skrivsätt där man blandar åsikter med obesvarade frågor i en enda röra vilket denna blogg kallar nyliberal röra / neoliberal slush. Ytterligare ett exempel.

To answer this question the journalist must produce a neoliberal slush.

When things are obviously similar but neoliberal writers dislike them they often try to point out minor or non-existent differences, like in this headline: “Why Singapore is no Hungary”

Same technique used in a missile attack on a civilian jetliner.
Sorry, but Iran Air 655 is Not Equivalent to Malaysia Flight 17

Trying to hide Hillary’s gaffe in details.

 

Opinionsbildning förefaller mycket avancerat och liknar reklam. Förre S-ledaren Persson arbetade ju t.ex på reklambyrå efter sin pensionering.

Centralt förefaller vara att seriös kritik av judiskt ägande av massmedia och dess effekter, i sociala forum skall dränkas i tal om nazism (eller styras till kritik av Israels förehavanden i Mellanöstern). Det förvånar, men även förment positivt tal om nazism sker av medias agendatroll. De kan rekommendera en “dokumentär” om Hitler kallad The Greatest Story Never Told (falskt namn på utgivaren). Dels förefaller dokumentären att skildra Hitler ur en positiv synvinkel, men det är tveksamt om totalbilden av Hitler är positiv. Men framförallt tjänar denna propaganda till att knyta seriös kritik av media till nazism vilka inte har något samband. Filmen verkar göra ett idolporträtt av Hitler som ju allmänt anses som en massmördare. Detta porträtt av en massmördare (som dessutom förlorat ett krig) försöker man koppla till seriös kritik av judiskt medieägande.

The Protocols of the Elders of Zion seems to be used in a similar way. The general outline may be correct, describing the Jewish desire for media control, but the text is probably be forgery.

Making references to forged material discredits the ideas even though they may be true.

The “documentary” Hellstorm- The Death of Nazi Germany, is used in the same way. It portrays abuse and killings of German people by the Western powers, after WW2. It is intended to make critics of Jewish media today join the discussion about the second world war. By doing that, they will automatically be “soiled” by connecting to Nazi genocide.

There are hardly any strong arguments in favor of our media monopoly. Its defendants can only rely on trying to connect its opponents with Nazism or infiltrate the ranks of the opponents with false-flag-trolls that either act like weirdos or advocate genocide.

The Swedish media have Sweden run down to a point where something ought to be done. But it must be done with legal, democratic, non-violent means. The discussion should focus on media, media ownership and where it is taking Sweden.

Man dränker även diskussioner om medieägande i tal om antisemitism eller Palestinafrågan med diskussioner om heliga platser eller Israels moderna historia.

Att felfokusera diskussionen är vanligt. I Sverige har medier, AfS, SD fokuserat diskussionen om invandring runt återvandring. Att tvinga människor att återvända är svårt, krångligt och starkt negativt laddat men en del av varje lands invandringspolitik. Vissa människor vistas i landet olagligt och skall utvisas.

Genom att betona återvandring kan partier som utgör kontrollerad opposition göra sig själva till enkla måltavlor för MSM.

focus on detail

It is very common to focus on detail. The US and allies eradicated Iraq. But here Al Jazeera focuses on some lost documents, also written in very complex wording.

Al Jazeera tries to make us believe that the New York Times major fault regarding the Iraq war was related to some documents. The truth is that the reporting iof The New York Times (by Judith Miller, source: Chalabi) regarding chemical weapons was a major factor making the war possible. This has been described elsewhere in this blog.

When globalists are criticized by globalist media, the criticism is focused on less important detail.

Rubriksättning Headlines

Från Flashback:

Axis.bold.as.love skrev
Iran ska några minuter efter midnatt svensk tid ha bombat israeliska militärbaser på Golanhöjderna. Tjugotalet robotar med mera ska ha avfyrats av Iranska militärstyrkor posterade i Syrien.

Ref

Kan detta trappas upp till en militär och politisk storkonflikt?

[Rubrik: Massiv israelisk vedergällning efter raketattack mot Golanhöjden]


Ikea-Kamprad skrev:
Intressant rubriksättning. Iran reagerade på israels bombning tidigare. Israel har ökat sina aktiviteter i Syrien den senaste tiden. För mig känns detta som korrupt nyhetsförmedling. Man vet att de flesta bara läser rubrikerna och där lägger man hur man vill att folk ska få för sig. Sedan längst ned någonstans i artikeln har man ett stycke som alibi för att man visst har täckt hela frågan.

Här ett exempel från New York Times som har gömt uppgifter om Israels aktiviteter långt ned i artikeln.

Iran’s rocket attack against Israel came after what appeared to have been an Israeli missile strike against a village in the Syrian Golan Heights late on Wednesday.


Rubriken är det som lättast blir kvar i läsarens medvetande.

Exempel på missvisande rubrik.

Rubriksättning handlar nog i många fall om vilka ord man kan placera tillsammans, även om t.ex ett inte även finns med i rubriken så skapas förväntningar. Att MSM inte gillar partiet Sverigedemokraterna (SD) står klart för alla. Av rubriken i följande artikel lär man sig att Svenska Dagbladet (SvD) förväntar sig stt SD skall “blöda” till partiet Alternativ för Sverige (AfS). Det framgår av ord och bildval i denna artikel. Man förstår att MSM stöder AfS.

Här får man in ordet “blöda” i sama rubrik som partiet SD. Man undrar om rubriksättaren får bonus då. 😉


Idealizing [skönmålning] Speciellt inför valet men även generellt sprider media en bild av hur bra allt är i Sverige. Naturligtvis för att vi skall undvika att ifrågasätta det kaos som media har skapat i landet.

Allt som skrivs är bra reklam, all publicity is good publicity

Inför valet 2018 blåser media upp M för att försöka ta röster från SD. Detta sker även med nyheter som uttrycker tveksamhet:

Väljare tvekar om M:s jobbskatteavdrag
SVT/Novus: 41 procent nobbar förslaget

(TextTV)

Likaså förvånas man nästan över hur forumtrollen fortsätter att föra “dödfödda” diskussioner där de inte har några riktigt bra argument. De försöker röra till situationen etc och kan hålla på “i evighet”. Man diskuterar t.ex. gärna partiet AfS trots att det inte har mcyket aktiviteter och är rasistiskt med de flesta mått mätt. Trollen förefaller på detta sätt vilja stödja partiet.

Den som läser diskussionen ytligt kanske inte hinner bilda sig en uppfattning om argumentens giltighet och får bara ett intryck att någon slags konsensus på området skulle föreligga.

Gällande Nordkorea för man också “oändliga” diskussioner (sommaren 2018). NK är naturligtvis frestande för trollen eftersom så lite är känt om landet och de kan fabulera ihop nästan vad som helst.

uncertainty

Uncertainty naturally attracts great interest. Elon Musk has a Jewish given name but does not reveal his origin. If Swedish newspapers publish an article on suspected blood doping they give some data but leave the names of the suspected dopers out. Insiders report that they have even claimed to do this with the intention of letting a social forum discuss the names.

Choice of medium

Choosing a medium suitable for the message.

The four big newspapers in Sweden are owned y the same oligarch families. The papers primote the same agenda, the methods just differ depending on which audience eachnpaper attracts. Aftonbladet seems to attract women etc.

Articles behind pay walls have strong agenda.

Podcasts attract listeners active on the Internet.

Sex

Sex is a common decoy. It attracts attention. Jewish artist Magnus Uggla criticizes advertising agents for chasing young girls (song: “Fula Gubbar”). This he does to remove focus from how advetisers take part in taking over countries, like the people behind Greta Thunberg or the top name for the party Vändpunkt in the Swedish general elections 2018.

The blig author has met a Jewish (or Jewish connected) actor of high education and social status. This person did not hesitate to speak about allegations of sexual assault against him/her or his/hercose friend. However, when speaking about Jewish influence, then person clammed up.

 

 

 

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

05. Methods: 5.006 Tidsaspekter på nyhetsförmedling, initiala tvivel, erased material, news slant, fake news, “will occur”

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.