03.1.001.005 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) … [infiltration/Ryssland]… – News media and globalization

03.1.001.005 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) … [infiltration/Ryssland]…

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

3.1.3.1 Partiet Sverigedemokraterna motarbetas konsekvent

Det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) motarbetas konsekvent av svenska media. Media framställer motstånd mot invandring som rasism eller i det närmaste nazism trots att partiet inte förhärligar Hitler. Media talar om att partiet har “nazistiska rötter” (trots att nazism inte ingår i deras ideologi).

Media kritiserar inte Decemberöverenskommelsen (eller Migrationsöverenskommelsen) vilken specifikt vänder sig mot Sverigedemokraterna. Trots att den borgerliga Alliansen kunde ta makten i Sverige genom medverkan av SD, så avstod de frivilligt från detta genom att odemokratiskt inte genomföra det väljarna röstat för.

Att motarbeta SD verkar vara ett av svenska medias huvudmål. Hur länge SD kan stå emot detta innan de inordnar sig och blir ytterligare ett av de övriga likartade partierna återstår att se.

Man ser mer och mer hur SD sällar sig till det som kritiskt brukar kallas 7k. Det uttrycket har sitt ursprung i att Allianspartierna brukade kalla sig 4-klövern. Men med tanke på hur lika samtliga 7 etablerade partier agerar kan man kalla dem en 7-klöver. Tyvärr börjar även SD närma sig den gruppen och det ser ut att bildas en åttklöver.

SD utesluter det radikalare ungdomsförbundet samt riksdagsledamoten Hagwall. Det påstås att detta kan bero på att SD-representanterna har blivit beroende av sina riksdagslöner (“har fått en plats vid köttgrytorna”).

Ad. Hagwall. 20180607 The blog has started questioning Hagwalls intentions. It is possible they are not serious. At least it is difficult to understand why she joined the definitely not serious party AfS and is not active there.

//2018 05 28:

Bloggen har börjat ompröva orsakerna till uteslutningen av SDU. Kasselstrand och Hahne har grundat ett nytt parti, AfS vilket ställer upp i valet. Som beskrivs i länken förefaller det dock troligt att partiet utgöres av mullvadar, vänsterelement som vill smutskasta nationalistiska ideer i Sverige. Kanske var detta orsaken till att SDU uteslöts ur SD. Den officiella orsaken, att Kasselstrand och Hahne skrivit en aritkel till stöd för palestinierna, kan tyda på detta. Stort intresse för palestina brukar karakterisera vänsterelement.//

Anna Hagwall uteslöts för ett av delförslagen “ingen etnisk grupp får äga mer än 5% av ett medium”.

Detta tolkades som rasism (!) och hon uteslöts.

Då får man utesluta Wallström också. Hon har varit åtta på Wiesenthal-institutets antisemitranking. Slog ut Björn Söder som innehade tidigare svensk topplacering. Han hade visst bara varit bland de 10.

Naturligtvis helt fel att utesluta Hagwall. Det var inget antisemitiskt uttalande.

Edit 2019, maj: Som bloggen beskrivit under text om AfS så har bloggen omprövat uteslutningen av Anna Hagwall. Den kan ha varit korrekt. Hon kan ha varit “extremist”/infiltratör. Hennes son utför helt missriktad kritik av judiska intressen och klistrar en antisemitisk “kroknäsedekal” i tunnelbanan samtidigt som npgon filmar. Familjens uppgift verkar vara sprida missriktad kritik mot judiska intressen.

Det som gav Wallström en åttondeplats på antisemitrankingen var uttalandet om “utomrättsliga avrättningar”. Wiesenthal-institutet gjorde i alla fall den bedömningen.

Självklart skall Hagwalls förslag om att “minska främmande makters kontroll över våra medier” inte klassas som rasism, vilket skedde.

I USA handlar Mueller-härvan om huruvida ryssar påverkat presidentvalet. Men i Sverige påverkar judiska medieägare vårt politiska liv och val varje dag utan att någon finner det anmärkningsvärt.

 

Det utländska medieägandet har skadat Sverige kraftigt genom att bl.a propagera för massinvandring. Jag tolkar motionen som att hon vänder sig mot hur utländskt medieägande styr Sverige för sina egna intressen och inte för oss som bor här (oberoende av vår härstamning).

Edit

För att uttrycka sig helt korrekt bör man säga medieägande med knytning till utlandet, istället för utländskt medieägande.

 

Många gillar att fokusera diskussionen på judar och deras kultur. Sedan kommer antisemitkortet.

Man bör nog börja med att titta på vad medierna gjort och gör med Sverige. T.ex hur de drivit fram massinvandringen. Fast det kommer väl lite vid sidan om den här tråden.

Som redan sagts. Hade ryssar, tyskar eller andra haft mediemonopol i Sverige så hade vi varit tvungna att se om även de haft en agenda. Det är innebörden av Hagwalls motion.

 

Flashbacksignaturen Regulus:

Om Hagwall nöjt sig med att säga att Bonnier och Schibsted har för stor makt i media hade det inte blivit några problem. Det var som sagt funderingarna om etniska grupper som fällde henne

Hagwall blev inte utesluten på grund av motionen utan för vad hon skrev i ett mail till Aftonbladet:

– Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media.

Ref

[Schibsted not Jewish?]

Om hon hållit sig till familjer och företag hade nog ingen protesterat, men hennes funderingar om etniska gruppers inflytande i media tolkades som förtäckt antisemitism.

Denna synpunkt är värd att beakta, men får nog ses som ett försök att skydda medieägarna. Att göra kopplingen mellan medieägarna och deras judiska etnicitet förefaller vara det mest förbjudna som trollen skyddar i alla lägen.

Det är ju inte heller helt nödvändigt för att kritisera ett globalistiskt mediemonopol. Men kopplingar mellan judisk etnicitet och globalisering är uppenbara över hela världen.

 

Trollen kör som vanligt med att de judiskättade medieägarna är sekulära och gift sig med svenskar sedan länge. Andra troll håller diskussionen kvar om judar genom att hävda hur lika Carl-Johan Bonnier och Jacob Rothschild är. Trollen säger att Bonnier är antisemiter eftersom DN kritiserar Israel. (Som vi inte kan göra något åt, däremot kritiseras aldrig judiska i stressen i Sverige)

Trollen vinklar globalistiska medieägare mot judisk etnicitet. Sedan kan man spela antisemitkortet.

Man kan också fråga sig om SD spelar en roll i spelet för att undertrycka protester mot massinvandringen.

Hope… it is the only thing stronger than fear. A little hope is effective; a lot of hope is dangerous. A spark is fine – as long as it’s contained

The Hunger Games

[ false hope ]

Media behandlar konsekvent högerorganisationer synnerligen negativt och tolkar villigt olika symboler som nazistiska och benämner organisationerna som helhet nazistiska. Detta trots att organisationerna uppnbarligen är lagliga då polisen inte ingriper mot dem, vilket polisen har skyldighet att göra mot nazistiska organisationer.

Enligt vissa deltagare i sociala forum har SD har blivit tandlösare med tiden. Många nationalistiska aktörer infiltrera av globalister. Huruvida detta skett med SD känner dock inte denna blogg till. Judiska intressen är kopplade till globalisering. Den ledande politikern Ekeroth har judisk mor. Tidigare medlemmar anser att SD infiltrerats av judiska intressen. Den citerade artikeln verkar dock vara av den typ som talar om “judar” för att göra sig själv till måltavla genom att kunna kallas antisemit. Det är dock fortfarande  möjligt att SD infiltrerats av globalister, judiska eller andra.

SD anklagas även för toppstyre. En trojka med partiledaren i spetsen skall styra partiet med järnhand och utesluta kompetenta krafter som hotar partiledningen.

Efter att ha följt situationen i sociala forum har bloggen kommit fram till att denna information är desinformation från globalistiska troll. Flera av de som uteslutits har gått till AfS (Alternativ för Sverige) vilket definitivt är ett mullvadsparti av vänsterinfiltratörer. Partiet existerar främst på Internet. Uteslutningarna förefaller korrekta. Kasselstrand och Hahne uteslöts för att de skrivit en artikel om Palestina vilket tyder på vänsterengagemang. Det är dock förvånande att även Hagwall förefaller falla i denna grupp.

SD utbildning:

Åkesson har 235 poäng statsvetenskap i Lund, Jomshof är gymnasielärare, Karlsson ett års utlandsstudier i Madrid, läst till pol mag tre år i Lund men ej avslutat utbildningen, B. Söder civilingenjör (kem-tekn), Kent Ekeroth (judisk mor, sparkad från praktikplats vid ambassaden i Tel Aviv pga innehåll i hans blogg) civilekonom, Julia Kronlid undersköterska, Paula Bieler naturvetarprogrammet och avbrutna högskoleutbildningar i lingvistik, bioteknik (civ. ing. utb), matematik.

AfS utbildning

Möjligen är de utslutningar som skett från SD korrekta, en del medlemmar har gått till partiet Alternativ för Sverige (AfS) som är extremistiskt och rasistiskt.

Kvotflyktingar

Ett typiskt troll med “judar på loftet” försöker attackera SD gällande kvotflyktingar.

Det verkar som om kvotflyktingar är mer verkligt hjälpbehövande och utgör ett fåtal jämfört med t.ex Afghanska asylinvandrare (hazarer).

Forumtrollen är anställda av MSM för att attackera SD. De fejkar också judenoja.

Trollet (som har ett klassiskt användarnamn med “arisk” klang): (bloggen publicerar dock inte användarnamn för inlägg som bloggen argumenterat mot, eftersom användarna inte har möjlighet att besvara bloggens argument, i alla fall inte i detta sammanhang)

Nyligen beslutade Sverige att kraftigt öka antalet så kallade kvotflyktingar som tas in årligen. Först med idén att öka på inflödet av kvotflyktingar var dock sverigedemokraten Paula Bieler, även känd som Bielerplanens författarinna.

Judinnan Paula Bieler styr Sverigedemokraternas migrationspolitik och författade partiets nyligen antagna ”migrationspolitiska inriktningsprogram”, den så kallade ”Bielerplanen”.

Sverigedemokraterna och dess dåvarande integrationspolitiske talesperson, judinnan Paula Bieler, redan 2015 gick ut och krävde att Sverige kraftigt skulle öka sitt åtagande i kvotflyktingsystemet.

Kravet var då att Sverige skulle öka inflödet av så kallade kvotflyktingar från den dåvarande förpliktelsen på 2 000 personer till 4 000 per år. Så här skrev den då nyligen uteslutne Stockholmsordföranden för SD, William Hahne, på Facebook i september.

Sverige rekordhöjer flyktingkvoten – idén lanserades av ökänd SD-judinna

Flashback

SD får nu alltså gehör för sitt krav och mer därtill, i och med Migrationsverkets beslut om att börja ta emot 5 000 per år. Eller tycker ni andra svenskar vi ska ha judar som styr och ställer till för oss?

SD gör en film som tar upp rasistiska aspekter av S politik i det förgångna.

Helt obegripligt varför SD tar upp detta nu. Deras svåraste uppgift har väl varit att frigöra sig från “rasistkopplingar”.

Här SD-ledningen hamnat på Soros lönelistor?

Den enda gången jag misstänkt det tidigare var när de hade något ryck och talade om återvandring. Men det gick visst över.

Jag trodde att man främst smetade in sig själv med sådant här. (Har dock inte sett filmen.) Skall bli intressant att se vad resultatet av filmen blir i debatter och opinion, om det nu går att mäta.

S-väljare: “Det var så länge sedan. SD däremot är ju moderna nazister.”

SD sätter fokus på sin egen “Akilleshäl”. Ojoj. Vi lever i den yttersta tiden 😉

Namnet på SD:s film somnkritiserar S, “Ett folk, ett parti” kopplar ju till nazisternas “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. De gräver sig ju dessutom bakåt i historien. De svar jag fick tidigare i tråden hoppade på min person.

Detta tyder ju på klassisk vänster-trollning. Att gräva sig tillbaka i historien och koppla till Hitler!

Wow! Har SD-ledningen blivit köpta av globalisterna? Har vårt sista halmstrå gått förlorat?

Låter som man bör sortera in denna film tillsammans med The Greatest Story Never Told (TGSNT) under vänstertrollproduktioner och flytta utomlands (där jag tyvärr gärna befinner mig numera).

Apollion:

Det är inte så farligt. Det är bara att ge igen med samma mynt. Man måste kunna se att det finns bra i det dåliga, att det finns kunskap att hämta i ignoransen, att vi kan lära av historien, att vi kan lära oss av våra misstag. Jag förstår inte varför människor har så svårt för det? Det är så man utvecklas. Någon som bara skyller ifrån sig, förnekar och bortförklarar lär sig ingenting. De människorna kommer alltid va hatiska, ignoranta, okunniga och naiva.

Vi får hoppas du har rätt, fast att dra upp gammal “rasisthistoria” låter otaktiskt av SD. (Kanske lite som AfS valmusikvideo 🙂 Lite dragning åt Leni Riefenstahl har väl inledningen 🙂 (låten är inte officiellt godkänd av AfS, men partiet tar inte heller avstånd från den)

Apollion:

De får min röst. Skräms man av svenska flaggan, folkdans och historia borde man inte få rösta alls.

Uniformer, fäktare (tysk sport), kungen delar ut fanor …

Jag tycker både SD:s och AfS produktioner siktar för mycket bakåt i tiden.

En central mekanism som vänstermullvadar i falska högerkläder använder är att försöka få nationalism att verka bakåtsträvande. Samtidigt som man slipper fokus på aktuella problem kan man väva in andra världskriget och Hitler.

Har SD infiltrerats av globalister?

Judiska intressen är starkt kopplade till globalisering. Men är SD infiltrerade? Bloggen avvaktar med svar på denna fråga.

Huruvida SD har infiltrerats av globalistiska aktörer (vilka ofta är av judisk börd) har denna blogg ännu inte kunnat bilda sig en säket uppfattning om. Följande post säger att så är ett faktum. Dess stil, användande av öknamn, tal om “gammelmedia” gör dock att man kan misstänka att den är skriven av globalisttroll.

De tecken denna blogg funnit vilket kunde tyda på att SD infiltrerats av globalistiska intressen är följande:

1 Filmen som beskrivits ovan. Att ta upp historiska kopplingar till rasism är klassisk globalisttrollning. Ett starkt tecken. Om ett nationalistiskt parti börjar brunsmeta är risken överhängande att själv fastna i smeten.

2. En israelisk flagga på SD:s valvaka 2014

3. SD har gått med på att öka antalet kvotflyktingar

4. Vissa ledande företrädare är av judisk börd, t.ex Kent och Ted Ekeroth vars mormor har flyktingbakgrund. KE var inblandad i en skandal där han beväpnade sig med ett jörnrör. Som bloggen beskriver stödde han även Winberg i en attack mot det egna partiet (SD). Kent Ekeroth har dock blivit petad från sin riksdagsplats.

5. SD kritiserar inte massmedia vilka bloggen anser vara samhällets verkliga makthavare och som har orsakat de fenomen som ett nationalistiskt parti bör motarbeta – massinvandring, extremfeminism, bristande självstyre/USA-beroende etc. För att kritisera media fordras dock stort kunnande, vilja och integritet. Donald Trump är en av de få politiker bloggen hittills sett som klarat av att motarbeta massmedias skadliga inverkan i samhället.

Bloggens bedömning är: Winberg är infiltratör. Kent Ekeroth är troligen infiltratör. Huruvida SD som helhet är ett false-flag-parti av infiltratörer där t.ex Åkesson och Karlsson jobbar för den globalistiska sidan är svårt att bedöma eftersom SD ännu inte erhållit något inflytande. Bloggen tycket dock att massmedia och trollen attackerar SD på ett äkta sätt. (Det gällde även för attackerna mot Anders Borg) Bloggen tror och hoppas därför, tills vidare, att Sverigedemokraternas nationella strävanden äräkta. Bloggen bedömer däremot AfS och NMR som false flag.

Punkt 2 och 3 framhålls ibland som tecken på infiltration. Detta verkar dock ske av vänstertroll. #2 är knappast det diskreta sätt verklig infiltration sker. #3 kan vara en eftergift i förhandlingar. Många anser dessutom kvotflyktingar mer hjälpbehövande än de som anländer via asylinvandring.

Den judiskt klädde mannen visar sig dessutom vara iranier och inte jude. Dagen

Sammanfattningsvis är filmen det enda starka tecknet på att SD har infiltrerats av globalistiska intressen. Denna blogg har dock inte följt SD i detalj. Bloggen kan ännu inte lämna ett säkert svar.

Att inte kritisera media är också anmärkningsvärt. Det är dock kanske omöjligt för en politiker att göra detta i Sverige. Media har höjt sig själva över allvarlig kritik och tar bort misshagliga politiker genom t.ex. drev (se bloggens text om Batra)

Möjligen är det så att SD inte är infiltrerat i större utsträckning, men ständigt kämpar en kamp mot infiltration av vänsterelement som utger sig för stt vara nationalister men i själva verket motarbetar partiet. Därav de många uteslutningarna.

De uteslutna försöker utmåla SD som toppstyrt när SD i själva verket försvarar sig mot mullvadar.

När man ser hur omotiverat Löfven kastar ord som rasist och nazist omkring sig så kanske man kan något bättre förstå att SD producerat en film som tar upp även S förflutna.

Löfven beredd leda koalitionsregering

Socialdemokraterna står till förfogan-

de för att leda en koalitionsregering,

om inget av blocken får egen

majoritet. Det skriver statsminister

Stefan Löfven (S) på DN Debatt.

“Alternativet är att ge makt till

Sverigedemokraterna, ett rasistiskt

parti med nazistiska rötter. Det

kommer jag aldrig att medverka till”,

skriver Löfven.

Han pekar på att regeringen lyckats

sluta 26 blocköverskridande överens-

kommelser. Det visar, anser han, att

riksdagspartierna är beredda att sam-

arbeta för Sveriges bästa.

DN = Dagens Nyheter

Text-TV 2018 09 03

De utesluta bildar t.ex hatpartier som AfS.

Detta är vad bloggen kan komma fram till rörande SD. Just filmen som baktalar S är dock oförklarlig.

Partierna AfS och NMR betraktas av denna blogg som rena vänstertroll i högerkläder.

Judiska kopplingar till SD verkar delvis blockerat i Google. Underliga sidor kommer uop, som denna.

 

Kritik har riktats mot Mattias Karlsson för att han sökte hjälp från Expo för att bekämpa Motpol och Fria Tider.

SD kämpar alltså mot extremister av typen nazister (AfS/SDU, Motpol, Fria Tider). Det som SD kallar extremister har denna blogg kallat false-flag troll. De är egentligen vänsterelement men spelar nazister för att avskräcka bäljare från nationalistiska partier.

Centauri:

Afs-företrädarna är helt enkelt efterblivna.

De är öppet elitister (etniska svenskar hatar elitism), de ville “dränera träsket” (minska antalet statligt anställda a la Erdogan) och minska antalet riksdagsplatser med över 50% = vi går ut med att göra 1 miljon statligt anställda i Sverige arbetslösa, gapiga och skrika istället för lugna och sansade, attackerar SD och dess supportrar, plattskatt (svenskar hatar plattskatt) osv… jag kan fortsätta ad infinitum.

Afs-företrädarna riktade kritik/hotade i sin valrörelse 99% av alla svenskar på något plan. Fin strategi.

trueforgood:

Majoriteten av svenskarna vill givetvis inte ha det du radar upp, men inte heller hatiska nassar som heilar och skriker “Ut med packet!” och trycker sig fram mot en grupp förvirrade små vänsterflickor som inte ens är myndiga.

AfS-supporter:

Svensken måste komma dit. Vill den inte det finns alltid Kvot-Bieler och Expo-Karlsson.

Man använder öknamn om SD-politiker. Det tyder helt klart på att man inte har seriös argumentering att ta till mot SD. Att öka kvotinvandring var inte SD:s krav utan en förhandlingseftergift. Karlsson kontaktade en gång Expo för att motverka extremister vilka förmodligen är vänstertroll. Argumenteringen mot SD är ytlig och baseras på extrem vinkling av enstaka händelser.

ArthurMorgan

Nationalismen har aldrig haft så stora möjligheter som idag. SD fick kämpa på gatorna, blev utsatta för massor med våldsattacker, ren terror med rättsstatens goda minne, internet fanns i praktiken inte under partiets svåra år utan all opinionsbildning fick ske via flygblad.

Om detta må ni berätta. Det får aldrig glömmas bort.


Inför förra årets val presenterade SD filmen “Ett folk, ett parti” som diskuterades här: film (FB) Samtiden och SD släpper dokumentärfilm om Socialdemokraterna onsdag 1/8 (Rub/Mod)

Filmen tar upp äldre, krångliga frågor om brunsmetning som mest fastnar på SD själva. Den är visst två timmar lång. Det är inte ett effektivt sätt att presentera det man vill.

Här visar Sannfinländarna (Finns) hur SD borde göra.

Topic:

Hur framför man budskapet mot globaliseringen?

Ad. Google/YouTube har redan tagit bort undertexterna till det finska talet i filmen! Man ser bara undertexterna sparsamt. Google motverkar all nationalism.


Egor Putilov aka Alexander Fridback

Flashback diskuterar

NygammalVals: 58575053

Ytterligare ett psykfall som drar SD:s namn i smutsen. Att partiet aldrig lär sig?


infiltration

Infiltration förefaller vara ett mycket stort problem för SD och andra nationalistiska aktörer.

Bloggen har beskrivit detta problem hos SD gällande:

Kasselstrand, Hahne (se AfS-sidorna)

Winberg

Anna Hagwall

Kanske även Ekeroth: Han gav stöd till Winberg (se nedan), deltog även i “järnrörsskandalen”.

infiltration, Ryssland

Det förefaller som om globalisterna försöker koppla nationalistiska intressen till Ryssland på ett felaktigt sätt. Detta kan ske genom infiltration av element som kan kopplas till Ryssland men uppträder underligt.

Exempel: Egor Putilov (namnet gör även att man skall tänka på Putin!)

wwr: 68332362

Verkar stödja SD, rysskoppling. Mot EU. Tokstolle.

Torde väl ganska säkert vara en infiltratör som vill bidra till Sveriges förfall. Bara för honom att ställa sig i kön med Kasselstrand och övriga för att hämta lönechecken hos Bonnier, Soros, Wolo eller vem som nu betalar.

Ett namn som kopplar till Putin! De blir sämre och sämre, infiltratörerna. Men det blir Sverige med. Ingen reagerar.

Man försöker skapa en falsk rysskoppling till Sverigedemokraterna. Möjligen är SD med på detta. Senare har det visat sig stt SD är under falsk flagg och tillhör 7-(8)-klövern.

Senare i september tog affären ny fart då det blev känt att han under sitt (då) riktiga namn, det tagna svenska namnet Alexander Fridback, gjort ett husköp där säljare var en rysk företagare från Sankt Petersburg. Fastigheten utanför Stockholm köptes till ett kraftigt underpris för sex miljoner kronor, hälften så mycket som företagaren själv betalade för huset. Därefter såldes fastigheten genast vidare av Egor Putilov till fullt marknadspris. På två månader gjordes en vinst på över sex miljoner kronor. Han sade upp sig från sin tjänst på Sverigedemokraternas riksdagskansli när husaffären blev känd.

Wiki

AfS/Kasselstrand uppträder som inhuman extremhöger vilket bloggen motiverat många gånger i den del som behandlar partiet. Partiet har “misstänkts” för bidrag från Ryssland eftersom det kunde beställa “många” valsedlar. Det handlade dock bara om en summa på ett par miljiner kronor. Partiet har deltagit i möte i Ryssland. Kasselstrand var publik på forbolls-VM i Ryssland och skickade ett extremt märkligt, rasistiskt Tweet om spelaren Durmaz, under turneringen.


Kristina Winberg – inspelning – Peter Lundgren – tafsande

Sverigedemokraterna utesluter och stryker Kristina Winberg från EU-listan

Jag vet inget om henne. Jag vet lite om Kasselstrand & Hahne samt AfS. Dessa betraktar jag som “globalistiska infiltratörer” med en hemlig agenda att förstöra svensk nationalism genom “ogenomförbara, kontraproduktiva, halvnazistiska” förslag.

Jag tror SD kallar dessa för “extremister” och utesluter dem.

Kan den här kvinnan passa in på den beskrivningen eller i alla fall ha en dragning i den riktningen?

SD-toppen Kristina Winberg berättade för partiledningen att hon bandat ett samtal där en kvinnlig partikamrat vittnade om ett misstänkt sexövergrepp.

Ett dygn efter att Expressen konfronterade den utpekade mannen – SD:s toppkandidat i EU-valet Peter Lundgren – så sparkades Winberg från partiet och ströks från EU-listan.

– Det var inte syftet att förstöra för partiet utan det handlade om ett övergrepp som jag tyckte var oacceptabelt, säger Winberg till Expressen.

Hon var ju närvarande när det hände!

Och det var förra året!

Men nu kommer hon dragande med inspelningar lagom till EU-valet.

Är inte detta att uppenbart motarbeta partiet?

Av de bandade samtalen framgår att Kristina Winberg var på plats på hotellrummet och hon berättar att hon såg vad som hände. Flera gånger så säger hon till sin kvinnliga partikamrat att hon ångrar att hon inte ingrep:

WINBERG: – Jag mår så jävla dåligt för att jag inte gick emellan.

SD-KVINNAN: – Ni måste ju sett att jag fick panik?

WINBERG: – Men det såg jag. Jag fattar inte varför jag inte gjorde nåt.

Kristina Winberg SD utesluter och stryker Kristina Winberg från EU-listan

Händelsen med kvinnan inträffade förra året. Winberg var närvarande men gjorde inget. Först nu, under valrörelsen, dyker inspelningar upp.

Jag menar att Winberg definitivt är en infiltratör som försöker störa SD.

I den här tråden ser jag att hon får stöd av Ekeroth. Har det redan tidigare funnits misstankar att även Ekeroth skulle kunna vara en infiltratör som är medlem i SD för att störa partiet? Har någon uttryckt sådana misstankar tidigare?

wwr, Flashback

OliverCromwell: 67597926

Kent Ekeroth ger sitt stöd till Kristina Winberg i EU-valet och uppmanar alla som varit hans anhängare att kryssa #4 i EU-valet.

De andra tre toppnamnen inom SD har fått större stöd från partiledningen med varsin reklamfilm. Jessica Stegrud kom till SD nyligen från MED, medan Charlie Weimers kom från KD. Peter Lundgren toppar sedan tidigare, men till skillnad från Kristina har han inte vågat uttrycka ett lika tydligt stöd för Orban samt odlat kontakterna med de nationalistiska partierna i EU.

Ekeroths mål är att SD-röstarna ska kryssa Kristina Winberg förbi en eller flera av de andra tre toppkandidaterna inom SD i det här EU-valet. Förmodligen för att göra en markering mot partiledningen.

kryssar Samnytt: Varför Kent Ekeroth kryssar Kristina Winberg

kupp Kent Ekeroths kupp mot SD-partiledningen? Kryssa #4 i EU-valet!

Fråga till övriga: Vad tycker ni om Ekeroths utspel? Är det ett sätt att spänna sina muskler från medialt håll?

Ekeroth är av judisk börd.

Kent Ekeroth Ystads Allehanda

Artikeln i YA stöder möjligheten att Ekeroth är en infiltratör. Han förefaller stödja hat mot muslimer, liksom vår MSM.

Tillägg: 2019 maj

Ekeroth var inblandad i den s.k. järnrörsskandalen. Har redan blivit petad från riksdagslistan förra året.

Flera false flag SD verkar ha koppling till Ungern, Budapest: Ekeroth, Hagwall


Ekeroth raljerar även över offer i flygkraschen i Iran.

Fb

Här hånar Kent Ekeroth de döda i flygkraschen i Iran

24


Kent Ekeroth hänger ut barn på sin blogg

irm


Enligt Text-TV inleds nu förundersökning mot Lundgren. “En privatperson” gjorde anmälan. Det blir förmodligen ingenting (jfr helikopter-Borg där polisen själva anmälde(!) men lade ned när ingen målsägare existerade).

En mobiltelefon upphittad lagom till valet! Expressen borde skämmas.

Det enda man kan trösta sig med är att om media och svansen lägger så mycket arbete på detta så kanske ändå inte SD är sponsrade av Bonniers et.al. Men man vet aldrig, resten av gänget (inkluderat AfS, NMR …) förefaller ju vara det.

SD är Sveriges enda hopp. SD är det enda partiet (även medräknat AfS, NMR) som media och internettrollen verkar attackera på allvar.

wwr: 67648565

Efter mer än ett halvår tar media och polisen upp en händelse som redan är utagerad mellan de inblandade, och det sker under en valrörelse där den anklagade är toppkandidat.

Bästa nyheten på länge. Jag tvekar ibland, men kanske SD ändå inte kontrolleras av Bonniers et. al, som de övriga. SD är Sveriges enda hopp. SD är det enda partiet (även medräknat AfS, NMR) som media och internettrollen verkar attackera på allvar.

wwr: 67650031

EU-valet står för dörren och Bonniers ser sig tvingade att styra in debatten på en 6 månader gammal tafsning, som redan är avklarad mellan parterna.

Lite desperation kan man i alla fall spåra hos mediemonopolet.

wwr: 67649756

Nu toppar denna mer än 6 månader gamla, redan avklarade händelse, Text-TVs förstasida.

Så här överdrivet agerande tyder på att SD är äkta opposition. Rösta SD! Senast jag såg något liknande var när media skulle avrätta Borg för hans idiotgrej. Skräcken i trollens ögon lyste då igenom inläggen bara Borgs namn nämndes. 😉

torstenferdinand: 67648744

… Sossar och Borgare har ALLDRIG hållits så hårt under luppen under hundra års tid som SD på 9. Jämför bara drevet kring detta med hur Geijeraffären mörkades och tystades ned med oerhörd effektivitet och kraft. Eller hur PK-profiler som Virtanen och Nujen tillåts rentvå sig själva hela tiden. Skriva egotrippade självbiografier och få sitta och mysa med Filip och Fredrik på bästa sändningstid som om ingenting hänt.

Att makten i detta land de senaste hundra åren, vare sig den innehavits av sossar eller borgare, ska ha granskats såsom SD blivit 25 timmar om dygnet utav EXPOpressen och Baastrumman de senaste 9 åren är ett skämt som helt saknar punchline och dog innan det anlände.

Jag försvarar inte Lundgrens kladdande, SD-sektens skademinering och alla opportunister som ständigt sticker dolken i ryggen på varandra i det partiet, men ni i sjuklövern ska egentligen inte så mycket som andas om SD:ares klavertramp utan att själva framstå som de största megahycklarna i modern tid. Och därför är det också skrattretande av er att påstå att man projicerar när man sätter en situation inom kontext och sammanhang.

Och det är också fyndigt av er inom tycksyndommig-vänstern att påstå att andra drar på sig offerkoftan. Det är ju inte alls närmast världsrekord inom projicering av er. Återigen kan jag dra en paralell till Geijeraffären (och jag skiter i om ni tycker att det är gammal skåpmat) då äcklet Geijer kunde få sitta där och bli intervjuad på bästa sändningstid då det begav sig på 70-talet och få tycka synd om sig själv samtidigt som DN upprättade journalist-pris till hans framtida minne.

Det är fan i mig prislöst när världsmästarna i projicering, känslomanipulering och rent och skärt hyckleri alltså vänstern projicerar att andra projicerar. Ni är ju härliga.

Nästa gång en politiker i mittfåran eller på vänsterkanten ertappas som creep så kommer tråden spammas sönder av desperata, panikslagna och skademinerande PK-troll. Deras tangentbord kommer snattra natten lång som om de hade betalt för det. Ad hominem på ad hominem på ad hominem kommer spys ut som på löpande band. Kom inte och påstå något annat. Det räcker med att läsa Virtanen-tråden.

SD får inte ens vara med och diskutera brottsbekämpning.

Johansson vidhåller i en annan intervju med statstelevisionen att ”vår ambition är bredast möjliga blocköverskridande överenskommelse och att nå en stabil majoritet i riksdagen” men får ingen följdfråga på hur det rimmar med att man uteslutit representanter för var femte svensk väljare.

Förhandlingarna om vad man ska göra för att stoppa invandrargängens dödsskjutningar har strandat och gör nu uppehåll. Detta efter missämja där flera partier, bland annat M och KD, upplever att man inte fått något gehör för föreslagna åtgärder. Sverigedemokraterna har portats helt från förhandlingsbordet och partiets kriminalpolitiska förslag beaktas därför inte överhuvudtaget.

Samnytt

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson portas än en gång från Nobelfesten.

”Sverigedemokraterna är inte ett parti som alla andra. Partiets bakgrund i högerextremism och företrädarnas agerande i nuet visar på en bristande respekt för den grundläggande principen om alla människor är lika värda och rättigheter – oavsett hudfärg, härkomst eller religion.”

SvT

fredag2010: 69681873

Aftonbladet: SD på väg att bli helt dominerande

Deras politik toppar listan på nio av nio områden, enligt Aftonbladet/Demoskop

Kort sammanfattat kan resultatet formuleras så här: Sverigedemokraterna är på väg att bli den dominerande kraften i svensk politik.

Vad säger ni om detta?

Vad betyder det för S att Mellin hävdar att SD är på väg att bli en dominerande kraft i svensk politik?

Vad betyder det för SD att Mellin hävdar att SD är på väg att bli en dominerande kraft i svensk politik?

wwr: 69698674

Det kan betyda att SD helt har givit upp och gått över till “sjuklöverpartierna” och stöder etablissemanget. Det här funnits tecken på det, på senare tid.

“Jimmie EUkesson” vill ju t.ex inte längre gå ur EU. Säger inte SD numera att de vill “reformera EU inifrån”. Men det kan ju inte Sverige och ett fåtal andra, mindre länder klara av.

Sverige betalade in 40 miljarder till EU förra året och fick tillbaka 13 miljarder som vi måste använda enligt EU:s direktiv. När SD börjar stöda det systemet samtidigt som Aftonbladet säger att SD är på väg att dominera så kan det betyda att SD är slut som äkta opposition.

Fri:s analys av SD är korrekt. SD arbetar inte längre för ett fritt Sverige. Slutsatsen att istället rösta AfS är dock fel, enligt denna bloggs uppfattning. Som beskrivits ingående i bloggen är även AfS infiltrerade.

Fri: 69732701

Det jag beskriver händer i resten av västvärlden. Därför att de har nationalistiska partier (som SD bojkottar) som bildar opinion för nationalism. De beskriver problemen och föreslår lösningen. Den normala ordningen i en demokrati.

0.5% om året, är det snabbt? Förra mandatperioden växte SD med 1.1% om året, medan invandringen snittade 1.4% om året. I USA växte Trump från 0% till majoritet på 1½ år. Alternative für Deutschland växte från 4% till 12% mellan valen 2013 och 2017. SD har toppat ut och stagnerat, så går det när man bojkottar alla alternativa media, vägrar bilda opinion och bara är en feg tyst blek kopia av de andra misslyckade PK-partierna.

Förra mandatperioden hade vi alltså världshistoriens största invandring (inget annat land har någonsin haft så stor invandring som Sverige har haft varje år de senaste 5 åren), världens sämsta integration enligt OECD, vårt första massmördande terrordåd och den sedan länge helt ohämmat exponentiellt ökande brottsligheten blev äntligen synlig även för många av de allra mest efterblivna invånarna. Men SD stagnerade och växte från irrelevanta 1/8 till irrelevanta 1/6 utan någon parlamentarisk förändring.

I vilken fråga är SD oppositionellt? Att de vill ha en mycket mindre poliskår än vad Tyskland har idag, trots att vi har mycket grövre brottslighet? Där är ju samtliga riksdagispartier helt eniga. Att de vill förbli EU-medlemmar utan någon ny folkomröstning? Där är alla riksdagispartier helt eniga. SDs enda profilfråga är att de inte vill höjsänka bidragsavdraget med noll-komma-procent, vilket är alla andra riksdagis enda profilfråga också. Jimmie åPKesson har ju som uttalat mål att kopiera PK, och det har han gjort också. Grattis! Han såg till att Sverige nu är det enda EU-landet som inte har någon opposition alls mot EU. Samtidigt som EU Sovjetkollapsar, bra tajming!

Du menar att svenskar inte begriper att det är AfS som förstör Sverige genom att föreslå den enda möjliga lösningen, återvandring enligt Geneve-konventionen??? SD är ju ett anti-nationalistiskt, alltså ett anti-svenskt parti (fråga dem själv om du inte tror mig!) som har utsett AfS (alltså sin förre partiledare och hela sitt ungdomsförbund och tre av sina riksdagsledamöter) till sin huvudfiende. Medan SD ger upp kärnfråga efter kärnfråga i sin omställning till slätstruket PKarti som passivt kommer att stödja en M+KD+MP-regering i utbyte mot att Jimmie åPKesson utlovas pension och miljonårslön livet ut som ambassadör i Saudiarabien. Det är SDs enda ideologiska mål.

Fri: 69734096

Censuren, och den groteskt lögnaktiga regimpropagandan, är en fråga som AfS borde betona mycket mer. Göra det till en politisk sakfråga. Det är något som engagerar både mycket pålästa Piratparti-människor och, så klart, verkliga journalister (som i Sverige hålls arbetslösa och är hänvisade till att leva av donationer). Att bara ta avstånd från häst mot soffgrupps-lagen är för närsynt, problemet har blivit större än så.

Media har blivit “tech”. EUs censur, i kombination med traditionella socialistisk byråkratstyrning, har gjort att Europa saknar “plattformar” (ungefär: onlinetjänster). “Plattformsföretags” börsvärde är till 2/3 amerikanskt och 1/3 östasiatiskt. EU står bara för 5%, med den tyska redovisningsmjukvaran SAP som flaggskepp (som någon stackars flashbackare kallade “Hitlers hämnd” för att det är sån tortyr att använda). Det blossar upp till sanktionskrig mellan EU och USA nu när EU vill beskatta och reglera amerikanska bolag som Facebook (vars börsvärde sägs vara större än hela den amerikanska energisektorn! vilket inte verkar stämma ännu men inte långt ifrån) Planekonomerna i Sovjet klarade inte av att tillverka datorer, EU klarar inte av att samexistera med IT. Yttrandefrihet är också en ekonomisk fråga, utan yttrandefrihet är ingen ekonomisk tillväxt möjlig. En ekonomi är bara samordning, den är inget annat än bara det, och samordning är fri kommunikation. Det är grundorsaken till varför socialism och välstånd är oförenliga.

Tre-i-topp-frågorna är:

#1 Återvandring

#2 Yttrandefrihet

#3 Penningpolitik

AfS har bingo på den viktigaste. Tar sig an den andra starkt profilerat, men med god utökningspotential i piratpartistriktning v2.0 som de själva skulle säga. Trean har AfS tyvärr försummat, trots att den depression penningpolitiken orsakar uppenbarligen kommer att dominera medelklassens vardag på 2020-talet. Plånboken är trots allt närmare ens egen rumpa än vad hela samhällets islamisering är. Riksbanken är nog den allra mest globaliserade av alla myndigheter, och är (åtminstone nominellt) oberoende av folkvalda politiker, som har infört sharia-ränta.

Fri: 69737032

Ny Demokrati växte från 0% till 6% från februari till september valåret 1991. Visste du inte det? I valet innan, 1988, utlyste centerpartiets kommunstyrelseordförande Sven Olof Johansson en kommunal folkomröstning om att stoppa all invandring till kommunen, och vann med 64%.

Var är SD idag 30 år senare och tre miljoner invandrare senare? Oj, nån pyttekommun låtsas förbjuda tiggare, och såna där huvor på flickbarn i skolan. De föreslår inte att skicka ut allihop enligt Geneve-konventionen. Så mycket mer vänsterextremistiskt och globalistiskt har alla skåningar blivit de senaste 30 åren.

SD är ingen bil alls. Eller möjligen en vars felmonterade växellåda fått den att backa åt PK (nytt talesätt för “åt Helvete”). Jag bara konstaterar uppenbara faktum att ingen SD:are säger någonting, medan AfS klart och tydligt förklarar vad den enda möjliga lösningen är.

Har du nån topp-tio-lista på de SD:are vars bloggar och youtube-kanaler man bör följa? De har ju några TUSEN valda företrädare vid det här laget. Vad säger de? Jag hör inget. Jag följde Ekeroth och Thoralf. Var är de idag? Vilka har ersatt dem?

12 år av SD i Riksdagis ledde ju till noll och intet. Deras eget inbillade “konservativa block” snodde t.o.m. bort SDs talman och gav den till VPK.

I andra länder däremot existerar det i motsats till i Sverige opposition. Där finns det partier som är nationalistiska. Därför kommer de plötsligt från ingenstans och bildar regering direkt.

Fri: 69739669

Ankan i Wachtmeisters damm trooor att cumulusmolnen evigt sakta skapar avbilder av vilka fantasifoster som helst mot den blå skyn. Men sen kommer stormen och vågorna och allt blir svart utom det blixtrarna behagar belysa. Då funkar inte det där negativa noll-komma-procent-tänket längre.

I takten 1.1% om året tar det 40 år för SD att från dagens nivå i dagens takt nå egen majoritet, det som nationalisten Donald Trumo uppnådde på 18 månader, from scratch.

Hända vadå? Vad inbillar du dig?

Jag läser att SD vill ha helt vidöppna gränser utan någon som helst kontroll, för de är ju numera SD-globalister. Jag läser att SD om 5 år, ifall de hade haft egen majoritet idag, skulle ha en poliskår som är 1/3 mindre än Tysklands per invånare. Jag ser inte att SD föreslår någon lösning på något problem ens om de skulle trippla sig själva och, utan att ens försöka bilda någon opinion, få egen majoritet.

ALLA kristdemokrater och ALLA moderater har ALLTID personligen definierat SD som ondskan. Det är riktigt hårt psyksjukt att vanbilda sin hjärna till den grad att den kan inbilla sig att Fredrik Reinfeldts ryggradslöse vasall Ulf Kristersson kommer att låta SD ens låtsas krypa in över tröskeln till någon form av något slags inflytande någonsin.

Won’t happen. Jag vet det. Jag sade före de senaste valen. jag hade rätt. SD har mindre inflytande nu än någonsin . Inte minst efter att KD och M förnedrat SD genom att ersätta deras talman med en VPK:are, i strid mot all traditionell turordning. Bara för att ostensivt demonstrera att ALLA moderaters och ALLA kristdemokraters först och enda idé är att alltid hata SD.

Ändå ljuger regimens lakejer, som du, att väljarna borde fortsätta kasta bort sina röster i soptunnan SD.

Vi måste glömma SD, de försökte men failade, vi vet det nu när vi har facit i hand. Istället kan vi se hur en verklig lösning kan fungera, genom att se till andra västländer vars folk faktiskt röstar för förändring! Röstar på nationalister.

Det är nationalisterna och EU-motståndarna som segrar. SD har definierat sig själva som anti-nationalister och som EU-globalister. Det går inte så bra för det lägret, för de har fel och misslyckas.

wwr: 69985039

Sverigedemokraterna bytte tidigare inställning till EU. Man vill inte längre gå ur EU, man vill istället “reformera EU inifrån”. Detta är emellertid omöjligt för ett litet land som Sverige, imho.

Jag har nyligen även sett citat av Åkesson där han talar om klimatförändringar. Dessa används dock enbart för att öka beskattning samt ge kontrollen till överstatliga organisationer, såsom EU, imho.

SD gjorde en film till valet. De försökte brunsmeta S. Det är ett felaktigt grepp menar jag. I deras läge fastnar det mesta av smeten på SD själva.

Vilka fler tecken finns det på att SD har givit upp och numera ingår i en Åttklöver där partiet möjligen kan tjäna som symbolisk slagpåse för att försöka inbilla oss att något motstånd fortfarande skulle existera.

Kan Jimmie t ex ha blivit lovad en ambassadörspost eller liknande och även de övriga tongivande inom partiet pacificerats? Är det kört nu?

TheJacket: 69985112

Deras idé om “Öppen svenskhet” visar på att de är en del av problemet.

wwr: 69985164

Jag har inte hängt med i den debatten. Men att kalla de som bor här för svenskar verkar inte så konstigt tycker jag. Lösningen är att inte låta så många flytta hit.

Om man betonar svenskheten öppnar man för plojpartier som AfS.

Tack för synpunkten. Men det är nästan en diskussion i sig.

wwr: 69986659

Här är mer. Det är nog kört. Åttklövern verkar vara ett faktum.

svd.se

Nergus: 69988279

Som sagt EU är tyvärr en icke fråga i Sverige, i stort sett alla svenskar är pro EU. Enda sättet att Sverige lämnar EU är inte genom svenska folket utan genom andra folk som britterna, italienarna, fransmännen. Svenska folket är till större delen socialliberala globalister som ser EU som en perfekt ersättare till den döende svenska nationalstaten.

Fri: 69988080

EU-parlamentarikern och Brexit-arkitekten Nigel Farage ser med egna ögon hur SD har korrumperats av lyxlivet som politiska miljonärer i Bryssel:

samnytt.se

Kommer ni ihåg den extremt fete lastbilschaffisen vars tafsskandal dominerade SD:s två veckor långa låtsasvalrörelse i maj ifjol? Vad har han uträttat för de skattebefriade miljonbelopp han profiterat på sitt “uppdrag”?

SD låter sig ledas av en muslim som ordförande för sin EU-partigrupp:

samnytt.se

Så SD menar att Centern, VPK och MP har haft rätt hela tiden som de, före SD, övergivit sitt EU-motstånd och “förändrat inifrån”? Efter ett kvarts sekel EU-medlemskap, har SD någon lista på hur Sverige har påverkat EU inifrån med sina knappa 3% av EU-parlamentets platser?

SD bojkottar alla nationalistiska och alla EU-motståndarpolitiker i EU-parlamentet. Så de är lika isolerade där som i Sverige. Har du några exempel på hur SD har “förändrat inifrån” under de snart 6 år som de suttit i Bryssel? Nähe, och det kommer du inte att ha om 4 eller 9 år heller.

Varje röst på SD är en bortkastad röst. Sveriges situation är extremt mycket allvarligare och längre från räddning än vad önskedrömmande SD-anhängare föreställer sig.

SD växte ju genom att vara EU- och abortmotståndare. Trots att SD vägrar bilda opinion om samhällsproblemen. Hade de gjort det så hade de varit lika framgångsrika som nationalistiska anti-EU partier är i resten av västvärlden, du vet, de som bildar regering och stoppar invandringen och skiter i EU-globalisternas påbud.

Fri: 69988080

EU-parlamentarikern och Brexit-arkitekten Nigel Farage ser med egna ögon hur SD har korrumperats av lyxlivet som politiska miljonärer i Bryssel:

samnytt.se

Farage:

– Jag har sett individer och partier som är mot EU komma till EU och få en bil med chaufför, mycket champagne och trevliga luncher. De ändrar sin åsikt. Mänskliga varelser blir korrumperade. Det finns inga bättre ställen i världen att korrumpera människor än Bryssel och Strasbourg och Europeiska unionen, säger Farage till DN.

—-

Det var intressant läsning. Korruption verkar vara en viktig faktor. SD blev övergödda och sällade sig till eliten.

dn

Smegma: 70533038

Jimmie Åkesson visar ryggrad och delar ut flygblad vid invasions-parasit-gränsen. …

samnytt.se

SD verkar ha givit upp. Detta upptåg liknar AfS. Skapar invandrarhat.

Flashback:

Har SD kastat in handduken?

wwr: 73894742

squeaky: 73894597

Ja, SD är bara intresserad av makt och inte för mycket invandring och har noll principfasthet i andra frågor.

Några exempel,

Dag 1

Magdalena Andersson slösar minsann på statens finanser.

Dag 2

Oscar Sjöstedt säger att Magdalena Andersson sparar för mycket.

Eller när SD gjorde 180 graders sväng för samkönade par få adoptera .

Eller när SD slopade kravet på att sänka abortgränsen från 18 till 12 veckor.

Och nu NATO, att SD väljarna inte har fattat att partiet är med i PK 8-klövern och älskar Globalism övergår mitt förstånd.

Det stämmer nog rätt bra. Det känns meningslöst att hänga med i detaljerna. Vilken PK-8 som helst kan säga nästan vad som helst. Vad kommer nästa valrörelse att handla om, Corona-vaccination eller Estonia?

Om vi fick samma tillåtelse som Storbritannien, att lämna EU skulle jag hellre ta NATO. Man har ju smugit in oss där. Krigen är ju till stor del fejkade för att skapa flyktingar och påstådda nationella hot. Men EU styr och kasserar in.

Jag trodde SD skulle försöka behålla en tunn fernissa av kontrollerad opposition. Men nu vet vi ännu bättre var de står.

Epimanes: 76087763

Ni har bara ont i stjärten över att SD bara ställde ut skorna och därigenom inte knep fler mandat, vilket eventuellt kunde gjort en del. De har sig själva att skylla!

Vilket politiskt agiterande, vilka kvicka slogans…

Vi fick sådant här istället: altinget

wwr: 76982869

SD:s vision av Sveriges framtid i världen: En röd, fönsterlös stuga i skuggan, i skogen, bakom en gärsgård.

Nog för att SD utgör kontrollerad opposition, men några röster borde de väl försöka få för syns skull i alla fall.

imgur.com

—-

SD:s vision av Sveriges framtid i världen: En röd, fönsterlös stuga i skuggan, i skogen, bakom en gärsgård.
Nog för att SD utgör kontrollerad opposition, men några röster borde de väl försöka få för syns skull i alla fall.

wwr: 77273649

Zeusy: 77252237

samnytt.se

Varför vänder han om islam då? Vad tycks?

—-

Åkesson har blivit feminist. Muslimer gör åtskillnad mellan könen och det kallar Åkesson “avskyvärt”.

Jag håller med honom. Det är avskyvärda system som begränsar människor, som gör stark skillnad mellan könen, som behandlar djur på ett väldigt ovärdigt sätt, säger Åkesson.

—-

Han slår två flugor i en smäll. Han attackerar invandrarnas religion och sår samtidigt osämja mellan män och kvinnor.

Heja Åkesson. Det där var en rejäl pinne på brasan.

Politikerna från de 8 partierna (och AfS) försöker hela tiden höja konfliktnivån i Sverige för att krascha landet

—-

wwr: 77274185

Vänstern tar hit invandrarna och högern attackerar dem. Så skapas maximal konflikt och splittring.

Denna gång kliver Åkesson över och blir även feminist vilket ju ökar konfliktnivån ännu mer.

—-

wwr: 77274394

Åkesson attackerar invandrarnas kultur. Denna gång stöder han även feminism. Detta gör han eftersom samtliga våra politiker vill öka konfliktnivån i Sverige.

Jag håller med honom. Det är avskyvärda system som begränsar människor, som gör stark skillnad mellan könen, som behandlar djur på ett väldigt ovärdigt sätt, säger Åkesson.

Edit

Han verkar även ha blivit djurrättsaktivist. (Men bryter invandrarna mot svensk djurskyddslag skall de straffas. Lagen får gärna skärpas. Men Å:s svepande påstående skapar konflikt.)

—-

wwr: 77277925

Missnöjet är nog mer spritt än så.

Han var blivit EU-anhängare, feminist och djurrättsaktivist. 😀

Edit

Inget fel att stöda djurens rätt. Men att i svepande ordalag döma ut muslimernas djurhantering skapar bara kaos.

Har han inte även talat positivt om Gretas budskap?

Svängde han inte tidigare i abortfrågan??

—-

wwr: 77278282

Jag tror det är för svårt att definiera islamism. När folk hör Åkesson säga det ordet undrar jag om de tänker på samma sak.

Slår man upp islamism betyder det väl “politisk islam”?

—-

wwr: 77278516

Men samtidigt säger han att de åtskiljer kvinnor och män för kraftigt. Allt blir väldigt suddigt och uppfattas som kritik av muslimer.

Politikerna utmanar hit och dit för att skapa konflikter. Bättre om de konkret sade vad de vill genomföra.

—-

wwr: 77278930

Jag tror Åkessons uttalande mot islamism kan tolkas på olika sätt av olika personer. Jag undrar om Å själv t.ex tar avstånd från Erdogan som bedriver politisk islam. Jag tror inte alla som hör Åkesson vet vad han menar. Frågan är om han själv gör det?

Jag tror Å:s avståndstsgande från islamism är eavsett som ett påhopp på muslimer i allmänhet utan att bli anklagad för att hoppa på islam.

—-

—-

itsyourfault wrote:

[SD vill gå med i NATO]

Ingen är särskild förvånad. Sverigedemokraterna har ändrat sig när det gäller vinster i välfärden, EU, abort, HBTQIA+-politik, arbetsmarknadspolitik, skattepolitik, sjukersättningen, skolan och nu NATO. Här har vi definitionen av ett ryggradslöst och populistiskt parti; man vänder kappan efter vinden och har inget långsiktigt perspektiv.

Hur kan väljarna veta vad de röstar på när detta parti ändrar åsikt hela tiden?

—-

When forming government, SD, being the largest party in the block DID NOT demand the post as PM and did not even demand other posts as ministers, they only became a supporting party!

Inte alla PUT dras tillbaka

Nu meddelar emellertid Malmer Stenergard att policyn om slopade permanenta uppehållstillstånd inte kommer få ett generellt genomslag inom invandringsärenden. Under Ekots lördagsintervju låter ministern förstå sin uppfattning om att människor som kommit till Sverige för studier och arbete kan få behålla sin säkra plats.

Förslaget som kan innebära att permanenta uppehållstillstånd dras tillbaka kommer därmed enbart beröra asyl- och inte arbetskraftsinvandring. Även om förslaget fortfarande håller på att utredas verkar det just nu inte som att regeringen kommer att släppa sin ambition om att avskaffa permanenta uppehållstillstånd när det kommer till asylärenden.

svt

fb (OliverCromwell)

2023-01-01 skrev:

Ännu en gång så vänder SD kappan efter vinden och tillåter nu massinvandring också.

ensamkrigaren skrev:

Ja. När de nu också sviker i sin absoluta kärnfråga är det dags att göra ett bokslut på partiet Sverigedemokraterna. Ett kapitel i Sveriges politiska historia når sitt slut och kanske rymmer det nästa något nytt och positivt. Med största sannolikhet dock inte.

To enhance division in society, Sweden Democrats market themselves as a party for white men with a “tense” image of perfect haircut. Party leader Jimmie Åkesson is turning his back to the voters. … “We are DIFFERENT” (not united.)

When nationalist party SD first appeared, news media presented it as related to nazis and people hesitated to vote for it. After a while people saw through this misinformation and started voting for SD. Then SD changed its position and became like other, globalist parties. SD started supporting EU, NATO etc. Finally SD became the largest party in the “right wing” govenment coalition but accepted only a supporting role and did not even enter government, where the position as prime minister would have been what SD should have demanded. (The Danish nationalists had a similar history and later lost voters and importance.)

wwr: 86407521

GiatarrNenne: 86400876

Hur ser ni SD-väljare på det här?

Tidöpartierna har kommit överens om en ny gemensam klimatpolitik. Den innebär bland annat att Sverigedemokraterna ställer sig bakom Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp 2045.

dn.se

—-

Är det någon som gjort en lista på allt som SD svikit?

EU, NATO, abortfrågan, homoadoption, vinster i välfärden …

och nu klimatet

—-

wwr: 86407604

SD ställer sig nu bakom klimatmålen.

dn.se

Det diskuteras här

(FB) SD står nu bakom klimatmålen

SD har enligt min uppfattning svikit nästan alla sina ursprungliga målsättningar. Vilka svek har SD begått?

* EU-motståndet lades ned

* SD vill att vi går med I NATO

* SD godtar vinster i välfärden

* De ville sänka abortgränsen till 12 veckor men har ändrat sig, vad jag förstått

* De fick flest röster i regeringsunderlaget i senaste valet men insisterade inte på att erhålla ministerposter utan stöder de globala partierna

* De har i praktiken inte fått igenom några påtagliga förändringar i invandringspolitiken

(* De lovade sänka dieselpriset 10 kronor, vilket inte infriades.)

…Vad mer?

—-

… klimatidéerna

Ganonito: 86407734

Återvandringen. De har gått från att vilja ha tvingande återvandring till att den ska vara frivillig.

—-

Stumpani: 87700177

Åkesson har svikit sina väljare totalt.

Slakt av a kassan

Slakt av sjukförsäkringen

Vänt i Natofrågan

Stor invandring årligen

Varför skall man rösta SD?

—-

a-kassa

wwr: 88267954

SD har ändrat åsikt vad gäller EU, NATO, vinster i välfärden, aborträtten, massinvandringen fortsätter … (A-kassan, sjukförsäkringen, klimatidéerna)

SD har blivit som de övriga partierna och är nu helt inlemmat i etablissemanget. 8-klövern är ett faktum.

Inte många svenskar kvar som går att lura att SD skulle vara ett alternativ, skulle jag tro.

SD begick politiskt självmord när de fick flest röster i regeringsunderlaget men trädde tillbaka och agerar hjälpgumma åt M som genomförde massinvandringen och åt vänsterpartiet liberalerna.

Därför accepteras SD nu av medierna

—-

%%%%% Sverigedemokraterna

 

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.001.005 Svensk politik: 4 (2): Sverigedemokraterna (2);

 

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »