03.1.001.005 Svensk politik: 4 (1): Sverigedemokraterna (1) [infiltration/Ryssland]…

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.3.1 Partiet Sverigedemokraterna motarbetas konsekvent

Det nationalistiska partiet Sverigedemokraterna (SD) motarbetas konsekvent av svenska media. Media framställer motstånd mot invandring som rasism eller i det närmaste nazism trots att partiet inte förhärligar Hitler. Media talar om att partiet har “nazistiska rötter” (trots att nazism inte ingår i deras ideologi).

Media kritiserar inte Decemberöverenskommelsen (eller Migrationsöverenskommelsen) vilken specifikt vänder sig mot Sverigedemokraterna. Trots att den borgerliga Alliansen kunde ta makten i Sverige genom medverkan av SD, så avstod de frivilligt från detta genom att odemokratiskt inte genomföra det väljarna röstat för.

Att motarbeta SD verkar vara ett av svenska medias huvudmål. Hur länge SD kan stå emot detta innan de inordnar sig och blir ytterligare ett av de övriga likartade partierna återstår att se.

Man ser mer och mer hur SD sällar sig till det som kritiskt brukar kallas 7k. Det uttrycket har sitt ursprung i att Allianspartierna brukade kalla sig 4-klövern. Men med tanke på hur lika samtliga 7 etablerade partier agerar kan man kalla dem en 7-klöver. Tyvärr börjar även SD närma sig den gruppen och det ser ut att bildas en åttklöver.

SD utesluter det radikalare ungdomsförbundet samt riksdagsledamoten Hagwall. Det påstås att detta kan bero på att SD-representanterna har blivit beroende av sina riksdagslöner (“har fått en plats vid köttgrytorna”).

Ad. Hagwall. 20180607 The blog has started questioning Hagwalls intentions. It is possible they are not serious. At least it is difficult to understand why she joined the definitely not serious party AfS and is not active there.

//2018 05 28:

Bloggen har börjat ompröva orsakerna till uteslutningen av SDU. Kasselstrand och Hahne har grundat ett nytt parti, AfS vilket ställer upp i valet. Som beskrivs i länken förefaller det dock troligt att partiet utgöres av mullvadar, vänsterelement som vill smutskasta nationalistiska ideer i Sverige. Kanske var detta orsaken till att SDU uteslöts ur SD. Den officiella orsaken, att Kasselstrand och Hahne skrivit en aritkel till stöd för palestinierna, kan tyda på detta. Stort intresse för palestina brukar karakterisera vänsterelement.//

Anna Hagwall uteslöts för ett av delförslagen “ingen etnisk grupp får äga mer än 5% av ett medium”.
Detta tolkades som rasism (!) och hon uteslöts.

Då får man utesluta Wallström också. Hon har varit åtta på Wiesenthal-institutets antisemitranking. Slog ut Björn Söder som innehade tidigare svensk topplacering. Han hade visst bara varit bland de 10.
Naturligtvis helt fel att utesluta Hagwall. Det var inget antisemitiskt uttalande.

Edit 2019, maj: Som bloggen beskrivit under text om AfS så har bloggen omprövat uteslutningen av Anna Hagwall. Den kan ha varit korrekt. Hon kan ha varit “extremist”/infiltratör. Hennes son utför helt missriktad kritik av judiska intressen och klistrar en antisemitisk “kroknäsedekal” i tunnelbanan samtidigt som npgon filmar. Familjens uppgift verkar vara sprida missriktad kritik mot judiska intressen.

Det som gav Wallström en åttondeplats på antisemitrankingen var uttalandet om “utomrättsliga avrättningar”. Wiesenthal-institutet gjorde i alla fall den bedömningen.

Självklart skall Hagwalls förslag om att “minska främmande makters kontroll över våra medier” inte klassas som rasism, vilket skedde.

I USA handlar Mueller-härvan om huruvida ryssar påverkat presidentvalet. Men i Sverige påverkar judiska medieägare vårt politiska liv och val varje dag utan att någon finner det anmärkningsvärt.

 

Det utländska medieägandet har skadat Sverige kraftigt genom att bl.a propagera för massinvandring. Jag tolkar motionen som att hon vänder sig mot hur utländskt medieägande styr Sverige för sina egna intressen och inte för oss som bor här (oberoende av vår härstamning).

Edit
För att uttrycka sig helt korrekt bör man säga medieägande med knytning till utlandet, istället för utländskt medieägande.

 

Många gillar att fokusera diskussionen på judar och deras kultur. Sedan kommer antisemitkortet.

Man bör nog börja med att titta på vad medierna gjort och gör med Sverige. T.ex hur de drivit fram massinvandringen. Fast det kommer väl lite vid sidan om den här tråden.

Som redan sagts. Hade ryssar, tyskar eller andra haft mediemonopol i Sverige så hade vi varit tvungna att se om även de haft en agenda. Det är innebörden av Hagwalls motion.

 

Flashbacksignaturen Regulus:

Om Hagwall nöjt sig med att säga att Bonnier och Schibsted har för stor makt i media hade det inte blivit några problem. Det var som sagt funderingarna om etniska grupper som fällde henne

Hagwall blev inte utesluten på grund av motionen utan för vad hon skrev i ett mail till Aftonbladet:

– Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media.

Ref

Om hon hållit sig till familjer och företag hade nog ingen protesterat, men hennes funderingar om etniska gruppers inflytande i media tolkades som förtäckt antisemitism.

Denna synpunkt är värd att beakta, men får nog ses som ett försök att skydda medieägarna. Att göra kopplingen mellan medieägarna och deras judiska etnicitet förefaller vara det mest förbjudna som trollen skyddar i alla lägen.

Det är ju inte heller helt nödvändigt för att kritisera ett globalistiskt mediemonopol. Men kopplingar mellan judisk etnicitet och globalisering är uppenbara över hela världen.

 

Trollen kör som vanligt med att de judiskättade medieägarna är sekulära och gift sig med svenskar sedan länge. Andra troll håller diskussionen kvar om judar genom att hävda hur lika Carl-Johan Bonnier och Jacob Rothschild är. Trollen säger att Bonnier är antisemiter eftersom DN kritiserar Israel. (Som vi inte kan göra något åt, däremot kritiseras aldrig judiska i stressen i Sverige)

Trollen vinklar globalistiska medieägare mot judisk etnicitet. Sedan kan man spela antisemitkortet.

Man kan också fråga sig om SD spelar en roll i spelet för att undertrycka protester mot massinvandringen.

Hope… it is the only thing stronger than fear. A little hope is effective; a lot of hope is dangerous. A spark is fine – as long as it’s contained
The Hunger Games

[ false hope ]

Media behandlar konsekvent högerorganisationer synnerligen negativt och tolkar villigt olika symboler som nazistiska och benämner organisationerna som helhet nazistiska. Detta trots att organisationerna uppnbarligen är lagliga då polisen inte ingriper mot dem, vilket polisen har skyldighet att göra mot nazistiska organisationer.

Enligt vissa deltagare i sociala forum har SD har blivit tandlösare med tiden. Många nationalistiska aktörer infiltrera av globalister. Huruvida detta skett med SD känner dock inte denna blogg till. Judiska intressen är kopplade till globalisering. Den ledande politikern Ekeroth har judisk mor. Tidigare medlemmar anser att SD infiltrerats av judiska intressen. Den citerade artikeln verkar dock vara av den typ som talar om “judar” för att göra sig själv till måltavla genom att kunna kallas antisemit. Det är dock fortfarande  möjligt att SD infiltrerats av globalister, judiska eller andra.

SD anklagas även för toppstyre. En trojka med partiledaren i spetsen skall styra partiet med järnhand och utesluta kompetenta krafter som hotar partiledningen.

Efter att ha följt situationen i sociala forum har bloggen kommit fram till att denna information är desinformation från globalistiska troll. Flera av de som uteslutits har gått till AfS (Alternativ för Sverige) vilket definitivt är ett mullvadsparti av vänsterinfiltratörer. Partiet existerar främst på Internet. Uteslutningarna förefaller korrekta. Kasselstrand och Hahne uteslöts för att de skrivit en artikel om Palestina vilket tyder på vänsterengagemang. Det är dock förvånande att även Hagwall förefaller falla i denna grupp.

SD utbildning:
Åkesson har 235 poäng statsvetenskap i Lund, Jomshof är gymnasielärare, Karlsson ett års utlandsstudier i Madrid, läst till pol mag tre år i Lund men ej avslutat utbildningen, B. Söder civilingenjör (kem-tekn), Kent Ekeroth (judisk mor, sparkad från praktikplats vid ambassaden i Tel Aviv pga innehåll i hans blogg) civilekonom, Julia Kronlid undersköterska, Paula Bieler naturvetarprogrammet och avbrutna högskoleutbildningar i lingvistik, bioteknik (civ. ing. utb), matematik.

AfS utbildning

Möjligen är de utslutningar som skett från SD korrekta, en del medlemmar har gått till partiet Alternativ för Sverige (AfS) som är extremistiskt och rasistiskt.

Kvotflyktingar

Ett typiskt troll med “judar på loftet” försöker attackera SD gällande kvotflyktingar.

Det verkar som om kvotflyktingar är mer verkligt hjälpbehövande och utgör ett fåtal jämfört med t.ex Afghanska asylinvandrare (hazarer).

Forumtrollen är anställda av MSM för att attackera SD. De fejkar också judenoja.

Trollet (som har ett klassiskt användarnamn med “arisk” klang): (bloggen publicerar dock inte användarnamn för inlägg som bloggen argumenterat mot, eftersom användarna inte har möjlighet att besvara bloggens argument, i alla fall inte i detta sammanhang)

Nyligen beslutade Sverige att kraftigt öka antalet så kallade kvotflyktingar som tas in årligen. Först med idén att öka på inflödet av kvotflyktingar var dock sverigedemokraten Paula Bieler, även känd som Bielerplanens författarinna.

Judinnan Paula Bieler styr Sverigedemokraternas migrationspolitik och författade partiets nyligen antagna ”migrationspolitiska inriktningsprogram”, den så kallade ”Bielerplanen”.

Sverigedemokraterna och dess dåvarande integrationspolitiske talesperson, judinnan Paula Bieler, redan 2015 gick ut och krävde att Sverige kraftigt skulle öka sitt åtagande i kvotflyktingsystemet.

Kravet var då att Sverige skulle öka inflödet av så kallade kvotflyktingar från den dåvarande förpliktelsen på 2 000 personer till 4 000 per år. Så här skrev den då nyligen uteslutne Stockholmsordföranden för SD, William Hahne, på Facebook i september.

Sverige rekordhöjer flyktingkvoten – idén lanserades av ökänd SD-judinna
Flashback

SD får nu alltså gehör för sitt krav och mer därtill, i och med Migrationsverkets beslut om att börja ta emot 5 000 per år. Eller tycker ni andra svenskar vi ska ha judar som styr och ställer till för oss?

SD gör en film som tar upp rasistiska aspekter av S politik i det förgångna.

Helt obegripligt varför SD tar upp detta nu. Deras svåraste uppgift har väl varit att frigöra sig från “rasistkopplingar”.

Här SD-ledningen hamnat på Soros lönelistor?

Den enda gången jag misstänkt det tidigare var när de hade något ryck och talade om återvandring. Men det gick visst över.

Jag trodde att man främst smetade in sig själv med sådant här. (Har dock inte sett filmen.) Skall bli intressant att se vad resultatet av filmen blir i debatter och opinion, om det nu går att mäta.

S-väljare: “Det var så länge sedan. SD däremot är ju moderna nazister.”

SD sätter fokus på sin egen “Akilleshäl”. Ojoj. Vi lever i den yttersta tiden 😉

Namnet på SD:s film somnkritiserar S, “Ett folk, ett parti” kopplar ju till nazisternas “Ein Volk, ein Reich, ein Führer”. De gräver sig ju dessutom bakåt i historien. De svar jag fick tidigare i tråden hoppade på min person.

Detta tyder ju på klassisk vänster-trollning. Att gräva sig tillbaka i historien och koppla till Hitler!

Wow! Har SD-ledningen blivit köpta av globalisterna? Har vårt sista halmstrå gått förlorat?

Låter som man bör sortera in denna film tillsammans med The Greatest Story Never Told (TGSNT) under vänstertrollproduktioner och flytta utomlands (där jag tyvärr gärna befinner mig numera).

Apollion:
Det är inte så farligt. Det är bara att ge igen med samma mynt. Man måste kunna se att det finns bra i det dåliga, att det finns kunskap att hämta i ignoransen, att vi kan lära av historien, att vi kan lära oss av våra misstag. Jag förstår inte varför människor har så svårt för det? Det är så man utvecklas. Någon som bara skyller ifrån sig, förnekar och bortförklarar lär sig ingenting. De människorna kommer alltid va hatiska, ignoranta, okunniga och naiva.

Vi får hoppas du har rätt, fast att dra upp gammal “rasisthistoria” låter otaktiskt av SD. (Kanske lite som AfS valmusikvideo 🙂 Lite dragning åt Leni Riefenstahl har väl inledningen 🙂 (låten är inte officiellt godkänd av AfS, men partiet tar inte heller avstånd från den)

Apollion:
De får min röst. Skräms man av svenska flaggan, folkdans och historia borde man inte få rösta alls.

Uniformer, fäktare (tysk sport), kungen delar ut fanor …
Jag tycker både SD:s och AfS produktioner siktar för mycket bakåt i tiden.

En central mekanism som vänstermullvadar i falska högerkläder använder är att försöka få nationalism att verka bakåtsträvande. Samtidigt som man slipper fokus på aktuella problem kan man väva in andra världskriget och Hitler.

Har SD infiltrerats av globalister?


Judiska intressen är starkt kopplade till globalisering. Men är SD infiltrerade? Bloggen avvaktar med svar på denna fråga.

Huruvida SD har infiltrerats av globalistiska aktörer (vilka ofta är av judisk börd) har denna blogg ännu inte kunnat bilda sig en säket uppfattning om. Följande post säger att så är ett faktum. Dess stil, användande av öknamn, tal om “gammelmedia” gör dock att man kan misstänka att den är skriven av globalisttroll.

De tecken denna blogg funnit vilket kunde tyda på att SD infiltrerats av globalistiska intressen är följande:

1 Filmen som beskrivits ovan. Att ta upp historiska kopplingar till rasism är klassisk globalisttrollning. Ett starkt tecken. Om ett nationalistiskt parti börjar brunsmeta är risken överhängande att själv fastna i smeten.

2. En israelisk flagga på SD:s valvaka 2014

3. SD har gått med på att öka antalet kvotflyktingar

4. Vissa ledande företrädare är av judisk börd, t.ex Kent och Ted Ekeroth vars mormor har flyktingbakgrund. KE var inblandad i en skandal där han beväpnade sig med ett jörnrör. Som bloggen beskriver stödde han även Winberg i en attack mot det egna partiet (SD). Kent Ekeroth har dock blivit petad från sin riksdagsplats.

5. SD kritiserar inte massmedia vilka bloggen anser vara samhällets verkliga makthavare och som har orsakat de fenomen som ett nationalistiskt parti bör motarbeta – massinvandring, extremfeminism, bristande självstyre/USA-beroende etc. För att kritisera media fordras dock stort kunnande, vilja och integritet. Donald Trump är en av de få politiker bloggen hittills sett som klarat av att motarbeta massmedias skadliga inverkan i samhället.

Bloggens bedömning är: Winberg är infiltratör. Kent Ekeroth är troligen infiltratör. Huruvida SD som helhet är ett false-flag-parti av infiltratörer där t.ex Åkesson och Karlsson jobbar för den globalistiska sidan är svårt att bedöma eftersom SD ännu inte erhållit något inflytande. Bloggen tycket dock att massmedia oxh trollen attackerar SD på ett äkta sätt. (Det gällde även för attackerna mot Anders Borg) Bliggen tror och hoppas därför, tills vidare, att Sverigedemokraternas narionella strävanden äe äkta. Bloggen bedömer däremot AfS och NMR som false flag.

Punkt 2 och 3 framhålls ibland som tecken på infiltration. Detta verkar dock ske av vänstertroll. #2 är knappast det diskreta sätt verklig infiltration sker. #3 kan vara en eftergift i förhandlingar. Många anser dessutom kvotflyktingar mer hjälpbehövande än de som anländer via asylinvandring.

Den judiskt klädde mannen visar sig dessutom vara iranier och inte jude. Dagen

Sammanfattningsvis är filmen det enda starka tecknet på att SD har infiltrerats av globalistiska intressen. Denna blogg har dock inte följt SD i detalj. Bloggen kan ännu inte lämna ett säkert svar.

Att inte kritisera media är också anmärkningsvärt. Det är dock kanske omöjligt för en politiker att göra detta i Sverige. Media har höjt sig själva över allvarlig kritik och tar bort misshagliga politiker genom t.ex. drev (se bloggens text om Batra)

Möjligen är det så att SD inte är infiltrerat i större utsträckning, men ständigt kämpar en kamp mot infiltration av vänsterelement som utger sig för stt vara nationalister men i själva verket motarbetar partiet. Därav de många uteslutningarna.

De uteslutna försöker utmåla SD som toppstyrt när SD i själva verket försvarar sig mot mullvadar.

När man ser hur omotiverat Löfven kastar ord som rasist och nazist omkring sig så kanske man kan något bättre förstå att SD producerat en film som tar upp även S förflutna.

Löfven beredd leda koalitionsregering

Socialdemokraterna står till förfogan-
de för att leda en koalitionsregering,
om inget av blocken får egen
majoritet. Det skriver statsminister
Stefan Löfven (S) på DN Debatt.

“Alternativet är att ge makt till
Sverigedemokraterna, ett rasistiskt
parti med nazistiska rötter. Det
kommer jag aldrig att medverka till”,
skriver Löfven.

Han pekar på att regeringen lyckats
sluta 26 blocköverskridande överens-
kommelser. Det visar, anser han, att
riksdagspartierna är beredda att sam-
arbeta för Sveriges bästa.
DN = Dagens Nyheter

Text-TV 2018 09 03

De utesluta bildar t.ex hatpartier som AfS.

Detta är vad bloggen kan komma fram till rörande SD. Just filmen som baktalar S är dock oförklarlig.

Partierna AfS och NMR betraktas av denna blogg som rena vänstertroll i högerkläder.

Judiska kopplingar till SD verkar delvis blockerat i Google. Underliga sidor kommer uop, som denna.

 

Kritik har riktats mot Mattias Karlsson för att han sökte hjälp från Expo för att bekämpa Motpol och Fria Tider.

SD kämpar alltså mot extremister av typen nazister (AfS/SDU, Motpol, Fria Tider). Det som SD kallar extremister har denna blogg kallat false-flag troll. De är egentligen vänsterelement men spelar nazister för att avskräcka bäljare från nationalistiska partier.

Centauri:
Afs-företrädarna är helt enkelt efterblivna.

De är öppet elitister (etniska svenskar hatar elitism), de ville “dränera träsket” (minska antalet statligt anställda a la Erdogan) och minska antalet riksdagsplatser med över 50% = vi går ut med att göra 1 miljon statligt anställda i Sverige arbetslösa, gapiga och skrika istället för lugna och sansade, attackerar SD och dess supportrar, plattskatt (svenskar hatar plattskatt) osv… jag kan fortsätta ad infinitum.

Afs-företrädarna riktade kritik/hotade i sin valrörelse 99% av alla svenskar på något plan. Fin strategi.

trueforgood:
Majoriteten av svenskarna vill givetvis inte ha det du radar upp, men inte heller hatiska nassar som heilar och skriker “Ut med packet!” och trycker sig fram mot en grupp förvirrade små vänsterflickor som inte ens är myndiga.

AfS-supporter:
Svensken måste komma dit. Vill den inte det finns alltid Kvot-Bieler och Expo-Karlsson.

Man använder öknamn om SD-politiker. Det tyder helt klart på att man inte har seriös argumentering att ta till mot SD. Att öka kvotinvandring var inte SD:s krav utan en förhandlingseftergift. Karlsson kontaktade en gång Expo för att motverka extremister vilka förmodligen är vänstertroll. Argumenteringen mot SD är ytlig och baseras på extrem vinkling av enstaka händelser.

ArthurMorgan
Nationalismen har aldrig haft så stora möjligheter som idag. SD fick kämpa på gatorna, blev utsatta för massor med våldsattacker, ren terror med rättsstatens goda minne, internet fanns i praktiken inte under partiets svåra år utan all opinionsbildning fick ske via flygblad.

Om detta må ni berätta. Det får aldrig glömmas bort.


Inför förra årets val presenterade SD filmen “Ett folk, ett parti” som diskuterades här: film (FB) Samtiden och SD släpper dokumentärfilm om Socialdemokraterna onsdag 1/8 (Rub/Mod)

Filmen tar upp äldre, krångliga frågor om brunsmetning som mest fastnar på SD själva. Den är visst två timmar lång. Det är inte ett effektivt sätt att presentera det man vill.

Här visar Sannfinländarna (Finns) hur SD borde göra.

Topic:
Hur framför man budskapet mot globaliseringen?

Ad. Google/YouTube har redan tagit bort undertexterna till det finska talet i filmen! Man ser bara undertexterna sparsamt. Google motverkar all nationalism.


Egor Putilov aka Alexander Fridback
Flashback diskuterar

NygammalVals: 58575053
Ytterligare ett psykfall som drar SD:s namn i smutsen. Att partiet aldrig lär sig?


infiltration

Infiltration förefaller vara ett mycket stort problem för SD och andra nationalistiska aktörer.

Bloggen har beskrivit detta problem hos SD gällande:
Kasselstrand, Hahne (se AfS-sidorna)
Winberg
Anna Hagwall

Kanske även Ekeroth: Han gav stöd till Winberg (se nedan), deltog även i “järnrörsskandalen”.

infiltration, Ryssland

Det förefaller som om globalisterna försöker koppla nationalistiska intressen till Ryssland på ett felaktigt sätt. Detta kan ske genom infiltration av element som kan kopplas till Ryssland men uppträder underligt.

Exempel: Egor Putilov (namnet gör även att man skall tänka på Putin!)

wwr: 68332362
Verkar stödja SD, rysskoppling. Mot EU. Tokstolle.

Torde väl ganska säkert vara en infiltratör som vill bidra till Sveriges förfall. Bara för honom att ställa sig i kön med Kasselstrand och övriga för att hämta lönechecken hos Bonnier, Soros, Wolo eller vem som nu betalar.

Ett namn som kopplar till Putin! De blir sämre och sämre, infiltratörerna. Men det blir Sverige med. Ingen reagerar.

AfS/Kasselstrand uppträder som inhuman extremhöger vilket bloggen motiverat många gånger i den del som behandlar partiet. Partiet har “misstänkts” för bidrag från Ryssland eftersom det kunde beställa “många” valsedlar. Det handlade dock bara om en summa på ett par miljiner kronor. Partiet har deltagit i möte i Ryssland. Kasselstrand var publik på forbolls-VM i Ryssland och skickade ett extremt märkligt, rasistiskt Tweet om spelaren Durmaz, under turneringen.


Kristina Winberg – inspelning – Peter Lundgren – tafsande

Sverigedemokraterna utesluter och stryker Kristina Winberg från EU-listan

Jag vet inget om henne. Jag vet lite om Kasselstrand & Hahne samt AfS. Dessa betraktar jag som “globalistiska infiltratörer” med en hemlig agenda att förstöra svensk nationalism genom “ogenomförbara, kontraproduktiva, halvnazistiska” förslag.

Jag tror SD kallar dessa för “extremister” och utesluter dem.

Kan den här kvinnan passa in på den beskrivningen eller i alla fall ha en dragning i den riktningen?


SD-toppen Kristina Winberg berättade för partiledningen att hon bandat ett samtal där en kvinnlig partikamrat vittnade om ett misstänkt sexövergrepp.

Ett dygn efter att Expressen konfronterade den utpekade mannen – SD:s toppkandidat i EU-valet Peter Lundgren – så sparkades Winberg från partiet och ströks från EU-listan.

– Det var inte syftet att förstöra för partiet utan det handlade om ett övergrepp som jag tyckte var oacceptabelt, säger Winberg till Expressen.

Hon var ju närvarande när det hände!
Och det var förra året!
Men nu kommer hon dragande med inspelningar lagom till EU-valet.
Är inte detta att uppenbart motarbeta partiet?

Av de bandade samtalen framgår att Kristina Winberg var på plats på hotellrummet och hon berättar att hon såg vad som hände. Flera gånger så säger hon till sin kvinnliga partikamrat att hon ångrar att hon inte ingrep:

WINBERG: – Jag mår så jävla dåligt för att jag inte gick emellan.

SD-KVINNAN: – Ni måste ju sett att jag fick panik?

WINBERG: – Men det såg jag. Jag fattar inte varför jag inte gjorde nåt.

Kristina Winberg SD utesluter och stryker Kristina Winberg från EU-listan

Händelsen med kvinnan inträffade förra året. Winberg var närvarande men gjorde inget. Först nu, under valrörelsen, dyker inspelningar upp.

Jag menar att Winberg definitivt är en infiltratör som försöker störa SD.

I den här tråden ser jag att hon får stöd av Ekeroth. Har det redan tidigare funnits misstankar att även Ekeroth skulle kunna vara en infiltratör som är medlem i SD för att störa partiet? Har någon uttryckt sådana misstankar tidigare?
wwr, Flashback

OliverCromwell: 67597926
Kent Ekeroth ger sitt stöd till Kristina Winberg i EU-valet och uppmanar alla som varit hans anhängare att kryssa #4 i EU-valet.

De andra tre toppnamnen inom SD har fått större stöd från partiledningen med varsin reklamfilm. Jessica Stegrud kom till SD nyligen från MED, medan Charlie Weimers kom från KD. Peter Lundgren toppar sedan tidigare, men till skillnad från Kristina har han inte vågat uttrycka ett lika tydligt stöd för Orban samt odlat kontakterna med de nationalistiska partierna i EU.

Ekeroths mål är att SD-röstarna ska kryssa Kristina Winberg förbi en eller flera av de andra tre toppkandidaterna inom SD i det här EU-valet. Förmodligen för att göra en markering mot partiledningen.

kryssar Samnytt: Varför Kent Ekeroth kryssar Kristina Winberg

kupp Kent Ekeroths kupp mot SD-partiledningen? Kryssa #4 i EU-valet!

Fråga till övriga: Vad tycker ni om Ekeroths utspel? Är det ett sätt att spänna sina muskler från medialt håll?

Ekeroth är av judisk börd.
Kent Ekeroth Ystads Allehanda
Artikeln i YA stöder möjligheten att Ekeroth är en infiltratör. Han förefaller stödja hat mot muslimer, liksom vår MSM.

Tillägg: 2019 maj
Ekeroth var inblandad i den s.k. järnrörsskandalen. Har redan blivit petad från riksdagslistan förra året.

Flera false flag SD verkar ha koppling till Ungern, Budapest: Ekeroth, Hagwall


Enligt Text-TV inleds nu förundersökning mot Lundgren. “En privatperson” gjorde anmälan. Det blir förmodligen ingenting (jfr helikopter-Borg där polisen själva anmälde(!) men lade ned när ingen målsägare existerade).

En mobiltelefon upphittad lagom till valet! Expressen borde skämmas.

Det enda man kan trösta sig med är att om media och svansen lägger så mycket arbete på detta så kanske ändå inte SD är sponsrade av Bonniers et.al. Men man vet aldrig, resten av gänget (inkluderat AfS, NMR …) förefaller ju vara det.

SD är Sveriges enda hopp. SD är det enda partiet (även medräknat AfS, NMR) som media och internettrollen verkar attackera på allvar.

wwr: 67648565
Efter mer än ett halvår tar media och polisen upp en händelse som redan är utagerad mellan de inblandade, och det sker under en valrörelse där den anklagade är toppkandidat.

Bästa nyheten på länge. Jag tvekar ibland, men kanske SD ändå inte kontrolleras av Bonniers et. al, som de övriga. SD är Sveriges enda hopp. SD är det enda partiet (även medräknat AfS, NMR) som media och internettrollen verkar attackera på allvar.

wwr: 67650031
EU-valet står för dörren och Bonniers ser sig tvingade att styra in debatten på en 6 månader gammal tafsning, som redan är avklarad mellan parterna.

Lite desperation kan man i alla fall spåra hos mediemonopolet.

wwr: 67649756
Nu toppar denna mer än 6 månader gamla, redan avklarade händelse, Text-TVs förstasida.

Så här överdrivet agerande tyder på att SD är äkta opposition. Rösta SD! Senast jag såg något liknande var när media skulle avrätta Borg för hans idiotgrej. Skräcken i trollens ögon lyste då igenom inläggen bara Borgs namn nämndes. 😉

torstenferdinand: 67648744
… Sossar och Borgare har ALLDRIG hållits så hårt under luppen under hundra års tid som SD på 9. Jämför bara drevet kring detta med hur Geijeraffären mörkades och tystades ned med oerhörd effektivitet och kraft. Eller hur PK-profiler som Virtanen och Nujen tillåts rentvå sig själva hela tiden. Skriva egotrippade självbiografier och få sitta och mysa med Filip och Fredrik på bästa sändningstid som om ingenting hänt.

Att makten i detta land de senaste hundra åren, vare sig den innehavits av sossar eller borgare, ska ha granskats såsom SD blivit 25 timmar om dygnet utav EXPOpressen och Baastrumman de senaste 9 åren är ett skämt som helt saknar punchline och dog innan det anlände.

Jag försvarar inte Lundgrens kladdande, SD-sektens skademinering och alla opportunister som ständigt sticker dolken i ryggen på varandra i det partiet, men ni i sjuklövern ska egentligen inte så mycket som andas om SD:ares klavertramp utan att själva framstå som de största megahycklarna i modern tid. Och därför är det också skrattretande av er att påstå att man projicerar när man sätter en situation inom kontext och sammanhang.

Och det är också fyndigt av er inom tycksyndommig-vänstern att påstå att andra drar på sig offerkoftan. Det är ju inte alls närmast världsrekord inom projicering av er. Återigen kan jag dra en paralell till Geijeraffären (och jag skiter i om ni tycker att det är gammal skåpmat) då äcklet Geijer kunde få sitta där och bli intervjuad på bästa sändningstid då det begav sig på 70-talet och få tycka synd om sig själv samtidigt som DN upprättade journalist-pris till hans framtida minne.

Det är fan i mig prislöst när världsmästarna i projicering, känslomanipulering och rent och skärt hyckleri alltså vänstern projicerar att andra projicerar. Ni är ju härliga.

Nästa gång en politiker i mittfåran eller på vänsterkanten ertappas som creep så kommer tråden spammas sönder av desperata, panikslagna och skademinerande PK-troll. Deras tangentbord kommer snattra natten lång som om de hade betalt för det. Ad hominem på ad hominem på ad hominem kommer spys ut som på löpande band. Kom inte och påstå något annat. Det räcker med att läsa Virtanen-tråden.

SD får inte ens vara med och diskutera brottsbekämpning.

Johansson vidhåller i en annan intervju med statstelevisionen att ”vår ambition är bredast möjliga blocköverskridande överenskommelse och att nå en stabil majoritet i riksdagen” men får ingen följdfråga på hur det rimmar med att man uteslutit representanter för var femte svensk väljare.

Förhandlingarna om vad man ska göra för att stoppa invandrargängens dödsskjutningar har strandat och gör nu uppehåll. Detta efter missämja där flera partier, bland annat M och KD, upplever att man inte fått något gehör för föreslagna åtgärder. Sverigedemokraterna har portats helt från förhandlingsbordet och partiets kriminalpolitiska förslag beaktas därför inte överhuvudtaget.
Samnytt

 

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.005 Svensk politik: 4 (2): Sverigedemokraterna (2);

 

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.