Categories
01 mass immigration 30 feeding frenzy 500 divide and conquer accusations of lack of respect or compassion batra branding catalunya fake news, news slant moderaterna myanmar nigeria soros sweden writing style, type of medium zAll pages

03.1.001.001 02.001: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; 001: drev mot Batra; Staffanstorp

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.1.1 Destabilisering genom invandring: 2. Medel

Media arbetar för att uppnå destabilisering genom att förespråka invandring på många sätt. Massinvandringen till Sverige iscensattes av politker utan någon diskussion i samhället. Massmedia har alltid haft en mycket positiv inställning till invandring. Det är tämligen uppenbart att medias inställning till invandring påverkat politikerna och de fattat beslut utan att Sveriges befolkning först haft möjlighet att ge sina åsikter.

Hos det svenska folket finns blandade uppfattningar om massinvandringen, men i stort sett bara positiva uppfattningar får komma till tals i massmedia. Detta klargör ju tydligt att det är massmedia som har lett Sverige till massinvandring.

Att massinvandringen skulle bero på Sverige skulle sakna arbetskraft eller ha för lågt födseltal talar man inte om. Man talar heller inte om åtgärder för att höja barnafödandet. Däremot anses invandring väsentlig.

 

Etniska motsättningar görs om till att kallas multikultur. I mediebilden försöker man förminska de negativa effekterna av invandring, om t.ex ett våldsbrott utförts av en invandrare så väntar man med att offentliggöra namn och bild.

Alternativen att hjälpa flyktingarna i deras hemland eller att påverka de krig som anses vara flyktingvågens orsak, diskuteras inte. Ibland ges felaktigt intrycket av att landets egna politiker inte skulle ha makten att kontrollera landets egen flyktingpolitik utan t.ex. EU-regler skulle göra att flyktningarna måste tas emot.

Skulle man önska öka folkmängden kunde man underlätta immigration från länder vars kulturer lättare anpassar sig till vår, t.ex. Sydostasien eller Östeuropa. Men istället fokuserar man på muslimsk invandring vilken är mer inkompatibel med svensk kultur. Afghaner och syrier har haft lätt att komma till Sverige.  Vi har även tagit emot muslimer från Somalia.

Rohingya

När kriget i Syrien är slut verkar media redan börja vurma för rohingyas i Burma.

rohingya

Obama har uttalat stöd för rohingyas, suddiga bilder på “massgravar” visas i media, juntan har portat ett FN-sändebud. MSF påstår att juntan under en månad dödat 6000 vuxna och 700 barn bland rohingyas. Baserat på personlig kännedom om Burma förefaller dessa siffror kraftigt överdrivna. Ett folkmord av den digniteten hade förmodligen dessutom uppmärksammats mer. Större media försöker gärna  betona rohingyas hemvist i Rakhine state, Burma, i generationer.

Det handlar om att globalistiska media önskar “elda på” flyktingkaoset. Sveriges utrikesminister har redan besökt detta avlägsna område.

Att flyktingar från Bangladesh/Burma är aktuella visar att flyktingvapnet  betraktas och ÄR mycket potent. Burma är knappast att  betrakta som aktuellt för en invasion av typen Irak 2003.

Boko Haram

Nigeria är ett oljerikt, till stor del muslimskt land.

New York Times och The Guardian påstår att Boko Haram kidnappar 200-300 flickor i taget. Reuters bidrar med liknande information.

Man frågar sig om Nigeria kan bli aktuellt för ännu en invasion från västmakterna. Man kanske helt enkelt hävdar att Boko Haram är så hemsk att vi måste ta hand om flyktingarna.

En ny ström av inkompatibla flyktingar skulle kunna utgöra ett “weapon of mass migration” för att slutligen bringa Europa på knä.

Reuters  : Nigerian army says it repels suspected Boko Haram militant attack

Det man söker är alltså inte att hjälpa människor vi nöd eller öka den svenska folkmängden. Det man försöker uppnå är att destabilisera Europa.

Sverige

Statsministern kan yttra “Mitt Europa bygger inga murar.” Men inte så lång tid senare, om situationen kräver det, så stramas flyktingpolitiken åt. Någon konsekvens i handlandet går inte att se.

Känslomässiga argumet är vanliga. Bilden på det döda flyktingbarnet Alan Kurdi lanserades hårt för att stimulera invandring.  Ingen politiker kan i längden stå emot ett bombardemang av nyheter av typen “BRIS: Barn som flyr har dålig psykisk hälsa”.

Att kritisera den liberala invandringspolitiken kan i media stämplas som t.ex. rasism, nazism, xenofobi (en sjukdom), otillräcklighet, intolerans eller populism. Dessa termer har en negativ laddning och behöver inte alls vara orsaken till att någon vänder sig mot massinvandringen. Ett parti som motsätter sig denna politik kan kallas populistiskt parti eller missnöjesparti. (Motsvarande form av stämpling med oklart definierade termer kan även används om kritiker av globalisering, inom sociala media. Termer som konspirationsteoretker eller “foliehatt” kan t.ex. användas.)

Termerna används på ett inkonsekvent sätt. Media kan t.ex. kalla vissa partier “på högerkanten” för nazistiska. Men det är olagligt i Sverige att hylla det tyska nazipartiet. Gjorde partierna det så skulle de åtalas. Media sprider anklagelser som är felaktiga.
Att använda dessa och liknande termer görs för att försöka få dem att verka som etablerade begrepp. Man försöker sätter en stämpel på företeelser för att försöka undvika att diskutera vad som egentligen sker.

Anna Kinberg Batra ersätts av Ulf Kristersson

Politiker som bara antytt kritiska tankar om invandring motarbetas effektivt av massmediemonopolet. Anna Kinberg Batra försökte närma M till SD och uttalade kritiska tankar om invandringen i december 2016. Sommaren 2017 tvingades hon avgå, mycket som resultat av ett kraftigt mediedrev. Medierna ringer till M:s partidisktrikt, ibland flera gånger om dagen och frågar om de har “förtroende” för Batra. Läser man media får man intrycket av att hon nyligen varit fokus för någon skandal, vilket inte är fallet. Politikerna kan inte stå emot mediatrycket, den politiker som gör det riskerar dålig press i framtiden och till slut skapas en majoritet för hennes avgång. “Nyheten” toppar löpsedlarna i svenska media flera dygn. Senare ersätts Batra av en annan politiker med likartad framtoning, bortsett från att han (Ulf Kristoffersson) inte uttalat kritik mot invandringen.

Det förefaller som om Kristersson tidigare t.o.m. blivit vald som ordförande i ungdomsförbundet på ett program med liberal invandring, under den tid M gick i spetsen för detta. Bloggen har dock ännu inte hunnit bekräfta denna uppgift

Vid en följande partistämma domineras medierapporteringen av att M blivit “tuffare” mot invandringen. Media blåser upp uppgifter att M vill “göra upp med arvet efter Reinfeldt”. Detta för media för att försöka få väljare att gå från SD till M. M är ett parti som är lättare för media att kontrollera. Kristersson bedöms allmänt inte vara någon bättre debattör än Batra. Att byta från en kvinna till en man är inte heller något som tjänar ett parti i det feministiska klimatet i Sverige.

// Dec 2017: Desinformationen från media fortsätter. Nu väljer man att blåsa upp tomma påståenden av Kristersson. Han säger att “I Sverige talar man svenska, och här gäller svenska lagar.” Media försöker fiska röster hos SD genom att blåsa upp plattityder och tomma ord. Man vill få SD-väljare att tro att M vill ha en hårdare attityd mot invandringen utan att något i sak utlovas.//

Den enda väsentliga skillnaden mellan Batra och Kristersson är att Kristersson inte uttalat kritik mot invandringen. Men efter detta byte uttrycker alltså media uppfattningen att M ställer sig mer kritiskt till invandringen! Ett så paradoxalt händelseförlopp kan bara förklaras med att det är media som styr förloppet, med den dominerande målsättningen att isolera Sverigedemokraterna. Bland väljarkåren finns många som är kritiska till invandringen. Media försöker få dessa att gå från SD till M, medan media i själva verket bidragit till att ge M en mer invandringsvänlig partiledare.

/Ad. April 2018: Kristersson har även fortsatt haft en profillös framtoning och är helt klart den typ av politiker som medierna kan styra och därför accepterar./

På detta sätt gör mediernas agerande att svenska politikers handlande och folkviljan allt mer går isär.

På samma sätt ser man hur förre finansministern Anders Borg behandlas på negativt sätt i media.  Denna behandling i media får Borg sannolikt eftersom han, liksom Batra, tidigare uttalat kritiska åsikter om invandringen.

Mediedrevet mot Batra sätts in strax efter Borgs “skandal” vilket gör honom omöjlig som efterträdare. (Vid någon omröstning uttrycker ändå M-ledamöterna vid extrasrämman för att välja ny partiledare stöd för Borg. Han hamnar på andra plats som kandidat efter pensionerade legendaren Bildt.)

Drevet mot Batra hade ingen grund att stå på. Hon hade ibte begått några fel. Media upprepade bara frågan “Har ni förtroende för Batra?” till partidistrikten, tills de gav med sig.

Det finns naturligtvis många exempel på detta. Det finns inga politiker som kan motsätta sig ett konstant mediatryck. Media kan styra samhället genom att välja vilka nyheter som tas upp och hur de tolkas.

En ordväxling uppsnappades av mikrofoner vid ett FN-möte. Repliker växlades mellan den tyska ledaren Angela Merkel och Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg. Merkel anklagar Zuckerberg för att inte göra tillräckligt mot rasistiska kommentarer på Facebook. Det visar tydligt hur globalister försöker hindra folk från att uttrycka sina åsikter.

Att våra judiskt ägda media propagerar hårt för ett multikulturellt samhälle med stor muslimsk population är paradoxalt eftersom det judiska folket själva inte gärna blandar sig med folk från andra religioner, i synnerhet inte med muslimer.

Varför svensk media prioriterar muslimsk invandring kan te sig oklart. Varför inte prioritera invandrare från Östeuropa, Asien? – Media motsätter sig ju inte de krig i mellanöstern som påstås vara orsaken till invandringen.

En orsak att media gynnar en muslimsk invandring kan vara att muslimsk kultur skiljer sig mycket från vår och möjligheterna att söndra samhället blir större. Media lyfter fram invandrarna och får därigenom deras stöd. Genom motsättningen mellan invarndrare och infödda svenskar söndras samhället. Ett splittrat samhälle är lättare att kontrollera för media än ett samhälle där befolkningen är homogen och regeringen stark.

Man kan fråga sig om de judiskt ägda medierna vill ge Sverige en “Gaza-remsa” så vi hamnar i en liknande situation som Israel. Ytterligare ett land som har starka spänningar mellan befolkningsgrupper är Sydafrika. Även detta land har kopplingar (i detta fall goda relationer) till Israel. Judiska intressen förefaller kunna arbeta effektivare i länder med starka spänningar, vilket ju diskuteras i denna artikel under partierna om destabilisering (stycke 3.1.1).

Partierna för olika former av ineffektiv signalpolitik om “hårdare krav på invandrare”.

M: Obligatorisk språkförskola

Moderaterna föreslår att alla
nyanlända barn och barn till nyanlända
föräldrar ska omfattas av en
obligatorisk språkförskola om
15 timmar i veckan från 3 års ålder.

medieklimatet

Dansk TV påpekar hur svenska media följer att invandrargrupper är överrepresenterade i viss brottslighet.

George Soros och katalanerna

Ett exempel på hur media arbetar är hur man påstår att George Soros finansierar den katalanska frigörelsen 2017.  voltairenet.org

Läser man emellertid texten i bilden ser man att det organisationen som Soros kontrollerar givit pengar till ett möte för journalister där de skall lära sig att inte gynna “xenofoba, populistiska EU-kritiker” 
Genom att lägga in text som bild blir den inte sökbar och i denna förstoring svårläst.

Texten har medvetet inte skrivits in i artikeln och blivit sökbar utan har medvetet gjorts suddig så att tidningens svepande uttryck om “stöd till katalanska frigörelsen” inte skall genomskådas. Donationen handlar i själva verket till att påverka journalister enligt en globalistisk agenda.

Går man tillbaka till samma artikel några veckor senare har tidningen t.o.m. gjort texten ännu suddigare så att den praktiskt taget inte längre är läsbar.

Några veckor senare har man minskat förstoringen ytterligare för att göra den information som strider mot tidningens agenda, oläslig.

(Båda skärmdumparna av text är gjorda på samma sätt, att öppna bilden i en egen flik i samma webläsare och förstora den.)

attempts to efface differences

The attempts by globalist media to efface the differences beetween the sexes have been described in the corresponding section of this blog.

The same kind of methods are used regarding immigration. Globalist trolls try to convey an agenda that differences do not exist. The comparison of local  people’s attitudes to foreigners is naturally highly vafiableni in different areas, due to.the areas history, demography etc. However, many globalist financed Internet trolls are paid to convey an agenda that local people’s attitude is the same to foreigners everywhere. Local people are good everywhere.

If local people’s disrespect towards foreigner is brought up, the trolls are extremely eager to try to find excuses.

As shown in the link they may try to declare the question unsuitable (which is the moderators’ work) or that the original poster (OP) does not understand his own question. They have  no actual arguments for their constructed view that every place has the same attitude. So they try to use troll methods to focus the discussion on the OP:s person or writing. Clear acts of disrespect are excused as coincidences. If possible they try to make the disrespected person the cause of the disrespect! They may try to write long posts (wall of text) quoting ststistics and complucated ststistical reasining to create confusion etc.

This kind of trolls are many (globalist resources are strong) and often hard to deal with. Sometimes it can work well to expose their true nature (“bringing the troll into daylight will make it explode”). Showing that their point “people of all places have the same opinions” is completely unrealistic, pointing out that they mostly focus on the opponent’s person and not the situation under discussion can sometimes make them shrink.

social media

Social fora in Sweden are controlled by globalist interests. They try to keep down criticism of MSM and focus on creating hatred and conflict  between native Swedes and immigrants. Discussions about immigrants causing problems, often of violent nature, are encouraged.

 

The International organization for Migration (IOM)

IOM [ -1-  -2- ]is a UN related agency that may serve as a lobbying organization for increased migration.

Den som protesterar mot massinvandringen kan bemötas med “accusations of lack of compassion” även om den föreslår andra sätt atr hjälpa de länder som har det svårt, än att flytta hit deras befolkning.

[accusations of lack of respect or compassion]

Maren Ueland, Norway and Louisa Vesterager Jespersen, Denmark were murdered by suspected jihadists in Morocco
[beheading, halshuggning, Marocko norska danska ]

pf10
Nu verkar i alla fall Aftonbladet tycka att det inte gick att hålla på det hela längre. Detta är i skrivande stund länkat från första sidan: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vmByqw/har-ar-mannen-som-misstanks-har-mordat-maren-och-louisa/promo

Dock så står det fortfarande…

“När deras kroppar hittades såg man tecken på våld med stickvapen mot nacke och hals.”

När muslimer halshugger nordiska flickor kallar Aftonbladet det för “våld med stickvapen mot nacke och hals”!

Med respekt för de mördade och den allvarliga situationen i vårt land så kan man nästan inte annat än att skratta åt våra tokstollemedia, de sänker Sverige metodiskt.

http://kaotic.com/video/qU7nDJzW_2019119170945_t

http://kaotic.com/video/3WP8sz5Z_2019119224300_t

Muhammed Ali on race


seekkkm1: 68969838
Högutbildad vacker japansk kvinna som gått på Tokyo University, ett av världens svåraste universitet att komma in på, nu 30 år gammal och bestämt sig för att flytta till Sverige med sin svenska man, en polare till mig. Hon har redan mer eller mindre lärt sig svenska och är redo att göra allt för att hitta jobb så snabbt som möjligt.

Dock har de ett helvete att få det gå igenom med uppehållstillstånd etc. De har hållit på i snart 6 månader att skicka papper hit och dit, som granskas, och granskas, sedan är det något som inte räcker till och de behöver skicka mer papper. De behöver skriva brev om hur de träffades etc, som ska granskas, granskas och granskas.

De väntar fortfarande på svar, ett halvår senare.

Samtidigt som en lyxmigrants-analfabet från MENA kan komma hit och till o med våldta, och belönas med PUT direkt…

Kan någon förklara detta?

wwr: 68971633
Massimmigrationen är till för att knäcka Sverige, sänka utbildningsnivå och skapa etniska konflikter. Ett starkt Sverige kan inte styras från utlandet. Men det vet du nog. Trollar du lite kanske 😉

De som kan stärka Sverige och anstränger sig för att integreras är inte välkomna. Hon vet säkert mer om Sverige redan än du och jag gör tillsammans. 😀

Paradoxal: 68971730
Ja, det kan jag förklara. Du förstår att bakom kulisserna är det knappast svenskar som styr över Sveriges öde, och de få som är med som råkar vara svenskar har ingen lojalitet till det svenska folket och känner heller ingen samhörighet med dessa. De människor jag talar om ser sig som “världsmedborgare” i en brave new world. Den svenska folkstammen, den som Hitler kallade för den mest ädla folkstammen, det mest exemplariska folket, ska utrotas alternativt blandas ut till oigenkännlighet till varje pris. Det finns inga genvägar eller ursäkter utan detta är skrivet i sten utav människor som ser sig som ‘Guds utvalda’ och det ska resten av oss vanliga dödliga finna oss i. Punkt.

En högutbildad japan är inte fostrad i det neo-socialistiska mindsetet där vita människor är roten till all onska och är därför svårare att omvända till våra härskares sida. Japanen kanske till och med skulle ifrågasätta nuvarande politik, när hon dessutom är gift med en svensk man så är det iom detta mindre chans att hon följer med i korstågen mot svenskarna. Således ingen vinst för våra makthavare.

Tänk att detta har jag vetat i över 20 år nu..

wwr: 68972066
Jag håller helt med. Hon är inte hjärntvättad sedan födseln (i värdegrunden i alla fall) och kan fungera som en väckarklocka i sin omgivning i Sverige. Det fruktar regimen.

Hon kommer ju säkert till Sverige som gift med svensk, vare sig hon har jobb eller inte. Men krångligt blir det.


wwr: 69281493
Det stämmer.

Staffanstorp reklamfilm
moderaterna Malmö

YouTube

Gör man en film om en kommun visar man ju vad som finns i kommunen. Men så sker inte. En förort 20 km från Malmö centrum behöver heller inte denna reklam. (De som bor i en idyll gör inte heller reklam för den, de vill behålla den som den är.) Det anges t.o m. “triggervarning” i rubriken. Kommunreklam triggar inte, men invandringen gör det.

Skägget gör att killen ser ut som en IS-krigare. Paret ger intryck av att kunna vara etniskt blandat. Handlingen symboliserar invandringen. Filmen vill väcka debatt om invandringen. Det här är ingen reklamfilm för en kommun.

wwr: 69282094
En killle som ser ut som en hemvändande IS-krigare flyttar till Staffanstorp och går på rakstugan.

Det har Staffanstorpsborna betalat nästan 100 papp av kommunalskatten för att visa. Stackare!

(TS triggervarning befogad)

Staffanstorp nekar IS-återvändare stöd.
-1-, -2-

wwr: 69291113

Ja, Moderaterna i Staffanstorp tar även krafttag mot terrorismen: De vägrar busskort till terrorister. Detta dråpslag mot terrorismen har gjort att inga terrorister någonsin vågat sig dit utan alla kan glatt åka buss.

IS-återvändande ungdomar ska bli utan gymnasium och busskort.

Staffanstorp inte har några IS-svenskar.

expressen.se

Nu ödar kommunen istället sin tid och 90 lök av skattemedel på en meningslös film som inte gör reklam för kommunen utan visar en gubbe med IS-liknande skägg som flyttar in i idyllen.

Varför är namnet på tjejen i filmen ute men inte på killen? Vem spelade den manliga huvudrollen?

wwr: 69312898
Vad säger Staffanstorpsborna? Vill de att andra skall få upp ögonen för kommunen och flytta dit? Det är nog ingen avfolkningsbygd direkt.

Och stilen på filmen. Jag tycker det verkar som några reklamgökar leker med invandringen. Gubbens “IS-skägg” är notabelt. Han går på “rakstuga”. Filmen kan tolkas till att symbolisera invandringen. Varför skall kommuninvånarna ta detta på sina skattsedlar?

Kvalitén är dålig, menar jag, utan att vara expert. Ingen kommuninformation. Självklart väcker filmen debatt och man trillar dit när man deltar i den. Men inte ökar mitt intresse att bo i en kommun som producerar och betalar denna film. Man skall naturligtvis kolla att det inte finns kopplingar mellan politiker och reklamfilmare. Men det gör väl kommunens revisorer.

31G350125: 69301208
Det är provocerade att som skattebetalare att betala pengar till IS återvändare. Moa Berglöf kanske menar att det lite spel för galleriet, eftersom det är svårt för en kommun att neka en IS återvändande bidrag om den dra sitt ärende genom alla instanser.

Kalle-P: 69314345
Detta är verkligen provocerande.

Först aktualiserar kommunpolitikerna IS och invandringen genom att säga att man skall vägra busskort till IS-återvändare. Detta trots stt kommuben inte har npgra sådana.

Sedan producerar man en film där en gubbe med IS-skägg ser ut att invandra till kommunen.

Trollen fylller på med hets.

Allt habnlar om att skapa hat mot invandrare.

wwr: 69321024
Artikeln var låst.

Så moderaterna i Staffanstorp betalar 125 lax till en moderat i Malmö för något kommunen “inte behöver och kunde gjorts bättre av medieprogrammet på gymnasiet”, imho?

expressen.se

wwr: 69321198
Bra att veta att Malmömoderaten och filmproducenten Röhr kan skilja på jobb och politik. Om NMR eller AfS behöver filmproduktion kan de bara vända sig till honom.

expressen.se

wwr: 69321408
Detta är bara vad politikerna försöker få diskussion att handla om för att få publicitet runt filmen. Det handlar istället egentligen om:

1. M i Staffanstorp lyfte nyligen fram IS-hotet genom att bl a vägra busskort till IS-återvändare (vilka man inte ens har i kommunen).

2. Nu producerar man en film om en gubbe med “IS-skägg” som flyttar in i kommunen.

M i kommunen vill hetsa och stressa invånarna med invandringen. Man använder invånarnas egna pengar till detta för att producera en film som jag menar inte behövs ellet hjälper kommunen.

Eliten satsar på att splittra samhället för att behålla makten. Invandringen är en metod.

wwr: 69344192
I det här inlägget finns namnen på de två personerna i huvudrollerna.
(FB) Staffanstorp släpper reklamvideo 2019-11-11 ***OBS TRIGGERVARNING ***
Tjejen är ju modell och finns på massor av bilder. Killen kallar sig skådespelare, men det var dåligt med information om honom. En skådespelare borde ju vilja visa upp sig på nätet för att få jobb. Verkar han nästan inte lite skrubbad från nätet?

Han har rätt att söka jobb i alla lagliga filmproduktioner så det är inget problem tycker jag. Men det kan vara intressant att se vem producenterna valt för rollerna.

Kan någon annan hitta info eller bilder av honom, förutom från filmen?

pocahontas vän: 69347214
Det enda som förvånar mig är egentligen att SD inte redan har gjort en reklamfilm i samma anda.

Staffanstorps reklamfilm lider av – precis som alla andra kommunalverksamheter/inititativ – den dåliga produktionskvalitén. Det jag stör mig att de så uppenbart måste stava ut vad de antyder – som inte alla redan förstått det.
SD borde skapa en reklam likt Patek Philippe (youtube.com), alltså, en reklamfilm med gemytlig och vacker atmosfär, starkt familjeförhållande och ett intergenerationellt perspektiv. Det krävs inte mer. Enkelheten skapar ett tydligare och starkare budskap. Varje aktion för skönhet är en revolt mot modernitetens fulhet.

Doubbleagent: 69325728
Någon som vet poängen med videon

wwr: 69330405
Moderaterna i kommunen lyfter först fram ett IS-hot genom att införa bestämmelser om att IS-återvändare inte får gymnasium eller busskort.

Sedan publicerar de en film som visar hur en man med “IS-skägg” flyttar in i idyllen.

Filmens ändamål är att skapa stress och oro hos den egna befolkningen. “Är IS snart här?” Filmen symboliserar invandringen till Sverige. IS representerar invandringen.

Genom att hetsa mot invandrarna förstärker man de etniska konflikterna i Sverige. Ändamålet med invandringen är att splittra befolkningen. Eliten vill inte ha integration. Om befolkningen är homogen kan den ställa krav på politikerna. Men en splittrad befolkning har fullt upp att försvara sina egna intressen gentemot andra grupper. Den som ser filmen börjar oroa sig för att invandrare och kanske terrorister snart flyttar in i grannskapet.

För att utsättas för denna psy-op-attack har Staffanstorpsborna själva fått betala 130 tusen kronor som moderaterna i Staffanstorp betalt till en filmproducent/moderatkollega i Malmö.
Tillägg:
Denna psy-op-attack sker samtidigt som Turkiet beslutar att IS-fångar kan komma att skickas hem.
Säpo bekräftar: Svenska IS-fångar kan komma att skickas tillbaka
SvT

%%%%% Staffanstorp

over9k: 70235621
youtube.com
Detta är bland de vidrigaste reklamfilmer jag sett. Denna mångkulturella smörja attackerar inte bara Svenskar som folkgrupp, utan även Danskar och Norrmän. De förnekar att Skandinaver och dess unika folkgrupper ens existerar, och att allt Skandinaviskt skulle vara stulet från annat håll. Filmsnutten innehåller sjukt många faktafel (såklart) men det är uppenbart att de försöker plocka billiga PK-poäng. Fattar de inte att detta kommer skada dem? Personligen kommer jag aldrig mer flyga med SAS i alla fall.

Kontakta SAS och visa ert missnöje!
Formulär: care.flysas.com (Other> General views > Advertising > Complaint)
Telefon eller chat: sas.se

%%%%% SAS

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.001 03.001 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.