03.1.001.001 02.001: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; 001: drev mot Batra; Staffanstorp; Tranemo kommunpoet; Paludan burning Qurans – News media and globalization

03.1.001.001 02.001: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; 001: drev mot Batra; Staffanstorp; Tranemo kommunpoet; Paludan burning Qurans

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

3.1.1.1 Destabilisering genom invandring: 2. Medel

Media arbetar för att uppnå destabilisering genom att förespråka invandring på många sätt. Massinvandringen till Sverige iscensattes av politker utan någon diskussion i samhället. Massmedia har alltid haft en mycket positiv inställning till invandring. Det är tämligen uppenbart att medias inställning till invandring påverkat politikerna och de fattat beslut utan att Sveriges befolkning först haft möjlighet att ge sina åsikter.

Hos det svenska folket finns blandade uppfattningar om massinvandringen, men i stort sett bara positiva uppfattningar får komma till tals i massmedia. Detta klargör ju tydligt att det är massmedia som har lett Sverige till massinvandring.

Att massinvandringen skulle bero på Sverige skulle sakna arbetskraft eller ha för lågt födseltal talar man inte om. Man talar heller inte om åtgärder för att höja barnafödandet. Däremot anses invandring väsentlig.

 

Etniska motsättningar görs om till att kallas multikultur. I mediebilden försöker man förminska de negativa effekterna av invandring, om t.ex ett våldsbrott utförts av en invandrare så väntar man med att offentliggöra namn och bild.

Alternativen att hjälpa flyktingarna i deras hemland eller att påverka de krig som anses vara flyktingvågens orsak, diskuteras inte. Ibland ges felaktigt intrycket av att landets egna politiker inte skulle ha makten att kontrollera landets egen flyktingpolitik utan t.ex. EU-regler skulle göra att flyktningarna måste tas emot.

Skulle man önska öka folkmängden kunde man underlätta immigration från länder vars kulturer lättare anpassar sig till vår, t.ex. Sydostasien eller Östeuropa. Men istället fokuserar man på muslimsk invandring vilken är mer inkompatibel med svensk kultur. Afghaner och syrier har haft lätt att komma till Sverige.  Vi har även tagit emot muslimer från Somalia.

Rohingya

När kriget i Syrien är slut verkar media redan börja vurma för rohingyas i Burma.

rohingya

Obama har uttalat stöd för rohingyas, suddiga bilder på “massgravar” visas i media, juntan har portat ett FN-sändebud. MSF påstår att juntan under en månad dödat 6000 vuxna och 700 barn bland rohingyas. Baserat på personlig kännedom om Burma förefaller dessa siffror kraftigt överdrivna. Ett folkmord av den digniteten hade förmodligen dessutom uppmärksammats mer. Större media försöker gärna  betona rohingyas hemvist i Rakhine state, Burma, i generationer.

Det handlar om att globalistiska media önskar “elda på” flyktingkaoset. Sveriges utrikesminister har redan besökt detta avlägsna område.

Att flyktingar från Bangladesh/Burma är aktuella visar att flyktingvapnet  betraktas och ÄR mycket potent. Burma är knappast att  betrakta som aktuellt för en invasion av typen Irak 2003.

Boko Haram

Nigeria är ett oljerikt, till stor del muslimskt land.

New York Times och The Guardian påstår att Boko Haram kidnappar 200-300 flickor i taget. Reuters bidrar med liknande information.

Man frågar sig om Nigeria kan bli aktuellt för ännu en invasion från västmakterna. Man kanske helt enkelt hävdar att Boko Haram är så hemsk att vi måste ta hand om flyktingarna.

En ny ström av inkompatibla flyktingar skulle kunna utgöra ett “weapon of mass migration” för att slutligen bringa Europa på knä.

Reuters  : Nigerian army says it repels suspected Boko Haram militant attack

Det man söker är alltså inte att hjälpa människor vi nöd eller öka den svenska folkmängden. Det man försöker uppnå är att destabilisera Europa.

Sverige

Statsministern kan yttra “Mitt Europa bygger inga murar.” Men inte så lång tid senare, om situationen kräver det, så stramas flyktingpolitiken åt. Någon konsekvens i handlandet går inte att se.

Känslomässiga argumet är vanliga. Bilden på det döda flyktingbarnet Alan Kurdi lanserades hårt för att stimulera invandring.  Ingen politiker kan i längden stå emot ett bombardemang av nyheter av typen “BRIS: Barn som flyr har dålig psykisk hälsa”.

Att kritisera den liberala invandringspolitiken kan i media stämplas som t.ex. rasism, nazism, xenofobi (en sjukdom), otillräcklighet, intolerans eller populism. Dessa termer har en negativ laddning och behöver inte alls vara orsaken till att någon vänder sig mot massinvandringen. Ett parti som motsätter sig denna politik kan kallas populistiskt parti eller missnöjesparti. (Motsvarande form av stämpling med oklart definierade termer kan även används om kritiker av globalisering, inom sociala media. Termer som konspirationsteoretker eller “foliehatt” kan t.ex. användas.)

Termerna används på ett inkonsekvent sätt. Media kan t.ex. kalla vissa partier “på högerkanten” för nazistiska. Men det är olagligt i Sverige att hylla det tyska nazipartiet. Gjorde partierna det så skulle de åtalas. Media sprider anklagelser som är felaktiga.

Att använda dessa och liknande termer görs för att försöka få dem att verka som etablerade begrepp. Man försöker sätter en stämpel på företeelser för att försöka undvika att diskutera vad som egentligen sker.

Anna Kinberg Batra ersätts av Ulf Kristersson

Politiker som bara antytt kritiska tankar om invandring motarbetas effektivt av massmediemonopolet. Anna Kinberg Batra försökte närma M till SD och uttalade kritiska tankar om invandringen i december 2016. Sommaren 2017 tvingades hon avgå, mycket som resultat av ett kraftigt mediedrev. Medierna ringer till M:s partidisktrikt, ibland flera gånger om dagen och frågar om de har “förtroende” för Batra. Läser man media får man intrycket av att hon nyligen varit fokus för någon skandal, vilket inte är fallet. Politikerna kan inte stå emot mediatrycket, den politiker som gör det riskerar dålig press i framtiden och till slut skapas en majoritet för hennes avgång. “Nyheten” toppar löpsedlarna i svenska media flera dygn. Senare ersätts Batra av en annan politiker med likartad framtoning, bortsett från att han (Ulf Kristoffersson) inte uttalat kritik mot invandringen.

Det förefaller som om Kristersson tidigare t.o.m. blivit vald som ordförande i ungdomsförbundet på ett program med liberal invandring, under den tid M gick i spetsen för detta. Bloggen har dock ännu inte hunnit bekräfta denna uppgift

Vid en följande partistämma domineras medierapporteringen av att M blivit “tuffare” mot invandringen. Media blåser upp uppgifter att M vill “göra upp med arvet efter Reinfeldt”. Detta för media för att försöka få väljare att gå från SD till M. M är ett parti som är lättare för media att kontrollera. Kristersson bedöms allmänt inte vara någon bättre debattör än Batra. Att byta från en kvinna till en man är inte heller något som tjänar ett parti i det feministiska klimatet i Sverige.

// Dec 2017: Desinformationen från media fortsätter. Nu väljer man att blåsa upp tomma påståenden av Kristersson. Han säger att “I Sverige talar man svenska, och här gäller svenska lagar.” Media försöker fiska röster hos SD genom att blåsa upp plattityder och tomma ord. Man vill få SD-väljare att tro att M vill ha en hårdare attityd mot invandringen utan att något i sak utlovas.//

Den enda väsentliga skillnaden mellan Batra och Kristersson är att Kristersson inte uttalat kritik mot invandringen. Men efter detta byte uttrycker alltså media uppfattningen att M ställer sig mer kritiskt till invandringen! Ett så paradoxalt händelseförlopp kan bara förklaras med att det är media som styr förloppet, med den dominerande målsättningen att isolera Sverigedemokraterna. Bland väljarkåren finns många som är kritiska till invandringen. Media försöker få dessa att gå från SD till M, medan media i själva verket bidragit till att ge M en mer invandringsvänlig partiledare.

/Ad. April 2018: Kristersson har även fortsatt haft en profillös framtoning och är helt klart den typ av politiker som medierna kan styra och därför accepterar./

På detta sätt gör mediernas agerande att svenska politikers handlande och folkviljan allt mer går isär.

På samma sätt ser man hur förre finansministern Anders Borg behandlas på negativt sätt i media.  Denna behandling i media får Borg sannolikt eftersom han, liksom Batra, tidigare uttalat kritiska åsikter om invandringen.

Mediedrevet mot Batra sätts in strax efter Borgs “skandal” vilket gör honom omöjlig som efterträdare. (Vid någon omröstning uttrycker ändå M-ledamöterna vid extrasrämman för att välja ny partiledare stöd för Borg. Han hamnar på andra plats som kandidat efter pensionerade legendaren Bildt.)

Drevet mot Batra hade ingen grund att stå på. Hon hade ibte begått några fel. Media upprepade bara frågan “Har ni förtroende för Batra?” till partidistrikten, tills de gav med sig.

Det finns naturligtvis många exempel på detta. Det finns inga politiker som kan motsätta sig ett konstant mediatryck. Media kan styra samhället genom att välja vilka nyheter som tas upp och hur de tolkas.

En ordväxling uppsnappades av mikrofoner vid ett FN-möte. Repliker växlades mellan den tyska ledaren Angela Merkel och Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg. Merkel anklagar Zuckerberg för att inte göra tillräckligt mot rasistiska kommentarer på Facebook. Det visar tydligt hur globalister försöker hindra folk från att uttrycka sina åsikter.

Att våra judiskt ägda media propagerar hårt för ett multikulturellt samhälle med stor muslimsk population är paradoxalt eftersom det judiska folket själva inte gärna blandar sig med folk från andra religioner, i synnerhet inte med muslimer.

Varför svensk media prioriterar muslimsk invandring kan te sig oklart. Varför inte prioritera invandrare från Östeuropa, Asien? – Media motsätter sig ju inte de krig i mellanöstern som påstås vara orsaken till invandringen.

En orsak att media gynnar en muslimsk invandring kan vara att muslimsk kultur skiljer sig mycket från vår och möjligheterna att söndra samhället blir större. Media lyfter fram invandrarna och får därigenom deras stöd. Genom motsättningen mellan invarndrare och infödda svenskar söndras samhället. Ett splittrat samhälle är lättare att kontrollera för media än ett samhälle där befolkningen är homogen och regeringen stark.

Man kan fråga sig om de judiskt ägda medierna vill ge Sverige en “Gaza-remsa” så vi hamnar i en liknande situation som Israel. Ytterligare ett land som har starka spänningar mellan befolkningsgrupper är Sydafrika. Även detta land har kopplingar (i detta fall goda relationer) till Israel. Judiska intressen förefaller kunna arbeta effektivare i länder med starka spänningar, vilket ju diskuteras i denna artikel under partierna om destabilisering (stycke 3.1.1).

Partierna för olika former av ineffektiv signalpolitik om “hårdare krav på invandrare”.

M: Obligatorisk språkförskola

Moderaterna föreslår att alla

nyanlända barn och barn till nyanlända

föräldrar ska omfattas av en

obligatorisk språkförskola om

15 timmar i veckan från 3 års ålder.

medieklimatet

Dansk TV påpekar hur svenska media följer att invandrargrupper är överrepresenterade i viss brottslighet.

George Soros och katalanerna

Ett exempel på hur media arbetar är hur man påstår att George Soros finansierar den katalanska frigörelsen 2017.  voltairenet.org

Läser man emellertid texten i bilden ser man att det organisationen som Soros kontrollerar givit pengar till ett möte för journalister där de skall lära sig att inte gynna “xenofoba, populistiska EU-kritiker” 

Genom att lägga in text som bild blir den inte sökbar och i denna förstoring svårläst.

Texten har medvetet inte skrivits in i artikeln och blivit sökbar utan har medvetet gjorts suddig så att tidningens svepande uttryck om “stöd till katalanska frigörelsen” inte skall genomskådas. Donationen handlar i själva verket till att påverka journalister enligt en globalistisk agenda.

Går man tillbaka till samma artikel några veckor senare har tidningen t.o.m. gjort texten ännu suddigare så att den praktiskt taget inte längre är läsbar.

Några veckor senare har man minskat förstoringen ytterligare för att göra den information som strider mot tidningens agenda, oläslig.

(Båda skärmdumparna av text är gjorda på samma sätt, att öppna bilden i en egen flik i samma webläsare och förstora den.)

attempts to efface differences

The attempts by globalist media to efface the differences beetween the sexes have been described in the corresponding section of this blog.

The same kind of methods are used regarding immigration. Globalist trolls try to convey an agenda that differences do not exist. The comparison of local  people’s attitudes to foreigners is naturally highly vafiableni in different areas, due to.the areas history, demography etc. However, many globalist financed Internet trolls are paid to convey an agenda that local people’s attitude is the same to foreigners everywhere. Local people are good everywhere.

If local people’s disrespect towards foreigner is brought up, the trolls are extremely eager to try to find excuses.

As shown in the link they may try to declare the question unsuitable (which is the moderators’ work) or that the original poster (OP) does not understand his own question. They have  no actual arguments for their constructed view that every place has the same attitude. So they try to use troll methods to focus the discussion on the OP:s person or writing. Clear acts of disrespect are excused as coincidences. If possible they try to make the disrespected person the cause of the disrespect! They may try to write long posts (wall of text) quoting ststistics and complucated ststistical reasining to create confusion etc.

This kind of trolls are many (globalist resources are strong) and often hard to deal with. Sometimes it can work well to expose their true nature (“bringing the troll into daylight will make it explode”). Showing that their point “people of all places have the same opinions” is completely unrealistic, pointing out that they mostly focus on the opponent’s person and not the situation under discussion can sometimes make them shrink.

social media

Social fora in Sweden are controlled by globalist interests. They try to keep down criticism of MSM and focus on creating hatred and conflict  between native Swedes and immigrants. Discussions about immigrants causing problems, often of violent nature, are encouraged.

 

The International organization for Migration (IOM)

IOM [ -1-  -2- ]is a UN related agency that may serve as a lobbying organization for increased migration.

Den som protesterar mot massinvandringen kan bemötas med “accusations of lack of compassion” även om den föreslår andra sätt atr hjälpa de länder som har det svårt, än att flytta hit deras befolkning.

[accusations of lack of respect or compassion]

Maren Ueland, Norway and Louisa Vesterager Jespersen, Denmark were murdered by suspected jihadists in Morocco

[beheading, halshuggning, Marocko norska danska ]

pf10

Nu verkar i alla fall Aftonbladet tycka att det inte gick att hålla på det hela längre. Detta är i skrivande stund länkat från första sidan: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vmByqw/har-ar-mannen-som-misstanks-har-mordat-maren-och-louisa/promo

Dock så står det fortfarande…

“När deras kroppar hittades såg man tecken på våld med stickvapen mot nacke och hals.”

När muslimer halshugger nordiska flickor kallar Aftonbladet det för “våld med stickvapen mot nacke och hals”!

Med respekt för de mördade och den allvarliga situationen i vårt land så kan man nästan inte annat än att skratta åt våra tokstollemedia, de sänker Sverige metodiskt.

http://kaotic.com/video/qU7nDJzW_2019119170945_t

http://kaotic.com/video/3WP8sz5Z_2019119224300_t

Muhammed Ali on race


seekkkm1: 68969838

Högutbildad vacker japansk kvinna som gått på Tokyo University, ett av världens svåraste universitet att komma in på, nu 30 år gammal och bestämt sig för att flytta till Sverige med sin svenska man, en polare till mig. Hon har redan mer eller mindre lärt sig svenska och är redo att göra allt för att hitta jobb så snabbt som möjligt.

Dock har de ett helvete att få det gå igenom med uppehållstillstånd etc. De har hållit på i snart 6 månader att skicka papper hit och dit, som granskas, och granskas, sedan är det något som inte räcker till och de behöver skicka mer papper. De behöver skriva brev om hur de träffades etc, som ska granskas, granskas och granskas.

De väntar fortfarande på svar, ett halvår senare.

Samtidigt som en lyxmigrants-analfabet från MENA kan komma hit och till o med våldta, och belönas med PUT direkt…

Kan någon förklara detta?

wwr: 68971633

Massimmigrationen är till för att knäcka Sverige, sänka utbildningsnivå och skapa etniska konflikter. Ett starkt Sverige kan inte styras från utlandet. Men det vet du nog. Trollar du lite kanske 😉

De som kan stärka Sverige och anstränger sig för att integreras är inte välkomna. Hon vet säkert mer om Sverige redan än du och jag gör tillsammans. 😀

Paradoxal: 68971730

Ja, det kan jag förklara. Du förstår att bakom kulisserna är det knappast svenskar som styr över Sveriges öde, och de få som är med som råkar vara svenskar har ingen lojalitet till det svenska folket och känner heller ingen samhörighet med dessa. De människor jag talar om ser sig som “världsmedborgare” i en brave new world. Den svenska folkstammen, den som Hitler kallade för den mest ädla folkstammen, det mest exemplariska folket, ska utrotas alternativt blandas ut till oigenkännlighet till varje pris. Det finns inga genvägar eller ursäkter utan detta är skrivet i sten utav människor som ser sig som ‘Guds utvalda’ och det ska resten av oss vanliga dödliga finna oss i. Punkt.

En högutbildad japan är inte fostrad i det neo-socialistiska mindsetet där vita människor är roten till all onska och är därför svårare att omvända till våra härskares sida. Japanen kanske till och med skulle ifrågasätta nuvarande politik, när hon dessutom är gift med en svensk man så är det iom detta mindre chans att hon följer med i korstågen mot svenskarna. Således ingen vinst för våra makthavare.

Tänk att detta har jag vetat i över 20 år nu..

wwr: 68972066

Jag håller helt med. Hon är inte hjärntvättad sedan födseln (i värdegrunden i alla fall) och kan fungera som en väckarklocka i sin omgivning i Sverige. Det fruktar regimen.

Hon kommer ju säkert till Sverige som gift med svensk, vare sig hon har jobb eller inte. Men krångligt blir det.


wwr: 69281493

Det stämmer.

Staffanstorp reklamfilm

moderaterna Malmö

YouTube

Gör man en film om en kommun visar man ju vad som finns i kommunen. Men så sker inte. En förort 20 km från Malmö centrum behöver heller inte denna reklam. (De som bor i en idyll gör inte heller reklam för den, de vill behålla den som den är.) Det anges t.o m. “triggervarning” i rubriken. Kommunreklam triggar inte, men invandringen gör det.

Skägget gör att killen ser ut som en IS-krigare. Paret ger intryck av att kunna vara etniskt blandat. Handlingen symboliserar invandringen. Filmen vill väcka debatt om invandringen. Det här är ingen reklamfilm för en kommun.

wwr: 69282094

En killle som ser ut som en hemvändande IS-krigare flyttar till Staffanstorp och går på rakstugan.

Det har Staffanstorpsborna betalat nästan 100 papp av kommunalskatten för att visa. Stackare!

(TS triggervarning befogad)

Staffanstorp nekar IS-återvändare stöd.

-1-, -2-

wwr: 69291113

Ja, Moderaterna i Staffanstorp tar även krafttag mot terrorismen: De vägrar busskort till terrorister. Detta dråpslag mot terrorismen har gjort att inga terrorister någonsin vågat sig dit utan alla kan glatt åka buss.

IS-återvändande ungdomar ska bli utan gymnasium och busskort.

Staffanstorp inte har några IS-svenskar.

expressen.se

Nu ödar kommunen istället sin tid och 90 lök av skattemedel på en meningslös film som inte gör reklam för kommunen utan visar en gubbe med IS-liknande skägg som flyttar in i idyllen.

Varför är namnet på tjejen i filmen ute men inte på killen? Vem spelade den manliga huvudrollen?

wwr: 69312898

Vad säger Staffanstorpsborna? Vill de att andra skall få upp ögonen för kommunen och flytta dit? Det är nog ingen avfolkningsbygd direkt.

Och stilen på filmen. Jag tycker det verkar som några reklamgökar leker med invandringen. Gubbens “IS-skägg” är notabelt. Han går på “rakstuga”. Filmen kan tolkas till att symbolisera invandringen. Varför skall kommuninvånarna ta detta på sina skattsedlar?

Kvalitén är dålig, menar jag, utan att vara expert. Ingen kommuninformation. Självklart väcker filmen debatt och man trillar dit när man deltar i den. Men inte ökar mitt intresse att bo i en kommun som producerar och betalar denna film. Man skall naturligtvis kolla att det inte finns kopplingar mellan politiker och reklamfilmare. Men det gör väl kommunens revisorer.

31G350125: 69301208

Det är provocerade att som skattebetalare att betala pengar till IS återvändare. Moa Berglöf kanske menar att det lite spel för galleriet, eftersom det är svårt för en kommun att neka en IS återvändande bidrag om den dra sitt ärende genom alla instanser.

Kalle-P: 69314345

Detta är verkligen provocerande.

Först aktualiserar kommunpolitikerna IS och invandringen genom att säga att man skall vägra busskort till IS-återvändare. Detta trots stt kommuben inte har npgra sådana.

Sedan producerar man en film där en gubbe med IS-skägg ser ut att invandra till kommunen.

Trollen fylller på med hets.

Allt habnlar om att skapa hat mot invandrare.

wwr: 69321024

Artikeln var låst.

Så moderaterna i Staffanstorp betalar 125 lax till en moderat i Malmö för något kommunen “inte behöver och kunde gjorts bättre av medieprogrammet på gymnasiet”, imho?

expressen.se

wwr: 69321198

Bra att veta att Malmömoderaten och filmproducenten Röhr kan skilja på jobb och politik. Om NMR eller AfS behöver filmproduktion kan de bara vända sig till honom.

expressen.se

wwr: 69321408

Detta är bara vad politikerna försöker få diskussion att handla om för att få publicitet runt filmen. Det handlar istället egentligen om:

1. M i Staffanstorp lyfte nyligen fram IS-hotet genom att bl a vägra busskort till IS-återvändare (vilka man inte ens har i kommunen).

2. Nu producerar man en film om en gubbe med “IS-skägg” som flyttar in i kommunen.

M i kommunen vill hetsa och stressa invånarna med invandringen. Man använder invånarnas egna pengar till detta för att producera en film som jag menar inte behövs ellet hjälper kommunen.

Eliten satsar på att splittra samhället för att behålla makten. Invandringen är en metod.

wwr: 69344192

I det här inlägget finns namnen på de två personerna i huvudrollerna.

(FB) Staffanstorp släpper reklamvideo 2019-11-11 ***OBS TRIGGERVARNING ***

Tjejen är ju modell och finns på massor av bilder. Killen kallar sig skådespelare, men det var dåligt med information om honom. En skådespelare borde ju vilja visa upp sig på nätet för att få jobb. Verkar han nästan inte lite skrubbad från nätet?

Han har rätt att söka jobb i alla lagliga filmproduktioner så det är inget problem tycker jag. Men det kan vara intressant att se vem producenterna valt för rollerna.

Kan någon annan hitta info eller bilder av honom, förutom från filmen?

pocahontas vän: 69347214

Det enda som förvånar mig är egentligen att SD inte redan har gjort en reklamfilm i samma anda.

Staffanstorps reklamfilm lider av – precis som alla andra kommunalverksamheter/inititativ – den dåliga produktionskvalitén. Det jag stör mig att de så uppenbart måste stava ut vad de antyder – som inte alla redan förstått det.

SD borde skapa en reklam likt Patek Philippe (youtube.com), alltså, en reklamfilm med gemytlig och vacker atmosfär, starkt familjeförhållande och ett intergenerationellt perspektiv. Det krävs inte mer. Enkelheten skapar ett tydligare och starkare budskap. Varje aktion för skönhet är en revolt mot modernitetens fulhet.

Doubbleagent: 69325728

Någon som vet poängen med videon

wwr: 69330405

Moderaterna i kommunen lyfter först fram ett IS-hot genom att införa bestämmelser om att IS-återvändare inte får gymnasium eller busskort.

Sedan publicerar de en film som visar hur en man med “IS-skägg” flyttar in i idyllen.

Filmens ändamål är att skapa stress och oro hos den egna befolkningen. “Är IS snart här?” Filmen symboliserar invandringen till Sverige. IS representerar invandringen.

Genom att hetsa mot invandrarna förstärker man de etniska konflikterna i Sverige. Ändamålet med invandringen är att splittra befolkningen. Eliten vill inte ha integration. Om befolkningen är homogen kan den ställa krav på politikerna. Men en splittrad befolkning har fullt upp att försvara sina egna intressen gentemot andra grupper. Den som ser filmen börjar oroa sig för att invandrare och kanske terrorister snart flyttar in i grannskapet.

För att utsättas för denna psy-op-attack har Staffanstorpsborna själva fått betala 130 tusen kronor som moderaterna i Staffanstorp betalt till en filmproducent/moderatkollega i Malmö.

Tillägg:

Denna psy-op-attack sker samtidigt som Turkiet beslutar att IS-fångar kan komma att skickas hem.

Säpo bekräftar: Svenska IS-fångar kan komma att skickas tillbaka

SvT

%%%%% Staffanstorp

over9k: 70235621

youtube.com

Detta är bland de vidrigaste reklamfilmer jag sett. Denna mångkulturella smörja attackerar inte bara Svenskar som folkgrupp, utan även Danskar och Norrmän. De förnekar att Skandinaver och dess unika folkgrupper ens existerar, och att allt Skandinaviskt skulle vara stulet från annat håll. Filmsnutten innehåller sjukt många faktafel (såklart) men det är uppenbart att de försöker plocka billiga PK-poäng. Fattar de inte att detta kommer skada dem? Personligen kommer jag aldrig mer flyga med SAS i alla fall.

Kontakta SAS och visa ert missnöje!

Formulär: care.flysas.com (Other> General views > Advertising > Complaint)

Telefon eller chat: sas.se

%%%%% SAS

Tranemo kommunpoet

flashback.org

Sejfu: 77600721

https://sverigesradio.se/artikel/statligt-betald-har-ar-tranemos-forsta-kommunpoet

Poeten Jimmy Alm har blivit anställd av Tranemo kommun för att en gång i veckan skalda om kommunen. Kostnaden på 894 000 betalas av – skattebetalarna!

Enligt ansvariga chefen Juan Ochoa – Echevarria ska konstnären Jimmy Alm få arbeta fritt och utan styrning. En dikt i veckan i ett års tid ger en kostnad på nästan 20 000 kr/dikt.

Inom ramen för samma statliga projekt finns Kulturbryggan, där konstnärer får flera miljoner kronor för att skapa konst för naturens minsta invånare; fåglar, maskar och skalbaggar.

—-

Frågeställningar:

– Är det rimligt att lägga skattepengar på dikter för nästan 20 000 kr/st?

– Vad hade man hellre kunnat prioritera i Tranemo?

– Är det rimligt att lägga flera miljoner kronor på konst för skalbaggar och fåglar?

—-

holmium: 77601068

Ett poem till alla Tranemos skattefinansierade parasiters ära:

I Tranemo hörs ej längre tranesången

i stället ljuder svanesången

Där i forna rackarbygden

råder nu istället sossedygden

Plundra med skatt den som arbetar och spar

och ge till sosseadeln som allt redan har.

Undrar om jag kan skicka en räkning till

Tranemo Kommun nu ?

—-

Det är ren trolling. Man fortsätter spräcka upp samhället. Denna gång sprider vänsterns dårpoeter hat mot sig själva.

Citat:

Miljonstöd till konst för mask och svamp

NORDMALING. Skattebetalarna står för notan – 1 030 000 kronor – när statliga Konstnärsnämnden finansierar konstutställningen.

Publiken: fåglar, maskar, skalbaggar – och svampar.

– Det är de som är huvudpersonerna. Vi ser dem som bofasta och oss som migranter, säger konstnären Mats Caldeborg, som befarar att besökarna kommer att ”äta upp varandra”.

– Jag ska inte tycka något om det, säger tidigare kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP).

expressen.se

Ursprungligen postat av Tavelramskrok

Ser att medlemmar på flashback varit behjälpliga med att sätta lilla, lilla Tranemo på kartan.

Vilket tydligen var meningen med diktandet. Kommunen Tranemo har alltså nåt sitt mål och fler är nu medvetna om att Tranemo existerar.

—-

Det har du rätt i. En plats som styrs av idioter och som man till varje pris bör undvika, i synnerhet som framtida plats att bosätta sig i och bidra till skatteslöseriet. (Men det ligger en del i det du säger.)

Ju*n Ocho* – Echev*rri* ansvarig kulturchef

Skall vi gissa på ättling från latinamerikanska flyktingar, kanske från Kuba?, som gjort avtryck i svenskt kulturliv. Verkar bo ihop med en annan man vilket jag inte har något problem med, men går kanske främst i Pridetågen? Kort sagt, hela programmet, allt hänger samman. Connect the dots har Greta sagt.

(Eftersom dikten i citatet inte förhärligar konungarna av Tranemo så är den förmodligen inte skriven av deras överbetalde hovpoet.)

wwr: 77631695

Flu: 77631472

Vår hjälte intervjuades i P1-morgon och läste ett stycke ur sitt senaste skattefinansierade mästerverk, vilket råkar vara samma som länkats i tråden.

sverigesradio.se

—-

Det du prioriterar beror på den politik som vi invånare väljer att rösta på

—-

“Poeten” är naturligtvis anställd för att bedriva hjärntvätt.

Vi har inga möjligheter att välja längre. Kommunpolitiken har jag inte följt men i Riksdagen sitter 8 partier med samma åsikter. Dessa åsikter dikteras från högre ort och sammanfaller helt med EU:s strävanden.

Det här påminner lite om filmen om Staffanstorp, där kommuninnevånarna tvingades betala 100.000 kronor till den moderatstyrda kommunen som gav pengarna till en moderatkollega som gjorde en film som skulle visa hur trevlig kommunen var att flytta till.

Men filmen gick ut på att skapa hat mot muslimer hos kommuninnevånarna. I filmen flyttade en skådespelare in i kommunen. Men han bar skägg av IS-typ!

Staffanstorp ligger nära Malmö och hade dessutom några månader innan haft debatt om hur man skulle hantera IS-återvändare. Det verkade föreligga en oro för att det lugna Staffanstorp skulle förvandlas till Malmö.

Regimen använder våra pengar till indoktrinering och att sprida hat. (OK, det var inget nytt.)

—-

wwr: 77650447

Det är många här som skulle kunna tjäna pengar om de skickade in till Grönköpings Veckoblad.

Det vore självklart mycket bättre om Tranemos kommuninvånare själva kunde skicka in förslag och rösta fram en vinnare som fick något pris. Billigare också.

Den överbetalde hovpoeten kommer givetvis främst att hylla konungarna av Tranemo vilka betalar hans lön, liksom andra hovnarrar gör.

Men att hålla folket utanför och hjärntvätten maximal utgör grundpelare om man skall kunna flytta makten till Bryssel.

Hoppas kommuninvånarna själva tar upp kampen mot resursslöseriet i en egen tävling och visar att de själva kan prestera bättre på lägre budget.

—-

wwr: 77653413

Visst blir de kända och en viss effekt har det.

Men som helhet vill ingen bli känd för idiotier och slöseri med skattemedel vem som än betalar. Framförallt vill ingen flytta dit om de hanterar skattemedel på det sättet. Det är en prioriteringsfråga.

När isarna smälter och skogarna brinner

Kungen av Tranemo lösningen finner:

Låt folket lyss till poetens guldkantade ord

Men då säger Greta: Godnatt Moder Jord!

—-

%%%%% Tranemo

%%%%% poet

%%%%%

Name of storm Malik

MrSokrates: 78905645

Grönländskt namn.

—-

wwr: 78906517

Danskarna har döpt stormen till Malik. Nog uppfattar de flesta som hör det som arabiskt men stormens danska fäder kanske påstår att de tänker på det grönländska namnet. Den här artikeln har bara uppfattat namnet som pakistanskt.

asianimage.co.uk

(iofs en påstått asiatisk tidning men med brittisk toppdomän)

Kan “smygislamiseringen” av Europa bli tydligare? Den arabiske KUNGEN MALIK slår sönder våra samhällen.

Ancestry, stor sajt:

Malik Name Meaning

Muslim and Hindu (mainly Panjab): status name from a title meaning ‘lord’, ‘ruler’, ‘chief’, from Arabic malik ‘king’. In the subcontinent this is often found as a title for the headman of a village

ancestry.com.

Nog lär det finnas fler muslimer än grönlänningar i Sverige som heter KUNGEN och det är vad vi kommer att tänka på.

Malik, Maleek, Malek or Malyk (Arabic: مَالِك or مَلِك) (Urdu: مالک) (/ˈmælɪk/) is a given name of Arabic origin.[1] It is both used as first name and surname mainly in several Muslim countries and communities.

Several Semitic language traditions uses its homonym and other different versions of it. In Arabic, Malik (Malek) مَالِك means owner, and Malyk (Malyeek) مَلِك means king. Its homonym, though other sounding, Moloch also means king or lord in Aramaic, as does the Modern Hebrew מֶלֶךְ‏ (mélekh). These and many other forms in most of the Semitic languages stem from a common Proto-Semitic root.

Unrelated to the use in Arabic and Semitic languages, Malik is also a common first name for men in Greenland (the ninth most common in 2021),[2] and it means “ocean wave” in Greenlandic.[3]

en.m.wikipedia.org)

Man kan bli moloken för mindre 😉

—-

%%%%% name

%%%%% storm

%%%%% Malik

Paludan burning Qurans

To increase hatred between groups in the population, authorities allow Rasmus Paludan from Denmark to hold manifestations where he burns copies of the Quran. An obvious breech of the law of incitement against groups of people (HMF) but authorities try to keep up the level of hatred between groups in the population at any price. Paludan’s appearance is typical for false flag right actor. A little over weight, peaked sports cap. Name of his (Danish) party “strict course” (non appealing).

News media promoting quran burning by telling how “mothers, children, gangs, extremists” participate

Paludan’s anti-integration activity is supported by MSM.

Paludan is supported by false flag right Jewish Romani (“Gypsy”) “journalist” Chang Frick who alo tries to draw the Russians into the mess Paludan has created.

—-

Permit for demonstration at which anti-Islam provocateur burned Muslim holy book was paid for by far-right journalist linked to Moscow-backed media

Swedish media have reported that Paludan’s demonstration permit of 320 Swedish krona (£25, $31) was paid for by a former contributor to the Kremlin-backed channel RT, Chang Frick, who now does regular media spots for the far-right Sweden Democrats. Frick has confirmed he paid for the permit to hold the protest, but denied he had asked anyone to burn the Muslim holy book.

—-

guardian

StarkMark: 84045754

“Polisens beslut att neka tillstånd till koranbränningar utanför Turkiets och Iraks ambassad var fel. Det slår förvaltningsrätten fast.”

svt.se

Kan någon få tillstånd en till koranbränning kan det vara käppen i hjulet som gör att vi inte går med i NATO och det vore ju underbart om vi inte gav judarna i USA mer makt över Sverige än vad de redan har. Betänker man hur villiga USA är att gå ut i krig, de har ju bombat precis alla världsdelar, så tycker jag det är skönt att inte komma under deras “beskydd”.

Kan SÄPO, eller övriga deep state, komma att överklaga då de vet att en koranbränning skulle äventyra NATO-inträdet rejält?

—-

wwr: 84058866

Då är det fritt fram för en rejäl majbrasa med judehattar utanför Dagens Nyheter 🔥 🚒

Bara för att få tidningarna att fatta att det är fel att hetsa mot folkgrupper vilken sandlåda de än kommit från för att sprida sitt hat mot varandra.

Och häng gärna en docka av Bonnier för att visa hur dumt det också är att “hänga” folk. … och Greta 😉

Bara dumheter att bränna och hänga!

—-

%%%%% Paludan

%%%%% Burning

%%%%% Qurans

Chang Frick, Nyheter idag

—-

Skvaller om Chang Frick (grundaren av Nyheter Idag) (olika signaturer på flashback.org)

Jag tycker att den karriärsavslutande kampanjen han iscensatte mot Pavel Gamov åt SD:s partilednings räkning säger det mesta om Fricks karaktär och pålitlighet. Har givetvis ingen sympati för stolskottet Gamov utan noterar bara att Frick är skrupelfri.

Ser mest Nyheter idag som en humoristiskt libertariansk tidning.

Slusk med skulder upp över sina öron som lider av meaglomani. Ville bli både politisk sekreterare och riksdagsledamot för SD men partiledningen litar inte på honom och gillar honom inte eftersom han är “Putinist”. Hatar Paula Bieler sägs det också

Chang Frick har även han samarbetat med Russia Today,

Ursprungligen postat av Klappar

Efter att han samarbetade med den där vänsterextremisten så försvann det lilla förtroendet jag hade för han och hans tidning.

Vilken vänsterextremist?

Markus Allard, tom utesluten ur Vänsterpartiet för han var för radikal för dom.

Var dock inte Markus som jag syftade på, tycker han verkar vettig nu för tiden och skriver intressanta artiklar på Nyheter Idag.

Den jag syftade på är Mathias Wåg, medlem i den antidemokratiska sekten Resarchgruppen.

Visst gräver Chang fram en del intressanta saker ibland,

—-

fb

Iraks försvarsminister får bidrag från Försäkringskassan – polisen utreder flera brott

ni

%%%%% Chang

%%%%% Frick

%%%%% Nyheter

%%%%% idag

general

Beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle fattades av en enig riksdag 1975 (proposition 1975:26) och detta var det grundläggande beslutet. En stor del av invandrarna förväntades bosätta sig i Sverige för gott, samtidigt som de önskade bevara sin ursprungliga identitet. Man tog alltså avstånd från tanken att invandrare skulle vilja assimilera sig till det svenska samhället. Dessutom var ökad internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga.

År 1997 antog riksdagen lika enhälligt propositionen ”Sverige, framtiden och mångfalden”, signerad invandrarminister Leif Blomberg (s). Nu skulle hela samhället baseras på ”mångfald” i betydelsen mångetnicitet. Alla politiska områden skulle underordna sig detta samhällsmål; arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, skolpolitiken, kulturpolitiken.

akt

wwr: 81286214

Vi jobbar tydligt i den riktningen:

Spermabrist: För få utomnordiska män donerar

—-

sverigesradio.se

—-

%%%%% general

%%%%% destabilisering

%%%%% invandring

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

03.1.001.001 03.001 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker; Neanderthal;l

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »