03.1.001.001 02.001: Destabilisering genom invandring: 2. Medel; (drev mot Batra)

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.1 Destabilisering genom invandring: 2. Medel
Media arbetar för att uppnå destabilisering genom att förespråka invandring på många sätt. Massinvandringen till Sverige iscensattes av politker utan någon diskussion i samhället. Massmedia har alltid haft en mycket positiv inställning till invandring. Det är tämligen uppenbart att medias inställning till invandring påverkat politikerna och de fattat beslut utan att Sveriges befolkning först haft möjlighet att ge sina åsikter.
Hos det svenska folket finns blandade uppfattningar om massinvandringen, men i stort sett bara positiva uppfattningar får komma till tals i massmedia. Detta klargör ju tydligt att det är massmedia som har lett Sverige till massinvandring.
Att massinvandringen skulle bero på Sverige skulle sakna arbetskraft eller ha för lågt födseltal talar man inte om. Man talar heller inte om åtgärder för att höja barnafödandet. Däremot anses invandring väsentlig.
 
Etniska motsättningar görs om till att kallas multikultur. I mediebilden försöker man förminska de negativa effekterna av invandring, om t.ex ett våldsbrott utförts av en invandrare så väntar man med att offentliggöra namn och bild.

Alternativen att hjälpa flyktingarna i deras hemland eller att påverka de krig som anses vara flyktingvågens orsak, diskuteras inte. Ibland ges felaktigt intrycket av att landets egna politiker inte skulle ha makten att kontrollera landets egen flyktingpolitik utan t.ex. EU-regler skulle göra att flyktningarna måste tas emot.
Skulle man önska öka folkmängden kunde man underlätta immigration från länder vars kulturer lättare anpassar sig till vår, t.ex. Sydostasien eller Östeuropa. Men istället fokuserar man på muslimsk invandring vilken är mer inkompatibel med svensk kultur. Afghaner och syrier har haft lätt att komma till Sverige.  Vi har även tagit emot muslimer från Somalia.
Rohingya
När kriget i Syrien är slut verkar media redan börja vurma för rohingyas i Burma.
rohingya
Obama har uttalat stöd för rohingyas, suddiga bilder på “massgravar” visas i media, juntan har portat ett FN-sändebud. MSF påstår att juntan under en månad dödat 6000 vuxna och 700 barn bland rohingyas. Baserat på personlig kännedom om Burma förefaller dessa siffror kraftigt överdrivna. Ett folkmord av den digniteten hade förmodligen dessutom uppmärksammats mer. Större media försöker gärna  betona rohingyas hemvist i Rakhine state, Burma, i generationer.
Det handlar om att globalistiska media önskar “elda på” flyktingkaoset. Sveriges utrikesminister har redan besökt detta avlägsna område.
Att flyktingar från Bangladesh/Burma är aktuella visar att flyktingvapnet  betraktas och ÄR mycket potent. Burma är knappast att  betrakta som aktuellt för en invasion av typen Irak 2003.
Boko Haram
Nigeria är ett oljerikt, till stor del muslimskt land.
New York Times och The Guardian påstår att Boko Haram kidnappar 200-300 flickor i taget. Reuters bidrar med liknande information.
Man frågar sig om Nigeria kan bli aktuellt för ännu en invasion från västmakterna. Man kanske helt enkelt hävdar att Boko Haram är så hemsk att vi måste ta hand om flyktingarna.
En ny ström av inkompatibla flyktingar skulle kunna utgöra ett “weapon of mass migration” för att slutligen bringa Europa på knä.
Reuters  : Nigerian army says it repels suspected Boko Haram militant attack
Det man söker är alltså inte att hjälpa människor vi nöd eller öka den svenska folkmängden. Det man försöker uppnå är att destabilisera Europa.
Sverige
Statsministern kan yttra “Mitt Europa bygger inga murar.” Men inte så lång tid senare, om situationen kräver det, så stramas flyktingpolitiken åt. Någon konsekvens i handlandet går inte att se.
Känslomässiga argumet är vanliga. Bilden på det döda flyktingbarnet Alan Kurdi lanserades hårt för att stimulera invandring.  Ingen politiker kan i längden stå emot ett bombardemang av nyheter av typen “BRIS: Barn som flyr har dålig psykisk hälsa”.
Att kritisera den liberala invandringspolitiken kan i media stämplas som t.ex. rasism, nazism, xenofobi (en sjukdom), otillräcklighet, intolerans eller populism. Dessa termer har en negativ laddning och behöver inte alls vara orsaken till att någon vänder sig mot massinvandringen. Ett parti som motsätter sig denna politik kan kallas populistiskt parti eller missnöjesparti. (Motsvarande form av stämpling med oklart definierade termer kan även används om kritiker av globalisering, inom sociala media. Termer som konspirationsteoretker eller “foliehatt” kan t.ex. användas.)
Termerna används på ett inkonsekvent sätt. Media kan t.ex. kalla vissa partier “på högerkanten” för nazistiska. Men det är olagligt i Sverige att hylla det tyska nazipartiet. Gjorde partierna det så skulle de åtalas. Media sprider anklagelser som är felaktiga.
Att använda dessa och liknande termer görs för att försöka få dem att verka som etablerade begrepp. Man försöker sätter en stämpel på företeelser för att försöka undvika att diskutera vad som egentligen sker.

Anna Kinberg Batra ersätts av Ulf Kristersson
Politiker som bara antytt kritiska tankar om invandring motarbetas effektivt av massmediemonopolet. Anna Kinberg Batra försökte närma M till SD och uttalade kritiska tankar om invandringen i december 2016. Sommaren 2017 tvingades hon avgå, mycket som resultat av ett kraftigt mediedrev. Medierna ringer till M:s partidisktrikt, ibland flera gånger om dagen och frågar om de har “förtroende” för Batra. Läser man media får man intrycket av att hon nyligen varit fokus för någon skandal, vilket inte är fallet. Politikerna kan inte stå emot mediatrycket, den politiker som gör det riskerar dålig press i framtiden och till slut skapas en majoritet för hennes avgång. “Nyheten” toppar löpsedlarna i svenska media flera dygn. Senare ersätts Batra av en annan politiker med likartad framtoning, bortsett från att han (Ulf Kristoffersson) inte uttalat kritik mot invandringen.
Det förefaller som om Kristersson tidigare t.o.m. blivit vald som ordförande i ungdomsförbundet på ett program med liberal invandring, under den tid M gick i spetsen för detta. Bloggen har dock ännu inte hunnit bekräfta denna uppgift
Vid en följande partistämma domineras medierapporteringen av att M blivit “tuffare” mot invandringen. Media blåser upp uppgifter att M vill “göra upp med arvet efter Reinfeldt”. Detta för media för att försöka få väljare att gå från SD till M. M är ett parti som är lättare för media att kontrollera. Kristersson bedöms allmänt inte vara någon bättre debattör än Batra. Att byta från en kvinna till en man är inte heller något som tjänar ett parti i det feministiska klimatet i Sverige.
// Dec 2017: Desinformationen från media fortsätter. Nu väljer man att blåsa upp tomma påståenden av Kristersson. Han säger att “I Sverige talar man svenska, och här gäller svenska lagar.” Media försöker fiska röster hos SD genom att blåsa upp plattityder och tomma ord. Man vill få SD-väljare att tro att M vill ha en hårdare attityd mot invandringen utan att något i sak utlovas.//
Den enda väsentliga skillnaden mellan Batra och Kristersson är att Kristersson inte uttalat kritik mot invandringen. Men efter detta byte uttrycker alltså media uppfattningen att M ställer sig mer kritiskt till invandringen! Ett så paradoxalt händelseförlopp kan bara förklaras med att det är media som styr förloppet, med den dominerande målsättningen att isolera Sverigedemokraterna. Bland väljarkåren finns många som är kritiska till invandringen. Media försöker få dessa att gå från SD till M, medan media i själva verket bidragit till att ge M en mer invandringsvänlig partiledare.
/Ad. April 2018: Kristersson har även fortsatt haft en profillös framtoning och är helt klart den typ av politiker som medierna kan styra och därför accepterar./
På detta sätt gör mediernas agerande att svenska politikers handlande och folkviljan allt mer går isär.
På samma sätt ser man hur förre finansministern Anders Borg behandlas på negativt sätt i media.  Denna behandling i media får Borg sannolikt eftersom han, liksom Batra, tidigare uttalat kritiska åsikter om invandringen.
Mediedrevet mot Batra sätts in strax efter Borgs “skandal” vilket gör honom omöjlig som efterträdare. (Vid någon omröstning uttrycker ändå M-ledamöterna vid extrasrämman för att välja ny partiledare stöd för Borg. Han hamnar på andra plats som kandidat efter pensionerade legendaren Bildt.)
Drevet mot Batra hade ingen grund att stå på. Hon hade ibte begått några fel. Media upprepade bara frågan “Har ni förtroende för Batra?” till partidistrikten, tills de gav med sig.
Det finns naturligtvis många exempel på detta. Det finns inga politiker som kan motsätta sig ett konstant mediatryck. Media kan styra samhället genom att välja vilka nyheter som tas upp och hur de tolkas.
En ordväxling uppsnappades av mikrofoner vid ett FN-möte. Repliker växlades mellan den tyska ledaren Angela Merkel och Facebooks judiske grundare Mark Zuckerberg. Merkel anklagar Zuckerberg för att inte göra tillräckligt mot rasistiska kommentarer på Facebook. Det visar tydligt hur globalister försöker hindra folk från att uttrycka sina åsikter.
Att våra judiskt ägda media propagerar hårt för ett multikulturellt samhälle med stor muslimsk population är paradoxalt eftersom det judiska folket själva inte gärna blandar sig med folk från andra religioner, i synnerhet inte med muslimer.
Varför svensk media prioriterar muslimsk invandring kan te sig oklart. Varför inte prioritera invandrare från Östeuropa, Asien? – Media motsätter sig ju inte de krig i mellanöstern som påstås vara orsaken till invandringen.
En orsak att media gynnar en muslimsk invandring kan vara att muslimsk kultur skiljer sig mycket från vår och möjligheterna att söndra samhället blir större. Media lyfter fram invandrarna och får därigenom deras stöd. Genom motsättningen mellan invarndrare och infödda svenskar söndras samhället. Ett splittrat samhälle är lättare att kontrollera för media än ett samhälle där befolkningen är homogen och regeringen stark.
Man kan fråga sig om de judiskt ägda medierna vill ge Sverige en “Gaza-remsa” så vi hamnar i en liknande situation som Israel. Ytterligare ett land som har starka spänningar mellan befolkningsgrupper är Sydafrika. Även detta land har kopplingar (i detta fall goda relationer) till Israel. Judiska intressen förefaller kunna arbeta effektivare i länder med starka spänningar, vilket ju diskuteras i denna artikel under partierna om destabilisering (stycke 3.1.1).
Partierna för olika former av ineffektiv signalpolitik om “hårdare krav på invandrare”.
M: Obligatorisk språkförskola
Moderaterna föreslår att alla
nyanlända barn och barn till nyanlända
föräldrar ska omfattas av en
obligatorisk språkförskola om
15 timmar i veckan från 3 års ålder.

medieklimatet

Dansk TV påpekar hur svenska media följer att invandrargrupper är överrepresenterade i viss brottslighet.

George Soros och katalanerna

Ett exempel på hur media arbetar är hur man påstår att George Soros finansierar den katalanska frigörelsen 2017.  voltairenet.org

Läser man emellertid texten i bilden ser man att det organisationen som Soros kontrollerar givit pengar till ett möte för journalister där de skall lära sig att inte gynna “xenofoba, populistiska EU-kritiker” 
Genom att lägga in text som bild blir den inte sökbar och i denna förstoring svårläst.
Texten har medvetet inte skrivits in i artikeln och blivit sökbar utan har medvetet gjorts suddig så att tidningens svepande uttryck om “stöd till katalanska frigörelsen” inte skall genomskådas. Donationen handlar i själva verket till att påverka journalister enligt en globalistisk agenda.
Går man tillbaka till samma artikel några veckor senare har tidningen t.o.m. gjort texten ännu suddigare så att den praktiskt taget inte längre är läsbar.
Några veckor senare har man minskat förstoringen ytterligare för att göra den information som strider mot tidningens agenda, oläslig.
(Båda skärmdumparna av text är gjorda på samma sätt, att öppna bilden i en egen flik i samma webläsare och förstora den.)
attempts to efface differences
The attempts by globalist media to efface the differences beetween the sexes have been described in the corresponding section of this blog.
The same kind of methods are used regarding immigration. Globalist trolls try to convey an agenda that differences do not exist. The comparison of local  people’s attitudes to foreigners is naturally highly vafiableni in different areas, due to.the areas history, demography etc. However, many globalist financed Internet trolls are paid to convey an agenda that local people’s attitude is the same to foreigners everywhere. Local people are good everywhere.
If local people’s disrespect towards foreigner is brought up, the trolls are extremely eager to try to find excuses.
As shown in the link they may try to declare the question unsuitable (which is the moderators’ work) or that the original poster (OP) does not understand his own question. They have  no actual arguments for their constructed view that every place has the same attitude. So they try to use troll methods to focus the discussion on the OP:s person or writing. Clear acts of disrespect are excused as coincidences. If possible they try to make the disrespected person the cause of the disrespect! They may try to write long posts (wall of text) quoting ststistics and complucated ststistical reasining to create confusion etc.
This kind of trolls are many (globalist resources are strong) and often hard to deal with. Sometimes it can work well to expose their true nature (“bringing the troll into daylight will make it explode”). Showing that their point “people of all places have the same opinions” is completely unrealistic, pointing out that they mostly focus on the opponent’s person and not the situation under discussion can sometimes make them shrink.
social media
Social fora in Sweden are controlled by globalist interests. They try to keep down criticism of MSM and focus on creating hatred and conflict  between native Swedes and immigrants. Discussions about immigrants causing problems, often of violent nature, are encouraged.
 
The International organization for Migration (IOM)
IOM [ -1-  -2- ]is a UN related agency that may serve as a lobbying organization for increased migration.

Den som protesterar mot massinvandringen kan bemötas med “accusations of lack of compassion” även om den föreslår andra sätt atr hjälpa de länder som har det svårt, än att flytta hit deras befolkning.

[accusations of lack of respect or compassion]

Maren Ueland, Norway and Louisa Vesterager Jespersen, Denmark were murdered by suspected jihadists in Morocco
[beheading, halshuggning, Marocko norska danska ]
pf10
Nu verkar i alla fall Aftonbladet tycka att det inte gick att hålla på det hela längre. Detta är i skrivande stund länkat från första sidan: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vmByqw/har-ar-mannen-som-misstanks-har-mordat-maren-och-louisa/promo
Dock så står det fortfarande…
“När deras kroppar hittades såg man tecken på våld med stickvapen mot nacke och hals.”

När muslimer halshugger nordiska flickor kallar Aftonbladet det för “våld med stickvapen mot nacke och hals”!
Med respekt för de mördade och den allvarliga situationen i vårt land så kan man nästan inte annat än att skratta åt våra tokstollemedia, de sänker Sverige metodiskt.
http://kaotic.com/video/qU7nDJzW_2019119170945_t
http://kaotic.com/video/3WP8sz5Z_2019119224300_t

Muhammed Ali on race

 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 09 Earlier: Greta Thunberg -The Green Mini Dictator


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.001 03.001 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.