03.1.001.004: 03 Destabilisering, ledare: 3. Sverige och svensk politik (Borg, Batra, DÖ, Margareta Larsson), Honey traps

3.1.1.4: 2. Destabilisering genom påverkan av ledare

2. Sverige och svensk politik

Media eftersträvar färglösa mittenpolitiker utan egna åsikter som är beroende av medias stöd. Starka politiker byts mot svaga.
Anna Kinberg Batra, som uttalat kritik mot invandringen, avsätts genom en kupp sommaren 2017, stödd av media se isolera SD
Anders Borgs “snedfylla” blåses upp lång tid efter händelsen. Han har också uttalat kritik mot invandringen. (Han visade könsorganet och använde ordet hora, på en fest.) Han är en välmeriterad, populär politiker (tidigare finansminister) som fruktas av media. Man  noterar också hur media samt förmodligen  betalda agendatroll i forum fortsätter att vältra sig i skandalen, lång tid efteråt. Borg har även uttryckt kritik mot blankning av aktier  vilket är ett sätt på vilket  bl.a. globalistiska spekulerar kan tjäna pengar på att destabilisering. Borg och många andra anser blankning vara omoralisk.


[ stupidities and scandals ]
Borg förlorar på sin skandal.
Elon Musk (kallade oskyldiga för peddo), vinner publicitet.
AfS får mycket god publicitet med tanke på hur okänt partiet är. Martin Hagwall – politiker som använder klisterlappar med “judenäsor”. Partiledaren Kasselstrand Twittrar att Sverige förlorat en viktig fotbollsmatch eftersom en invandrare (2:a generationen, skolad som spelare i Sverige) var med i laget! Ett parti kan bara klara sådana skandaler om media håller det under armarna.
Resultatet beror på medias vinkling


Anders Borgs “snedfylla” har lett till att hans möjligheter att bli partiledare har minskat. Den föregicks av att hans flickvän bjöd honom till en fest i skärgården. Både flickvännen (Dominika Peczynski, gått i judisk skola) och den som arrangerade festen (Tomas Tjajkovski, av judisk börd) har kopplingar till judendom, liksom medieägarna som beordrat att Anders Borgs snedfylla skall blåsas upp i medierna. Borgs “snedtändning” föregicks av en hetare diskussion med en person aktiv inom försvarspolitik och industri (Gunnar Wieslander). Den personen anses av vissa vara agressiv och hetlevrad. Men huruvida Anders Borg helt själv satte sig i den pinsamma situationen eller provocerades därtill, går ej att säkert avgöra. Självklart var det ett oacceptabelt beteende av en politiker men media strödde länge salt i såren vilket gör att man kan misstänka att Borg provocerats.

Festen hos judiske Tjajkovski. Ditbjuden av blivande hustrun med judiskt påbrå. (Drogning, liksom att använda kvinnlig lockfågel (Vanunu etc) klassisk Mossadtaktik 🙂 )
Kanske gjorde globalisterna allt detta bara för att plocka bort Borg innan man drevade Batra. Även efter skandalen låg Borg högt bland M-ombuden som ny ordförande. Tvåa efter Calle B ett tag.
Media och Internettrollen strödde salt i såren, som besatta, lång tid efter skandalen.
B är ju definitivt folklig. Skandalen kommer att glömmas, om det inte redan skett. Men var står Borg? Kan man gifta in sig i Judendomen och inte bli globalist? Borg var med och fyllde Sverige med invandrare, men har senare tagit avstånd från massinvandringen. Gott rykte för åtgärder under finanskrisen. Läst lite nationalekonomi, alltså inte värsta “globalist-MBA”.
Borg – fågel eller fisk. Definitivt möjlig som framtida M-ledare, imho. Definitivt comebackmöjlighet.
Men var står han politiskt, som sagt? Har äktenskapet påverkar honom? Vet de som ev väljer honom, vad han står för?


[Honey traps, Female baits, female lures, female decoys kvinnligt lockbete, kvinnliga lockbeten]
Halvt skämtsamt frågar bloggen att Borgs snedfylla inspirerats av Mossad. Mossad har använt drogning (som ex Dikko) och kvinnligt lockbete (som t.ex Vanunu in Rome [Cindy, Cheryl Bentov] or Salameh i Beirut [Erica Chambers]. Also leading assasin involved in the killing of Bouchikhi (innocent victim, mistaken for Salameh in Lillehammer) was female [Sylvia Rafael]. Assange was brought to bay by an intricate judicial process started by two girls [Anna Ardin, Sofia Wilén, ref] he had had sex with.
Huruvida Dominika Peczynski på något sätt har spelat rollen som lockbete för att ta med Anders Borg till den ödestigra festen, går ej att avgöra. Tomas Tjajkovski är av judisk börd, Dominika Peczynski har gått i judisk skola. Har DP utnyttjats? Att hon medvetet skulle ha lett Borg i en fälla får väl anses mundre troligt. Dominika Peczynski och Anders Borg är gifta nu.
Vanunu var medveten om risken att Chertl Bentov var en Mossadsgent men följde ändå med henne till Rom där israeler drogade och förde bort honom.


//2018 05 14: Borgs snedfylla måste till slut tonas ned av media. I sociala media försöker man dock koppla ihop Borg med massinvandringen. Denna skedde visserligen under Borgs och Reinfeldts epok. Men Borg har ju senare tagit avstånd från den. Media verkar ha panisk skräck för  Borg.
Förmodligen har media (med rätta) bedömt att Borg är en folkkär politiker. Borg har ju dessutom på senare tid uttalat sig negativt om invandringen.
Borg bedöms förmodligen som en av de besvärligare antagonister som media kan få brottas med och trollen kämpar på ett krampaktigt sätt med enbart negativa kommentarer om Borg i sociala forum.
Jämför med den akademiskt omständlige Kasselstrand som media gärna presenterar som en representant för nationalism. Kasselstrand utreder marginella frågor som utvisning av snattare, återinförande av kontanter, böneutrop i Växjö samt det politiska kamikazeprojektet att skicka hem invandrare.


Anders Borg begick en dundertabbe på festen förra sommaren. Men det är intressant att se hur villigt media strödde salt i såren lång tid efter det inträffade. (Om media önskat kanske vi aldrig ens hört talas om händelsen.)
Med Borg ute ur bilden kunde media dreva bort Batra (utan egentlig orsak) och ersätta med Kristersson, vilken till skillnad från
Borg och Batra aldrig kritiserat invandringen. (Batra önskade närma M till SD.) Som ungdomspolitiker förespråkade Kristerssons kraftig invandring.
Man förvånas fortfarande över den massiva mängden negativa inlägg på t.ex Flashback om Borg. Har Metoo nått hit? Kan vänstertroll ha aktiverats? Man verkar försöka göra ned Borg helt onyanserat.
När M skulle tillsätta ny ledare (vilket alltså skedde senare än den ödestigra festen) låg Borg däremot ett tag tvåa efter Bildt hos ombuden.
Nu är Borg aktuell då han uttalat sig för en S&M regering men verkar inte heller utesluta M+SD.
Kan Borg uppfattas som ett reellt hot av de som förespråkar invandring och vänsterflum? Kan de se honom som ett hot och motarbetar honom? Kan han bli aktuell i någon politisk position i framtiden? Vänsterdebattörerna verkar frukta Borg.
2018 05 18
Jag tror på Borgs möjligheter. Delvis beroende på vänsterdebattörernas kategoriska förnekande av desamma och deras enformiga upprepande av den i.o.f.s. klumpiga helikopterolyckan.
Men om praktiska möjligheter för comeback kommer att uppstå är ju en annan sak. Media kommer väl att proppa fast Kristersson på partiledarposten i all evighet, t.ex.
Borg var alltså (ganska) tidigt ute med att ifrågasätta invandringen. Detta är hans egen version. Men skulle den vara osann borde andra protestera.
Anders Borg ville ha en stramare migrationspolitik redan när alliansen hade regeringsmakten – men fick kalla handen av Fredrik Reinfeldt. Det säger han till Jörgen Huitfeldt i*Kvartals “Fredagsintervju”.**
– Finansministrar får alltid ge vika när partiledare och statministrar bestämmer.*
Ref
Tidigare finansministern Anders Borg ville strama åt invandringspolitiken redan 2011 men fick nej av Fredrik Reinfeldt och övriga borgerliga partiledare, säger han i*Kvartals Fredagsintervjun.
Han säger också att SD förändrats och inte längre kan anses ha nazistiska rötter. *
Ref
 
 
 


//
Aftonbladets mediedrev som framtvingade Sven Otto Littorins avgång uppvisar likheter med medias attityd till Borg och Batra.
Littorin anklagades för att ha köpt sex. Aftonbladets chefer uttalade att man inte hade publicerat dessa uppgifter om Littorin förnekat uppgifterna. Men bl.a. inspelningar av telefonsamtal bevisar att Littorin förnekat sexköpet.
Littorin och Borg gjorde gemensamt uttalande om arbetslinjen. Littorin stödde Batra under mediedrevet mot henne. Littorin kritiserade Reinfeldt, efter dennes avgång, för uttalanden som ansågs som “flummiga”.
Borg har dessutom uttalat sig  negativt om invandring (dec 2016) samt önskat stävja blankningsaffärer, vilka ofta betrakta som ett omoraliskt sätt på vilket globalister som t.ex. George Soros kan tjäna pengar genom att framtvinga kaos.
Efter skandalen  behandlas Borg på ett synnerligen negativt sätt i media. När Borg får en ansökan beviljad för att fortsätta arbeta med sin doktorsavhandling så ser inte media till det positiva i situationen, hur politikern även bedriver högre studier. Media kan fokusera (“vinkla”) situationen så att man (utan egentlig grund) ifrågasätter om han verkligen är kvalificerad. Att en tidigare finansminister betraktas som kvalificerad för att bedriva doktorandstudier i ekonomi låter ju inte helt fel, speciellt som han varit registrerad som doktorand tidgare. Men denna negativa behandling i media får Borg sannolikt eftersom han, liksom Batra, tidigare uttalat kritiska åsikter om invandringen.
Sammantaget uppvisar mediedreven mot Borg, Littorin och även i viss mån Batra, likheter. Alla är framgångsrika moderatpolitiker som velat ställa hårdare krav på invandringspolitiken.
Skandaler är naturligtvis ett bra sätt för media att styra opinionen. Många oegentligheter sker, men bara de som passar medias agenda kommer till allmänhetens kännedom, i den grad och valör som media önskar.
 
 
decemberöverenskommelsen
Den s.k. decemberöverenskommelsen sätter demokratin ur spel. Partier som har riksdagsmajoritet går inte i regering utan bildar frivilligt opposition. Allt för att marginalisera det nationalistiska partiet SD. Officiellt är decemberöverenskommelsen avskaffad 2015, men har fortsatt att gälla i praktiken. (Detta skrivs i mars 2018)
Partierna  S, C, L, M skulle samtliga kunna samregera med vilket annat parti som helst. Gränserna mellan partierna är i det närmaste helt utsuddade. Under början av 2018 har tidningen Expressen t.o.m. talat positivt om segregering mellan “ytterlighetspartierna” S och M.
Centerledaren Annie Lööf får följa med till det s.k. Bilderbergmötet. Kort därefter hoppar hon av från oppositionens (Alliansen) misstroendeförklaring mot försvarsministern. Detta kan i praktiken betyda slutet för oppositionen och att nästa regering kan bli en helt konturlös mittenregering.
Villospår börjar cirkulera i media. Liberalerna läcker att Lööf hoppat av misstroendeförklaringen av personliga skäl. En misstroendeförklaring skulle kunna göra att Lööf själv kan komma att granskas hårdare i Konstitutionutskottet i framtiden. Det är dock inget större hot. Lööfs tidiagre eventulella inblandning i samma affär är mycket marginell jämfört med konsekvenserna för Alliansregeringen.
Allt handlar om  att marginalisera det nationalistiska partiet SD.
Borg, Löfven, Reinfeldt, Bildt har alla inbjudits till Bilderbergmötet, liksom Hillary Clinton. Obamas kontakter med gruppen är omdiskuterade.
Nu hyllas den 83-årige finansmannen av Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Det är på Instagram som Lööf får frågan om hon vill kommentera sitt möte med den globalistiska Bilderberggruppen 2017 och sin relation till George Soros.

Fria Tider

“Har ingen personlig relation till Soros, men skulle gärna vilja ha det – en stark, modig person som gjort och gör mycket gott”, skriver C-ledaren.
Partiledardebatt i programmet Agenda beskrivs som en “sammandrabbning” när politikerna i själva verket kan kritisera varandra för att inte vara tillräckligt förstående av integration och utanförskap. Media försöker maskera att höger och vänster inom politiken har utplånats. Politikerna måste följa medias order, annars erhåller de dålig press och avsätts. Orderna gäller alltid ökande globalisering.

SvT skriver: En statsvetare “analyserar” partiledardebatten: Kristersson bra men kom i skymundan.
Kristersson är en färglös figur som har tillsatts efter det att  Batra avsattes genom ett mediedrev. Medierna fruktar ett möjligt närmande mellan M och SD vilket skulle stärka nationalistiska intressen. (Batra hade närmat sig SD.)  Media påstår därför att en dålig politiker är bra.

Tyske finansministern Wolfgang Schäuble sammanfattar situationen bra:”Elections cannot be allowed to change economic policy.-1- -2- (via Yanis Varoufakis, former minister of finance, Greece)
Mediedrevet och kuppen mot Batra liknades av ordföranden för ett stort M-distrikt vid mobbning. Det är troligt att sociala media i dessa situationer påverkas genom betalda nättroll och journalister i vars arbetsuppgifter ingår att påverka social media. Se vidare under förvirring och troll.
Skandaler drabbar inte slumpmässigt
På rak arm kommer bloggförfattaren ihåg skandaler och drev rörande Håkan Juholt, Anders Borg, Anna Kinberg Batra, Jens Littorin, Mona Sahlin, Laila Freivalds.
Freivalds avgick för ganska länge sedan. Hon hade uttryckt vissa personliga, negativa åsikter om Israels mur. Men som helhet kan inte bloggen fälla något sammanfattande omdöme om henne.
Borg, Batra, Littorin, Juholt har definitivt åsikter som inte följer medias agenda.
Den enda på listan som följer medias agenda är Sahlin. Fast hon klarade ju att rida ut flera skandaler. Det förefaller som om hon producerade skandalerna helt själv.
Man kan få intrycket att media väljer att blåsa upp skandaler runt politiker som inte helt anpassar sig till medias agenda.
Det är inte osannolikt att media mörklagt händelsen runt politiker som passar deras agenda.
 
2018 januari: politiska vildar
Tre riksdsgsledamöter som uteslutits ur SD vill skapa ett riksdagskansli och fortsätta arbeta för sina idéer. Detta döms kategoriskt ut av agendatroll i sociala medier knutna till MSM. De förefaller avsätta mycken energi till detta innan man ens vet vad de antuella riksdagsledamöterna komner att prestera.
Det förefaller som om MSM är mycket intresserade av att låta partipiskan vina och reducera riksdagsledamöter till knapptryckande robotar.

Margareta Larsson

Media kritiserar mycket varligt en riksdagsledamot som under två år inte skött sitt arbete. Detta är naturligtvis ett led i att destabilisera Sverige. Att (i sht en kvinnlig) riksdagsledamot ägnar två år av sitt riksdagsmandat till att försöka starta ett massageföretag, passar bra för media som söker destabilisera Sverige.

I slutet av september 2015 meddelade Margareta Larsson att hon lämnat Sverigedemokraterna, eftersom hon ställde sig kritisk till partiledningens maktmetoder. Hon kvarstod som riksdagsledamot utan partianknytning, och gjorde sig därefter känd för att ha upphört med sitt riksdagsarbete, samtidigt som hon fortsatt att uppbära månatligt arvode och andra ekonomiska förmåner.[6][15] Efter avhoppet (och till maj 2016) var hon som enda riksdagsledamot[16] frånvarande från samtliga voteringar i riksdagen.[17]
” – Men samtidigt säger du att du inte kan försvara att du tar ut pengarna från riksdagen?
– Nej det går inte. Hur ska jag kunna göra det? Det är moraliskt förkastligt, jag håller med om det…Men jag har valt att göra det så.
– Varför, när du samtidigt säger att det är moraliskt förkastligt och förstår att folk är upprörda?
– För att jag har möjligheten att kunna göra det.
– Men du har också möjligheten att inte göra det.
– Ja, det är sant, men jag har gjort ett val.

https://sv.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Margareta_Gunsdotter&oldid=35235932

Media förmedlar gärna en bild där det inte är så stor sak om en riksdagsledamot inte gör sitt arbete i två år. Riksdagsledamöter skall ses som lobotomerade knapptryckare som egentligen helt kan undvaras.
Margareta Larsson är riksdagsledamot, avhoppad från SD efter konflikter med partiledningen. Partiordförande Åkesson är hennes svärson.
Under två år deltog hon inte alls i riksdagsarbetet [ -1-, -2- ]. Hon förefaller inte heller ha haft någon ersättare. Hon arbetade i ett eget företag. Hon kritiserades ändå bara måttligt i medierna.
Av det lär man sig att medierna inte fruktar SD så mycket. Det är viktigare att hålla sig väl med feministerna. ML hade personliga konflikter med partiledningen och det förefaller som om medierna inte vågar kritisera detta slöseri med offentliga medel och vanskötsel av hennes arbete/Sverige, eftersom hon är en kvinna som anser sig påhoppad av sina arbetskamrater.
Artiklarna gör definitivt sitt bästa för att släta över att ML inte varit på jobbet på två år. Media skulle lätt kunna fälla henne för det, genom ett drev.
När man läser artikeln mer ingående ser man att den i första hand inte vill försvara ML.
Artikeln är skriven utgående från snälla frågor. Men trots detta vinklar man inte henne krypande. Man hade förväntat att hon skulle säga  något som “Jag har inte mått bra” eller “Jag kanske borde varit sjukskriven”. Men istället vinklas artikeln trotsigt genom att hon medger att hon agerar omoraliskt. Denna vinkling är uppenbarligen till för att skapa hat. Detta förefaller vara medias grundläggande styrmetod. Man söndrar och härskar.
När SD-hatet krockar med feminismen vinner feminismen. Men när feminismen krockar med globalismen, vinner globalismen.
Media bedömer förmodligen att denna typ av total avsaknad av ansvar för sitt arbete hos riksdagsledamöter, gör att Sverige lättare kan destabiliseras.
Media försöker inte skapa ordning genom att ställa ML till svars. Istället ger man bilden av att det skulle vara ganska “normalt” att riksdagsledamöter helt struntar i politiskt arbete under flera år. Media vill ge bilden av att riksdagsledamöterna inte skulle vara våra representanter, vilka vi kan rådfråga och ge synpunkter.
I tillägg tar man alltså chansen att skapa hat och splittring genom att skildra ML som en ansvarslös flummare som ägnar sig åt att ge massage och leva på sitt riksdagsarvode.
Media vill skildra en bild av riksdagsledamöterna som överflödiga “knapptryckare” för att beslut som fattas uppifrån lättare skall accepteras. Media fruktar starka politiker som är i kontakt med sina väljare.
Samma verkar gälla partiet Alternativ för Sveriges verksamhet.
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.004: 04 Leaders: Control of politicians


Inehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.