03.1.2.06 Militarisering: Catalán, Kongo, FN-styrkor; Diskussioner om utlandet; Kampen om råvarorna; Uganda

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.2.6 Militarisering: Kongo

The Guardian: “The wars [in #Congo] will never stop” – Well, at least not as long as the #cobaltmines don’t run dry. 18.000 UN troops protect the illegal regime fine, its mandate to rule Congo ran out in 2016! #Apple & #Tesla cheers.

The UN obstructs the murder investigation of Catalán and Sharp. Catalán had proof of Congo gov’t ordering murder but Congo gov’t is protected by UN.


Catalán Sharp murders

[ assassinations 1/2 ]

 

Den FN-anställda svenskan Zaida Catalán och hennes kollega Michael Sharp mördas i Kongo. De var på uppdrag i djungeln för att utreda misstänkta massmord, begångna av regimen. FN och UD reser märkligt nog inga starkare krav på utredning av morden. Massmedia ligger märklgt nog mycket lågt i frågan.

Regimen säger sig ha “funnit” en video som visar morden på de två. De kan dock inte förklara hur. Videon är dock så suddig att det inte säkert går att avgöra vem det föreställer. Under en period är videon klarare, men då suddas ansiktet på mannen i videon. Mannen börjar falla ihop innan skotten skjuts. Banditerna talar samma språk som regimen. De talar inte det språk som rebellgruppen som regimen anklagar för att ha mördat de två, gör. Däremot skriker det vid något tillfälle ett stridsrop som förknippas med den anklagade rebellgruopen. “Rebellerna” bär helt rena huvudbindlar i samma färg som den anklagade rebellgruppen. Detta är inte vad man skulle förvänta av deras liv i Kongos utmarker. Man ser ansiktet ganska tydligt på någon av “mördarna”. Trots detta sker det ingen mördarjakt i Kongo, av bl.a. de 18.000 FN-trupperna. “Rebellerna” kommunicerar med C o S på franska. Varför har de då tolk? Var är tolken i videon. Tolken dödades också. Hur kan de vara så avslappade om tolken just dödats.

[investigation size]

Allt tyder på att videon är förfalskad och kunde enkelt ha producerats av regimen med hjälp av två vita skådespelare. Videon har säkerligen producerats av regimen för att lägga skulden på en rebellgrupp.

Efter några månader får vi reda på att i Cataláns dator finner man en inspelning där en minister i Kongos regering beordrar mord av motståndare.

Regimen i Kongo är olaglig. Deras mandat att regera gick ut förra året. De håller inte val. De mördar valförrättare för att försöka hävda att oroligheter omöjliggör hållandet av val.

FN har truppstyrkor på 19.000 man i Kongo. Deras agerande har inte kunnat stabilisera Kongo. När regeringsstödda rebeller från Rwanda intog staden Goma övergav FN-trupperna Goma, trots sitt numerära och utrustningsmässiga övertag.

Kongo är mycket rikt på naturtillgångar (men befolkningen fattig), bl.a. den åtråvärda mineralen koltan som används för att producera datorer och mobiltelefoner. Den officiella exporten av koltan är idag noll! Troligen säljer regimen landets råvaror på den svarta marknaden.

60% av världens kobolt kommer från Kongo. Kobolt används för framställning av batterier till mobiltelefoner.

Man kan tillspetsat säga att en mördarregim säljer Kongos råvaror på den svarta marknaden, under FN:s beskydd.

Kongo är mycket rikt på råvaror men befolkningen har hållits fattig av diktatorer, nu med FN:s stöd. 1974 vann t.ex. Mobutu budgivningen om matchen Ali-Forman med ett bud på $10 milj. (idag motsv. ung. $50 milj.). Med en tidens mått på medias värde, en ansenlig summa.

Agerandet efter morden sker på klassiskt sätt för korrumperade rättsstater. Medan ett visst mediafokus föreligger så görs arresteringar och man säger sig ha hittat mördarna. Men när medias intresse minskar/media medvetet blockerar nyheten, så släpps dessa falskt misstänkta som endast arresterats för att ge en falsk bild av rättvisa.

Man kan sammanfattningsvis säga att FN är svagt och stöder globaliseringen i Irak och Kongo. Detta måste mörkläggas av media. I sociala media ses försök att vrida bort blicken från den större bilden. Ämnet fokuseras runt frågor som om Catalán blivit våldtagen eller själva brutaliteten i dådet. Det är möjligt att dessa inlägg skrivs av Intrernettroll betalda eller på annat sätt stödda av media. Detaljerna om morden  är naturligtvis svårbedömda men MSM:s agendatroll försöker ge en bild av att Catalán, tidigare språkrör för MP,  betett sig som en “godtrogen stolla”. De försöker också få i diskussionen på detaljer gällande olika tänkbara, teoretiska ansvarsförhållanden för vem inom FN som kan vara ansvarig för morden. Allt detta tjänar till att flytta fokus från hur FN, UD och MSM skyddar Kongos illegala regim vilken med största sannolikhet beordrat morden. Man skyddar den för att kunna köpa illegala råvaror från den.

[keywords: united nations un]

Feminism är sekundär till globalism. Feminism är ett redskap för globalisterna. Därför tonas Cataláns och Sharps verksamhet ned. Att bekämpa en illegal regim och finna bevis där dess ministrar beordrar mord kan betraktas som hjältedåd, samt slutligen bli mördad för detta kan betraktas som hjältedåd. Men Catalán och Sharp bekämpade en regim som säljer råvaror till globalistiska intressen och deras goda arbete göms därför av media.

(Att media prioriterar globalism före feminism noterades också i franska presidentvalet där media stödde Macron  mot Le Pen. Peder Madsens fruktansvärda tortyrmord på Kim Wall visar hur bi/homosexuella skyddas vid ett kvinnomord.)

FN och svenska UD etc kan blunda för missförhållandena eftersom media mörklägger nyheten om mordet på de FN-anställda. (Knappast ett agerande man förväntar av den självutnämnda “moralisk stormakten” Sverige.)

Catalán och Sharp bekämpade en mördarregim och hade kallats hjältar om de bara hade bekämpat “rätt regim”. Dvs en vars råvaror globaliseringen inte är beroende av.

2017 12 30 Catalán och Sharps uppdrag, den falska videon, presenteras av regeringen, inspelningen i Cataláns dator och annat, visar tydligt att regeringen ligger bakom morden. Regeringen fortsätter att sprida desinformation genom att arrestera oskyldiga, förmodligen motståndare till regeringen. FN, UD, MSM håller bara masken i en stor samordnad mörkläggningskampanj för att skydda globalisternas skövling av Kongo via dess illegala regim som ligger bakom mord, med stor sannolikheten morden på Catalán och Sharp.

Troll, ganska säkert anställda av MSM, försöker i sociala forum sprida en bild av att videon är äkta men inga egentliga spår finns. Man försöker bortse från att alla spår pekar på regeringen. Fallet är ett stort rättsövergrepp och det förefaller som om MSM-trollen har strikta order om förvirring och mörkläggning.

Andra troll försöker dra ned nivån på tråden med sjuka och kränkande spekulationer om vad som kan ha inträffat med den döda kroppen. Detta tjänar till att ta fokus från rättsskandalen.

2017 12 30

A local village leader has  been arrested for the murder. It is most likely not the murderer, just a way for the Congolese government to try to show activity.

-Vad kongolesiska myndigheter säger 
i det här fallet får man vara väldigt 
skeptisk till. I stort sätt alla, 
inklusive den svenska åklagarmyndig- 
heten, är väldigt skeptiska till det 
kongolesiska rättssystemet, säger han.

Om Kongos militär låg bakom mordet har
man goda skäl att gripa någon från 
rebellsidan, säger Ripås. Han påpekar 
att allt fler uppgifter pekar på 
inblandning från myndighetshåll.” TextTV

Det är vanligt att suspekta myndigheter i dessa fall som regisseras efter en agenda påstår att någin gripits men detta senare visar sig falskt. Samma gällde de påstådda attackerna mot Skripal, Salisbury och Amesburt.

Even The Guardian supports that the orders to “kill” were given in lingala (Kinshasa language) and not Tshiluba (what Kamwina Nsapu use).
I have also seen one other source that says that the Tshiluba speaker had swahili accent.
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/08/congo-government-un-investigator-murders-scrutiny
The government “found” this video at a very convenient moment.
Kamwina Nsapu had no motive to kill the two, as I know.

Time has passed and news media are starting to turn slightly towards the most likely explanation, that the government is behind the murders. But the expressions in media are still indirect, talking about authorities and military and the “insecure situation”. The quote twice mentions doubts about the Congolese justice system, which is hardly something new.

You can say that the United Nations, the Swedish foreign department and news media are sucking up to a regime that are responsible for murder, f.ex of election officials. The publication of the false video also shows that the government is trying to cover up the evidence of the Catalán and Sharp killings. Everything points towards the government being responsible for the killings. In social media the topic shows low activity.

Media tries to cover up the unconstitutional rule and murders of the Congo regime by pretending to criticize the regime, but only in petty detail:

Man noterar hur suddigt Reuters ofta skriver.

The film, narrated by a Congolese police spokesman, cuts mid-way through and the two are seen sitting on the ground and then shot. Catalan is subsequently beheaded.

Texten ger intrycket att Z halshuggs i videon. Men det sker ju inte. Man tänjer verkligen språket så långt att jag anser att man i det närmaste kan säga att de ljuger. I detta fall försöker de förmodligen få filmen att verka mer detaljerad än den i själva verket är, för att få den att verka mer trovärdig. Det mesta tyder på att filmen är falsk, vilket motiverats ingående ovan.


 

diskussioner om utlandet, troll

Som vanligt vid händelser i utlande förväntar trollen att andra länder skall skötas precis som våra. Troll som påstår sig ha arbetat i Afrika visar ingen som helst förståelse för afrikanskt tänkande. De personer som jobbar i utlandet som bloggförfattaren träffat har ett helt annat tänkande än de flesta av de troll i forum som påstår sig ha arbetat i utlandet. (Naturligtvis borträknat t.ex. ingenjörer och andra som utlandsposteras i några år. De sköter ju bara sina tekniska jobb och umgås ofta främst med andra utlänningar. Även de har ofta en förstående attityd mot lokalbefolkningen men har inte tid att sätta sig in i kulturen.)

 

 

 

 

 

The fight over commodities/resource conflicts

Globalization naturally includes a struggle over commodities like oil, minerals etc. [Kampen om råvarorna]

It is the function of the CIA to keep the world unstable, and to propagandize and teach the American people to hate, so we will let the Establishment spend any amount of money on arms.
[Former CIA officer John Stockwell]

Attentatet i  Niger fäster uppmärksamheten på amerikansk truppnärvaro i Afrika.

 

Uganda, Feb 2018

[ assassinations 2/2 ]

Inom ett par dagars tid finner man svensken Alex Sebastian Andreas Nordlander och finländaren Tuomas Juha Petteri Teräsvuori, döda på hotell i Kampala. Båda i 40-årsåldern, utan tidigare rapporterad hjärtsjukdom.

De anlände vid olika tillfällen finländaren tillsammans med en ex-minister, Suvi Lindén. De hade förmodligen i uppdrag att sälja vapen. Svensken skulle möta presidenten av okänd orsak. Svensken far har varit svensk ambassadör. UD har legat lågt med denna uppgift. När finländarna anlände påstod säkerhetstjänsten att deras rekommendationsbrev var förfalskat. Både svensken och finländarna eskorterades vid olika tillfällen till sina Hotel. Dödsorsakerna är oklara, ganska snabbt sade obduktion hjärtsvikt resp droger. Svenskens far skall ha accepterat den förklaringen. Lindén säger att Teräsvouri aldrig använde droger.

Regimen torde kontrollera Uganda ganska väl. Finländarna är/var minister resp säkerhetsexpert. De borde ha ett äkta brev med.

Man frågar sig om något hänt som gjort att Ugandierna velat backa ur på något sätt när finländarna anlände och därför underkände ett äkta brev?

Svenska media ligger lågt. Man frågar sig om orsakerna är desamma som i Sharp och Catalán-morden. Att skydda regimen? Förmodligen var även svensken på känsligt uppdrag. Så känsligt att UD bryter regler och låter ex anhöriga till diplomater utföra dem. Det är inte osannolikt att även Nordlander kan ha varit på uppdrag för att sälja vapen eller möjligen någon uppgift relaterad till mineralbrytning.

[ -1--2--3--4--5- ]

Så fort diskussionen i sociala medier kommer in på hur UD eller svenska företag kanske utnyttjar släktingar till diplomater för känsliga uppdrag såsom t.ex vapenförsäljning, så anländer trollen. I ett forum skrev ett troll plötsligt fyra inlägg inom 10 minuter utan att någon diskussion skett mellan inläggen. Inläggen bara upprepade tidigare påståenden eller innehöll bara länkar, i strid mot forumets regler. Andra troll går in och blandar på sedvanligt sätt rimlig kritik med orimliga påståenden, för att försöka få den rimliga kritiken att förknippas med de orimliga påståendena, trots att de inte har samband, annat än att de förekommer i trollets inlägg.

Kopplingar mellan polis och press beskrivs.

Om sonen till en svensk diplomat i Thailand tagit sig in i Uganda på diplomatpass (som familjemedlem) så borde stark kritik riktas mot UD. Än så länge är det inte klart vilken status hans besök hade.


Fallet ser mycket skumt ut. De två nordborna blir tämligen säkert mördade, på likartat sätt, ungefär samtidigt. Båda skulle träffa höga regeringsföreträdare som nu säger att detta inte stämmer. Finländaren sålde vapen.

Svensken skulle möta presidenten. Svensken kom från en diplomatfamilj av hög rang. Pappan verkar på ett mycket anmärkningsvärt sätt direkt acceptera att den, vad vi vet, friske sonens (i 40-årsåldern) “hjärta givit upp”!!

Här är det en hel del frågor som måste ställas till UD.

Handlade svensken med vapen? Representerade han t.ex Sverige eller Bofors? Vad gjorde svensken där?
Överväger Sverige att sälja vapen till Uganda?
Kom svensken in i Uganda på diplomatpass? Vilken diplomatisk träning och position hade han i så fall. Hade han rätt att använda diplomatpasset för sin resa till Uganda? Vilken säkerhetsbedömning hade gjorts? Hade svensken någon erfarenhet och utbildning av t.ex vapenhandel, om det nu var hans uppgift. Etc etc

Som skattebetalare anser jag att vi har rätt att få svar på dessa frågor.

De enda som är i position att pressa UD är väl media. Tyvärr gräver väl media bara i det som passar deras agenda. Här kan både vapenhandel och globalistiska intressen i råvaror komma in i bilden och då är det risk att pressen lägger locket på.

I svenska sociala forum försöker troll få diskussionen att handla om en ugandisk journalist som fängslats. Ärendet kan ha samband med nordbornas död. Om 4-5 troll pratar på intensivt så kan de ofta vinkla om diskussioner kraftigt. I ett ämne som handlar om ett mord på en svensk kan de centrera diskussionen runt en ugandisk journalist. Liksom i diskussionen om Catalán antyds ofta att “vad som helst kan hända i Afrika så det är inte mycket att göra”. Uganda tillhör dessutom de afrikanska länder som gått framåt organisationsmässigt.

2018 03 14

Det är bedrövligt hur myndigheterna och media mörklägger detta.

Det är inte säkert, men en möjlighet är att pappa ambassadören fixat ett diplomatpass åt sin grabb för att hänga med familjen. Passet användes sedan istället för att sonen skulle kränga vapen. Ev till ett land vi inte får handla med, det är jag inte säker på. Man får inte audiens hos presidenten hur som helst.

Sonen hade sedan ingen träning i diplomati eller förhandlingar och, tyvärr, inte i säkerhetstänkande. Han hade ingen uppbackning från UDs säkerhetsavdelning eller Bofors.

OK, det var många spekulationer. Men jag anser att vi skattebetalare har rätt att veta vad som händer.

Pappan säger: Det är ok. Ett hjärta kan stanna ibland.

Det luktar skumt.

2018 06 28: Detta ärende mörklades helt av UD och MSM, ingen information gavs. Man kan misstänka olaglig vapenförsäljning med Sverige inblandat.

 

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.2.08 Militarisering: Kurderna

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.