03.1.001.001 03.001 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker

3.1.1.1 Destabilisering genom invandring: 3. Orsaker

Som beskrivits i många sammanhang i denna blogg är konfliktskapande centralt för att kunna “söndra och härska”. Medierna stöder invandring från muslimska kulturer med värderingar mycket skilda från de svenska. I de motsättningar som skapas mellan ursprungsbefolkning och invandrare stöder medierna invandrarna och kan i utbyte förlita sig på deras stöd.

Det förefaller som om medierna inte bara försöker skaffa sig allierade i processen att styra samhället. Konflikten i sig gynnar medierna. Omstrukturering och konflikt skapar en dynamik i samhället som media kan arbeta med. Den kan vinkla händelser utefter sin globalistiska agenda.

Genom sitt beroende av media tvingas regeringen till invandringsvänliga beslut som skiljer den från folkviljan. Rgeringen hålls på detta sätt svag. Media fruktar ett stabilt samhälle där en stark regering uttrycker folkviljan. I en sådan situationen skulle medias funktion vara dess egentliga – att skildra samhället, inte att påverka det.

Det är naturligtvis orimligt att vi skall hjälpa andra länder genom att flytta deras innevånare till Sverige. Genom att göra så hjälper vi dessutom bara de starkaste – de som klarar av att ta sig till Sverige

Judiska media försöker skapa samma situation i Sverige som man själv länge levt med – en konflikt mellan araber och ursprungsbefolkning. Detta konfliktskapande skulle alltså även kunna ha målsättningen att försöka skapa förståelse för Israels agerande i konflikten med omgivande arabländer. (Det är dock osäkert om Isrsel önskar lösa sin egen konflikt. Även där är det möjligt att konflikten i sig eftersträvas, för att bl.a. motivera en stark militär.

En stark motivation för judiskt ägda massmedia att göra om Sverige till ett multikulturellt samhälle är att skydda judars egen situation i Sverige. Deras ledande roll som opinionsbildare, genom sitt massmediemonopol, skulle ifrågasättas på ett annat sätt i ett nationalistiskt land.

Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.[…]The future of European Jewry is dependent on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.

How quickly this change has come around can be shown by a quote by former prime minister Tage Erlander in 1965:

We Swedes live in an infinitely luckier situation. Our country’s population is homogeneous, not only in terms of race, but also in many other respects.

De invandrare som kommer till Sverige är också främst intresserade av att söka sig en bättre framtid. De har ingen bakgrund i svenskt styressätt eller intresse av att stödja Sverige som nation. De kan därmed lättare påverkas genom ekonomiska incitament.

In conclusion the Jewish owned media monopoly has forced the politicians to create a mass immigration of incompatible Muslim immigrants. The conflicts in out society helps media rule by “divide and conquer”.  It also creates a multicultural society where criticism against the Jewish media monopoly is harder to give. The Jews living outside Israel are not willing to assimilate and conflicts with Muslim immigrants take focus from the Jewish control of Sweden.  The conflict in Palestine is much a pseudo conflict enlarged in media to show that also Israel has similar problems.

We learn to dislike Muslims which are the enemies of Israel. We also learn to “prefer Jews over Muslims”.

Invandrarna har kortare bakgrund i Sverige och kommer mindre sannolikt att ifrågasätta vår demokrati eller politiska system. De måste etablera sig i ett nytt land och kommer att rösta efter ekonomiska faktorer.

Att invandringen skulle vara ett medel att stärka Sveriges ekonomi är inte ett hållbart argument. Inga försök har gjorts att stimulera barnafödande. Tvärtom försöker media krossa kärnfamiljen vilket sänker nativiteten och bäddat för krav på ännu mer invandring. (se avsnittet om HBTQ)

Det som gör medias inverkan på samhället speciellt skadlig är att den sker genom vinkling av nyhetsflödet. Vi påverkas indirekt och därför omedvetet. Vi vet ofta inte heller vad som egentligen händer i världen och kan därför inte bilda oss en bra uppfattning för att t.ex. kunna rösta på något som gynnar oss vid riksdagsval

Den ogynnsamma situationen förstärks naturligtvis av att våra media utgör ett monopol eller möjligen ett oligopol (duopol).

Flashback:
Vad är det som gör att svenska politiker tror att man hej vilt kan blanda alla sorters folk och tro att de ska komma överens och tycka om varandra. Speciellt då värdfolket trycks undan mer och mer.

Spaceadder:
De vet mycket väl att man inte kan blanda. Det har aldrig varit frågan om att integrera dessa människor. Det handlar om att riva sönder landet och att få en frustrerad, barskrapad och rädd svennebanan att acceptera avvecklingen av sveriges suveränitet till förmån för ett centralt, globalistiskt styre.

Media väljer alltså att prioritera muslimska invandrare vilka är svårare att integrera i svensk kultur än de flesta andra. Ostasiatiska folk anpassar sig bättre i Sverige än de muslimska invandrarna. När media letar flyktingar i Asien fastnar man för Rohingyas.

Minoritetskultur undertrycks i Kina men vad gäller utbildning, tillstånd att ha barn etc så är de gynnade på vissa sätt. De utgör inga problem i Kina. Det främsta probelmet är den muslimska minoriteten i västra Kina. (Kina har över 50 minoritetsfolk)


Amadeuss: 37427296
Det fanns en tid där tanken på massinvandring inte existerade. Vad var det som hände som fick politikerna att börja ta in invandrare egentligen?

Under 60-talet började juden David Schwarz tillsammans med den judiska tidningen Dagens Nyheter väcka frågan om minoritetsfrågor. Man skapade en opinon med hjälp av media om invandringspolitiken och skapade på så sätt en debatt om ämnet. År 1964 publicerade David Schwarz en artikel i DN med titeln ’Utlänningsproblemet i Sverige’. Det handlade om invandrarnas villkor och deras assimilation. David Schwarz var den mest tongivande personen i debatten om invandringspolitiken och beskrevs som den första att starta debatter utifrån invandrares perspektiv och situation.

År 1973 grundade David Schwarz tidsskriften ’Invandrare och minoriteter’. Tidskriften skriver på sin hemsida att man ”arbetar för ett mångkulturellt och integrerat samhälle”. Man säger även att man riktar sig till de som arbetar och har kontakt med andra etniska grupper.
På 80-talet visade det sig att man hade lyckats vända opinonen. Tidigare hade man sedan 40-talet endast tagit emot begränsat antal invandrare som var tvungna att ha ett arbete innan man fick uppehållstillstånd. År 1984 tog man in 14 000 invandrare – tio år senare tog man in 79 000 under ett enda år. Man hade lyckats ändra politikers och vanligt folks åsikter. Sedan år 2006 tar man in 100 000 invandrare årligen. Vilket motsvarar en procent av befolkningen.

Det judiska företaget Bonniers hade alltså med hjälp av media fått ett helt land att ändra politik. Man hade med hjälp av media som Dagens Nyheter, Expressen, TV4, Sydsvenskan och Göteborgstidningen pressat politikerna att driva den politik som Bonniers och David Schwarz tyckte var viktig. År 2000 bestod Bonnierkoncernen 30 procent av den svenska mediemarknaden.
Det är inte enbart via medier som judarna har skapat inflytande. Många judar har även engagerat sig politiskt i Svergies största parti: Socialdemokraterna. En framträdande jude i partiet är Jan Nygren. Nygren stoltserade med rubriken ”Mitt judiska Sverige” i tdningen Judisk Krönika för några år sedan där han förklarade sin judiskhet. Judisk Krönika är en kulturskrift och utgör ett forum för judisk debatt. De skriver på sin hemsida att man vill att tidningen ska ”ses som en förebild för andra minoritetsgrupper i det mångkulturella Sverige”. De fortsätter med att Judisk Krönika är ”ett viktigt förum för integrationsförespråkarna och rasismbekämparna”. Några mer kända judar i Socialdemokraterna är Leif Pagrotsky och Thommy Waidelich.

Varför jag tog upp det här med socialdemokraterna är att judarna har alltid jobbat bakom kulisserna i Sveriges största parti. Det har varit Socialdemokratiska partiet som styrt landet mestadels av tiden och det var dom som öppnade upp gränserna. Att öppna upp gränserna för alla är egentligen ingen socialdemokratisk politik. Vi måste förstå innebörden av vad som händer i ett parti när det har infiltrerats av judar sen andra världskriget samtidigt som en judisk media sätter press på politikerna och partiet.

Denna tråden är för att diskutera hur judarna har gått till väga i Sverige och i övriga världen för att skapa ett mångkulturellt samhälle i västvärlden. Denna tråd hör inte hemma i Judiska Maktförhållande då syftet inte är att diskutera deras makt utan snarare hur de har agerat för att skapa det mångkulturella samhället – därför ska tråden ligga i intergration och invandring. Vi ska inte diskutera om hur mycket makt judarna har eller inte har. Vi ska diskutera vad judarna har gjort.
Jag hävdar bestämt utan tveksamheter att judarna har enskilt varit den mest bidragande orsaken till massinvandringen här i Europa.

– Hur har judarna gått tillväga för att skapa det mångkulturella Europa? Jag har givit exempel på hur det sett ut i Sverige – har de legat bakom invandringen i andra länder, isåfall hur?
– Vad tycker ni om detta? Bör judarna lägga sig i svensk (och europeisk) invandringspolitik? För det är ju faktiskt det de har gjort.
– Europeiska Unionen som skapades på judisk initiativ har fått större betydelse de senaste 20 åren. Hur har detta påverkar invandringen då man tillåter gränspassering utan pass?

Varför jag skapade denna tråd är att många klagar på politikerna om att varför de överhuvudtaget började ta in invandrare. Ni måste veta att det sedan 60-talet funnits en grupp som aktivt arbetat mot detta mål och de är inte kopplat till något särskilt parti enbart.
 
 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 05 Earlier: white males – slandered in media


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.001 03.002 (2): Destabilisering genom invandring: 3 (2). Orsaker: conspiracy theories


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.