03.1.001.001 03.001 (1): Destabilisering genom invandring: 3 (1). Orsaker

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.1.1 Destabilisering genom invandring: 3. Orsaker
Som beskrivits i många sammanhang i denna blogg är konfliktskapande centralt för att kunna “söndra och härska”. Medierna stöder invandring från muslimska kulturer med värderingar mycket skilda från de svenska. I de motsättningar som skapas mellan ursprungsbefolkning och invandrare stöder medierna invandrarna och kan i utbyte förlita sig på deras stöd.
Det förefaller som om medierna inte bara försöker skaffa sig allierade i processen att styra samhället. Konflikten i sig gynnar medierna. Omstrukturering och konflikt skapar en dynamik i samhället som media kan arbeta med. Den kan vinkla händelser utefter sin globalistiska agenda.
Genom sitt beroende av media tvingas regeringen till invandringsvänliga beslut som skiljer den från folkviljan. Rgeringen hålls på detta sätt svag. Media fruktar ett stabilt samhälle där en stark regering uttrycker folkviljan. I en sådan situationen skulle medias funktion vara dess egentliga – att skildra samhället, inte att påverka det.
Det är naturligtvis orimligt att vi skall hjälpa andra länder genom att flytta deras innevånare till Sverige. Genom att göra så hjälper vi dessutom bara de starkaste – de som klarar av att ta sig till Sverige
Judiska media försöker skapa samma situation i Sverige som man själv länge levt med – en konflikt mellan araber och ursprungsbefolkning. Detta konfliktskapande skulle alltså även kunna ha målsättningen att försöka skapa förståelse för Israels agerande i konflikten med omgivande arabländer. (Det är dock osäkert om Isrsel önskar lösa sin egen konflikt. Även där är det möjligt att konflikten i sig eftersträvas, för att bl.a. motivera en stark militär.
En stark motivation för judiskt ägda massmedia att göra om Sverige till ett multikulturellt samhälle är att skydda judars egen situation i Sverige. Deras ledande roll som opinionsbildare, genom sitt massmediemonopol, skulle ifrågasättas på ett annat sätt i ett nationalistiskt land.
Göran Rosenberg recalled that historically, Jews had always thrived in nations and empires with multicultural, pluralistic and tolerant environments, while they fared badly in strong ethnic or nationalistic societies. European Jews have always been the emblematic stranger or ‘other’. Therefore, by definition, a society where the stranger is welcome is good for the Jews, although they have not always appreciated this link.[…]The future of European Jewry is dependent on our ability to shape a multicultural, pluralistic and diverse society.
How quickly this change has come around can be shown by a quote by former prime minister Tage Erlander in 1965:
We Swedes live in an infinitely luckier situation. Our country’s population is homogeneous, not only in terms of race, but also in many other respects.
De invandrare som kommer till Sverige är också främst intresserade av att söka sig en bättre framtid. De har ingen bakgrund i svenskt styressätt eller intresse av att stödja Sverige som nation. De kan därmed lättare påverkas genom ekonomiska incitament.
In conclusion the Jewish owned media monopoly has forced the politicians to create a mass immigration of incompatible Muslim immigrants. The conflicts in out society helps media rule by “divide and conquer”.  It also creates a multicultural society where criticism against the Jewish media monopoly is harder to give. The Jews living outside Israel are not willing to assimilate and conflicts with Muslim immigrants take focus from the Jewish control of Sweden.  The conflict in Palestine is much a pseudo conflict enlarged in media to show that also Israel has similar problems.
We learn to dislike Muslims which are the enemies of Israel. We also learn to “prefer Jews over Muslims”.
Invandrarna har kortare bakgrund i Sverige och kommer mindre sannolikt att ifrågasätta vår demokrati eller politiska system. De måste etablera sig i ett nytt land och kommer att rösta efter ekonomiska faktorer.
Att invandringen skulle vara ett medel att stärka Sveriges ekonomi är inte ett hållbart argument. Inga försök har gjorts att stimulera barnafödande. Tvärtom försöker media krossa kärnfamiljen vilket sänker nativiteten och bäddat för krav på ännu mer invandring. (se avsnittet om HBTQ)
Det som gör medias inverkan på samhället speciellt skadlig är att den sker genom vinkling av nyhetsflödet. Vi påverkas indirekt och därför omedvetet. Vi vet ofta inte heller vad som egentligen händer i världen och kan därför inte bilda oss en bra uppfattning för att t.ex. kunna rösta på något som gynnar oss vid riksdagsval
Den ogynnsamma situationen förstärks naturligtvis av att våra media utgör ett monopol eller möjligen ett oligopol (duopol).
Flashback:
Vad är det som gör att svenska politiker tror att man hej vilt kan blanda alla sorters folk och tro att de ska komma överens och tycka om varandra. Speciellt då värdfolket trycks undan mer och mer.
Spaceadder:
De vet mycket väl att man inte kan blanda. Det har aldrig varit frågan om att integrera dessa människor. Det handlar om att riva sönder landet och att få en frustrerad, barskrapad och rädd svennebanan att acceptera avvecklingen av sveriges suveränitet till förmån för ett centralt, globalistiskt styre.
Media väljer alltså att prioritera muslimska invandrare vilka är svårare att integrera i svensk kultur än de flesta andra. Ostasiatiska folk anpassar sig bättre i Sverige än de muslimska invandrarna. När media letar flyktingar i Asien fastnar man för Rohingyas.
Minoritetskultur undertrycks i Kina men vad gäller utbildning, tillstånd att ha barn etc så är de gynnade på vissa sätt. De utgör inga problem i Kina. Det främsta probelmet är den muslimska minoriteten i västra Kina. (Kina har över 50 minoritetsfolk)

 
 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.1.01 3 (2): Destabilisering genom invandring: 3 (2). Orsaker: conspiracy theories


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning