05. Methods: 5.004 false flag, infiltration, hiding the attacker, funktion och moderering av sociala forum [moderators moderation]; podcast podd, webradio, IRC; misc.; uttråkning; talk/action, guilt by association, mix-up, links and references – News media and globalization

05. Methods: 5.004 false flag, infiltration, hiding the attacker, funktion och moderering av sociala forum [moderators moderation]; podcast podd, webradio, IRC; misc.; uttråkning; talk/action, guilt by association, mix-up, links and references

—-

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use orange tab – zoom out page)

5.4 false flag, infiltration, mullvadar, internetforum, övrigt

false flag, infiltration, mullvadar

Nationalistisk argumentering i t.ex. sociala medier infiltreras troligen av mullvadar som under “false flag” falskt uppger sig vara sympatisörer på “högerkanten”. Dessa false flag troll uppräder som “våldsamma och knäppa idioter”, de kan ha underliga medlemsnamn/nick, signaturer och avatarer, ibland tyskklingande, med nazianspelningar eller antytt våld samt simulera extrema åsikter och dålig språkbehandling. Hur pass vanligt detta är vet man naturligtvis inte eftersom forummedlemmar kan vara anonyma. Men min gissning är att det är mycket vanligt. Detta kan naturligtvis vara ett sätt att ge högerorganisationerna ett falskt dåligt rykte.

Compare “false prophet”.

Möjligen har alltså i vissa forum moderatorer och en stor grupp medlemmar i ett forum i grunden samma agenda, men förefaller ytligt sett ha olika åsikter och diskutera mindre viktiga detaljer samt kompletteras av andra medlemmar som påstår sig ha motsatt åsikt men uppträder på ett osympatiskt och ostrukturerat sätt.

I diskussioner om högerorganisationer uppträder troll som spelar våldsamma nazister. I en diskussion om Irak kan ett konto med nazistiskt användarnamn påstå sig ha arbetat humanitärt i Irak och kategorsiskt fördöma assyrierna (fiender till kurder/israeler) på ett sätt som medlemmar i humanitär hjälporganisationer knappast gör.

Enstaka false-flag-troll lever sig in i uppgiften och argumenterar väl och och logiskt mot MSM:s agenda. De förefaller övergå till att argumentera av övertygelse. För att fungera som troll kastar de då ibland ur sig konstiga påståenden eller angrepp mot agendan för att försöka simulera en störd personlighet.

I vissa forum förefaller ledningen avdela ett troll som är huvudansvarig för ett ämne. Trollet skriver nästan dygnet och veckan runt. (Kanske flera personer delar på  kontot.) Hettar diskussionen till kan MSM-troll från helt andra ämnesområden komma till och stödja huvudtrollet utan att ha en aning om vad saken handlar om. Upprepande och personangrepp kan dock ge stöd till huvudtrollet, ytligt sett.

Alla grader av false-flag-troll existerar. False-flag-troll på Internet talar ibland varmt om hur duktig Janne Josefsson [Jan Josefsson] i Uppdrag Granskning är. Detta talar för att Josefsson utgör kontrollerad kritik. Att Josefsson eller Uppdrag Granskning skulle kunna kritisera sina egna uppdragsgivare, media, är osannolikt.

De reportage Uppdrag Granskning gjorde i samband med OS i Pyeongchang var märklga. Dels hade man inte gjort reportagen själva utan de var utförda av en tysk journalist vars tidigare reportage har visat på en agenda. Reportaget betonade att förseglade urinprovsflaskor kunnat öppnas. ytligt sett skulle detta ge ett stöd för anklagelser mot Ryssland. Men det visade sig vara nya flaskor som inte använts vid OS i Sotji där anklagelser mot Ryssland utfärdats. Det hela slutade med paradoxen att man under OS i Pyeongchang använde samma flaskor som använts i Sochi trots att de då använts som grund för att anklaga ryska myndigheter för fusk genom att öppna flaskorna!

I de flesta forum är medlemmarna anonyma. Detta ger utrymme för false-flag-attacker/dubbelspel/att spela båda sidor.

False flag-troll tjänar ofta som sidekicks till agendatroll. De framför motargument som är enkla att besvara. De hyllar samtidigt agendatrollet indirekt med påståenden av typ “Du som verkligen kan det här området borde förstå att …”. De fyller sedan på med  påståenden som är så orimliga eller detaljerade att de motverkar sin egen agenda.

 

krångeltroll

En variant på false-flag-troll är det förlästa krångeltrollet. Ett krångeltroll kan redogöra för alla detaljer i ämnet, ibland på ett ganska omständigt sätt. Krångeltrollet kommer ofta till slut fram till att MSM:s agenda är fel, men av helt oklara o h felaktiga orsaker. Det förefaller som om krångeltrollen har till uppgift att försöka få andra, väl pålästa kritker av MSM:s agenda att  verka “konstiga”. Denna typ av troll använder gärna uttryck som “i min värld …”. De hurtiga MSM-trollen antyder att krångeltrollet kan vara rättshaverist eller foliehatt.

Krångeltrollet försöker skapa en koppling mellan väl underbyggda påståenden/slutsatser och en konstig personlighet.

 

smädelser av false-flag-idiot

Det är vanligt att låta ett trollkonto spela obegåvad, våldsam, ogenomtänkt, inskränkt, outbildad idiot. Man låter dock denne medlem framföra åsikter som är välunderbyggda och som agendatrollen inte kan finna argument mot. Men när agendatrollen i maskopi låter en “idiot” framföra dessa korrekta argument kan övriga troll hoppa på “idioten” med irrelevanta personargument. På detta sätt kan den som snabbt läser diskussionen felaktigt få intrycket att de korrekta argumenten är fel eftersom de framförs av en idiot. Denna effekt förstärks av att moderatorerna tillåter personargument.

Några exempel man har sett i sociala forum är följande. Som beskrivits är mediebilden av situationen på Mindanao, Filippinerna falsk. President Dutertes undantagstillstånd har dessutom haft tveksam effekt och efterlevs knappast. Det fungerar som en selektiv, rasistisk spärr för utlänningar att besöka stora delar av  Mindanao. Lokalbefolkning kan dock vistas där. Dutertes “tuffa” program där han uppmanar vanliga medborgare att döda sina vänner om de så bara använder narkotika tillfälligt är naturligtvis falskt. Man kan inte låta döda tillfälliga narkotikaanvändare. Än mindre kan man tillåta vanliga medborgare att göra detta.

Men i sociala media låter man “idioter” framföra kritik mot Duterte eller hävda att Filippinerna är ett rasistiskt land, och hoppar sedan på dessa med ogiltiga personangrepp, t.ex av typen “du har säkert blivit sviken av en filippinsk flicka”.

Dutertes verkar ha fått “gräddfil” i media eftersom han bl.a varit gift med en judinna. Deras son har dessutom efterträtt presidenten som borgmästare i Davao.

Samma teknik ses i trådar om Kataloniens frihetssträvanden. “Idioterna” kan här framföra ounderbyggda argument av typen “Katalonien måste bli fritt eftersom dess folksjäl är fri”. Sedan häcklar de övriga trollen det troll som framfört detta.

I fallet med kritiken av Duterte är argumenten välunderbyggda men i exemplet med Katalonien är argumentet svagt eller ogiltigt. Men i båda fallen kan gruppen av troll skapa en falsk bild av att ha kommandot i diskussionen eftersom de även kontrollerar “motståndarsidan”.

Ett ytterligare exempel är hur diskussioner om högerorganisationer infiltreras av troll som säger sig ha högersympatier men uppträder som aggressiva idioter med nazistiska avatarer och användarnamn. Som beskrivits jobbar media hårt på att försöka skapa en falsk bild av att nazism är ett stort problem i Sverige idag. Den bilden använder massmedias agendatroll för att försöka klassificera välunderbyggd, demokratisk, våldsförnekande kritik av det judiska mediemonopolet som “nazism!

Nazism är förbjuden i Sverige. Det är bra och förbudet efterlevs. Bland det “värsta” media lyckats hitta på sistone (nov. 2017) var att organisationen NMR har runtecken på sin flagga. (Hitler använde visst också runor.) Men Justitiekanslern har frikänt flaggan. Skullle någon propagera för våld mot judar eller andra skulle den naturligtvis bestraffas korrekt enligt lagen.

Ett köp av extremt dyr försvarsutrustning från USA (“Patriotsystemet” nov. 2017) kan “kritiseras” av vissa agendatroll för brister i detaljer i militär förmåga när trollet diskuterar med andra troll med vilka det är i maskopi. På det sättet dränker man en diskussion om att den militära hotbilden mot Sverige inte motiverar köpet eller att köp från USA minskar vår neutralitet mellan försvarsblocken.

I forumen tillåts logiskt ogiltiga argument såsom rena personangrepp på andra medlemmar. Även moderatorer kan använda sådan argumentering. Moderatorerna försöker medvetet sätta en låg nivå på diskussionen. Denna typ av diskussion är lättare att styra för inflytelserika grupper av moderatorer och medlemmar. Diskussionsdeltagarna tvingas ta sociala hänsyn i gruppen mer än att bedöma argumentens värde.

Även begåvade agendatroll försöker ibland locka med sig meningsmotståndare i osakliga “rants” och personangrepp mot de som de egentligen försvarar. “Han ser ju ful ut”, “han är säkert dopad” etc. Trollen försöker helt enkelt dra med sig sina motståndare i osakligt svammel.

Sammantaget finns det alltså en stor möjlighet för dessa grupper av medlemmar att påverka hur diskusionerna förs, vad som diskuteras och inte, etc.

stämpla med fel termer

Ibland försöker medlemmar i sociala medier styra om kritik mot medias agerande styrs till att kallas rasism eller antisemitism då svenska media ägs av ett judiskt monopol. Riksdagsledamoten (SD) Hagwall skriver en motion där hon diskuterar medias ägande och bl.a. föreslår att en etnisk grupp inte bör få ha monopol på våra media. Det resulterar i att Hagwall kallas rasist och utesluts ur partiet (SD).

Ad. Hagwall. 20180607 The blog has started questioning Hagwalls intentions. It is possible they are not serious. At least it is difficult to understand why she joined the definitely not serious party AfS and is not active there.

Nationalism kallas felaktigt nazism. Organisationen NMR kallas nazister även i Main Stream Media, trots att NMR inte hyllar det tyska nazipartiet. Skulle de göra det eller förespråka våld vore det olagligt och polisen skulle ingripa.

Att kritisera media kan stämplas som antisemitism. Den som diskuterar skillnader mellan män och kvinnor kan kallas misgyn. Att däremot hetsa mot ryssarna eller mot vita män brukar sällan stämplas med termer. Termen russofob har dock börjat vinna inträde.

Termen feminist har en  betydligt mer positiv klang än motsatsen manschauvinist.

Att kalla den som kritiserar svenska medier för antisemit är naturligtvis fel. Svenska medier ägs av ett judiskt monopol. Då måste man självklart studera vilka effekter detta kan ha och de kopplingar som kan finnas till “storfinans”. (Skulle ryssar lägga under sig medierna i ett land bör man naturligtvis se om “Putin” kan utöva inflytande på landet via media. Utan att kallas russofob.) Isrsel verkar dessutom skötas på ett bra sätt, utan massinvandring från inkompatibla kulturer eller extremfeminism. Folket har en stark nationell identitet. Däremot strävar judiska media efter motsatsen i Sverige.

Judiska media är många om att blåsa upp konflikten mellan israeler och palestinier. Det förefaller som om man gör detta för att bl.a. motivera upprustning och militär närvaro av USA.

Dessutom skall självklart media alltid synas ingående, i sht när de innehar en monopolställning.

 

värdeladdade ord

Eftersom media strävar mot krig kan fred benämnas resignation. När Trump söker diplomatisla lösningar, i smaförstånd, skriver medierna att han viker sig och är svag.

Om Therese Johaug kallas till domstol skriver man att hon inbjudits till domstol!

 

“guilt by association”

Agendatroll är förvånansvärt villiga att uppehålla vissa diskussioner där de i grunden är överbevisade. Ibland gör de detta för att försöka koppla samman negativt laddade begrepp med vas de har betalt för att motberka.

NMR förefaller vara en  nationalistisk organisation “till höger i det politiska spektrumet”. Den lär knappast stödja Hitler, det tyska nazipartiet, uppmana till våld mot judar eller andra “utomnordiska” personer etc. Detta då dessa aktiviteter är olagliga och NMR  vräkas intensivt i bl.a. media. Skulle de göra något olagligt skulle de omedelbart häktas.

Trots att de aldrig kommer någon vart med ämnet älskar agendatrollen att diskutera om NMR är nazistiskt, rasistiskt, borde förbjudas etc. (Termen rasism är så luddig att diskussionen aldrig tar slut.)

Genom att diskutera NMR tillsammans med t.ex.  begreppet nazism så förknippas organisationen med  begreppet utan att det  nödvändigtvis finns en koppling i verkligheten.

När ett vänstertroll låtsas vara högerdebattör kan det kanske citera udda och konstiga högerkällor som t.ex. Jonathan Bowden.

Här är ett exempel hur trollen assicierar berättigad kritik mot globalister med rasism.

 

sammanblanding av begrepp [mix-up]

Trollen försöker blanda samman massinvandring med att gifta sig i ett annat land. De vill försöka få motstånd mot massinvandring att verka rasistiskt. De talar om utblandning av gener etc. Problemet är de konflikter och det kaos som skapas i samhället med massinvandring från inkompatibla kulturer. Trollen försöker jämställa något normalt, såsom att gifta sig i ett annat land, med något ovanligt och onormalt såsom massinvandring.

Man blandar även t.ex gärna ihop utländska gästforskare med massinvandring!

Jag har aldrig förstått hur man blandar ihop de som gifter sig i ett annat land med massinvandringen. Med vissa variationer kan man nog få upphållstillstånd i de flesta länder om man gifter sig med någon av dess innevånare. Detta tror jag inte så många finner konstigt.

Massinvandring är däremot något helt annat som inte förekommer i lika stor utssträckning.

Ett annat liknande försök är när trollen säger att de gillar utvisning av diplomater eftersom det “minskar globaliseringen”. Det är positivt när länder har goda relationer, men det är negativt när länder inte styr sig själva.

Trollen kastar gärna ur sig orimliga jämförelser som bidrar till förvirring och kaos. “både Batra och Lööf är riktiga globalister” (Batra är icke globalist och Lööf är uttalad globalist)

Illuminati och satanister är ofta använda decoys som globalisttrollen åberopar för att försöka förlöjliga seriös kritik av globalistiska nätverk, ofta med kraftigt judiskt deltagande. Kan det vara så att familjen Rotcschild själva även anspelar på detta för att vända blickarna från sin egentliga verksamhet. Bilderna är från en legendarisk fest samt baronessan Rotschild med ett av sina många Baphomet-smycken. Speciellt Dan Browns bok The Da Vinci Code har gjort dessa ämnen populära hos troll som vill avleda diskussionen från dagens händelser [ Illuminati , Freemasons , Knights Templar ]

 

09 Oct 2005, Paris, France — Philippine de Rothschild arrives at the opening of the new and biggest Louis Vuitton shop in the world on the Champs Elysees, Paris. — Image by © Stephane Cardinale/People Avenue/Corbis

 

 

 

 

felaktiga orsakssamband

False-flag-troll använder ofta orsakssamband som är avsedda att få deras åsikter att verka löjliga.

“Jag är trött på invandrare och vill flytta från Sverige” (Många vill flytta från sverige pga kaos och försämring i många sektorer av samhället.)

“Varför är alla moderatorer judar” (Modertorerna är inte säkert judar. Men modereringen sker efter stenhård globalistisk agenda av typen MSM.)

 

 

PK är bara ett redskap för globalismen

I sociala forum behöver medlemmarna inte respektera de värden som MSM sätter högt, d.v.s politisk korrekthet, invandring och feminism.

Dessa faktorer (“PK”) är bara redskap för globalismen. Medias kärnvärden som aldrig någonsin får ifrågasättas är globalism, militarism och Sionism.

dränkning, långdragna diskussioner om detaljer, i Internetforum

Det förefaller troligt att media i Internetforum använder professionella troll som dränker seriösa argument med tramsdiskusioner mellan olika troll som påstår sig ha olika åsikter (“false flag”) eller ställer meningslösa motfrågor.

En vanlig mekanism är att  fokusera på detaljer. Om något i en diskussion skall mörkläggas startar flera troll en omfattande diskussion om någon detalj i ämnet. Diskussionen skymmer de väsentligare delar av diskussionen som trollen sannolikt ombetts mörklägga.

Vissa troll lägger mycket tid på att ta fram detaljer i ämnet och försöker dölja de väsentliga hvuddragen i en diskussion genom att framhålla komplexa samspel som inte påverkar situationen i större utsträckning. Den som försöker argumentera mot dem bidrar då även till förvirringen.

Ibland ser man hur grupper av användare med osakliga argument, ofta personargument angriper andra medlemmar i långdragna diskussioner. Gruppen av användare har ofta samma ståndpunkt som MSM, vilka man kan anta äger vissa forum. Dessa användare skulle kunna vara troll, anställda av MSM.

MSM-journalister är ju ofta specialister på opinionsbildning/­indoktrinering/­hjärntvätt. Så att uppehålla dessa diskussioner uppfattas tydligen som att gynna MSM:s agenda även om det ofta bara innebär logiska fel såsom att kalla de som avviker från tidningarnas agenda för t.ex. korkade eller rättshaverister.

Man försöker ibland dra ned seriös argumentering i dyn. När Zaida Catalán mördades i Kongo riskerade man att FN:s, UD:s och andras stöd för mördarregimen i Kongo skulle exponeras. Under vissa perioder kunde vissa internetforum domineras av troll som spekulerade vilt i alla riktningar om huruvida Catalán utsätts för sexuella övergrepp, helt utan grund.

När moderatorerna tillåter detta försvårar det för seriös argumentering att föras.

klassiska argumentationsfel; motfrågor, missförstånd, halmgubbar (“straw men”)

Klassiska, ogiltiga diskussionstekniker används förstås. Att svara med motfrågor, kanske om självklarheter eller om något helt annat. Att medvetet missförstå. Att medvetet argumentera mot något annat (liknande) än det diskussionsmotståndaren hävdar (“halmgubbe”).

En klassisk fråga är naturligtvis “Hur har du kommit fram till det?” Vilken kan användas för att försöka ta fokus från brister i den egna argumenteringen.

aggressioner, inte åtgärder

När känsliga ämnen kommer på tal agerar agendatrollen. De försöker, ofta med framgång, styra diskussionen i riktning mot aggressioner mot det som diskuteras. Detta görs för att undvika krav på åtgärder.

När två hundpoliser på samma arbetsplats varit inblandade i narkotikaaffärer styrs diskussionen mot polishat i allmänhet, bort från krav på utredning i det aktuella fallen.

Ofta ger agendatrollen ytligt sett, upp vissa värden de är sätta att försvara. Trollen kan kalla DN:s chefredaktör, (kanske trollens chef) för  nedlåtande invektiv. Dels döljer ju detta kopplingen med chefen. Dels kan det vara en del i en plan där etablerade media och sociala media interagerar utan att önska avslöja det.

Allmänna anklagelser och hån är tillåtna, men inte krav på konstruktiva åtgärder. På samma sätt är rasistiska, antisemitiska påståenden välkomna, men inte konstruktiva förslag om hur media kan öka kvalitén på sina produkter.

Mediernas ägare hålla dock alltid utanför all diskussion.

I diskussioner om praktiska frågor hålls den politiska aspekten utanför diskussionen så långt möjligt. (Moderatorerna tar bort dessa inlägg och kallar dem med motiveringen att de inte hör till diskussionen.)

Det skall betonas att de kommentarer som denna blogg ger om sociala forum och agendatroll är slutsatser dragna från deltagande i forum. Forumen skyddar deltagarnas anonymitet och slutsatserna är ej bevisade.

moderering av Internetforum

Modereringen i vissa sociala forum som påstår sig vara fristående, sker ändå efter samma kärnvärden som MSM, dvs att aldrig kritisera globalisering eller försvaret. Feminism och invandring är enbart däremot verktyg för globaliseringen och får därmed angripas.

Moderatorer kan varna och stänga av för inlägg som anses gå utanför ämnet (“OT”). Genom att variera tolkningen av vad som är inom ämnet beroende på om forumägare och därmed moderatorerna stöder åsikten eller ej kan man styra diskussionen i den riktning man önskar.

På detta sätt låter forumägarna moderatorerna mala ned kritik av media och globaliseringen på samma sätt som media skulle kunna vara på väg att mala ned det ursprungligen ganska entydigt nationalistiska och invandringskritiska partiet SD.

“metadiskussioner” om ett forums moderering, avsikter, ägande eller hur debattörer samagerar som grupper av troll utgör naturligtvis ett hot mot avslöjande av forumets drivkrafter och modereras mycket strängt. Dessa diskussioner förvisas till delar av foumet där också sträng moderering och många troll huserar.

Ett vanligt sätt atr sabotera en könslug diskussion är art fela den i flera trådar som anses behandka oluka aspekter av frågsn.

På detta sätt kan moderstorerna t.ex grumla sambandet mellan politik och rättsskipning. Korrumperade domstolar blir svårare att diskutera.

Moderstorerna får större möjkughet att moderera bort misshagliga inlägg som OT.

Dubbelarbete uppstår där likartade inlägg skrivs i olika trådar.

Det gäller att ha så få trådar som möjligt om ett ämne för att se sambanden mellan olika aspekter på ämnet, t.ex sambandet mellan rättsaspekter och politik samt för att undvika dubbelbehandling av samma aspekt i olika trådar. Men om någon aspekt helt tar överhanden får man överväga att bryta ur den.

I detta fall sker en mycket intensiv diskussion om en äldre aspekt på ämnet (den svenska utredningen). För att andra, nyare aspekter inte skall drunkna föreslår jag att denna äldre aspekt får en egen tråd.

splitting a topic

En annan teknik kan vara att stänga gamla trådar som handlar om situationer där medias maktutövning kommer i dagen. När moderatledaren Batra avsätts efter ett mediedrev stänger ett socialt forum den aktuella tråden och öppnar en ny som startar när Batra håller presskonferens om sin avgång.

Ett annat exempel är när riksdagsledamoten Hagwall, i en motion, diskuterar medias ägande. Hon föreslår bl.a. en regel om att medieägandet måste spridas mellan etniska grupper. För detta kallas hon rasist och utesluts ur partiet. Efter det att hon uteslutits stängs den gamla tråden och en ny tråd öppnas.

Skripal samt Browder-diskussioner delas upp för att undvika sammanhang.

Har kriget börjat- Iran vs USA. Torpedattack utanför Iran på oljetanker

Flashback

Tråden ligger i Politik-Utrikes, konspirationer kan ni ta i ett annat delforum, inte här.

Här diskuteras eventuella politiska komplikationer pga av attacken/Mod

Trådtiteln talar redan om “kriget” fast vi ännu inte vet om något sådant kommer att inträffa. Ddn talar om en torpedattack som icke har inträffat. Moderatormeddelandet definierar kritisk granskning av attacken som “konspiration”.

Sociala forum, liksom nyhetsmedia, stöder krig.

parallella trådar

Ibland låter forumen två trådar om samma ämne existera utan att slå ihop dem. Om det går motigt för trollen och de försvinner ur tråden, kolla då upp att de inte startat/fortsatt i en annan tråd som fylls på med många troll som skapar en tråd med stor aktivitet som stöder MSM:s agenda. Detta har t.ex skett gällande den insjuknade spionen Skripal och i trådar om olycka med JAS 39. Ett stort socialt forum använder två trådar om samma ämne, den misstänkta förgiftningen av spionen Skripal. Många troll sätts in och diskuterar långt utanför ämnet, hoppar mellan trådarna, låter bli att besvara viktiga frågor etc. Man skapar ett kaos som gör att huvudfrågan försvinner i bruset av troll som diskuterar utanför ämnet i flera trådar om samma sak.

Flera användare har också klagat att vissa forum stänger av användaren under många timmar genom att tekniskt inte tillåta tillträde, utan motivation.

Moderatorerna använder t.o.m. ibland kraftuttryck  när de delat ut varningar i en tråd. Förmodligen vill de försöka skapa konflikt.

Vissa moderatorer har rent rasistiska åsikter, såsom att “alla ryssar är onda”.

övrigt

Vissa inlägg som går mot forumets agenda återfinns ej här man söker i posthistorik.

Ett stort politiskt forum i Sverige domineras helt av vad man kan bedöma är professionella skribenter som samtliga är betalda för att företräda samma agenda.

En del troll bryter mot forumets regler genom att använda fet stil. I kombination med att skriva “breaking” “urgent” och fylla inläggen med stora mängder ovidkommande Twitterinlägg så trasas diskussinen sönder. Dessa troll arbetar förmodligen för samma arbetsgivare som moderatorerna och riskerar ingga påföljder. På detta sätt försöker de dölja de verkliga sammanhangen.

 

 

ytlig kultur

Massmedia och sociala media strävar efter att göra kulturen och resonemangen ytliga. För att kunna diskutera globaliseringen och dess effekter fordras längre resonemang som genom ett förytligande undviks. Diskussionsteknik sätts framför en analys av argumentens innehåll. Ibland försöker man  föra diskussionen nattetid vilket skulle kunna tolkas som försök att få den mindre genomtänkt och  med färre deltagare.

historiska aspekter

Ämnen som belyser globaliseringens baksidor mörkläggs ofta genom att kalla in troll som diskuterar ideologiska, historiska, religiösa aspekter med många långa inlägg. Det aktuella försvinner i mängden. Detta skedde t.ex vid spionen Skripals insjuknande:

Ett socialt forum, troligen knutet till MSM försöker göra kaos av diskussionen. Man delar samma diskussion i två trådar. Man kallar in många troll som på sedvanligt sätt fokuserar om diskussionen till historiska aspekter. T.ex hur olika perioder av Rysslands historia skulle kunna påverka fallet. Det aktuella drunknar helt.

Den som argumenterar mot ett forums globalistiska agenda får naturligtvis förvänta sig negativ behandling i modereringen. Relevanta inlägg modereras bort. Det förefaller speciellt gälla viktiga inlägg som tillför ny kunskap. Ibland förefaller t.o.m. troll skriva inlägg som stöder globaliseringsmotståndaren. Dessa inlägg tas sedan bort av moderatorerna för att försöka få globaliseringsmotståndaren att ägna tid åt överklagande av  moderering.

En faktor som kan hjälpa till att identifiera ett forums ägarintressen är rubriksättningen. En terrorattack med bil kan kallas “påkörningar”, en avslöjad brittisk spion kan kallas “avhoppad rysk spion” etc

Ibland använda dubbla trådar för samma ämne. En där MSMs agenda förs fram och en där den ifrågasätts.

 

grupptänkande, personangrepp

I sociala forum kan moderatorer och vissa mycket aktiva medlemmar använda logiskt ogiltiga argument som personangrepp. De stimulerar också ofta grupptänkande där enskilda individers idéer motarbetas. Diskussionsteknik som ofta bygger på att flera medlemmar agerar tillsammans premieras framför analys av argumenten. Den som inte använder ogiltiga personargument kan ofta själv mötas av dessa.

 

outning

att outa, offentliggöra, hänga ut, avslöja identiteten på olika personer som diskuteras i media görs ofta till en central punkt i vissa sociala forum. Även detta är ett sätt att “sänka nivån” på diskusionen och få den att handla om personer istället för idéer eller principer.

Som beskrivits under antidoping kan SvT tala om ett dopingfall men medvetet undvika att ge namnet för att få sociala forum att fokusera runt en personjakt för att dölja andra, viktigare händelser.

 

straffsparkar

Undvik naturligtvis straffsparkar. En av de vanligaste som agendatrollen serverar är antisemit-straffen.

Den går ut på att försöka få den som kritiserar judiskt ägda media att se ut som att den hatar judar generellt. Agendatrollen kastar fram olika, ofta antisemitiska, påståenden och söker medhåll.

Vad som t.ex händer mellan judar och palestinier är svårvärderat och ligger till  stor del utanför denna blogg. Till stor del anser nog många att judarna sköter sitt eget land bra. Det man kan diskutera är hur de påverkar andra länder.

Att kritisera ett mediemonopol är naturligtvis tillåtet. Ägs sedan mediemonopolet av judiska intressen bör man ju självklart se vilka kopplingar som mediernas information t.ex. kan ha till “judisk storfinans”. (Om t.ex ryssarna lyckas ta över medierna i  något land skall man självklart försöka följa spåren till ryska regeringen.)

Media är så viktiga för samhället att de alltid skall granskas kritiskt. Tyvärr är detta svårt då de själva dominerar informationsflödet

ofullständiga argument

Trollen använder ofta ofullständiga argument. “Detta står klart om man studerar händelsens historia.” (och adderar gärna personargument att andra borde förstå detta) Dessa är ofta gripna ur luften.

 

wall of text

The trolls sometimes write very long posts. It naturally serves to confuse and open different interpretations. It also makes the discussion go “forever” if all is replied to.

post history [older posts]

Trolls sometimes go through the post history of other posters. They try to find or construct inconsistencies that serve to focus the discussion around other posters. [posthistorik, äldre poster, gamla poster, äldre inlägg, gamla inlägg]

#Metoo-aktionen: 1. Journalister kan undvaras, men inte medieägare

November 2017 får den s.k. #Metoo-aktionen stort utrymme i media. Kvinnor utsatta för sexuella kränkningar uppmanades rapportera dessa. Det ledde till att inflytelserika personer, i flera fall journalister, fick sluta sina anställningar, bl.a. “snickarjournalisten” Martin Timell.(Detta skrivs 25/11)

I sociala media framförde vissa agendatroll att tidningarna förmådde rensa upp bland sina egna problem. Men naturligtvis kan journalister offras. De är bara “de presstituerade mänskliga sköldarna” som skyddar medieägarna.

Den som har den verkliga makten är den som aldrig kritiseras. I Sverige är det medieägarna.

#Metoo-aktionen: 2. Tidningar och forum  bearbetar bara olika målgrupper på olika sätt, men med samma målsättningar

I detta sammanhang skrev DN:s chefredaktör Peter Wolodarski följande för att försvara att DN inte publicerat namnet på en av de anklagade:

“Att människor kan göra egen research på Flashback betyder inte att alla plötsligt vet eller att seriösa medier, som värnar om sin trovärdighet, ska inleda en kapplöpning med Facebook eller Flashback. Det vore en farlig utveckling för journalistiken och pressetiken. Vi kan alla påverka om Metoo utvecklas till vår tids digitala häxjakt eller en nödvändig uppgörelse med stötande normer, beteenden och tystnadskulturer.”

Att DN genom en hög moral inte skulle delta i häxjakter och drev är ju naturligtvis ett rent löjligt påstående. I just det aktuella fallet var nog orsaken att man inte publicerat namnet (Jean Claude Arnault) att han tillhör det kulturetablissemang som DN stöder.

DN hänvisar till Flashback

Det är intressant hur pass lättvindigt Wolodarski är  beredd att ge upp marknadsandelar till bl.a. forumet Flashback. Det  beror på att

1. De olika tidningarna inom monopolet samt forumet Flashback (som man kan anta även det styrs av samma intressen) utgör bara olika sätt att påverka olika grupper av nyhetskonsumenter i samma riktning. Vi går till forum eller den tidning vi känner oss bekväma med. Men den påverkan vi utsätts för, blir i slutändan densamma för de olika individer som väljer olika media.

2. Wolodarski nämner även Flashback vid namn. Det skulle han förmodligen inte göra om han uppfattade det som en allvarlig konkurrent. Genom att nämna namnet styr han ju mediekonsumenter till en konkurrent. Att han gör detta visar att “konkurrensen” endast är fejkad.

Även i andra “Tweet” nämner DN:s chefredaktör forumet Flashback. Någon gång kombinerat med viss kritik av typen “Flashback gissade igår ganska länge fel på identiteten av en misstänkt” (i detta fall i #Metoo-häxjakten). Denna typ av “kritik” flikas förmodligen in för att man hoppas att det skall bli mindre uppenbart hur DN försöker styra vissa grupper av mediekonsumenter till Flashback. Det som i detta fall påverkar läsaren är att Flashback nämns vid namn. Eftersom “nyheten” i Tweeten är att Flashback gissade fel igår, så drar dessutom läsaren lätt slutsatsen att Flashback oftast gissar rätt

DN och Flashback  verkar bilda par i trolldansen.

Funktionen av ett forum är att avgränsa en grupp personer, låta dem få utlopp för sina åsikter inom en begränsad sfär och inte spridas så de kan påverka andra. Användarna kan dessutom påverkas av groll och moderatorer.

vanliga metoder

Till de vanligaste metoderna hör halmdockor (att argumentera mot något annat än meningsmotståndaren hävdar), stämpling med termer typ rasism, nazism och försöka få diskussionen att handla om definitionen av dessa termer, att föra in diskussionen på irrelevanta stickspår, att föra diskussion med andra medlemmar med vilka man är i maskopi (“agendatroll”, “false flag” attacker) för att dölja andra mer relevanta argument, glidningar (att t.ex. åberopa varierande definitioner av ett begrepp, att svara med motfrågor, ofta om självklarheter. Omotiverade motfrågor kan också röra mindre detaljer i motståndarens resonemang, vilka trollen kan försöka blåsa upp.

En kritik av den nuvarande modellen för medieägande försöker troll styra över i negativa effekter av olika hopfantiserade modeller eller stämpla som rasism (eftersom våra media ägs monopolmässigt av en etnisk grupp). Faktumet att 90% av katalanerna röstat för självständighet försker trollen dölja genom att anta att alla som inte röstat egentligen skulle ha röstat Nej. Man fokuserar också på situationen hos de 10% som röstade nej och glömmer de 90% som röstade ja. Media rapporterar på samma sätt ofta om motdemonstrationer där några tusen personer deltagit men förhållandevis mer sällan om demonstrationer där hundra tusentals personer deltagit. Generellt när media gör reportage från andra länder undviker man att se helhetsbilden. Media söker upp grupper man sympatiserar med och låter dessa ge bilden av landet man besöker.

Generellt försöker främjare av globalisering stimulera grupptänkande. Enstaka individers prestationer kan ju inte kontrolleras lika enkelt som gruppens, via opinionsbildning. (Som exempel på extremfall kan man se hur ibland  Nietzsches filosofi betraktas om en del av nazismen.)

I forum där en stor mängd betalda agendatroll dominerar debatten kan vissa diskussioner ske endast mellan agendatroll. En del ger ytligt sett förnuftiga argument. De bemöts av andra troll-kollegor  från samma trollfabrik som t.ex. kan agera som:

1. fullständigt galna, rasistiska, våldsamma …

2. meningsmotståndare som presenterar något rimligare argument, men ofta på ett osäkert sätt och ibland med sakfel i detaljerna (vilka senare korrigeras av den förstnämnda gruppen)

3. objektiva medlemmar som överväger situationen

Dessa tre senare grupper tystas/övertalas gradvis av den förstnämda gruppen. Den som läser diskussionen och inte är medveten om att samtliga deltagare agerar efter en agenda, kommer lätt till slutsatsen att den första gruppen troll hyser en mer korrekt ståndpunkt.

Generellt kan man säga att judiska medier har en stor förmåga att styra samhället genom att tänka “outside the box” och arbeta på bred front. Man kan kanske jämföra med den israeliska underrättelseorganisationen Mossad som inte låter sig hämmas av andra länders lagar eller förordningar. Termen chutzpah kan användas.

hiding the attacker

If possible, attacks against serious arguments seem to be done in hiding.

If a social forum in secret does not allow for criticism of Jewish media owners, the member criticizing may receive warnings and bans for other posts that would never have caused warnings unless the member had not criticized media ownership.

If a site criticizes the Jewish monopoly on media in Sweden, other sites by the same author may  be attacked.

Andra områden

I vissa forum diskuterar personer (ofta svensk ursprungsbefolkning) som är trötta på utvecklingen i Sverige, möjligheterna att emigrera. Det förefaller som om professionella agendatroll arbetar hårt med att försöka ifrågasätta dessa potentiella emigranter. Trollen använder tämligen förenklade argument av typen “Om du som ogillar invandringen emigrerar, så blir ju du också en immigrant i det andra landet.” Trollen försöker bortse från att en person inte måste ha samma inställning till all migration. Rena personangrepp används också typ “Du är feg som inte stannar i Sverige och kämpar.”!

Ibland diskuterar agendatrollen utanför ämnet. Den debattör som då tänker gå in i diskussionen bör då konsultera moderatorerna först för att inte riskera en varning för samma förseelse.

Ibland förefaller troll och moderatorer samarbeta genom att troll skriver vettiga inlägg som sedan modereras bort. Detta kan vara ett försök att hetsa fram andra postare att skriva vettiga inlägg som trollen kan attackera.

Ibland skriver troll vettiga inlägg, men strax därefter upptäcker man att trollet stängts av. Moderatorer och troll samarbetar. Man vill ge ett ingryck av att den som företräder dessa åsikter kommer att stängas av.

Det mest förbjudna, vilket ofta leder till bortmoderering är att påpeka att nyhetsflödet är riggat. Det globala medienätverket låter oss främst se förlopp de kan kontrollera eller känner till hur de fortlöper.

Att påpeka att NMR består av skådespelare som låtsas vara nazister leder till att inlägg kastas. Likaså att påpeka att händelseförloppet runt Skripals bäst förklaras av att de brittiska regeringen regisserat dramat.

Konton som kritiserar judiska antiviteter blir ofta avstängda i sociala forum. Möjligen är kontona troll eftersom kritiken ofta sker i överdrivna ordalag. Avstängningarna sker för att försöka påverka skribenter att ej kritisera judiska aktiviteter.

Moderators often attack a poster with disallowed opinions, in other areas than what is important, in order not to be accused of interfering with discussions. If a poster criticizes democracy in Sweden, his posts about no longer current Greta Thunberg, will be removed in order to tie up the poster or at worst warn and ban him/her.

wwr: 84537317

Ämnets titel: Varning igen: Flashback bedriver politisk censur mot kritik av privatisering/EU

Moderatorerna använder ofta strängare regeltolkning för inlägg med kritik av privatisering/EU/globalisering. Man försöker få användare som skriver sådana inlägg bannlysta. (I vissa fall kan man även få varning i andra trådar om man nyligen bedrivit kritik av denna typ.)

Det verkar som om t.o.m. Aftonbladet börjat inse att den svenska modellen gått snett och levererar allvarlig kritik mot den. Men Flashback censurerar t.o.m. hårdare än Aftonbladet och klipper bort denna kritik. Moderatorn går in i inlägget och tar bl.a. bort följande svidande kritik mot Sverige, ur Aftonbladet.

Det är snart bara lobbyisterna som älskar den svenska marknadsskolan, utförsäljningarna av kommunala fastigheter och den sönderfinansierade välfärdssektorn.

Inget tyder på en förändring. Politiken är numera fullsmockad med tidigare eller blivande ”public affairs”-konsulter, ett slags trojanska hästar utplacerade i maktens korridorer.

Det går inte längre att svara på var demokratin slutar och särintressena börjar i Sverige.

—-

Moderatorn hänvisar till att citatet är för långt. Moderatorn säger att citatet reducerat antalet tecken i artikeln med -63% vilket inte anses tillräckligt! Jag har inte tillgång till inlägget men har kvar en kopia som ev. inte är helt aktuell. Enligt den har antalet ord reducerats från 685 (inkl bildtext) till 230 dvs en reduktion med 66%.

Moderatorn var t.o.m. själv med i diskussionen den 19/5, då dög inlägget. Men sedan har det uppenbart kommit order uppifrån om att när t.o.m. Aftonbladet kritiserar privatiseringen så måste Flashback censurera och de 21/5 kommer varning för OP-inlägget.

Det är helt uppenbart hur moderatorerna angriper inlägg som annars fått passera om inläggen kritiserar vissa ämnen, som i detta fall privatiseringen. Varningen och redigeringen av citatet är felaktiga. Flashback får inte falla för den globala censuren.

Det var bara en vecka sedan en liknande varning delades ut. Tråden handlade t.o.m. om samma fråga, hur privatiseringen av skolan skapat betygsinflation, som nämns i inlägget om den aktuella varningen.

(FB) Ännu en politiskt grundad varning

Modertorn skrev den gången:

då måste gränsen för vad som ger varning hamna någonstans

—-

Diskussion om den aktuella varningen:

GreffueAnthonius]Du har fått en varning för brott mot 1.02. Upphovsrättsskyddat material.

Ämne: Aftonbladet: Lobby-Sverige äter upp landet inifrånwwr]Har skribenten rätt? Har vi privatiserat färdigt? Är det dags att ställa högre krav på storföretagen, eller skriker de “Då flyttar vi.” och bara de som inte påstår sig vilja flytta utomlands måste betala skatt?

CITATET KORTAT /MOD

—-

Innan du kan skriva nya inlägg på forumet måste mottagandet av varningen bekräftas. Klicka på följande länk för att bekräfta att du har mottagit varningen: Länk[/url]

—-

wwr]GreffueAnthonius]wwr]

Hej,

Jag protesterar mot varningen. Vid en snabb koll får jag det till att jag kortat ned arrtikeln från 4704 tecken till 1677 (jag bara klippte det snabbt till en redigerare, siffran är inte exakt).

Att ge varning när skribenten ändå ansträngt sig för att korta ned texten är fel.

Vänlig hälsning

wwr

—-

Jag räknade till 1589 av 4346 tecken, mellanslag inräknade ~37%. Det finns ingen absolut gräns, väldigt korta notiser på några få meningar kan citeras i sin helhet till och med. Här stod det och vägde och därför tog jag det till omröstning och där tyckte majoriteten att 37% var för mycket.

Men visst var det ett gränsfall, men som sagt på fel sida tyckte majoriteten.

—-

Hej,

Överdrivet anser jag. Viktig information faller bort. Kanske jag tar upp varningen i forum för klagomål senare. I så fall skriver jag PM till dig och meddelar.

Vänlig hälsning

wwr

—-

—-

wwr: 84537919

Mike.Andersen: 84537911

Jag är förvånad att moderatorn även tog bort länken till Aftonbladet.

Lobby-Sverige äter upp landet inifrån

—-

Moderatorn tog bort länken till källan också! Det hade jag missat. Snacka om censur på Flashback!

Aftonbladet har blivit farliga och måste censureras, anser Flashback. Då har det gått långt. 😀

—-

%%%%% moderation

sociala forum

Ett socialt forum som t.ex Flashback fyller funktionen att samla upp användare med åsikter i strid med MSM och kontrollera dem genom troll och moderering. Genom att användarna får ge utlopp för sina åsikter uppfattar de att de gör sin stämma hörd. I praktiken sker dock  diskussionen inom forumet och forumet kan därigenom “stänga in” de oönskade åsikterna. Dessa blandas dessutom upp med suspekta åsikter som piratkopiering och droganvändning vilket gör att nationalistiska åsikter kopplas samman med dessa dubiösa aktiviteter.

Man noterar att vissa trådar helt domineras av vad man tror är professionella debattörer som alla är anställda av MSM och företräder alla åsikter, men vinklar dem efter MSMs agenda. De åsikter som går mot MSMs agenda vinklas på ett “udda och frånstötande” sätt, kanske genom att debattören antar en udda personlighet eller citerar underliga källor.

I trådar om inrikespolitik ser man kanske något fler äkta debattörer. Några av de få utrikestrådar som domineras av antiglobalistiska intressen är Syrientrådar där deltagarna inte köper MSMs bild av Assad som “kemvapenterrorist” utan deltagarana har genomskådat gerillagrupper och “de vita hjälmarna” som de verkliga terroristerna. Trådar om Nordkorea och Skripals har sina obligatoriska troll vilka på ett mycket primitivt och förutsägbart (och icke trovärdigt) sätt upprepar sina mantra om Kim Jong-un och ryssarnas skurkaktighet.

Tekniska trådar med politisk koppling ser något fler äkta debattörer. En tråd om vintersport och doping ligger ganska nära sanningen. Trollen får ge sig. Men konflikt mellan t.ex. Sverige och Norge kan de så.

Möjligen verkar dock mycket av stödet i inrikestrådarna gå till AfS vilka kan vara falska mullvadar. Man försöker ev. ta röster från SD på detta sätt.

 

strain at a gnat, and swallow a camel, sila mygg och svälja kamelers

Sometimes media criticize sources, like about this photo in Time. But naturally they only do it for minor errors to make them appear as serious. For example, during the Skripal drama, BBC source criticism was non existent.

 

podcast, “podd”

A podcast serves a purpose of isolating the speaker and the listeners from the rest of the Internet. It can not be searched, only few people have the time needed to listen, only people already interested in the subject will find their way to the podcast. The podcast will mostly attract Internet-active people.

Podcasts have been used by e.g. AfS and the Linux community. Both are suspected of trying to spoil their own alleged purpose.

Podd, podcast, webradio often try to minimize and isolate their audience since the people making them in fact wish to counteract their official purpose.

AfS leader Kasselstrand’s podcast seem to contain partly accurate criticism of the Swedish system, at least in parts. But it is presented in an academic, uncertain manner that does not attract listeners and sometimes does not point to true origin of problems. AfS points to journalists as responsible for media content, not media owners. Using a podcast will make the content much less accessible to a general audience.

IRC is often used for support within the Linux community. But new users that need support are not familiar with IRC. It ends up with Linux specialists talking about the weather or extremely specialized technical systems. Discussions that lead nowhere.

By creating a bubble around the podcast and its audience, the audience may perceive a positive feeling in a negative environment and be pacified – “action is not needed”, “relax, it will be fine”. External criticism is less likely in a pod.

screenshot

På samma sätt som en podd, är ett screenshot inte sökbart. Detta exempel visar hur media döljer information genom att använda screenshots.

 

uttråkning

podd, IRC etc som beskrivs ovan använder ofta uttråkning som ett sätt att minska lyssnarens intresse. webradio som påstår sig försöka attrahera lyssnare och informera om nationalistisk aktivitet kan ha inslag om nedläggning av ett sedeltryckeri eller tungmetaller i bottenslam. Linuxanhängarna diskuterar senaste uppdateringen av skrivbordsmiljön, istället för att hjälpa vanliga användare att klara det enklaste för att komma igång, såsom t.ex partitionering av disken.

 

talk/action

Kasselstrand använder en vanlig påverkansmetod. Han försöker agera motsatt det han säger. Han reser runt i Norden, Europa inkl Ryssland men talar om svensk nationalism. (Han betonar nationalism men befinner sig mycket utomlands.) Det är inte fel att resa, knyta kontakter och att gränser är lätta att passera när länder har goda relationer. Problemen med globalisering inträder när länder styrs av utländska krafter och inte demokratiskt, av sitt eget folk, för sitt eget bästa. (I Kasselstrands fall borde han bedriva valrörelse.)

 


Att delta I forum är en nyttig erfarenhet. Man kan lära sig känna igen de metoder massmedia använder för hjärntvätt. I forumen framstår metoderna ibland i mer renodlad form.

 

links and references

Trolls sometimes ask opponents to read books, articles, watch Youtube or even get educated on a subject and then come back. This is mostly a way to cover up that the trolls have nothing to say. Arguments should be given in the posts.

fake sources, anonymous sources, leading questions

suggestive question, suggestive interview, suggestive interrogation

Tidningar ger ibland uppgifter som kommer från “källor”, “källor med insyn” etc. Dessa anonyma källor kan ofta vara fejkade. Det är bara journalistens “låtsaskompis”, Mållgan.

[ Alfons Åberg Alfie Atkins ]

Trump on anonymous sources

Journalister förefaller även ha stor träning att förvränga information genom att ställa ledande frågor. En faktor förefsller vara atr vissa intervjuade personer gärna vill “vara med i tidningen” och därför ger de svar som journalisten antyder sig önska.

 

 

 

TRANSLATE THIS PAGE

(can also use orange tab – zoom out page)

Innehållsförteckning:
innehållsförteckning 
 


A few earlier posts:    (scroll down list)


2024 05 30 Earlier: Iran saudi war trump eu energy starvation

2024 05 24 Earlier: Electric Vehicles are dying

2024 05 22 Earlier: Musk union karma

2024 05 20 Earlier: Global cleanup

2024 05 18 Earlier: Is Boeing doomed?

2024 05 16 Earlier: EU-Soviet

2024 05 12 Earlier: Malmö, Sweden’s Gaza

2024 05 10 Earlier: EU 2024

2024 02 27 Earlier: European Union EU price levels, CAP

2024 02 25 Earlier: Northvolt – too big to fail

2024 02 23 Earlier: space privatization

2024 02 22 Earlier: Northvolt – the enemy within

2024 01 01 Earlier: turn the global trend

2023 12 28 Earlier: EU supports failing Northvolt

2023 12 23 Earlier: Northvolt, no production revealed, media chaos

2023 12 09 Earlier: Fear of cryptocurrencies

2023 12 08 Earlier: Northvolt unions disabled?

2023 12 06 Earlier: No veto in EU

2023 12 02 Earlier: EU grabs power

2023 10 30 Earlier: Subsidies or third world

2023 10 28 Earlier: Northvolt – destruction & excuses

2023 10 22 Earlier: Musk/X take over

2023 10 24 Earlier: Global excuses

2023 10 20 Earlier: Fake nationalists

2023 10 17 Earlier: Failed privatization of trains

2023 10 08 Earlier: Green agenda kills Nordic countries. Demise of Scania.

2023 10 07 Earlier: EU’s imaginary enemies

2023 10 06 Earlier: Space privatization disaster

2023 10 05 Earlier: High speed trains

2023 10 04 Earlier: US scammed Europe, deportations and wall

2023 10 02 Earlier: No vote

2023 09 30 Earlier: Hamas attacks Israel

2023 09 21 Earlier: Global fall back?

2023 09 19 Earlier: Who commands NATO?

2023 09 17 Earlier: EU blocks Ukraine

2023 08 12 Earlier: Northvolt agenda

2023 08 10 Earlier: Libya, Ghadaffi

2023 07 30 Earlier: Wealth, control

2023 07 26 Earlier: Niger under global attack

2023 07 24 Earlier: Trump, creating a rebel, Europe’s downfall

2023 07 20 Earlier: Brics vs EU

2023 07 16 Earlier: F16 to Ukraine

2023 07 15 Earlier: Steel price

2023 07 10 Earlier: dawn of a muslim era

2023 07 09 Earlier: H2GS shows that EU=Soviet

2023 07 05 Earlier: LIV-golf, muslims now taking the role of the jews, financial dominance

2023 07 01Earlier: Thailand lost to neoliberals

2023 06 08 Earlier: Titan submersible

2023 06 05 Earlier: reactor size

2023 05 28 Earlier: steel price

2023 05 27 Earlier: NASA/H2GS global take over

2023 05 25 Earlier: LIV golf: attitude to free market chages rapidly

2023 05 24 Earlier: Hydrogen for global coordination

2023 05 23 Earlier: Elite gets away

2023 05 22 Earlier: Separate after ethnicity

2023 05 21 Earlier: Another Trump investigation

2023 05 20 Earlier: The green sting

2023 05 19 Earlier: Green whining

2023 05 18 Earlier: LIV golf polarization

2023 05 17 Earlier: No one celebrates national day (June 6)

2023 05 15 Earlier: Clinton-Lewinsky scandal

2023 05 14 Earlier: Iran, MEK, court case, possible war

2023 05 13 Earlier: Sweden falling

2023 05 11 Earlier: Northvolt battery hysteria

2023 05 10 Earlier: Turkey, stock rally, Erdogan

2023 05 09 Earlier: Trump – the scapegoat

2023 05 07 Earlier: Ron DeSantis – fake conservative

2023 05 06 Earlier: EU customs reform

2023 05 05 Earlier: Modern slavery?

2023 05 03 Earlier: Create scandal, shift blame on state for EU electricity price hikes – Historical revisionism

2023 04 30 Earlier: Escape for low tax and subsidies.

2023 04 28 Earlier: Energy, EU, ICA let’s decoys and fall guys take the blame.

2023 04 25 Earlier: Green transition = socialist revolution = religion

2023 04 23 Earlier: Too high grades in high school due to privatization.

2023 04 22 Earlier: Will China and Russia take the lead in the space race.

2023 04 21 Earlier: The Great Depression and The New Deal … again

2023 04 19 Earlier: German energy starvation: Morgenthau plan

2023 04 17 Earlier: Russians dodge sanctions by going to Thailand.

2023 04 15 Earlier: Democracies broken, dictatorships going forward.

2023 04 05 Earlier: H2MED, pink hydrogen pipelines, Macron, nuclear

2023 04 04 Earlier: France dictatorship, nuclear, agriculture, CAP

2023 04 03 Earlier: Above criticism: China, EU, France

2023 04 02 Earlier: Blackmail your country

2023 04 01 Earlier: Privatized space development

2023 03 31 Earlier: Council of Europe “solves” crisis and war by kicking out Russia.

2023 03 30 Earlier: EU, France, energy, control.

2023 03 29 Earlier: Unit size, sanctions

2023 03 28 Earlier: Amazon oligopoly

2023 03 27 Earlier: Nike ads

2023 03 26 Earlier: Another Trump investigation

2023 03 25 Earlier: EU pretends to ban combustion engine

2023 03 24 Earlier: Swedish nationalist party breakdown

2023 03 23 Earlier: US cowards does not dare war with Russia.

2023 03 22 Earlier: Lapland, the hydroelectric power and battery republic?

2023 03 21 Earlier: US on the sideline

2023 03 20 Earlier: Iran situation coming up

2023 03 19 Earlier: Kalergi exchange, genocide of Ukrainian people

2023 03 18 Earlier: Europe under attack

2023 03 17 Earlier: EU energy and trade starvation agenda

2023 03 16 Earlier: USA drives the Ukraine war

2023 03 15 Earlier: Putin – child abductor

2023 03 14 Earlier: system change to dictatorship

2023 03 13 Earlier: market volatility is part of system change

2023 03 12 Earlier: UK joins US

2023 03 11 Earlier: Philippines – a vision of Sweden in the future?

2023 03 11 Earlier: Northvolt summary

2023 03 10 Earlier: EU depleting Europe of energy

2023 03 09 Earlier: stock market levels and crash fabricated

2023 03 08 Earlier: crisis is the new normal

2023 03 04 Earlier: Oil producing countries moving in

2023 03 03 Earlier: ILO convention, native peoples

2023 02 26 Earlier: support for Russia regarding Ukraine, Russia not alone

2023 02 05 Earlier: Also Sweden Democrats a completely fake, false flag nationalist party

2023 01 31 Earlier: Sweden: Criminal gangs taking over local government

2023 01 30 Earlier: The fall of Rome due to Goth immigrants

2023 01 15 Earlier: follow the money

2023 01 14 Earlier: secret collaboration

2023 01 13 Earlier: Turkey, Erdogan

2023 01 12d Earlier: Värmland, a future Donbas

2023 01 12c Earlier: Greta, climate agenda collapse?

2023 01 12b Earlier: Northvolt coincidences

2023 01 12 Earlier: Northvolt production

2023 01 10c Earlier: Northvolt smears countries

2023 01 10b Earlier: Northvolt political message

2023 01 10 Earlier: Northvolt Virtual Reality, Poland assembly, Chinese stock?

2023 01 09 Earlier: EU-Putin collusion

2023 01 08c Earlier: manipulations

2023 01 08b Earlier: Own nothing, be happy (WEF)

2023 01 08 Earlier: World going backwards

2023 01 07 Earlier: Why run businesses at a loss

2023 01 06 Earlier: Virtual Reality

2023 01 05 Earlier: Battery production is located in Asia and Meta – Tesla, Northvolt, Virtual Reality

2023 01 04 Earlier: Anti-Russian sanctions starve Europe

2023 01 03 Earlier: Artemis woke

2023 01 02 Earlier: The crypto weapon

2023 01 01 Earlier: Sanctions are often useless

2022 12 31 Earlier: Trump summary

2022 12 30 Earlier: In practice a one-party system

2022 12 29 Earlier: The “green transition” is virtual

2022 12 28 Earlier: Suppressive moderation (Northvolt)

2022 12 27 Earlier: Northvolt may go to delapidated California

2022 12 26 Earlier: Northvolt questions

2022 12 25 Earlier: Greta Kurdistan

2022 12 24 Earlier: Forum agenda

2022 12 23 Earlier: US borrowing: In Fink We Trust

2022 12 22 Earlier: Green delay tactics

2022 12 21 Earlier: Biden-Zelensky bonding

2022 12 20 Earlier: Large corporations threaten to leave Europe

2022 12 19 Earlier: Security-, Corona- & CO2-rules lead to de-industrialization

2022 12 18 Earlier: Will PM be the fall guy? (Northvolt)

2022 12 17 Earlier: Gaslighting older

2022 12 15 Earlier: robots, AI

2022 12 14 Earlier: Wall St. & China, NWO

2022 12 13 Earlier: too complex solutions, energy chaos, creating a crisis

2022 12 12 Earlier: another EU fund

2022 12 10 Earlier: forums closing

2022 12 09 Earlier: More people, more batteries (Northvolt)

2022 12 08 Earlier: Northvolt, climate predictions

2022 12 07 Earlier: EU corruption, divert anger

2022 12 06 Earlier: Blame the victim

2022 12 05 Earlier: Harry & Meghan – on races

2022 12 04 Earlier: Democratic Republican cooperation – a different US policy for export. Twitter Files

2022 12 02 Earlier: EU energy

2022 12 01 Earlier: Enron (2)

2022 11 05 Earlier: Energy unions, France

2022 11 29 Earlier: France will control EU energy. Norway good politics.

2022 11 28 Earlier: Stress over energy prices

2022 11 27 Earlier: Inflation is really price hikes

2022 11 26 Earlier: The military – a financial tool

2022 11 25 Earlier: Is the left manipulated (“useful idiots”)

2022 11 24 Earlier: Air show crash

2022 11 23 Earlier: Chess smear campaign

2022 11 21 Earlier: Traditional advent calendary ridiculing prince

2022 11 20 Earlier: Greta, kurds,old folks

2022 11 19 Earlier: Israel builds Noah’s ark on the moon, tardigrade crash

2022 11 18 Earlier: Ernst & Young financial services – a political actor?

2022 11 17 Earlier: Does the left believe in its teachings?

2022 11 16 Earlier: National daily AB: How to sell your car.

2022 11 15 Earlier: Businesses have gone green to gain influence.

2022 11 13 Earlier: neolib

2022 11 12 Earlier: Privatization means impoverished space research

2022 11 10 Earlier: Sami activists cropped out of Greta picture

2022 11 08 Earlier: Artemis 1 – time for SpaceX to deliver

2022 11 07 Earlier: Sunak stares at Lavrov

2022 11 05 Earlier: NASA smears itself

2022 11 04 Earlier: Sweden elections 2022 (2): New gov’t, same policies

2022 11 03 Earlier: Google admits Crimea is Russian

2022 11 02 Earlier: “Crisis” is really price increase; centralization

2022 10 31 Earlier: Big Mac index

2022 10 30 Earlier: False flag rightist government; Sweden elections 2022 (1)

2022 10 28 Earlier: Turkey

2022 10 27 Earlier: Twitter buy. Musk-Trump oligarch empire forming?

2022 10 26 Earlier: World Economic Forum, WEF, is a decoy (2)

2022 10 25 Earlier: Sunak appointment means divide and conquer

2022 10 24 Earlier: Oil producers are “axis of evil

2022 10 23 Earlier: The decline of the West

2022 10 22 Earlier: India, networks

2022 10 21 Earlier: Politicians main objective: stop votes from having effect

2022 10 20 Earlier: Politicians (Johnson) manipulate the system.

2022 10 19 Earlier: Globalization intensifies

2022 10 18 Earlier: EU lack ofdemocracy

2022 10 17 Earlier: acting loser

2022 10 16 Earlier: Leader vs MP:s

2022 10 15 Earlier: Secretive courts protect the oil industry – Energy Charter Treaty

2022 10 14 Earlier: Destructive investments

2022 10 13 Earlier: Macronism

2022 10 12 Earlier: Women vs men

2022 10 11 Earlier: Terrorists in Sweden?

2022 10 10 Earlier: Energy privatization

2022 10 09 Earlier: Divide and conquer, common enemy

2022 10 07 Earlier: Election fine print

2022 10 06 Earlier: Sweden 2022 elections undemocratic

2022 10 05 Earlier: iran: Hijab unrest; Swedish courts obey The People’s Mujahedin

2022 10 03 Earlier: Entrepreneurs counteracted

2022 10 01 Earlier: “stan”-countries run over, sports for globalization

2022 09 29 Earlier: Asssange actor

2022 09 28 Earlier: Forming government, Sweden 2022

2022 09 26 Earlier: Tricking the people into believeing SD won

2022 09 25 Earlier: EU isolates the Nordic countries by slow trains

2022 09 24 Earlier: Sweden elections – same s… new wrap

2022 09 23 Earlier: Ransomware – privacy laws

2022 09 22 Earlier: EU loser mentality

2022 09 20 Earlier: Unwashed, stench, filth, dirt – trend

2022 09 19 Earlier: Forming government in Sweden 2014-2022, all delays, on EU orders.

2022 09 18 Earlier: So called “extreme right

2022 09 17 Earlier: Iranian PR – #1

2022 09 16 Earlier: Media “extreme right” is just normal

2022 09 15 Earlier: Germany supports EU irreversible federalization

2022 09 14 Earlier: EU meddling in elctions

2022 09 13 Earlier: EU’s self destructive sanctions against Russia, over Ukraine

2022 09 12 Earlier: Europe heading for a new Stone Age

2022 09 11 Earlier: US attack on Europe.

2022 09 10 Earlier: FED creates chaos.

2022 09 09 Earlier: Nationalist SD does not demand influence, SD opposes itself

2022 09 08 Earlier: Liberals switch sides.

2022 09 07 Earlier: Inflation is an excuse for increasing prices due to lack of competition.

2022 08 27 Earlier: Sweden elections: Parties split up to promote EU

2022 08 26 Earlier: The political system is broken.

2022 08 25 Earlier: EU oil starvation

2022 08 24 Earlier: Artsakh/Nagorno-Karabakh – a new Ukraine?

2022 08 23 Earlier: Money transfer to corporations

2022 08 04 Earlier: NASA can not fill propellent

2022 08 03 Earlier: Privatization is only good when you benefit (LIV golf)

2022 08 02 Earlier: Left and right united against the people

2022 08 01 Earlier: The community must regulate energy

2022 07 28 Earlier: NASA racism

2022 07 31 Earlier: Northvolt update

2022 07 26 Earlier: EU orchestrated energy chaos

2022 07 25 Earlier: Energy divide and conquer stragtegy

2022 07 24 Earlier: Save POW:s, not drug smugglers

2022 07 23 Earlier: Northvolt, EU battery frenzy

2022 07 22 Earlier: Delay tactics

2022 07 21 Earlier: Superpowers use cold war to dominate.

2022 07 20 Earlier: Is LIV golf an object to hate for future sanctions against Saudi.

2022 07 19 Earlier: EU energy crisis like California (2), Enron

2022 07 18 Earlier: LGBT – one piece in the fall of Rome

2022 07 17 Earlier: Energy crisis, like California (1)

2022 07 12 Earlier: Media focus on personal details when in fact SpaceX and Tesla are in trouble.

2022 07 11 Earlier: EU kamikaze crash (2)

2022 07 10 Earlier: EU Covid package

2022 07 04 Earlier: EU kamikaze crash (1)

2022 06 03 Earlier: Logging companies avoid being scrutinized.

2022 06 02 Earlier: Super powers vs people

2022 06 01 Earlier: Northvolt smearing Sweden.

2022 05 31 Earlier: Sweden going down

2022 05 30 Earlier: US renders president powerless

2022 05 29 Earlier: US doesn’t want to stop shootings

2022 05 28 Earlier: Cancel indians and other native/indigenous peoples

2022 05 27 Earlier: Russian deserters sue army

2022 05 26 Earlier: Nazi smearing

2022 05 25 Earlier: Why Greta is not in Swedish media.

2022 05 24 Earlier: Greta review

2022 05 23 Earlier: EU – Sovietcomparison

2022 05 22 Earlier: Ukraine, a new Korea (2)

2022 05 21 Earlier: War inflation attacks common people

2022 05 22 Earlier: False flag

2022 05 21 Earlier: Oil net import

2022 05 20 Earlier: Turkey in NATO supported IS. In NATO Sweden can end up in war with parctically any country.

2022 05 18 Earlier: US defends Taiwan, but not Ukraine. Joining NATO can mean war with China

2022 05 17 Earlier: 1. West employs cancel culture. 2. Jewish influence 3. Nordic systems were better.

2022 05 16 Earlier: A new Korea in Europe (1)

2022 05 15 Earlier: Why Europe is crashing (2)

2022 05 13 Earlier: Use blockade to blame foreign powers.

2022 05 11 Earlier: Burn quran is like burn kippah

2022 05 10 Earlier: Team USA-Russia vs Syria, Iraq, Kazakhstan …

2022 05 09 Earlier: Bombing independent countries

2022 05 08 Earlier: Why Europe is crashing (1)

2022 05 06 Earlier: Tesla – modern slavery

2022 05 02 Earlier: Join NATO in panic

2022 04 26 Earlier: Superpower take-over

2022 04 25 Earlier: Europe under attack

2022 04 23 Earlier: War destroys Europe

2022 04 21 Earlier: Musk SolarCity trial

2022 04 20 Earlier: Superppowers lose war.

2022 04 18 Earlier: Superpowers starve Europe of energy.

2022 04 15 Earlier: EU sanctions euro and blames Russia.

2022 04 14 Earlier: Ukraine war means energy depletion

2022 04 11 Earlier: It’s about war, not which side you’re on.

2022 04 09 Earlier: Ukraine war, global aspects

2022 04 10 Earlier: War will end when Europe is broken.

2022 04 08 Earlier: Ukraine war is not Putin’s war. It is EU:s war.

2022 04 06 Earlier: The war in Ukraine is orchestrated by globalists

2022 04 02 Earlier: No Russian bots (2)

2022 04 01 Earlier: Bitcoin and other cryptocurrencies self destruct.

2022 03 28 Earlier: Greta starvation, agenda controlled

2022 03 27 Earlier: There were no Russian bots (1)

2022 03 26 Earlier: Tesla sells conflicts, like in Texas

2022 03 25 Earlier: Zelensky chooses war

2022 03 24 Earlier: war and stock are globally directed

2022 03 22 Earlier: Reasons for war in Ukraine

2022 03 20 Earlier: EU decides fuel tax

2022 03 22 Earlier: must stop killing (2)

2022 03 21 Earlier: BlackRock’s Fink letter says gas and oil are good “transition fuels”

2022 03 20 Earlier: must stop killing in Ukraine (1)

2022 03 19 Earlier: International community must protect all

2022 03 18 Earlier: national socialism is very different from international socialism or nazism

2022 03 17 Earlier: Ukraine war is the superpowers attacking the European peoples.

2022 02 25 Earlier: Oligarch Kolomoisky runs Ukraine, president Zelensky, Azov batallion and Ukrainian air, allegedly shot down in Iran conflict.

2022 02 24 Earlier: finance crises, scandals; Europe is run from Brussels/EU like Congo was run from Brussels.

2022 02 19 Earlier: finance crises, scandals; finance timeline

2022 02 18 Earlier: EU rules send Swedish electricity to Germany

2022 02 17 Earlier: Ukraine war 2022

2022 02 16 Earlier: Racism is back

2022 02 06 Earlier: Kamila Valieva doping case rigged

2022 02 05 Earlier: Norwegian public service attacking Russia [Nordic sports /2]

2022 02 04 Earlier: Greta Thunberg discriminates (2)

2022 02 01 Earlier: indigenous peoples are only used for conflict. They will also be conformed.

2022 01 31 Earlier: nazi & other smearing of [Nordic sports /1]

2022 01 30 Earlier: Greta, criticism

2022 01 27 Earlier: Nobel prize to stop sexual violence, not wars.

2022 01 26 Earlier: Catalán Sharp murder media coverage cover up multi-nationals’ control. Belgium made a mess of Congo and now of Europe.

2022 01 25 Earlier: Catalán, Sharp, coltan, Congo, conflict; Assange, Manning, Bini, Kamphuis, Snowden, Kashoggi

2022 01 24 Earlier: Greta Thunberg’s backers, dangerously trying to recreate the Chinese cultural revolution

2022 01 23 Earlier: Northvolt global mess

2022 01 22 Earlier: Next crisis

2022 01 21 Earlier: Greta demonstrations rigged, express apartheid

2022 01 20 Earlier: Media covers up WEF 2022

2022 01 18 Earlier: Turkey

2022 01 17 Earlier: EU energy stavation agenda, cable refused

2022 01 16 Earlier: Energy crisis in Europe

2022 01 15 Earlier: Northvolt, EU – green socialism

2022 01 14 Earlier: Tesla, EU – socialism

2022 01 13 Earlier: Assange revealed US war crimes.

2022 01 12 Earlier: Going virtual

2022 01 11 Earlier: EU lets eastern European nuclear crisis grow

2022 01 07 Earlier: Ukraine Jewish president doesn’t fight nazis [-2-]

2022 01 05 Earlier: EU single candidate system

2022 01 04 Earlier: EU self destructive gas boycott

2022 01 03 Earlier: Hong Kong democracy clamp down

2022 01 02 Earlier: Silk Road, China is becoming part of the global agenda.

2021 12 31 Earlier: Global takeover

2021 12 27 Earlier: Biden acts senile not to have to fulfill his promises.

2021 12 26 Earlier: US and EU construct energy crisis in Europe. (press spoiler button at link target)

2021 12 23 Earlier: Christmas feeling

2021 12 22 Earlier: Privatization down sides, illustrated by Elon Musk

2021 12 21 Earlier: Kamala Harris – the fall guy?

2021 12 20 Earlier: nuclear delay

2021 12 19 Earlier: Northvolt – just a green delusion?

2021 12 17 Earlier: Reasons for the energy crisis

2021 12 14 Earlier: The crises are constructed

2021 12 08 Earlier: USA/EU democracy failure

2021 12 04 Earlier: EU uses psychological warfare against the European peoples.

2021 12 01 Earlier: Greta covers up four things

2021 11 30 Earlier: Greta is too white

2021 11 28 Earlier: Market economy, energy crisis

2021 11 27 Earlier: Musk and Tesla go for feodalism

2021 11 26 Earlier: EU exploits Ukraine

2021 11 10 Earlier: Climate refugees

2021 11 08 Earlier: Musk vs authorities

2021 11 04 Earlier: Refugees from EU

2021 11 03 Earlier: EU energy scam helps the EU

2021 10 28 Earlier: Putin helps the EU

2021 10 27 Earlier: EU constructs energy crisis

2021 10 28Earlier: shirking responsibility

2021 10 27 Earlier: Biden no climate action

2021 10 26 Earlier: origins of climate theory

2021 10 25 Earlier: Greta Thunberg builds generation gap

2021 10 24 Earlier: climate predictions

2021 10 23 Earlier: child shaming

2021 10 22 Earlier: Greta Thunberg discriminates (1 )

2021 10 21 Earlier: big oil not at COP26. Greta anonymous in Sweden.

2021 10 20 Earlier: European energy crisis

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis. Crisis timeline

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy (1)

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

     

Nästa:

05. Methods: 5.005 Formation of opinion, writing style; Håkan Juholt, Timbro, criticize details, headlines, uncertainty, choice of medium; sex; cartoons; clan society; advertising, clicks; the best of worlds; wealth; ridiculing democracy; pointless rambling; the Devil is in the details; cover up by similar news;

 

Innehållsförteckning:

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

++++

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Translate »