05. Methods: 5.003 Ansvar projiceras nedåt och fördelas oklart; politiker tar ansvaret för DeepStates/medias agerande; Coordination of globalist networks, harvesting

TRANSLATE THIS PAGE:

5.3 Ansvar projiceras nedåt och fördelas oklart

I media ges gärna bilden av att journalister är ansvariga för tidningens innehåll. Det stämmer inte. Den som slutligen avgör tidningens innehåll är tidningsägaren. Liknande relation gäller mellan en teaterpjäs producent och dess skådespelare.

Vissa Internetforum tillåter “uthängning” (outning, outa) av enskilda personer i samhället, både  offentliga personer och privatpersoner. Det tjänar syftet att hålla en låg nivå på diskussionen vilket reducerar diskussionen om principiella förhållanden och kritik av samhällsstyret. Skadeglädje (schadenfreude) och avundsjuka kan öka deltagarantalet i forumet.

Samma gäller Internetforum. Forumens ägare, administratörer och moderatorer sprider gärna bilden att moderatorerna är ansvariga för modereringen, men slugligen är det forumägaren som avgör vad som får skrivas. Inga lagar om yttrandefrihet gäller, forumägaren kan beordra moderatorerna att ta bort inlägg helt enligt eget godtycke.

Om FN som helhet kritiseras för händelser i Kongo försöker troll i diskussioner på sociala medier få diskussionen att t.ex handla om enstaka FN-soldater eller tjänstemäns handlande och inte om FN:s ansvar som helhet eller chefernas beslut.

November 2017 köper Sverige ett mycket dyrt luftförsvarssystem (“Patriot”) av USA (enbart 10-12 Mdr kronor att betala 2017, men ytterligare kostnader för robotar tillkommer). Detta trots att hotbilden mot Sverige inte ökat. I sociala media kan inte massmedias agendatroll motivera denna utgift reellt. Man försöker då skapa ett skenmål. Man försöker lansera förklaringen att “Statsminister Löfven sagt så mycket ont om USA:s president Trump att köpet är ett sätt att säga förlåt till stormakten.”

Politiker, men nästan aldrig media eller dess ägare, benämns ofta med mycket nedsättande  invektiv, såsom “Röfven”, “svetsarn” (F.d. statsmininster Reinfeldt kallas “cirkusnegern”) etc. Att förstå vem som styr Sverige är egentligen så enkelt som att se vem man inte får kritisera, dvs medias ägare.

Rodchenkovhärvan är så tokig att t.o.m. många troll måste medge att några bevis mot ryssarna inte föreligger. Då försöker de projicera hela skulden på Rodchenkov och bortser från att det mesta tyder på att massmedia, The New York Times, Filmteamet runt Icarus förmodligen varit drivande, liksom advokaten McLaren.

I sociala forum försöker moderatorerna stoppa politiska förklaringar. Den som t.ex. påpekar (den uppenbara) politiska kopplingen till hur 20 ryska idrottare blir avstängda för doping, i det närmaste utan   bevis, blir snabbt bortmodererad för att skriva “utanför ämnet” (“OT”).

I detta fall har ju media haft en extremt negativ attityd till Trump och tvingat Löfven att t.o.m. gå så långt att han antytt att Trump är nazist! Trumps negativa behandling i media saknar ju motstycke för en demokratisk, lagligt vald politiker. Nu vänder alltså medias agendatroll och beskyller Löfven för ett agerande som media själva initierat.

Exakt samma mekanismer användes tidigare 2017 av media mot Trump själv. Media blåste upp en konflikt mellan Nordkorea och USA. Trump tvingades till hårda uttalanden mot Nordkorea. Till sist beskyllde media Trump för en krigshets som dock media själva skapat.

Bloggen har redogjort för är hur globalistiskt kapital och media pressar IOK till särbehandling av Ryssland och andra östststater. I MSM mörklägger man helt att bevisen för doping är obefintliga. I sociala forum projicerar man ansvaret på IOK.

MSM undviker att ge namn på många misstänkta eller annars aktuella personer. I sociala media skapar detta en fokusering på att “lista ut” vem det är och själva handlingen kommer i bakgrunden.

 

Vad gäller politiker så är deras roll att ta ansvaret för andras åtgärder. USAs president Trump får ta ansvaret för Deep States åtgärder. Vanligen tar de hjälp av media (haussa Nordkoreas kärnvapenprov) eller sponsorer (få Trump att flytta USAs ambassad till jerusalem) att tvinga Trump till krigiska åtgärder. När dessa åtgärder leder till problem får Trump ta ansvaret.

Trump skulle naturligtvis själv hellre fatta fredlliga beslut, bli populär, få fredspriset etc

 

Den starkaste maktfaktorn i samhället, som styr utvecklingen, är massmedia och dess ägare. De projicerar sitt ansvar för globaliseringen på politikerna.

Coordination of globalist networks

The globalist networks seem extremely widespread and well coordinated. When I once discussed via private messages with a poster in an international forum, In had the impression the discussion was later continued by several trolls in a Swedish forum.

Globalist networks control discussion forums on the internet (by ownership and massive amounts of trolls), news media, police (see Kamphuis case), governments, opposition (see AfS, NMR), the American president (see blog on NWO).

If you write politcal information on the web it will be regularly harvested, several times a day (!) by anonymous proxy servers all over the world. (The nationality of the harvesting proxies may be switched according to page content.)

This harvesting may be used to rebuild political sites on clised networks where globalist workers, like journalists, can analyze and discuss them without the page owner having any idea which pages are being discussed, by how many persons etc etc.

Compared to hiding behind an ordinary proxy, like in VPN, harvesting is much more efficient hiding the surfer.

In ordinary VPN the site owner still gets an impression which pages are being hit, how often, by how many visitors etc. All this is hidden in harvesting.

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

4. Metoder: 4.4 false flag, infiltration, mullvadar …

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.