Categories
branding double play, false flag, moles effect on reader is different/opposite than/to initial impression, apparent/true_real content (cp pseudo-criticism) nazi smearing nmr terminology zAll pages

03.1.003.002 Begreppet “nazism” används i för vid betydelse

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

3.1.3.2 Begreppet “nazism” används i för vid betydelse

Media använder termen “nazism” om mer än att hylla det tyska nazipartiet. Media gör detta för att försöka sätta en “Hitlerstämpel” på nationalister. Media har t.o.m. fått statsminister Löfven att antyda att president Trump skulle vara nazist!

När organisationen NMR (Nordiska MotståndsRörelsen) demonstrerar, kan man på löpsedlar läsa att NMR:s flagga är föremål för polisutredning. Flaggan innehåller runtecken och vissa anser att dessa kan tolkas som nazistiska symboler. Huruvida det föreligger en koppling mellan dessa runtecken och Hitler, borde polisen ha tagit reda på redan när NMR sökte tillstånd för demonstrationen. Efter någon månad, när media tonat ned uppmärksamheten runt händelsen, frikänner justitiekanslern flaggan och avgör att den inte kan anses ha en koppling till nazismen.

Medierna blåser upp nyheter om dessa demonstrationer och försöker blanda ihop nationalismen i Sverige idag med de tyska nazisternas krigsbrott.

Begreppet nazism används grumligt, så att laglig nationalism i Sverige idag blandas samman med judeutrotningen i Tyskland för 70 år sedan.
Media bortser från det faktum att nazism är förbjuden i Sverige idag, enligt lagen om hets mot folkgrupp. Om NMR verkligen vore nazister så skulle de inte få hålla sina manifestationer.

Lagen om hets mot folkgrupp är bra. Den fungerar ibland bra i diskussioner. När vänstertomtarna hallucinerar och ser nazispöken kan man be dem polisanmäla dessa. Ibland kan detta lugna dem i diskussionen.

Våldsamma protester mot en demonstration av någon högerorganisation, omhändertagande av bråkstakar i samband med demonstationerna rubriceras inte som resultat av att motståndare till demonstrationen försöker inskränka demonstranternas lagliga rätt att demonstrera, vilket ofta är korrekt. I stället tolkar media situationen istället som att demonstranterna (vilka har tillstånd för demonstrationen) är orsaken till bråket.

Nazist är den som hyllar det tyska nazipartiet, genom t.ex. att göra Hitlerhälsning, vörda Hitlerporträtt eller använda hakkors. Detta är olagligt. Det är en enkel och bra regel. Men våra globalistiska massmedia använder termen “nazistisk” om organisationer och personer som enbart har nationalistiska åsikter. Skulle dessa personer ha nazistiska åsikter skulle de stoppas av polisen. På detta sätt skapar media en falsk bild av ett nazihot. Detta påstådda hot används för att undertrycka seriös, laglig, demokratisk, våldsförnekande kritik av judiska, monopolistiska, globalistiska massmedias skadliga inflytande över det svenska samhället.

Pjäsen “Sju tre” har skrivits av dramatikern Lars Norén. Kända grova brottslingar och mördare agerar skådespelare. Den judiskättade författarinnan Elisabeth Åsbrink har skrivit boken “Smärtpunkten” om pjäsen. Den som ser pjäsen eller läser boken kan få intrycket att “nazister” tillåts predika sin ideologi från teaterscenen i Sverige och att nazismen är ett stort problem i Sverige idag. Boken bortser från att nazism är förbjuden i Sverige och att bl.a. massmedia intensivt bidrar till att uppehålla detta (i sig korrekta) förbud. Utan att ha sett pjäsen eller läst boken ges dock några allmänna kommentarer nedan.

Den som ser en föreställning där kända kriminella medverkar, får lätt intrycket att dessa uttalar sig spontant, när skådespelarna i själva verket uttalat repliker författade av en dramatiker. Den som på nära håll upplevt dessa muskulösa, ökända, våldsbrottslingar framföra repliker kan tro att den genomskådat hemsk nazistisk propaganda. Men det som (även) skett är att åskådaren, utan att vara medveten om det, har bibringats intrycket att nazism är ett stort problem i Sverige idag. Denna bild kan användas av medier för att, i ett annat skede, felaktigt anklaga nationalistiska rörelser för nazism eller stävja berättigad kritik av det judiskt ägda massmediemonopolet.

Verklighet och fiktion blandas till en påverkan av publiken. Skådespelarnas verkliga personligheter flyter ihop med de repliker dramatikern givit dem.

Situationen där skådespelare med verkliga, ökända identiteter på detta sätt återger ett budskap sanktionerar av pjäsens producenter och ägare, liknar journalistik. Journalister uppfattas ofta av läsarna som innehavare av de åsikter som återges. I själva verket återger däremot journalisten åsikter som mediets ägare bestämmer.

När media och dess allierade inte finner tillräckligt med nazism i samhället producerar de istället nazismen själva i en teaterföreställning. Att sprida lite “salongsnazism” och låta de intellektuella förfäras över detta är ett effektivt sätt att “leka med åskådarens hjärna”. Den egentliga effekten av budkskapet blir den omvända mot det man först kan tro.  Betraktaren oroar sig för en nazism (som egentligen inte är ett stort hot) men påverkas absolut inte i riktning mot dess (helt felaktiga) ideal.

Att ökända extremt grova brottslingar och polismördare (som i pjäsen) “predikar” nazism har naturligtvis den omvända (och goda) effekten att få folk att avsky nazismen ännu mer. Det är självklart bra. Men detta överfokuserar samtidigt på nazism vilket inte är ett problem i Sverige idag. I andra sammanhang kan sedan den “nazi-skräck” man försöker skapa, användas för att ta fokus från berättigad, saklig, demokratisk, våldsförnekande kritk av det judiska mediemonopolet och dess negativa inverkningar på det svenska samhället idag.

Att den kände dramatikern Lars Norén skulle tillåta sin pjäs att utnyttjas för att sprida ett nazistiskt budskap, vilket somliga hävdat, är naturligtvis orimligt.

Författaren av denna text vill dock alltså betona att den inte sett pjäsen eller läst boken utan denna text grundas på omdömen om dessa.

Detta är även ett exempel på hur det verjliga budskapet skiljer sig från det man uppfattar vid första påseendet.
[ effect on reader is different/opposite than/to initial impression ]

Den sammanblandning som media och andra aktörer åstadkommer mellan nazism och nationalism (nationalsocialism) är svår att argumentera mot. Den här texten försöker skilja upp begreppen, men redan genom att ta upp begreppen i samma text sker en ytlig koppling mellan dem som kan medvetet misstolkas av meningsmotståndare. Den som argumenterar för att skilja begreppen tydligare åt kan själv på ett luddigt sätt helt felaktigt bli sammankopplad med nazism.

Judiskt ägda media kan skyddas från kritik genom att felaktigt ge intrycket att “nazister” är ute efter att skada dem. Det hotet är inte aktuellt i Sverige idag. Globalistiska intressen använder istället påstådd nazism att skydda ett globalistiskt mediemonopol.

Media blåser kraftigt upp små incidentar av möjlig nazism. Ett år tidigare gjorde en dam Hitlerhälsning och blev anmäld för detta långt senare. (Själv säger hon att hon vinkade åt några clowner.) Text-TV placerar då denna “nyhet” på sin löpsedel under ett helt dygn, ovanför nyheten om mottagarna av Nobels fredspris!

En dam som ev. gjorde Hitlerhälsning mer än ett år tidigare, är inte ett problem. Hon skall bara naturligtvis bötfällas enligt lagen om hets mot folkgrupp om hon utfört hälsningen. Men det är inte en nyhet jämförbar med vem som mottagit Nobels fredspris.

En enda polisanmälan av ett förstamajtal leder till rubrik i Text-TV. Inga detaljer tas upp i artikeln.

Text-TV rubrik 2018 05 01
Polisanmälan mot talare vid NMR-marsch
-Har uppfattats som hets mot folkgrupp

Även Wikipedia försöker grumla skillnaden mellan laglig nationalism och olaglig nazism:
Citat Wikipedia (2017 11 07):
“Nynazister använder sällan ordet nynazist för att beskriva sig själva, och brukar oftast favorisera termerna nationalsocialistnationalist eller liknande begrepp.”

Ett annat begrepp som används för att försöka stämpla nationalistiska rörelser som nazistiska är “nazistiska rötter”. Detta används ibland om partiet Sverigedemokraterna.

Media och andra aktörer använder ofta dessa epitet (t.ex. “nazist”)  som innebär kriminalitet om nationalistiska förespråkare utan att bevis om kriminalitet presenteras eller polisanmälan görs. Den som försöker värja sig mot denna anklagelse om kriminalitet blir lätt, bara genom diskussionen felaktigt förknippad med begreppet, men den blir aldrig åtalad eller dömd för och får därmed inte heller någon möjlighet att bli frikänd från anklagelsen.

Begreppet Godwins lag används ibland rörande hur man kan hantera överdrivna Hitleranspelningar i diskussioner.

Ibland ser man i sociala forum hur vissa troll spelar en roll av våldsbenägna, nazistliknande figurer som t.ex skall utöva våld mot invandrare. Dessa troll kan då ibland kallas “nationalsocialister” av andra troll. På det sättet försöker man få nationalistiska idéer att kopplas till t.ex judeutrotning och annan olaglig verksamhet.

 

2018 03 04

Möjligheterna för det nya partiet Alternativ för Sverige diskuteras i sociala forum. Vissa påstår att partiet måste distansera sig från nazister. De beaktar inte att det är olagligt att vara nazist/hylla Hitler eller att hetsa  ut folkgrupp. Den som gör det får inte hålla podd, skriva på webben eller  bilda parti

Begreppet brunhöger används på ett likartat sätt.

De som frikostigt använder naziststämpeln är förmodligen MSM-troll som fått i uppgift att diskutera detaljer med varandra och sa.tidigt försöka få in ordet nazist så ofta som möjligt i tråden, trots att det inte hör hemma där.

Trollens skenbara “bråk” rör ofta terminologi, ville typ av nationalist eller liberal de är etc. Termerna är luddiga och ändlösa diskussioner förs.

 


swimmingpool
VISBY. En grupp nazister från Nordiska motståndsrörelsen, NMR, blockerade vid lunchtid på tisdagen ingången till Fotografiskas utställning med porträtt av överlevande från Förintelsen.

De tog sig också in i lokalerna.

– Jävla mytomaner, skrek en av dem inne i vår lokal, berättar ett vittne för Expressen.

expressen.se
aftonbladet.se

Tror ni nazisterna vinner eller förlorar på det här?

Man gör alltså en stor sak av att påstådda nazister skulle ha stått i en dörröppning.

Vore dessa personer verkligen nazister (hyllade Hitler) så behövde de drabbade bara ringa polisen. Nazism är olagligt. Personerna antar medvetet en underlig image för att misskreditera natkonalistiska rörelser. De acerae bara avvikande föe.art media skall kunna påstå att der finns “nazism” i Sverige. Detta är ert sätt för de judiska familjer som styr det svenska mediemonopolet att försöka jämställa berättigad kritik av media med “nazism”.

Linnaeuss, Flashback:

En “nazist” är inte samma sak som en nationalsocialist. En nationalsocialist är någon som fokuserar på nationen och folket, och opponerar sig mot kommunism och globala intressegrupper som har för avsikt att ta vad folket har förvaltat och förädlat under sin livstid ifrån dem till förmån för externa krafter.

En “nazist” är blott en produkt av vederbörande gruppers propaganda i form av en fiktiv superskurk som eftersträvar världsherravälde och krig.


 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.003.001 Antiglobalistiska yttringar och hur de motarbetas

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.