05. Methods: 5.02 Förvirring och troll, agendatroll, false-flag-troll, haters, antisemitfällan, keeping the Holocaust alive, mixed messages, damage control; monikers; vagueness, keeping unaware

TRANSLATE THIS PAGE:

5.2  Förvirring och troll

I sociala forum verkar Internettroll med motsägelsefulla ståndpunkter, glidningar i föhållningssätt.

Troll sprider naturligtvis förvirring i diskussionen och förhindrar basala fakta att komma i dagen.

Trollen arbetar också med att, i vissa ämnen, överösa forumen med detaljinformation, vilket även det, naturligtvis tjänar att ta fokus från väsentliga fakta.

I en diskussion om sökmotorn Google försöker naturligtvis agendatrollen överösa tråden med detaljer om sökalgoritmer. Detta för att ta fokus från Googles politiska agenda.

Om ett agendatroll skriver att Google-grundaren Brin förmodligen är upptagen med att putsa på drivrutinerna så torde verkligheten vara omvänd. Förmodligen är Page och Brin bara frontfigurer för globalistkapital.

Kuppen och mediedrevet mot A K Batra sommaren 2017 liknades av ordföranden för ett stort M-distrikt vid mobbning. Det är troligt att sociala media i dessa situationer påverkas genom betalda nättroll och journalister i vars arbetsuppgifter ingår att påverka social media. Nättroll är förmodligen billiga i drift då formell utbildning, facklig anslutning, kanske inte ens skattsedel krävs för att utöva deras aktivitet. Ett erfaret och produktivt troll kan sannolikt skriva flera konton samtidigt med olika personligheter som interagerar och stärker effekten av desinformationen. Anonymiteten på de flesta Internetforum utnyttjas naturligtvis av nättroll och haters.

Tråden om Bilderderbergmötet överöses med troll med underliga, ofta lite feminina/androgyna avatarer och ovanliga medlemsnamn. (I ett forum som domineras av män kan detta leda till mindre deltagande i tråden.) De kraschar seriös kritik enkelt genom personargument och naiv och nästan barnslig kritik av mötesdeltagarna. De analyserar små detaljer i skrivsättet hos varandras inlägg och någon seriös kritik av Bilderbergmötet blir omöjlig. Bilderbergmötet är ju en symbol för globalism. Hur stor roll det spelar i verkligheten är svår att säga.

Många inlägg i sociala forum kan ju kallas för trollning. Rena haters kallas ibland för troll. Ordets ursprung är nog inte klarlagt. Ett möjligt ursprung är trollingfiske, där fiskaren drar ett bete framför fisken och hoppas att den skall hugga. På samma sätt lägger trollen ut påståenden och hoppas på att kunna provocera andra diskussionsdeltagare.

Ett troll tar naturligtvis, på motsvarande sätt gärna tag i alla mindre väsentliga bisatser och kommentarer i andras inlägg. Ett  botemedel mot detta är självklart att försöka skriva kort när man diskuterar med troll.

Trollet framför ofta inte så många egna åsikter utan fokuserar på att angripa motståndarnas argument. Diskussionen, konflikten och personangrepp blir i många fall det centrala, inte diskussionens sakinnehåll.

Man känner igen agendatroll på hur de överdriver reaktionerna på små händelser. Agendatrollen agerar oftast i grupp. Genom att gruppen i grunden  har samma agenda kan den som läser tråden snabbt uppfatta detta som sanning även om uppfattningen strider mot logik. Det är förmodligen därför agendatroll fortsätter att driva diskussioner där det är tämligen uppenbart att de har fel.

Troll anlägger i många fall en överdrivet självsäker attityd och högdragen attityd. I de fall de överbevisas kan de lämna tråden med högdragna påståenden om hur enkelspåriga trådens medlemmar är.

Ett renodlat troll gör förmodligen detta med enda motiveringen att orsaka kaos och osämja, men ofta kan man ana bakomliggande orsaker.

Om ett troll överbevisas att det har fel träder snabbt många andra troll in och startar en intensiv diskussion om vad som helst, för att dränka att trollet blivit överbevisat. Trollen skyddas dessutom av moderatorer som aldrig stänger av dem för “Off Topic”.

[ NATO identify troll ]

Vad som är provocerande och kan rubriceras som ren trollning skiljer naturligtvis mellan olika sammanhang. I grunden handlar ju dock trollning oftast om att framföra åsikter trollet egentligen inte hyser.
Troll använder gärna diffusa definitioner av begrepp. De försöker ofta få diskussioner att handla om definitioner av begrepp istället för om konkreta fakta. I många fall försöker de stämpla diksussionsmotståndaren eller dess argument med mer eller mindre oklart definierade begrepp. Om motståndaren noterar detta och värjer sig knyts ändå begreppet på ett ytligt plan till motståndaren och diskussionen felfokuseras.

När flera agendatroll deltar presenterar de ofta hypoteser och antaganden som fakta. När flera diskussionsdeltagare gör samma ogrundade antaganden framstår dessa lätt som fakta för den som läser diskussionen.

Trollen uttalar ofta inte fasta åsikter utan glider i ståndpunkt under diskussionens gång allt efter diskussionsklimatet. Ofta är agendan att ta fokus från trådens huvudfrågeställning. Den som då kritiserar trollens glidande ger trollen uppmärksamhet och trollen kan utnyttja denna till att upprepa sina påståenden.

Agendatroll kritiserar ibland PS, men aldrig det privatägda mediemonopolet. De kallar det aldrig för ljugmedia utan använder termen gammelmedia.

Agendatrollen påstår gärna att ett forum kan vara fullt med högerdebattörer. I själva verket består fourmet av många agendatroll som försöker verka högerdebattörer vilket dock bara är ytligt. Deras agenda är att sprida MSMs vänseråsikter.

Trollen försöker verka högerdebattörer men sprider vänsteråsikter. Deras inlägg börjar ofta med någon förenklad eller snedvriden högeråsikt, därefter fortsätter de “men … …”. Många troll förefaller beordrade att motverka tidigare finansministern Borg. Deras inlägg kan lyda “Nu är det dags att glömma Borgs snedfylla förra året, men som politiker är han olämplig …”. (Därmed tar de även upp Borgs snedfylla, vilken var en otrolig fadäs men som knappast diskvalificerar honom som politiker för lång tid framöver.)

Det är ofta svårt att sätta samman ett trolls olika uttalanden till att härröra från en person. Uttalandena har anpassats till olika diskussioner och någon enhetlig bild av en persons grundläggande värderingar går inte att skapa. Trollen säger sig ofta inte ha bestämd uppfattning utan endast vara objektiva och beakta fakta i en fråga. Ibland säger de att de önskar en viss utgång i en fråga. Men lägger man samman deras inlägg så pekar de ofta i en annan riktning är den de på ytan anger sig förespråka. Dessa troll försöker skapa en falsk täckmantel av objektivitet, men utnyttjar denna för att glida i åsikter och tolka situationer efter den agenda de  bestämt sig för att framföra.

Troll som arbetar i grupp kan sätta sina egna regler. Om flera troll tillsammans sätter en extremt låg nivå går ingen diskussion att föra. Ett ex på  trollsvar kan vara “Det går att Googla på 5 sekunder.” (trots att det inte gör det). Men moderatorer och troll tar bara till denna nivå när argumenten helt trutit. Denna nivå drar ju en viss skam över moderatorer och forum. Att sätta in ett eller flera tramstroll är dock standardmetoden när agendatrollen överbevisats i en viktig fråga och mörkläggning inte räcker.

Ett ganska vanligt trolltrix är att göra orimliga jämförelser. “USA är dåliga på mänskliga rättigheter, se waterboarding och Stuxnet”. man jämför tortyr med datavirus.

Även när de troll som har order att ligga närmare sanningen, lägger in USA-kritik eller annan agendakritik, så antar de ofta ett överdrivet tonfall för att ställa uttalandet i dålig dager.

Vanliga metoder som trollen använder är wall of text och multicitat. De svarar alltid på inlägg och fokuserar på skribenter, ej på frågan.

Trollen arbetar i grupp och stöder varandra. Ofta verkar trollen matcha ologiska troll mot logiska debattörer och tvärt om. Trollen saknar principer och kräver ibland referenser men ger inga själv. Anonymiteten skyddar dem i o m att de inte behöver ta ansvar för orimliga påståenden. Trollen är professionella, förmodligen ofta journalister och har alltid tid att skriva svar. Även i enklare diskussioner där de beordrats anta en felaktig ståndpunkt kan de hålla ut länge genom att starta härvor med oklara påståenden. Detta liknar en del av de härvor som väsrmakter startat  OT ryssar. “Bevis för påståendena kommer senare.”

Generellt försöker ofta trollen vända andras åsikter mot dem själva. Trollen anklagar ofta andra skribenter för att vara “rysstroll”. Det förefaller dock troligare att MSM använder stora mängder troll i svenska sociala media än att Ryssland skulle anställa svenska troll. Mängden troll som framför MSMs åsikter är också stor.

Troll är ofta otrevliga och överlägsna. De saknar ju ofta logiska argument utan måste hela tiden uppfinna ogiltiga argument. Uppfinningsrikedomen är stor men har naturligtvis en gräns och en del troll glider snabbt in på helt irrelevanta personargument.

Trollen svarar alltid på inlägg i diskussioner med dem. De flesta märker ord och försöker få diskussionen att handla om nyanser i ord som andra använt. De försöker altid skapa konflikt och flytta fokus till deltagarna i diskussionen och vad de har sagt. Vad diskussionen handlar om försöker de oftast dölja. En del anger citat utan källa vilket drar ut på diskussionen. En del troll härmar uttryck som deras meningsmotståndare använder. Trollen har alltid tid att diskutera då de troligen är professionella desiformatörer och vill ha långa suddiga diskussioner som döljer fakta.

En av trollens huvuduppgifter torde vara att så splittring så att inga gemensamma strategier gällande samhällskritik kan utarbetas. Forumen är alltid ett slagfält och leder nästan aldrig till konstruktiv kritik och handling (såsom t.ex myndighetskontakter etc.).

Om någon ofta argumenterar mot agendan gällande flygolyckor kan trollen komma fram till att medlemmen ståndpunkt beror på psykologiska restsymptom efter att ha förlorat anhöriga i en flygolycka.

Troll använder gärna känslosamt tonfall och motsägelsefulla motfrågor:

– Obama var Deep State.
Trump har ju försökt streta mot [Deep State] en del, men måste ju ge sig inför Deep State i många lägen, t.ex ambassadflytten till Jerusalem, tillsätta Bolton och utträde ur Iranavtalet.

troll:
– Hur stretar han mot detta när han bokstavligen dräglar över tanken av att anfalla Iran och kysser Israels röv?

Jag trodde Deepstate var de som ville ha krig i mellanöstern och inte de som ville undvika det?

 

vanligaste trolltekniken – fokusera runt personen

Den vanligaste trolltekniken förefaller vara att fokusera runt personen som tar upp, frågar eller ifrågasätter något. Detta har ju inte med ämnet att göra.

Trollen kan t.ex försöka påstå att den som intresserar sig för något har någon form av personliga problem eller liknande.

(ex)

vanliga trolltekniker – förklara att ämnet är otillåtet
Ddt är mycket vanligt att troll, som inte är moderatorer, försljer förjlara för frågeställare att deras fråga inte tillhör forumet. Detta är ju dock en fråga för moderatorerna. En äkta postsre som inte gillar ett ämne lämnar det ju bara eller raöporterar det till mlderstorerna.

 

märka ord, quibble [focus on choice of words and definitions]

trollen undviker ämnet och fokuserar på andras person. De märker gärna ord. De diskuterar gärna nyanser i termer. Detta kan ofta kantra diskussioner kraftigt.

 

falsk hjälp

Trollen sprider hela tiden desinformation. En metod är “falsk hjälp”. Ett troll “hjälper” en debattör med argument. Ofta kan detta vara medveten desinformation som slår tillbaka på den seriösa debattören. Som beskrivits i Skripalfallet läckte OPCW falsk information till ryssarna gällande vilket ämne som återfunnits vid analyserna.

 

Trollens (t)rollprestationer varierar. En del troll upprepar ofta bara information från overifierade Twitterkonton eller fabulerar egna påståenden utan grund. Andra mer flexibla, pålästa troll närmar sig logsikt tänkande och rimliga slutsatser. Dessa ligger nästan på gränsen att gå från den mörka till den ljusa sidan. Dessa kan då ibland ganska oväntat försöka fejka “konstig personlighet”, “märkliga åsikter” eller “total obildning” i någon fråga. Kanske för att inte få sparken som troll.

 

troll tag teams

För att kunna styra en tråd i varierande riktning använder trollen “tag teams”. När åsikterna i tråden behöver styras i annan riktning fallet vissa troll bort och ersätta av andra. Exempel

 

trollen arbetar som en enhet

En faktor som gör att man inser att i vissa forum utgöres majoriteten av debattörer av anställda troll, är att de agerar som en enhet.

Om  diskussionen går trollen emot går lämnar de samtliga diskussionen  som på ett kommando. De förefaller ha fått order om detta. I denna blog har situationer beskrivits hur USAs sanktioner mot Iran har svåröverskådliga konsekvenser samt hur OPCW i Skripal-fallet läckte falsk information till Ryssland och rätt information till England. I dessa situationer tystnade trollen unisont. Se nedan.

 

när trollen tystnar

Om något faktum ibland framkommer som inte ens trollen kan prata bort kan de bli helt tysta. Ibland skickar de kanske fram något troll i trotsåldern som ställer motfrågor på femåringsnivå. De kan också tillgripa “dränkning” genom att intensivt diskutera något ovidkommande.

agendatroll

I  vissa fall arbetar troll, ofta i samarbete, för att driva medias agenda, ofta med avancerade metoder. Man kan ibland gissa att de är professionella desinformatörer, kanske anställd av media. Kanske arbetar de eller har arbetat som journalister. Man kan kalla dem “agendatroll”.

Dessa troll förefaller ha samma gemensamma agenda som massmedia, men skiljer sig inbördes åt i oväsentliga detaljer och för diskussioner om dessa detaljer, men förstärker samtidigt den gemensamma agenda de sannolikt har betalt för att framföra. Många agendatroll förefaller vara aktiva under många timmar per dygn. Man kan ibland misstänka att samma person skriver flera konton.

Agendatrollen förefaller ofta ha en professionell argumenationsteknik och agera samordnat.

Generellt fokuserar troll på retorik och analys av motståndarens argumentationskedja. Deras egna åsiker kommer ofta i andra hand och kan ibland variera inom vissa områden.

Ganska typiskt för agendatroll är att de ibland tackar varandra för “bra synpunkter”. För att försöka aktivera diskussionsmotståndare kan de definiera begrepp fel. De kan t.o.m. ge basala begrepp en omvänd betydelse genom att betona detaljer. Deras diskussioner handlar ibland mer om terminologi än faktiska förhållanden.

Vissa diskussionsforum tillåter personangrepp och modereras efter samma agenda som massmedia. I dessa forum försöker ibland agendatrollen bjuda in meningsmotståndare genom att tillfälligt stöda deras åsikter. Efter dessa inbjudningar sänks nivån på debatten.

I många fall kan enstaka debattörer diskutera framgångsrikt mot trollen. Men i längden uppfattar nog trollen situationen som gynnsam för sin agenda. De kan ibland använda begreppet rättshaverist om de som går mot trollens agenda.

I Skripal-fallet, liksom alla större nyheter, var agendatrollen mycket aktiva.

Troll arbetar oavbrutet med irrelevanta personargument och förolämpningar. De är rädda att diskussionen skall handla om sakfrågan och gör oftast sitt yttersta för att skapa konflikter som grumlar sakfrågan.

Precis som Deep State/USA alltid tillgriper konflikt och kallt krig som sitt främsta MO, så tillgriper forumtrollen attack mot andra personer.Ett troll som helt missuppfattat situatuonen och tror att president Obama är fldd i Kenya försöker tillgripa “damage control” genom att skälla ut de som vänlugt påpekar fakta.

Trådämne: Erfarenhet av Kenya?

Troll:
Finns det ett museum dedikerat till Barack Obama på hans födelseplats? Besöksvärt?

Svar:
Det måste bli tråden för Hawaii. Där är presidenten född, enligt egna uppgifter i alla 😉

Troll:
Hans födelseort är ifrågasatt. Därav min fråga om huruvida det finns ett museum ute i den kenyanska bushen för Obamas födelseplats.

Svar:

Det vore ju att motarbeta presidenten. Att påstå att han inte är född i USA skulle ju diskvalificera honom som president. Jag har inte sett något, men jag har inte letat heller. Jag tror någon konspirationsteori säger att han är född i Mombasa.

På farmors gård/tomt i västra Kenya ligger presidentens far och farfar begravda.

Troll:
Detta är inte en lämplig tråd för att diskutera Obamas födelseort, det kan finns andra trådar för det syftet. Jag undrar bara om det finns ett museum dedikerat till honom på hans födelseplats i Kenya och om det i så fall är besöksvärt. Har du inget vettigt svar, strunta i att svara.

Agendatroll har förmodligen tillgång till många konton och riskerar inte att bli avstängda för detta (vilket andra medlemmar gör) eftersom de företräder forumets ägares åsikter. Därför kan den som diskuterar med agendatrollen bemötas av vad som ter sig som många motståndare i diskussionen, men i själva verket är ett mindre antal. En metod som potentierar detta är att trollen försöker vinkla det som negativt att någon debattör håller fast vid en åsikt och upprepat hävdar den. Då kan trollen försöka klistra på epitet som rättshaverist, foliehatt, innehavande sinnessjuka åsikter etc. Om någon driver en åsikt konsekvent försöker trollen hävda detta som något negativt.

Agendatrollen försöker ofta sprida tveksamheter genom att fokusera på detaljer.

Agendatrollen tar gradvis över diskussionen i forumtrådar när den större mängden deltagare lämnat diskussionen om en aktuell händelse. (Detta kan jämföras med hur media gradvis ändrar information allt eftersom den blir äldre, en slags historieomskrivning.) Ju längre diskussionen lider ju mer kan trollen framföra sin egentliga agenda. Om diskussionen går trollen emot kan de lämna diskussionen och andra mer lämpade troll tar deras plats. När troll uppdagas eller har andra motgångar i diskussionen kan de ibland stängas av av moderatorerna om dessa har samma agenda. Detta gör ju att trollen slipper behöva försvara sig.

(Man kan någon gång notera att inlägg som stöder medias agenda är förhållandevis vanligare under arbetsveckor än under helger. Inlägg som stöder medias agenda kan vara fler än antalet röster i en omröstning. Detta kan tyda på att professionella troll försöker påverka ett ämne enligt medias agenda. Detta kan dock variera,) troll kan ha tillgång till flera konton samt att skriva helgtid kan ingå i deras arbete. Det är dock en ganska genomgående observation att när aktualiteten runt en  händelse minskar så tar trollen allt mer över, när de normala skribenternas bidrag i tråden avtar.

Ibland kan man se hur upp till 4-5 agendatroll med likartad uppfattning fortsätter att diskutera samma händelse under lång tid. Detta trots att kanske en omröstning i forumet eller den diskussion som föregick när den avhandlade händelsen var aktuell, visat att deras uppfattning är i minoritet. Agendatroll har ofta skrivit många inlägg.

Agendatrollen verkar ofta försöka hålla diskussionerna gående. Om mer seriösa diskussionsdeltagare lämnar diskussionen så förefaller agendatrollen ibland fylla på med andra troll som på ett vinklat sätt fortsätter diskussionen där de som lämnade den, avslutade. Agendatrollen låtsas ibland attackera varandra i ett hurtigt och skojfriskt tonfall med skämtsamt nedsättande omdömen om varandra. Efter “diskussioner” om detaljer där agendatrollen uppger sig ha olika åsikter kan de ibland “övertyga” varandra om vissa åsikter och till slut enas om den agenda de förmodligen har betalt för att framföra.

Agendatrollen försöker ofta locka in meningsmotståndare i diskussionerna. Vissa agendatroll kan periodvis företräda väl motiverade åsikter, men efter en längre diskussion bli “överbevisade” av andra troll (som de samarbetar med) om att de har fel.

Vissa “inbjudningar” kan nog vara för att få fler deltagare. Hur stora forumen egentligen är går inte att avgöra eftersom agendatroll förmodligen har fler konton. Forumen vill ju dra till sig fler äkta deltagare.

Om flera agendatroll finns att tillgå så har man möjligheten att matcha lämpliga troll mot diskussionsmotståndare. Vissa sociala forum tillåter grova personangrepp. En väl påläst och logiskt tänkande medlem har ofta svårt att klara sig mot en samling troll som samarbetar och kastar logiken överbord.

Enstaka agendatroll håller hög kvalitet på information och inlägg under kpnga perioder. Endaat i vissa fall, kanske i väsentliga frågor, presenterar de elaborerade teoeier avsedda att avleda uppmärksamhet från medias agenda.

I enstaka fall tar sig agendatrollen vatten över huvudet och klarar inte att hålla sin ståndpunkt. Då kan man byta ut “personangreppstrollen” mot logiska troll som snabbt pudlar, försöker mörklägga och menar att tidigare diskussion varit ett missförstånd.

De agendatroll som har i uppgift att framföra åsikter som står i motsats till agendan försöker spela obildade. De förefaller välorienterade men kan ibland blanda ihop grundläggande begrepp, framföra vissa helt orimliga åsikter, upprepa samma elementära språkliga misstag.

Om däremot några agendatroll med likartade, agendasättande åsikter diskuterar är dialogen snärtig, humoristisk och de kritiserar varandra om ovidkommande frågor med glimten i ögat.

Ibland gör trollen även narr av varandras nick och hittar på öknamn. Det kan man naturlgtvis inte göra om man debatterar med en seriös meningsmotståndare.

Även agendatroll med kraftigt skilda åsikter går att känna igen. De uppträder likartat. De kallar varandra för öknamn, men blir aldrig riktigt arga på varandra.  De skriver pliktskyldigast långa inlägg (ingår i deras jobb) där de analyserar varandras argumentering, på det sätt troll gör, men i detta fall går det aldrig till stor konflikt, de måste ju hålla igång trolldansen.

På samma sätt förefaller större företag i många fall använda yngre kvinnlig personal i supportfrågor där företaget inte har någon lösning. Dessa supportagenter fokuserar på diskussionsteknik, försöker skapa konflikt och verkar inte hämmas av  något logiskt tänkande eller ens fundera över hur kundens problem inverkar  negativt på både kundens situation eller företagets renommé.

Dessa supportagenter har dock inte alls agendatrollens erfarenhet eller skicklighet. En del agendatroll är mycket väl pålästa och flexibla. Bara den tid de tillbringar i forumen antyder att de är professionella skribenter. Vissa agendatroll kan ha gjort grundlig research.

Agendatroll har ju som arbete att föra en agenda vidare, så man noterar att de praktiskt taget aldrig ändrar sin agenda. (De försöker dock ibland med påståenden av typen “tidigare ansåg jag …, men nu …”) De ägnar alltså heltid åt att föra en agenda vidare och påverkas ej av logiska argument på det sätt de flesta människor gör i vanliga diskussioner. (För några år sedan trodde t.ex. denna bloggskribent att massinvandringens orsak var att rädda en ogynnsam demografisk struktur i Sverige med för många äldre, men skribenten har helt tvingats förkasta den uppfattningen.)

Det är mycket vanligt att troll presenterar åsikter som ligger nära välmotiverade ståndpunkter men framför dem i karikerat skick. Om någon framför att massmedia styr landet genom en “söndra och härska”-teknik så kan troll uppträda som stöder detta argument men påstår att det beror på att massmedia vill skapa en väpnad revolution i landet eller “judarna tror att de kan få sin Messias att återuppstå på detta sätt”. Med denna argumentering försöker trollen få den relevanta argumenteringen att drunkna i och sammankopplas med världsfrånvända, orimliga förklaringsmodeller. Om man kan misstänka att ett forum ägs och kontrolleras av samma judiska intressen som äger samtliga våra stora tidningar försöker trollen hävda orimliga åsikter som t.ex. att “alla moderatorer är judar”.

En variant av troll är concern trolls eller bekymmerstroll

The anti-semite trap, the Jew trap

En vanlig metod är att lägga upp antisemitiska straffsparkar genom att t.ex påstå att judar dödar diskriminerar i MÖ, är arroganta, smutsiga etc. Sedan försöker man få andra debattörer att hålla med och gillar på så sätt en antisemitfälla [judefällan] för dem. Lång tid senare kan man försöka utnyttja detta för att tala om att dessa personer skulle vara “brunfärgade” (“brunkletade”)  eller ha “nazistiska rötter”.

Man upphör aldrig att förvånas hur MSM- eller vänster-troll har i uppdrag att slå på sina egna uppdragsgivare. De kan t.ex göra detta på ett sätt som är avsett att lära oss att kritik av judisk aktivitet är teoretisk och komplicerad. I detta fall citerar ett vänstertroll nedanstående. Detta hjälper ju också trollet att hemlighålla sina egentliga uppdragsgivare. (Trollet låtsas ju ha högeråsikter.) Det förstärker också en bild av trollet som “knäpp”, dvs de som kritiserar judar är knäpp. [guilt by association]

“To defile all that is sacred, to shake every point of support and every certainty, to inspire a sense of spiritual unease that will encourage self-abandonment to the vilest forces: in all of this the activity of the Jew manifests itself, an activity that is essentially instinctive, natural, proceeding from the Jewish essence, from the Jewish “inner race,” just as it is in the nature of fire to burn and of acid to corrode.”

-Julius Evola

[misguiding criticism]

Keeping the Holocaust alive

[ Shoah, it shall never happen again förintelsedagen holocaust day holocaust remembrance day ]

förintelsedagen

Aftonbladet
NYHETER tis 27 jan 2015
På Förintelsens minnesdag talade Göran Persson (S) för första gången i riksdagen sedan han avgick som statsminister 2006.

Han vill nu se en uppföljare på projektet ”…om detta må ni berätta”.

– Den dagen vi inte minns Förintelsen, då har mördarna triumferat, säger Persson.

Facebook

Allt tillgrips för att hålla förintelsen vid liv. Zuck försvarar “deniers” !
[Mark Zuckerberg Facebook]

Tänk vad många som skulle sakna NMR och deniers om de försvann, speciellt media!
Vi som tycker Sverige håller på att falla ihop taggar nog ned lite på Holocaust och Palestina. Det gäller att skapa ett Sverige som styrs för och av sina egna medborgare oberoende om de är “pursvenska”, bär kippa eller burka.

… as you read about Zuck defending the Holocaust deniers you get a hint to go to another useful enemy, Alex Jones InfoWars.

Trump försvarar dock Alex Jones men det rör nog bara rätten att uttrycka sig, kanske inte Jones konspirstionsteorier?

Trollen kämpar som vanligt med att försöka styra in frågor om globalism och utländskt styre till judefrågor som kan angripas (av andra) med argument om antisemitism:

[troll med jude-relsterat användarnamn:]
Hur förhåller sig afs till (((orsaken))) till Västvärldens och i synnerhet Sveriges alla problem?

annat troll svarar:
Som tidigare skribent påtalar är detta inget man diskuterar om i denna tidsperiod. Bättre att låta nmr syssla med det. AfS pratar om globalisthotet och jeff Ahl pratar om en liten internationell klick. Man pratar om banker osv.. Men som en tidigare individ har skrivit är det nationalistledarens plikt att prata om globalister istället för judar om det innebär att man kan få mer inflytande ifall man bara pratar om globalister.
Sen kan man ju själv säga hur stor skillnad det är på globalisteliten och den evige

Dessa troll använder ofta kodspråk.
Det är ganska uppenbart från sammanhanget att “(((orsaken)))” och “den evige” syftar på folk av judisk börd.

Ett exempel på hur känsligt ämnet om judar är:

Trollen försöker ofta definiera vad andra talar om. De säger att “globalister är ett kodord för judar” trots att många globalister inte är judar.
Allt för att försöka få kritik mot det utlöndska styret av Sverige att likna anrisemitism.
Problemet är t.ex. inte hur våra medieägare tillämpar sin religion. Problemet är mediemonopolet som styr politikerna.

Användarnamn och avatarer kan ge ledtrådar. Mycket ofta är ju trollen mullvadar. Ett troll som (fiktivt exempel) skulle kalla sig hata-7-klöver är troligen anställt av MSM och stöder 7-klövern genom att t.ex. styra kritiken mot 7k etc, det som kallar sig stuka-bomber är anställt av MSM för att försöka hålla liv i ett nzisthot etc.

Troll försöker ibland hålla ämnen vid liv genom att, om tråden varit vilande en tid, skriva ett nytt inlägg där de citerar andra deltagares inlägg. I vissa fall skrivs de trollande inläggen sent, inte i direkt anslutning till den diskussion de kommenterar. Förutom att driva sajtens åsikter så har ett agendatroll även målsättningen att öka antalet inlägg på sajten.

Trollen är alltid snabba att anklaga motståndare för sina egna metoder. Svensk medias agendatroll  hävdar gärna att Putin har trollfabriker och att Ryssland försöker få svenskar att misstro svenska media. Detta när svensk meidas agendatroll utgör en trollfabrik som försöker smutskasta Ryssland.

MSM-troll söker ofta vinklingar där de förment antar korrekta ståndpunkter men under falska motiv. Ett troll skriver att det stöder Kataloniens frigörelse men att Kataloniens misstag var att inte utveckla en stark armé och  därmed tvinga Spanien att acceptera frigörelsen. Upprustning är en av MSM:s mest omhuldade målsättningar.

En vanlig teknik hos globalistiska agendatroll är att försöka få in diskussionen på hur globalisering definieras och samtidigt framföra felaktiga slutsatser, såsom att diplomatiska kontakter befrämjar globalisering. För att undvika globaliseringens nackdelar måste självständiga stater samarbeta genom diplomatiska kontakter. Globaliseringens nackdelar uppstår när staterna inte styr sig själva.

Ökade relationer, kommunikationer är positiva faktorer. Toppstyrning är inte det.

Se vidare false-flag-attacker och krångeltroll

Om en lämplig blandning och övervikt av agendatroll (i maskopi) deltar i en diskussion så kan ofta något av de mindre analytiska trollen (eller som i alla fall agerar så) kasta ur sig påståenden som går rakt mot någon av meningsmotståndarnas uppfattningar, som kan vara ganska vedertagen. Detta kan ibland vara ett effektivt sätt att ta fokus från kärnfrågor.

Ibland förefaller agendatrollen, i vissa ämnen, gemensamt hålla föreställning. Andra åsikter får mycket liten plats. I dessa situationer, ofta i diskussioner som minskat i aktualitet, lägger  agendatrollen ibland upp “straffsparkar” (uppenbart felaktiga argument) för att fösöka bjuda in meningsmotståndare i “trolldansen”.

När man följer vissa forum känner man sig ganska säker på att många trådar helt domineras av professionella troll. Varför deras arbetsgivare betalar dem för att föra dessa meningslösa diskussioner (som inte kan övertyga någon utan upprepas efter manuskript) kan man fråga sig. Det håller en falsk bild av demokrati och yttrandefrihet uppe.

På liknande sätt kan man fråga sig varför USA och dess allierade ö.h.t. bryr sig om att sprida uppenbart falska bevis som t.ex. före Irakkriget, Rodchenkovhärvorna eller Skripalhärvan. Svaret är väl samma som vad gäller forum. Det håller en falsk bild av rättfärdighet uppe som doch vem som helst som bara ytligt tittar närmare kan genomskåda. Sociala mönster gör att alla ändå följer gruppen.

Diskussionsteknik premieras före logik eftersom det är inom detta område som trollen excellerar. Normala regler, som t.ex. att personargument är ogiltiga, har ingen giltighet i många sociala diskussionsforum.

I många diskussionsämnen (“trådar”) får man intrycket att nästan alla deltagare är professionella troll. De verkar spela upp scener för de som läser tråden. Trollen tillsammans med moderatorerna har säkert tillgång till statistik över hur många som läser tråden utan att delta. (Grov sådan statistik är ju tillgänglig för alla i “,antal visningar”.) Om diskussionen går trollen emot så kan ibland vända sig till tänkta läsare: “Om du läser denna tråd för första gången, betänk då hur felaktiga inlägg som vissa postare skriver …”.

När man ser det stora antalet inlägg som vissa agendatroll producerar förefaller det rimligt att tro att de skriver som del i sitt arbete.

I vissa ämnen som är känsliga och ligger nära globaliseringen får man ofta ett intryck av att flertalet skribenter i diskussionen kan vara agendatroll. Genom att anställa många troll och ge dem tillgång till flera konton kan massmedia även dominera sociala media.

Anonymitet eftersträvas dock i sociala forum och de slutsatser man kan dra om trolls beteende, som  beskrivits ovan, utgår från de indicier man kan dra från skribenters sammantagna inlägg. Att lägga fram fasta bevis för motivationen till enstaka inlägg är naturligtvis svårt.

Eftersom agendatrollen inte argumenterar efter logik utan efter agendan får de ibland slut på argument. Då  brukar de använda personargument av typen “du är korkad som går på sådana idéer”. Ofta tillgriper de motfrågor som kan vara självklara, redan har besvarats eller är irrelevanta. Naturligtvis tillgriper de även medvetna missförstånd.

Exempel på hur troll baktalar Nordkorea för att ta fokus från fredsframgångar för Trump och Korea. I detta fall använder trollen en teknik att spekulera i hur det kommer att gå i framtiden, något som ingen vet. Many utnyttjar också situationen att vi i väst vet mycket lite om livet i Nordkorea. Den information vi får kommer dessutom ofta från avhoppare och vinklas ännu hårdare mot nordkorea av MSM. (Det var inte länge sedan MSM rapporterade att de nordkoreanska ledarna lät hundar äta upp sina släktingar eller de sköts ihjäl med luftvärnskanon, satellitbilder påstods ha visat platsen var det skett.) Därför kan de göra diskussionen oändlig och v.b. kalla in fler troll som bidrar med fler ogrundade spekulationer.

öknamn

Om debattörer använder öknamn om varandra eller politiker är de oftast troll. Enbart kompisar på samma trollfabrik kan göra det. De kan förvanska varandras användarnamn. Det gör inte normala politiska debattörer med meningsmotståndares namn.

[ nickname sobriquet moniker ]

mixed messages [dubbla budskap]

In newspaper articles and forum troll posts as well, it is very common with mixed messages. AfS is an alleged nationalist party but behaves in a way to repel voters. Ellen Barry’s article on Skripal allegedly questions the official narrative but enforces the idea of these ideas as being Russian propaganda myths.

Trolls with alleged experience of foreign countries

 

Femåring i trotsåldern attackerar

Om trollen blir pressade kan de gå ned på 5-åringsnivå och bara rada upp motfrågor som har självklara svar. Låtsas att inte förstå är vanligt. Annars typiskt för barn i trotsåldern.

Vad gäller MSM-troll förefaller det vara mycket vanligt att kritisera judiska intressen på ett överdrivet och irrelevant sätt för att försöka få annan, relevant kritik av judiska intressen att verka felaktig. Journalisten Jan Guillou förefaller ha ägnat sig åt detta.

När MSM-troll och andra false-flag-troll överdribet “kritiserar” judiska intressen anlägger de ofta en “underlig” personlighet som avser att få lyssnaren att ytterligare ta avstånd från budskapet.

Så här kan det låta när två troll i maskopi försöker lära oss att den som kritiserar judar egentligen skulle ha en personlighetsstörningar:

Från ett Internetforum:
Du är som en skiva som hakat upp sig med ditt eviga ältande om judar hit och judar dit. Du inser väl att du gör “judarna” en tjänst genom att framstå som helt obstinat och paranoid?

Vad gäller motstånd mot invandring förefaller agendatroll i olika forum ha fått liknande order. Man säger gärna att rasism förekommer i t.ex Europa och USA. Däremot försöker man sopa under mattan det motstånd mot utlänningar som resande från t.ex. Europa och USA kan möta i t.ex Asien eller Latinamerika. Exempel på detta kan ses i hur agendatroll försöker bortse från rasistiska yttringar i t.ex Filippinerna eller Mexico. Den resenär som diskuterar lokalbefolkningens attityd utsätts ganska snabbt för irrelevanta personangrepp från agendatroll som felaktigt försöker påstå att resenären missförstått situationen, utlöst angreppen, skriver i fel forum etc etc

Ett exempel på false-flag-troll kan tas från en diskussion om Nordkorea. Ett troll med spelad, underlig personlighet verkar stöda Nordkorea både när NK gör bra och dåliga saker. Trollet talar gärna om gamla krångliga teorier för NKs framgångar. I vissa fall hamnar NK i gynnsamma situationer. T.ex, som  beskrivits i bloggen, när fake media målat upp bilden av ledaren Kim som en militärt farlig skurk kapabel att orsaka USA skada  (Detta för att fake media vill skapa kallt krig.) Detta leder till slut till att USAs president måste ta Kim på allvar, överväga att resa till Korea och förhandla ned Kim etc. I det läget har trollet överläge och måste spela bort detta genom att ge falska uppgifter om att amerikanska kärnvapen finns i Sydkorea. Detta gör att trollet framställer sig själv som okunnig. Uppgifterna kan också leda meningsmotståndare och hela diskussionen på fel spår. Andra troll kan hoppa på false-flag-trollet för dessa uppgifter och Kims fördelaktiga situation döljs.

False-flag-trollen “hjälper” naturligtvis gärna andra debattörer med underliga argument som genom sin felaktiga och externa natur istället stjälper mer än de hjälper. Ett karikerat exempel är
– Mediemonopolet har fått Sverige att gå i krig för Israels allierade.
– Visst, gasa alla judar.

Ibland provar agendatrollen att hålla igång diskussionen med allmänt underliga påståenden. De citerar en annan medlem och kanske svarar med obegripliga länkar eller påståenden. De hoppas skapa förvirring och även stiimulera andra till att ge onödiga förklaringar

Eftersom forumen håller medlemmarna anonyma får förekomsten av agendatroll baseras på antaganden. Det förekommer dock många konton i många forum som är synnerligen aktiva. De är svårt att se hur de motiverar sina påståenden. De förefaller främst vilja presentera vissa åsikter dogmatiskt. I vissa foeum försöker de agera moderarorer och undertrycka trådar som tangerar känsliga ämnen. De har nog ofta inte så mycket reell kunskap i de ämnen de diskuterar utan skriver inlägg med antydningar som ofta är svårtolkade. De anger ogärna konkreta detaljer.

Vem är ett troll?

Kanske man kan säga att ett troll är någon som presenterar åsikter som den själv inte omfattar.

I detta sammanhang kan man beakta att forum är anonyma. Den som skriver vinner alltså inget personligen på att skriva. I alla fall inte dess person i det verkliga livet. Ändå finns det mängder av skribenter som ägnar sig på heltid åt att skriva inlägg som inte ter sig logiska.

En slutsats av detta kan vara att dessa “postare” måste vara betalda för att göra det. Bloggförfattaren anser i alla fall att det är rimligare att redogöra för sina egna åsiker än för andras åsikter, om man inte får betalt för det senare.

Agendatrollen är extremt vanliga. Det kan te sig som att postare bara är allmänt otrevliga, men de väljer ut debattörer som motsätter sig en globalistisk agenda och trollen attackerar debattörens person. De diskuterar inte företeelsen som ifrågasätts. På detta sätt sprider de hat och kaos. Mycket sällan hålls forumdiskussioner om de ämnen som diskuteras, ännu mer sällan leder diskusionerna till samstämminga åsikter eller t.o.m. förslag om åtgärder.

Troll and haters are often paid by MSM

MSM:s agenda innebär att sprida hat och splittring. Man uppmuntrar t.ex till konflikter mellan män och kvinnor samt propagerar för invandring av mönniskor från kulturer som är bland de mest svårintegrerade.

Som beskrivits ovan skriver många postare inlägg som inte är logiska. De presenterar åsikter som knappast kan vara deras egna. De torde vara betalda troll. I bloggens beskrivning av AfS förekommer t.ex helt orealistiska och hatfyllda inlägg.

Trollen använder hat för att försöka styra diskussionen mot andra användares personligheter. De är inte intresserade att försöka få fram fakta, de vill dölja fakta. Liksom troll förefaller alltså även haters utgöra “psy-ops” betalda av MSM.

Trollens agerande är mycket samordnat. En diskussion bloggdörfattaren förde i PM med ett troll inett internationellt forum förefaller ha anknutits till i ett svenskt forum.

 

 

falska trollkonton

In January 2018 a large Swedish forum discovers that several older accounts with few posts in low profile threads, have been activated. The accounts now write on politics with leftist views, contrary to the majority of posters in that forum.

It can be suspected that the accounts have been created to increase activity in the forum. They could have been created by interests connected to the forum. Anyone with access to the database could also have created the accounts recently and then backdated them and also introduced backdated posts or posts could have changed owner.

Extremely partial topics are also allowed in some forums, like “Left politician N.N. destroys national party leader in debate” even though most posters do not agree with this one-sided description of the event.

2018 is election year in Sweden and this kind of troll activity intensifies.

Fonts

Trolling websites can sometimes be suspected from the mixture of fonts used. Italics, bold, upper case. Images are more often of people, often close ups.

damage control av agendatroll

Gällande Skripal-fallet:

Eftersom den officiella förklaringen om Ryssland som gärningsman är helt orimlig och det mest troliga är att engelsmännen själva orkestrerat fallet så kör trollen en form av “damage control” där man försöker med något som i alla fall är ryskt – man griper ur luften, oligarker, Bill Browder och olika mer eller mindre existerande ryska rövarband.

 

Infowars, Alex Jones

Alex Jones sajt Infowars är ett exempel på trollning genom false-flag-attacker. Ytligt sett förefaller han bedriva konservativa attacker mot nyliberala idéer. Men attackerna är ofta överdrivna och ogrundade. Därigenom försöker Jones få annan, seriös kritik mot nyliberala idéer att även den felaktigt te sig ogrundad.

2018 09 07
Twitter permanently bans Alex Jones and Infowars for ‘abusive behavior’

Som tidigare beskrivits har skådespelare använts för att förfalska intervjuer med anhöriga till de som påståtts ha blivit avrättade i de s.k. “halshuggningsvideorna”. Samma skådespelerska som agerade syster till ett av “offren” har även agerat klasskamrat till mördaren i Sandy Hook-massakern. Alex Jones försöker överskyla denna och liknande förfalskningar genom att överdrivet påstå att massakern aldrig ägt rum. Jones kan också försöka överskyla bevisade kopplingar mellan Hillary Clinton/Podesta/Obama genom att själv publicera falska kopplingar och sedan låta sig bli attackerad för dessa. Slutresultatet av Jones agerande blir att han tjänar en globalistisk agenda.

Vagueness
Vagueness in the message keeps it in focus.

keeping unaware

If news media give little information, citizens will know little and have fewn possibilities to make demands. Keep the people sleeping.

Occam’s razor, If it looks like a duck, walks like a duck …
Argue from exceptions
Aegumentera utifrån undantag

Mästertroll beskriver en helikopter

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

4. Metoder: 4.3 Ansvar projiceras nedåt

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.