Categories
01 trolling, trolls 22200 assassinations 30 feeding frenzy cover up, filtering/selection, drowning effect on reader is different/opposite than/to initial impression, apparent/true_real content (cp pseudo-criticism) facebook fear, intimidation israel media, journalism misguiding anger and criticism, defusing; decoys, distractions, false leads, misdirection misguiding responsibility palestine sionism, antisemitism, jewish culture, history sweden democrats zAll pages

05. Methods: 5.001 Skenmål, snedfokusering och villospår, decoys, troll topics (media/sociala media); mörkläggning; fear; bildvinkel

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

5. Några ytterligare metoder som används inom media

5.1 Skenmål, snedfokusering och villospår:

Massmedia och deras representanter i sociala media försöker dölja de verkliga orsakerna till många företeelser i samhället genom att påstå att företeelsena har andra orsaker än de verkliga. Ofta kan det vara företeelser som media själva stöder men där media önskar att dölja sin roll. Många medlemmar i sociala media är troligen troll, anställda av media.

1. politisk korrekthet – “PK”

En positiv inställning till t.ex. invandring och feminism kan kallas politisk korrekthet (PK).

Detta gör att termen PK kan användas som skenmål. De som är missnöjda med invandringen uppmuntras av vissa Interenttroll att klaga på politiker och media som “vill vara PK”.

Men det finns inget större egenvärde i att vara PK. Att ett land tar emot mest flyktingar i hela världen är inget som gynnar landet. (Tvärtom har ju vissa, få, modiga politiker som vågar gå emot media uttalat sig negativt om Sveriges invandringspolitik, t.ex. Trump.) Men i t.ex. sociala fora, något vid sidan av MSM, används termer som PK (och även MSM) som ett skenmål och de som är missnöjda med t.ex. invandringen uppmuntras av vissa debattörer (kanske troll anställda av MSM) att framföra klagomål av typen “att alla politiker skall vara så väldigt PK”. Men detta är inte politikernas viktigaste orsak att stödja invandring, feminism och många andra områden. Orsaken är att media beordrat dem göra detta för att via dessa mål [-1--2-] stödja globaliseringen, inte för att politikerna skulle ha någon slags egen strävan “att vara PK”, annat än att det gör att media då behandlar politikerna mer positivt. Politikerna kan påstå att Sverige är en “moralisk stormakt”. Detta är ett villospår där PK/”moralisk stormakt” används för att försöka dra fokus från de egentliga orsakerna till t.ex. massinvandring och feminism.

2. ansvarsförskjutning

Media försöker undandra sig sitt ansvar för händelseutvecklingen och få det att se ut som om andra faktorer ligger bakom.

Ett begrepp som används på liknande sätt är att massinvandringen skulle bero på att “politikerna godhetsknarkar” dvs politikerna skulle känna sig duktiga av att iscensätta massinvandring. Politikerna försämrar knappast situationen i sitt eget land bara föe att de känner att de räddar världen.
[political correctness]

I vissa sociala forum, ofta något vid sidan av sociala media, stimuleras medlemmarna att kritisera politiker, t.ex. genom att använda öknamn om politiker. Statminister Löfven kan kallas “svetsarn” etc. Man kan misstänka att forumen har många aktiva medlemmar som utgöres av MSM-journalister med uppdraget att fokusera kritiken mot politiker och andra mål vilket gör att media, som är mest ansvarig för samhällets utveckling, kan undandra sig detta ansvar. Liknande termer används mycket sällan om de objekt som media värnar allra högst, sina ägare, Israel, globaliseringen samt försvaret.

I vissa forum kan man används en grovt nedsättande jargong om andra folk. man använder termer av typen “neger”, “kaosblatte” etc. Men liknande termer används knappast om t.ex. judar som ju utgör medieägarna. Ej heller om militärer. Forummedlmmarna lär sig snabbt vilka sociala regler som gäller och förmodligen uppehålls av medlemmar knutna till MSM vilka, liksom moderatorerna, kan dominera forumen med tekniker inom opinionbildning de kan ha erfarenhet av från arbete inom MSM, t.ex. som journalister. Det senare är naturligtvis en spekulation då de flesta Internetforum skyddar anonymiteten.

Två vanliga villospår är ekonomi och intelligens. Om en läkare skriver ut amfetamin för att destabilisera samhället så påstår media istället att hanbgör det för att bli rik. När judiska frågor diskuteras framhåller trollen gärna att Ashkenazi-judar har hög IQ. Detta kan stämma men avänds för att ta fokus från att de ofta deltar i destabiliserande samhällsaktiviteter. Det väsentliga är inte (ändå måttliga) skillnader i IQ utan hur man använder sin intelligens. Att framhålla deras möjliga intelligens kan också användas för att rättfärdiga omoralisk aktivitet. Nästan inga “vanliga” människor vill ha sina länder utplånade. Därför måste svepskäl för massinvandring, feminism, politikerstyrning uppfinnas. Vi antas ha en demokrati där folket styr politikerna. Men globalisterna steävar efter att skära av denna koppling med folket och istället styra politikerna uppifrån. Man kan göra det genom att ge fördelar till grupper som kvinnor och invandrare. I utbyte mot dessa fördelar kommer dessa grupper att stödja glibaliseringen.

Intelligens används även som svepskäl för att ge pseudoföeklaringar till medias dominerande roll. “Den som inte klarar av att trängs igenom desinformatonen är inte intelligent.” De flesta människor ägnar sig åt sitt arbete och har inte tid att jämföra och analysera nyhetskällor vilket krävs om man skall ha en möjlighet att förstå den väv av vinklad och falsk information som det globala medienätverket samordnat omger oss med.

Trollet försöker ge villospåren en för lyssnaren attraktiv ingrediens. Eftersom trollen försöker missleda de som kritiserar regimen är villospåren ofta regimkritiska, men bortser från huvudsaken. Om Starlink är spionsatelliter kritiseras de för att blända astronomer. Om Kamphuis fåtts att försvinna för att skrämma regimkritiker kan villospåren hävda att Hillary Clinton mördat honom. Villospår görs ofta “intressanta” genom att blanda in sex eller kärlek. För att få Assanges förhandlingar att inte handla om krigsbrott så plockar man in hans “hemliga fästmö” och barn. Kamphuis vän är fetishmodel (och piratpartist).

Troll grupperar ibland olika saker tillsammans genom att betona fel aspekt. “Merkel och Putin är stora statsmän.” – Vad betyder det att vara statsman? Putin försvarar Ryssland, Merkel globaliserar Tyskland. … “Bahta och Lööf är globalister.” (Bahta är inte globalist.)

Media fösöker undandra sig ansvaret för invandringen och dess följder genom att förskjuta det till politiker och ibland till kritik av invandrarna. Det senare i vissa sociala forum.

3. “ekonomiska orsaker till medias agerande”

Åtminstone i vissa sociala forum hävdas gärna att media bedriver “klickjournalistik”. Dvs att media arbetar och producerar undermåliga, opportunistiska artiklar av ekonomiska orsaker. Man kan betona att ett forum vill undvika att medlemmarna surfar med annonsblockering, man kan tala om “klickjournalistik”. CNN läckte en video där en chef “försäger sig” och “erkänner” att CNN behandlar Trump negativt för att detta ger nånga tittare och ekonomiska vinster. Det är betydligt troligare att CNN behandlar Trump begativt av politiska skäl.

Genom att betona att medias motivering är främst ekonomisk bortser man från att medias starkaste drivkraft är att påverka läsarna. Man kan jämföra med finansmannen George Soros som ofta kritiseras för att bidra till globalisering. Hans försvar är att han “bara är ute efter att tjäna pengar”.

4. islamofobi

Samtidigt som media stimulerar till invandring försöker den ibland, om det går utan att det blir för uppenbart, stimulera till hat mot islam. Aftonbladet kan t.ex. sätta en rubrik att NK-terroristen sagt “Jag körde på otrogna”. Detta underbygger den splittring som media försöker uppnå i samhället.

Framförallt försöker media då få det att verka som om terrorattacker kan vara ett resultat av islam eller “feltolkad” islam, när terrorattackerna egentligen skulle kunna vara troligen är utlösta av att sjuka, kriminella individer utför vad de uppfattar som en protest mot västmakternas krig i Mellanöstern.

5. journalisterna

Ibland framförs kritik att journalisthögskolan/Södertrtörns högskola är “vänstervriden”. I sociala forum citeras gärna en undersökning som sägs visa att 50% av alla journalister är miljöpartister.

Media och förmodligen dess troll i sociala media försöker här lägga ansvar för “fake news” på en politisk övertygelse hos dess journalister. Men journalisterna avgör inte tidningens innehåll, det gör tidningens ägare. Det är mycket troligt att journalister anpasar sina åsikter efter de som ger dem arbete. Man skulle kunna säga att det inte innebär något kulturstipendium att vara journalist.

Man ser också att pressen agerar som en, även de olika tidningarna i mediemonopolet skriver samstämmigt. Artiklar i pressen har inte ett innehåll som avspeglar vad en mängd olika miljöpartister “tycker”. Journalister skriver det deras chefer och i slutändan tidningens ägare ber dem om, annars får de sparken.

6. motsättningar mellan judiska intressen

När Trump i dec 2017 erkänner Jerusalem som Israels huvudstad kritiseras han av judiska intressen. Vissa judiska intressen säger sig vara mot en flytt av ambassaden, eller i alla fall det sätt på vilket den genomförs.

Även den judiskt ägda tidningen DN kritiserar Trumps beslut.

Att dessa judiska intressen skulle gå emot Israels regering och majoriteten av judar verkar förvånande. Att påstå att judar motsätter sig flytten av ambassaden är ett villospår.

Man tar chansen att kritisera Trump och vill slippa ansvaret för ett  beslut som man faktiskt t.o.m. varit med om att initiera.

I sociala forum försöker agendatroll lägga ut villospår vilka, som ofta, försöker peka bort från judiska intressen. Man kan säga att det egentligen är kristna intressen som styrt Vita Huset till detta beslut. (Vilka knappast har lika stort intresse av Israels huvudstad som de judiska.) Man kan ta fram undersökningar som visar att judar i USA egentligen inte vill flytta huvudstaden till Jerusalem just nu. (Vilket låter märkligt när Israels regering, författning och de flesta judar som uttrycker sig på Internet anser att Jerusalem är huvudstaden.) Man kan försöka motivera ett judiskt motstånd mot flytten med att hänvisa till att vissa budar inte skulle anse att detta inte är “rätt tidpunkt”. Att försöka Googla fram en annan ståndpunkt är svårt då även Google ägs av judiska intressen och kan antas presentera samma vinkling, som verkar gå ut på att judarna nu plötsligt inte vill se sin huvudstad i Jerusalem.

Ett socialt forum(Flashback) framhåller gärna att Google har blockerat vissa av deras trådar. Som helhet sett strävar dock forumet och Google i samma globalistiska riktning, bara med olika medel.

7. skandaler, mediedrev och uthängningar

Media arbetar gärna med skaķndaler. Det sker många oegentligheter, media får många tips och media själva kan “dig up dirt”. Men vad som når läsarna är vad media själva väljer att publicera. Materialet kan också ges den vinkling och vikt som media bäst gynnar medias agenda.

Mediedrev används mot politiker och andra personer som media anser gå mot globaliseringens intressen. Ett exempel på det är hur Anna Kinberg Batra avsattes som partiordförande.

Uthängningar [portray] i sociala forum, sannolikt kontrollerade av samma intressen som kontrollerar media, fungerar på ett liknande sätt.

8.  Bagatelliserande

Inflytandet av starka aktörer, vilka medias agendatroll har i uppgift att skydda, tonas ofta ned. “USA har inte så stort inflytande i internationella organisationer såsom ICC längre, efter att ha brutit eller dragit sig ur många avtal.” – När USA anklagas för att påverka ICC väljer trollen att tona ned USA:s betydelse.

“Gammelmedias dominans har brutits.”  Agendatrollen vågar aldrig säga ljugmedia eller kritisera dess  (sina) chefer.

9. andra exempel, villospår

Att media lägger ut villospår (“red herring”) av olika typer är synnerligen vanligt.

Centerledaren Annie Lööf har en profil som är i det närmaste identisk med vad media önskar av en politiker, och får däremd mycket positiv press. Allianspartierna hade 2017 avgivit en misstroendeförklaring mot en minister från regeringspartiet efter den s.k. IT-skandalen. Men senare hoppar Lööf av misstroendeförklaringen. I media sprids då villospåret att Lööf skulle vara rädd att en misstroendeförklaring kunde göra att hon själv granskades hårdare i en relaterad affär. Den affären är dock av mindre vikt och Lööfs inblandning ganska perifer. Läckan kom dessutom från Centerpartiets Allianskollega Liberalerna som knappast vore intresserade av att misskreditera Lööf.

Den egentliga orsaken att Lööf hoppade av misstroendeförklaringen torde vara att skapa grund för ett samarbete med Socialdemokraterna för att möjligen kunna bilda en mittenregering efter nästa val (2018). Medias mest grundläggande drivkraft är globalisering och dess kanske viktigaste mål i svensk politik idag är att isolera det nationalistiska partiet SD.

Lööf inbjöds sommaren 2017, tillsammans med finansmannen/oligarken Marcus Wallenberg till Bilderbergmötet. Mötet kan anses utgöra en symbol för globalisering. Flera andra toppolitiker har deltagit, ibland innan de blivit statsminister, t.ex. Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt.

/ 2018 04 26: Regeringen vill att ensamkommande flyktingar som avvisats men olagligt uppehåller sig i landet skall få stanna. Lööf spräcker Alliansen ytterligare genom att stödja regeringen. Förslaget har starkt kritiserats av lagrådet./

Begreppet “flyktingmottagning” gör sken av att Sverige räddar flyktingar när det handlar om människor som söker ekonomiskt bättre villkor.

Den politiska höger-vänsterskalan är till för att ge väljarna ett sken av att vi har något att välja mellan och därmed att säga till om. Media hävdar ibland felaktigt att politiska debatter är konfrontationer mellan höger och vänster när debatterna i själva verket handlar om politiker som försöker övertrumfa varandra i att vara mest politiskt korrekta enligt de regler som media ställer upp.

Allt eftersom tiden går och olika former av desinformation faller ur det allmänna medvetandet så skrivs informationen om på Internet. Det kan gälla Wikipediasidor om t.ex. SITE-institutet eller annat, eller hur professionella Internettroll tar över forumtrådar när händelsen blivit mindre aktuell och adderar information, t.ex till stöd för amerikanska krigsinsatser. Denna omskrivning liknar den som beskrivs i George Orwells roman 1984.

Ett villospår vid diskussion av invandring är att “kebabsvarvare bidrar ej till välståndet”, dvs trollen försöker få invandringsmotståndare att sammankopplas med rasistiska och ekonomiskt korttänkta resonemang. Invandrare startar ofta inom serviceyrken vilka naturligtvis är en del av samhället.

Villospår läggs ofta ut i en slags pseudovetenskaplig riktning, nordisk samhörighet kan kritiseras ur genetisk synvinkel, Palestinafrågan analyseras ur historisk synvinkel. Politikers agerande kan analyseras i personlig synvinkel (“modig”, “korkad”). Medier eller Soros agerande analyseras ur ekonomisk synvinkel.

Trollen försöker med pseudovetenskap felfokusera diskussionen till att befolkning från de nordiska länderna skulle ha olika genetisk sammansättning. Om det är sant eller inte har ingen större betydelse, bara att diskussionen fokuseras på genetik gör att den felfokuseras. Låg korruption, goda grannrelationer, långvarig fred, säkerhet i samhället, god utbildning och sjukvård är det som karakteriserar de nordiska länderna och nordisk kultur. Massinvandringen, vilken försvaras av trollen, har försämrat Sveriges ställning på många av dessa områden.

Som denna blogg beskrivit, anser den att andra faktorer är avgörande.

troll topics

Trolls always try to move the discussion away from the present situation to things we can not change or to extreme goals that can not be acieved. Trolls working for MSM are surprisingly very willing to agree with any criticism of MSM interests (like values connected to Jewish interests or mass immigration) as long as it does not connect to anything we can change.

If you discuss present day politics and MSM influence and a poster f.ex. goes into Israeli violations of international right in Palestine and a two state solution you can assume you deal with a troll.

Here are some examples:

mass immigration
– how immigrants dress and behave (mixing mass immigration with immigrants is a classic), genetics, racism, racial biology (Hitler), Swedishness, history, marrying abroad and moving back to Sweden with a foreign wife, eating in Thai restaurants, drinking French wines, Enoch Powell (Rivers of blood speech)

Ideologi:

Trollen för fram att Annie Lööf har en ideologi och skulle tro på det hon gör. Det förefaller osannolikt.

Hon säger väl bara det som hon vet går hem hos massmedia och därmed får hon fortsätta vara partiledare.

Brukar man åberopa något ideologiskt stöd för massinvandringen? Skall vi inte bara “rädda så många som möjligt”. (Fast naturligtvis handlar det istället om att söndra det svenska samhället så att globalistiska krafter kan styra det, dölja utländskt inflytande i styret av Sverige samt genomföra en geopolitisk attack mot Europa.)

juridik
Trollen diskuterar juridiska aspekter av Johaugs dopingdom för att försöka dölja att hon behandlas varsamt av nedia ohh till del av myndigheter eftersom hon kommer från ett västland, i sht ett NATO-land.

Jewish owned media monopoly:
– Jewish history and religion (metzitzah b’peh being a favorite), Israeli violations of international law in Palestine, advocate a two-state solution in Palestine, occupation of Syria, IDF brutalities, are the holocaust and Auschwitz fakes, Jewish people are rude and sloppy

globalization meaning supra national control:
positive aspects of globalization, travel, international connections; trade war; good diplomatic relations (implying these are bad), credit cards (a prsctical means of payment) is considered a “jewish conspiracy to put the sorld in debt” and svould be replaced with cash

Sweden Democrat party (SD, Sverigedemokraterna): (the only party in the national assembly wishing to radically diminish immigration):
SD had an Israeli flag on election night party, SD have Jewish people among political executives, SD voted to double the number of quota immigrants, coup d’état, interim government, martial law, AfS is needed (rasist party)

politics:
politicians, their families, their adopted children (Björklund and Kristersson)

war to take advantage of commodities:
how primitive societies we do not understand are, clan societies [klanstrukturer]

Swedishness
To define the concept Swedish is difficult. The trolls excel in debates on generics, culture language, geographical limits, history etc They do this only to make the concept Swedish (svensk) seem theoretical and itrelevant.

What is true and inoortant, on the other hand is that mass immigration will create conflicts between the people originally living in Sweden and the large number of immigrants.

Visst kan det vara intressant att försöka definiera svenskhet. Men det är svårt. Man kommer in på genetik, historia, språk, kultur, geografi …

Rent praktiskt kan man däremot göra det väldigt enkelt och sägs att massinvandring från MENA-länder skapar etniska konflikter i Sverige. Därför missgynnar den Sverige och bör avslutas.

general:
– arguments against the person, the motives of other posters, genetics, history, theories for many things, like how societies should be constructed, anything that does not require practical knowledge and can be easily Googled and above all, does not have any practical implications

Trollen jobbar som vanligt vidare med att försöka koppla narionalism till ålderdomliga eller orimliga faktorer. För trollen representeras nationalism av Bullerbyn och ett Sverige med genetisk och etnisk total homogenicitet vilket ju är orimligt att uppnå idag.

Historia tilltalar troll. Det drar fokus från antuella peoblem. Globalismen drar kaos över västvärlden. Då försöker trollen t.ex gärna tillämpa gamla teorier på situationen:

Decline of the West or The Downfall of the Occident, is a two-volume work by Oswald Spengler

 

Discussions on what happens in foreign countries

Trolls do not seem to have experience of longer work in foreign countries. They show no understanding for foreign countries, like those that have worked there, do. Trolls wish to impose Western systems in Africa, Asia  etc. Trolls use Google to obtain small amounts of superficial theoretical knowledge about countries. They may complain over the “Juche system” of North Korea or the “clan society” of Africa or the Middle East. But since the trolls have no experience of living there they are just guessing how these systems work and what practical consequences tehy have. They also have absolutely no understanding that other countries may be run differently.

See also Congo

Flashback diskuterar infiltrering. Bloggens bedöming är att i många politiska forum är >90% av debattörerna påstådda högerdebattörer som egentligen är vänstertroll, kanske journalister eller andra anställda av MSM. Trollen är naturligtvis mycket aktiva i diskussioner om infiltrering och leder lätt in diskussionen på allehanda stickspår, bl.a. beroende på sitt överläge vad gäller antal.

Varje påstående måste analyseras isolerat och jämföras med vad som är rimligt. I sht påståenden där motparten förefaller hålla med motståndaren.

Att vända till motsatsen är mycket vanligt. Eftersom svenska sociala media innehåller många MSM-troll vilka agerar mot Ryssland så påstår dessa troll att Putin har många troll anställda. Batra blev avsatt genom ett mediedrev eftersom hon närmat sig SD. Troll är andra att säga att Batra missade  chansen att närma sig SD.

Troll vänder gärna på orsak och  verkan. Om Toyota uttalar att man bör skärpa kampen mot doping så kan ett troll tolka det som att Toyota driver en kampanj mot rysk doping. I själva verket har inte Toyota intresse eller resurser att driva den stora kampanj som f.n. drivs mot Ryssland som nation, bl.a. genom att stänga av landet från idrottsevenemang utan hållbara bevis.

Forum som behandlar resor är känsliga. T.ex köptes Lonely Planets forum Thorntree av BBC. [travel forum] Ändamålet förefaller vara att propagera en globalistisk agenda. Skillnader i beteende mellan nationer skall mörkläggas. Man får ej antyda att andra länders befolkning kan ha en reserverad attityd till besökare. Försöker man diskutera problem vid check-in, hur det skulle kunna förbättras genom att enbart använda pass (och ej kräva papperskopior av biljett) eller mer noggrant utformade regler för bedömning av visa-behov attackeras postaren omedelbart av troll som drar i detaljer och bisatser. Frågeställaren kanske blir uppmanad att ringa och bekräfta olika saker, vilket inte skall vara nödvändigt och oftast leder till att den blir hänvisad i cirklar.

Man ser i forum hur troll tipsar till andra forum kontrollerade av troll. De flesta forum förefaller styrda av troll. Thorntree staetades oberoende men köotes upp av BBC som ett led i kontrollen över internet.

Man noterar hur teoll försöker få fram konflikter till nästan varje pris som helst. I säkra länder säger de att det ofta stjäls och man skall övervaka room cleaning. De säger att taxixhaufförer förösker hetsa fram konflukt i lönfet där dett knaooast sker. (Föedattaren har rest hela sitt liv och de senaste 20 åren rest och viststs utomlands i stort hela tiden.)

See also foreign countries in social media

ömma tår

Troll försöker naturligtvis alltid hitta “ömma tår” för att dra igång konflikter. Den postare som försöker skriva bra språk anklagas för dåligt språk. Den som försöker göra research anklagas för dålig research etc etc


I often travel. I have spent most of the last 20 yrs abroad. I would recommend some thought before choosing Argentina or Chile as travel destinations. The countries have great natural wonders to show off. But in many places there seems to be a generally poor attitude to foreigners. (Also to me as a northern European, fluent in Spanish) Not violent but yesterday they served the menu backwards to me and the bus loader guys refused to show up since a foreigner was first in line etc etc, most days are like that. (Patagonia is OK, though)
I just got over the Argentinian Bolivian border today after a(nother) month in Argentina. Here it is possible to talk to people in a normal way. (Naturally they also need the foreigners money a little more here.)
It is easy to get many upvotes on positive narratives of foreign countries. One reason is that forums and connected trolls often work for globalists that wish to break down national identity. “Everyone loves foreigners”
I lived in China for 7 yrs. I wrote a little on Quora about the real China. Great discussions followed with Chinese and foreigners in Quora about pros and cons of China. Had over 30 upvotes when Quora deleted my answer and replaced everything with a “We love China”-Q & A.
I promise you. There are differences in attitudes between countries. But try to voice them in foras!


 

Författaren till denna blogg har bott och rest utomlands på heltid i snart 20 år. Många länder har en tydligt rasistisk framtoning och en utlänning som lever ett vardagligt liv får ofta små problem. Sällan eskalerar detta dock till våld.

Alla försök att diskutera individuella skillnader i ovannämnda och andra globalistägda forum motarbetas strängt. Medlemmar med många inlägg kan förklara tråden opassande. Nyskapade konton kan tramsa och ge ovidkommande kommentarer. Mycket vanligt är att medlemmar förklarar att skillnader mellan länder på något (orimligt) sätt skulle bero på resenärens attityd. Den som påpekar skillnader mellan attityd hos olika folk kan bli påhoppad med helt irrelevanta personargument, t.ex “Åk hem. Plåga  inte folket med din  närvaro.” Trots att resenären inte skapar någon friktion i samhället annat än att vissa ur lokalbefolkning ogillar utlänningar.

Globalistiska intressen går här hand i hand med de som publicerar reseguider. Lonely Planets guider håller hög kvalitet. Men att utläsa ur en guidebok, om ett land är positivt eller negativt inställt till utlänningar är mycket svårt.

Efter att ha besökt länder med mindre positiv inställning kan man tolka de budskap man tidigare erhållit. Lonely Planet skriver t.ex att “backpacking är ovanlig i Dominikanska Republiken”. Om någon säger att Villahermosa är en ful stad med narkotikaproblem som skapar säkerhetsproblem för resenären så stämmer inte det. Lokalbefolkningen där ogillar utlänningar.

 

 

Att fokusera på detaljer verkar vara en av de viktigaste mekanismerna för desinformation. Denna kombineras med mörkläggning av väsentligheter.

Detta gäller även kritik. Om man kritiserar en person luddigt för oklara detaljer men framställer personen som handlingskraftig i t.ex bildmaterial får kritiken omvänd verkan. Bara att det skrivs om en person så vinner den oftast på det.

När Facebook-grundaren Zuckerberg stod till svars inför den amerikanska kongressen april 2018, så skrevs luddiga artiklar som bortsåg från kärnan i hur företaget sålt användardata. Zuckerberg framställdes tämligen genomgående som kraftfull i bildmaterialet. (Att han sätt på en 10cm booster pad för att de längre ut, avslöjades dock.)

[ effect on reader is different/opposite than/to initial impression (cp pseudo-criticism) ]

Samma gäller hur SvT Aktuellt låter Ullenhag stå på en pall i duskussionen med SD/Åkesson.

 

mörkläggning, cover up [the phantom zone]

Mörkläggning är en av de mest centrala mekanismer som media använder när fakta imte passar med deras agenda. I vissa fall slutar helt enkelt rapporteringen och aktörerna hamnar i en slags medial fantomzon från vilken ingen rapportering sker, total mörkläggning sker. Exempel på detta är många skeenden i Irakkriget, de svenska trupperna i irak, Skripals, Anna Hagwall, exploateringen av Kongo, Besseberg. När någon mer känd person hanar i kylan kan det komma enstaka reportage där media fokuserar på detaljer. Det har funnits reportage om Juholts nya jobb som ambassadör på Island. Man berättar om hur budgeten är låg och Juholt själv förbereder mat för representationen. När man presenterar Hagwall berättar man att hon efter uteslutningen brukar besöka bibliotek för att samla material.

Ad. Hagwall. 20180607 The blog has started questioning Hagwalls intentions. It is possible they are not serious. At least it is difficult to understand why she joined the definitely not serious party AfS and is not active there.

Ett motsvarande fenomen till den mediala fantomzonen är, i sociala medier, när trollen tystnar.

kritisera fel del

De judiska medieägarna stimulerar kritik mot Israel för att ta fokus från sig själva. Aftonbladet och troll sprider religiöst hat. Detta kan bemötas med argument om rasism och antisemitism samt tar fokus från de negativa inslag invandringen har haft på samhället i stort. Det ger utlopp för aggressioner och missriktad dem.

 

teknifiering, pseudoförklararingar

Ett väldigt sätt att försöka missleda diskussionen är att göra påpekanden av teknisk natur som inte i grunden besvarar frågeställningen. Om Google använder falska datum för att stärka sin politiska agenda så kan meningsmotståndare försöka “förklara” det som att “nyhetssidorna skickar signaler som gör att de ser färska ut”. Det förklarar ingenting, det beskriver bara situationen.

fear
Fear is naturally one factor involved in the control of media, for example in the Arjen Kamphuis didappearance. Kamphuis was an outspoken activist against NSA mass surveillance. (He was aboslutely not a violent person.) He disappeared in Norway Aug 20 2018.

Anyone writing about or investigsting the case will go up against the same actors that could be suspected of making Kamphuis disappear. A state operated killing is possible. Kamphuis himself said it was a feightening task to investigate intelligence services.
[ assassinations ]

bildvinkel, angle of photo

People we are taught to like and admire are depicted from below.

 

 

TRANSLATE THIS PAGE:
(can also use tab at screen bottom right)

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 03 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 10 Earlier: white males – slandered in media

2020 07 12 Earlier: Immigrants ridiculed in headline for not recieving information

2020 07 20 Earlier: Macron & Merkel dictate the EU agenda

2020 07 23 Earlier: PM Löfven tricked out of EU rebate.

2020 07 25 Earlier: False idols look appealing

2020 07 26 Earlier: “Covid rescue” is really euro bailout

2020 08 02 Earlier: “Covid rescue” illegal in two ways

2020 08 03 Earlier: polarization

2020 08 05 Earlier: Controlling Europe through debt

2020 08 07 Earlier: Brexit will increase EU power.

2020 08 09 Earlier: When Soros crashed Sweden.

2020 08 11 Earlier: Soros is a decoy.

2020 08 14 Earlier: Media spread mental problems.

2020 08 15 Earlier: Sweden pays Italian Olympics.

2020 08 18 Earlier: EV-charging

2020 08 28 Earlier: European Union

2020 08 31 Earlier: Activism creates tthe problems it claims to counteract.

2020 09 05 Earlier: Soros, Nixon, FED

2020 09 08 Earlier: Globalists incite subversion and rebellion against the national government

2020 09 20 Earlier: Assange trial

2020 10 02 Earlier: Is the Estonia ferry disaster fake?

2020 10 08 Earlier: The climate issue is political.

2020 10 12 Earlier: Greta turns to Macron, not Swedish politicians.

2020 10 13 Earlier: Greta is not environmental, she is EU and Hong Kong activist.

2020 10 15 Earlier: Corona restrictions will demand rewriting the constitution.

2020 10 16 Earlier: Authorities still havn’t published recommendations for those w/symtoms, positive test or anyone really.

2020 11 01 Earlier: Globalism will bring chaos until units of control are shrunk.

2020 11 06 Earlier: Diet and body shape are abused to divide the population

2020 11 10 Earlier: Internet communication has led to globalists going for broke.

2020 11 22 Earlier: Dictatorship: Sweden ban meetings.

2020 11 22 Earlier: Climate doom

2020 11 23 Earlier: Future of globalization

2020 11 25 Earlier: EU-satellite deals are better than EU membership.

2020 11 26 Earlier: Greta – the modern Don Quixote

2020 11 30 Earlier: Belarus 2020 – “revolution” is only newspaper feminist agenda and likely EU influencing

2020 12 01 Earlier: European Union 7 year budget negotiations 2020.

2020 12 12 Earlier: Covid mostly affects politicians media dislike.

2020 12 26 Earlier: Brexit – a complete success for UK.

2020 12 26 Earlier: Maggie Thatcher on EU.

2021 01 06 Earlier: Global lockdown

2021 01 08 Earlier: Trump-Assange agenda

2021 01 12 Earlier: starvation

2021 01 29 Earlier: The true nature of The (not so) Great Reset

2021 01 30 Earlier: The World Economic Forum (WEF) is a decoy.

2021 01 31 Earlier: Bill Gates knew society would respond to Covid with disproportionate strength.

2021 02 02 Earlier: Tesla stock is inflated to support green take over by f.ex EU.

2021 02 06 Earlier: Will agriculture and food supply be the next crises?

2021 02 21 Earlier: Archeology on Mars is psychological warfare.

2021 03 09 Earlier: Biden chosen by Dems meant manipulating democracy to promote Harris.

2021 03 12 Earlier: Holodomór terror famine

2021 03 18 Earlier: Georgia

2021 03 20 Earlier: EU-Covid

2021 03 31 Earlier: Biden attacks Europe using the climate agenda.

2021 04 01 Earlier: Airlines don’t want you to travel!

2021 04 02 Earlier: Covid is used to form airline monopoly

2021 04 03 Earlier: National states vaccinate more efficiently

2021 04 10 Earlier: Media and politicians attack white men.

2021 04 13 Earlier: Resistance to EU/global control is connected to nazis, terrorists etc.

2021 04 14 Earlier: US – taliban win-win

2021 04 19 Earlier: climate attack on Nordic countries

2021 04 22 Earlier: Tesla crash used to hide lack of sales

2021 04 24 Earlier: Cryptocurrencies hype yet another way to deprive country through reduced tax base. Bitcoin “mining” is really transfer fee. Ethereum hacker became lawful owner of loot.

2021 05 22 Earlier: nwo m.o.

2021 05 24 Earlier: climate “science

2021 05 26 Earlier: EU fakes hi-jack to buy Belarus.”

2021 05 27 Earlier: EU puppet regime, Belarus

2021 06 12 Earlier: US out of lockdown but not Europe

2021 06 14 Earlier: EU creates cold war

2021 06 16 Earlier: EU supports regime that encourages death squads.

2021 06 18 Earlier: US keeps up the oil price.

2021 06 19 Earlier: EU ramps up CO2. Media twists refugees from US warfare to be “climate refugees”.

2021 06 20 Earlier: Fake government crisis

2021 06 21 Earlier: Greta accuses Nordic countries vaguely, without presenting evidence.

2021 06 22 Earlier: The privatization of space activities is at the expense of research and development.

2021 06 23 Earlier: Greta Thunberg uses parliament for dancing not debate.

2021 06 24 Earlier: Is Greta Thunberg bluffing about her education? [ -1-, -2- ]

2021 06 25 Earlier: EU m.o. is crisis.

2021 06 29 Earlier: EU climate tariffs

2021 06 30 Earlier: EU demands elicit government crisis in Sweden.

2021 07 20 Earlier: Globalization is dysfunctional.

2021 07 23 Earlier: Controlled opposition

2021 08 06 Earlier: Olympic gold sprinter Jacobs’ nutritionist under police investigation for distribution of anabolic steroids. Attacking the messenger/person.

2021 08 08 Earlier: Climate models exaggerated.

2021 08 10 Earlier: Argumentation against the person

2021 08 15 Earlier: Big corps

2021 08 30 Earlier: Energy consumption stops crypto.

2021 09 03 Earlier: Construct problems to split the population.

2021 09 07 Earlier: Greta – the witch doctor.

2021 09 09 Earlier: The Fall of Rome

2021 09 19 Earlier: Aukus

2021 09 25 Earlier: Banks, big corporations

2021 10 05 Earlier: The climate weapon

2021 10 08 Earlier: The cold war is back

2021 10 15 Earlier: information shifts

2021 10 16 Earlier: Streisand effect, muslims

2021 10 17 Earlier: Weapons of mass migration


Table of Contents (in English)

Summary 04

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

http://www.snowleopard.info/global/global_01/4-ytterligare-mekanismer-4-2-villospar-och-forvirring/

20.04 (00000 links) Innehållsförteckning, ToC

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.