03.1.002.012 (05) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

3.1.2.12. (5) Sergei Skripal – insjuknad brittisk spion

Skip pages with details on Skripal, go straight to summary on Skripal

2018 04 15

Ryssarna menar att Skripals bör De ha dött av a234 som förelåg i ren form. De menar att Skripals påverkats av BZ. Båda gifterna fanns i provet. (Enligt denna blogg verkar BZ ev kunna ha anticholinerga egenskaper och ev tjäna som motgift till a234. Men om det är praktiskt möjligt i denna situation är osäkert.)

“BZ” is a chemical agent, which is used to temporary incapacitate people. The desired psychotoxic effect is reached in 30-60 minutes after application of the agent and lasts up to four days. According to the information the Russian Federation possesses, this agent was used in the armed forces of the USA, United Kingdom and several others NATO member states. No stocks of such substance ever existed either in the Soviet Union or in the Russian Federation.

In addition, the Swiss specialists discovered strong concentration of traces of the nerve agent of A-234 type in its initial states as well as its decomposition products.

In view of the experts, such concentration of the A-234 agent would result in inevitable fatal outcome of its administration. Moreover, considering its high volatility, the detection of this substance in its initial state (pure form and high concentration) is extremely suspicious as the samples have been taken several weeks since the poisoning.

It looks highly likely that the “BZ” nerve agent was used in Salisbury. The fact that Yulia Skripal and Detective Sergeant Nick Bailey have already been discharged from hospital, and Sergei Skripal is on his way to recovery, only supports such conclusion

Ref

 

Ryssarna tolkar det schweiziska labutlåtandet som att a234 inte vore kunna finnas kvar i prover som togs efter ett par veckor. A234 är för flyktig.


In addition, the Swiss specialists discovered strong concentration of traces of the nerve agent of A-234 type in its initial states as well as its decomposition products.

In view of the experts, such concentration of the A-234 agent would result in inevitable fatal outcome of its administration. Moreover, considering its high volatility, the detection of this substance in its initial state (pure form and high concentration) is extremely suspicious as the samples have been taken several weeks since the poisoning.

Ref

Den som skapat blandningen av a234 och BZ har alltså skapat en blandning av ett “ryskt” och ett “NATO”-gift – perfekt för att starta verbal pajkastning.

Lavrov skulle ju knappast våga felcitera rapporten tror jag. Det schweiziska labbet säger att proverna innehöll två sorts gift. Vardera giftet “”symboliserar”” Ryssland resp NATO. (Men många länder skulle kunna framställa gifterna.)

Den som blandade giftet verkar vilja få igång verbal pajkastning mellan ruski och pommies. Dvs en del i ett kallt krig.

Den brittiska versionen innehåller många underligheter. Sergei är f.d. professionell spion som kan branschen och kunde hålla masken, i alla fall tills han blev ertappad. Ett “perfekt” offer.
Yulia har däremot blivit inblandad på något sätt och är den svaga länken.

About BZ

Dwt har framförts att BZ utgjorde ett referensprov som inte kommer från Salisbury. I så fall har det ju minst sagt missats grovt i kommunikationen mellan labbet och ryssarna.

Man har i alla fall lyckats få över diskussionen till att handla om “miljöproverna” från Salisbury. Hela den tokiga historien, de ogrundade anklagelserna av Ryssland, Yulias situation, OPCWs oförsvarbara underlåtenhet att inte undersöka patienterna etc har hamnat i bakgrunden av diskussionen.

Flashback har i princip stängt diskussionen genom att bara acceptera engelsmännens åsikter. Annat stämplas som konspirationsteori. Man förbjuder också diskussion om vad som är konspirationsteorier!

Man inför också andra trådar, såsom juridiska aspekter. Sammanhängande resonemang föebjuds.
[splitting the topic]

Genom att flytta den ryska versionen till ett forum för konspirationer så kan den blandas med helt ogrundade konspirationsteorier.

Den i stort sett ende västpolitiker som kräver bevis för rysk inblandning är den brittiske Labourledaren Jeremy Corbyn.


Reference sample

Först släpper engelsmännen sina analysresultat. Sedan dröjer det länge. Därefter släpper OPCW sina resultat. Men meddelar bara vissa(/alla?) medlemsländer vad man funnit. Allmänheten får en begränsad version där man inte ens redogör för vilket gift man anser sig ha funnit. Sedan läcker labbet information som är oklar om den härrör från proverna från Salisbury eller bara är referensprover. Labbet har tillfrågats men säger att de inte kan kommentera vad de sagt! (Min gissning är att labbet aldrig skulle läcka information utan klartecken ovanifrån. Har de läckor skall väl ackrediteringen dras in.)

Jag kan säkert ha missat något i denna röra. Men det verkar handla om att skapa kaos och konflikt. Man vill försöka flytta fokus för diskussionen från det märkliga händelse- och sjukdomsförloppet, missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England vägrar konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Man vill få diskusionen att fokusera på miljöprovtagningen vilken inte är den som mest kritiskt granskar anklagelserna.

Först släpper engelsmännen sina analysresultat. Sedan dröjer det länge. Därefter släpper OPCW sina resultat, men ger bara vissa(/alla?) medlemsländer en ingående version. Allmänheten får en begränsad version där OPCW inte ens redogör för vilket gift man anser sig ha funnit. Sedan läcker labbet information som är oklar om den härrör från proverna från Salisbury eller bara är referensprover. Labbet har senare uttalat sig och säger att de inte kan kommentera vad de sagt! (Min gissning är att labbet aldrig skulle läcka information utan klartecken ovanifrån. Har de läckor skall väl ackrediteringen dras in.) OPCW har väl också gjort separat uttalande där de säger sig stöda de brittiska analyserna?

Jag kan säkert ha missat något i denna röra. Men det verkar handla om att skapa kaos och konflikt. Man vill försöka flytta fokus för diskussionen från det märkliga händelse- och sjukdomsförloppet, missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England vägrar konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Man vill få diskusionen att fokusera på miljöprovtagningen vilken inte är den som mest kritiskt granskar anklagelserna.

Mycket är ju konflikterna ett spel för gallerierna. Den påstådda kemvapenattacken mot Syrien har ju medfört att USAs FN-ambassadör Hailey har lovat sanktioner  ut Ryssland. Men dessa stoppas av Trump. Ungefär som när USAs “utvisning” av diplomater i Samisbury-härvan visade sig vara utbyte av diplomater.

Vidare så skriver BBC att Sergej är på bättringsvägen och kan komma att skrivas ut. Salisbury ska saneras, tidigare så har det nämnts att man överväger att riva restaurangen, puben och Skripals bostad. En del har redan bränts upp

Husdjuren kremerade, Yulia kidnappad, Sergei har vi inte hört av på länge. Konstigt, det verkar inte bli några monument i Salisbury till minne av offrens tappra kamp mot och unika seger över nervgasen.

OPCW/lab läcker falsk information till Ryssland och äkta information till England.

“When OPCW sends samples to laboratories, other substances are sometimes included in the samples as what is known as positive controls. It is to test the competence of the laboratories. They have to be able to identify this positive control in the sample. If they are not able to do this then all their results are thrown into doubt,” Alastair Hay, professor of environmental toxicology at the University of Leeds, UK, told Sputnik.

Asked by Sputnik whether this could be the case and BZ could have been used to test the accuracy of a random laboratory, OPCW did not give a direct reply, noting only that the organization “does not disclose the identity of designated labs that contribute to OPCW activities” and that “these labs are also bound by secrecy agreements.”

A precursor of BZ, Quinuclidin-3-ol… was used as the positive control. It was deliberately added to one or more samples. None of the laboratories knew this. They simply report what they find in the samples. … So, BZ was present simply as a control,” Hay continued.

Ref

[disinformation to the opposition]

 

Det är alltså en engelsman som spekulerar i om OPCW blandat andra gifter i proverna. OPCW bekräftar ej detta. Jag ser ingen källa till hans påstående att en precursor till BZ använts som kontroll.

Sergei Skripal, a former Russian double agent, and his daughter Yulia were poisoned with an incapacitating toxin known as 3-Quinuclidinyl benzilate or BZ, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said, citing the results of the examination conducted by a Swiss chemical lab that worked with the samples that London handed over to the Organisation for the Prohibition of the Chemical Weapons (OPCW).

The Swiss center sent the results to the OPCW. However, the UN chemical watchdog limited itself only to confirming the formula of the substance used to poison the Skripals in its final report without mentioning anything about the other facts presented in the Swiss document,

Rt

BZ-spåret är svårbedömt.

Skulle det bara ha varit ett kontrollprov så borde det ha kommit bestämda dementier från OPCW.

Det andra alternativet är att Lavrov har rätt. Men då skulle alltså OPCW ha fått in ett svar att BZ verkligen förelåg i prover (inte bara som kontrollprov). Därefter skulle de ha medvetet utelämnat detta i rapporten. Så pass direkt informationsförvrängning är ovanlig.

Inget alternativ verkar uppenbart sant. Jag menar att BZ-spåret fortfarande är öppet (eller hur Holmér brukade säga 🙂

Det är ju också märkligt att UK bestämmer vad som publiceras

Concerning the full OPCW report, there is a confidentiality agreement under which the OPCW can publish only those facts and findings which are approved by the United Kingdom

Ref

Som jag tolkar engelsmannen skulle OPCW dessutom alltså ha blandat annat material i de äkta proverna. Där kommer självklart en kontaminationsrisk in. De prover som skickas till lab innehåller tillsatser. De positiva kontrollerna skulle då inte ha skickats separat.

Moderatorer i socuala forum deltar i diskussionen och klassificerar meningsmotståndare argument som “konspirationsteorier” vilket är en antydan om att den som argumenterar mot riskerar bli varnad och avstängd. Man förbjuder dessutom diskussion om vad som är “konspirationsteori”.

2018 04 18

Engelsmännen vill bra gärna dra ur kontakten för RT efter Salisburyincidenten

Ref

 

OPCW uttalar klart att BZ endast förekommit i kontrollprover. (Jag efterfrågade den dementin tidigare.)
Men ett lab har tydligen först givit information som kunnat tolkas som att BZ skulle ha kunnat föreligga i verkliga prover. Därefter har man via Twitter sagt att man inte kommenterar detta. Men nu kommer en tydlig dementi från OPCW.

Det förefaller finnas intressen som vill skapa en rörig situation. Framförallt vill man nog försöka fokusera på miljöprovtagningen för att flytta fokus från det märkliga händelse- och sjukdoms-förloppen, den ofattbara missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England har vägrat konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Just att sprida motsägelsefull information som labbet först gjorde är ju ett effektivt sätt att ta fokus i debatten.

Jag tror inte ryska UD “drar en rövare” som kan slå tillbaka på dem själva. (Vad jag kommer ihåg så sade Lavrov bara att ryssarna skulle ställa fler frågor till OPCW)

Att fabricera ett uttalande som definitivt, i slutänden, skulle punkteras av OPCW skulle inte Lavrov ställa sig bakom.

Det är intressant att denna diskussion liknar den som den som inledde detta fall. Många sade “Nu har ryssen angripit civila med nervgas.” Men efter en viss eftertanke så tror jag många ansåg det orimligt att ryssarna skulle göra något som slår tillbaka så kraftigt mot dem själva.

Samma gäller denna diskussion om BZ. Hade ryssarna haft säker information om att BZ inte funnits i proverna hade de förmodligen aldrig tagit upp det.

Felet ligger i det det virrvarr av information som t.ex OPCW och detta lab, tillåter spridas.

Det verkar som om den engelske toxikologen visste exakt vilken precursor till BZ som använts som kontrollprov. Undrar var han fått informationen kom ifrån?

Vad jag kan se så hade en brittisk professor i toxikologi den korrekta informationen två dagar innan OPCW till slut lyckades reda ut begreppen. Han uttalade sig stensäkert och visste exakt vilken precursor till BZ som OPCW använt.

Var kan han ha fått den informationen ifrån?

21:25 16.04.2018
(updated 21:30 16.04.2018)
A precursor of BZ, Quinuclidin-3-ol… was used as the positive control. It was deliberately added to one or more samples. None of the laboratories knew this. They simply report what they find in the samples. … So, BZ was present simply as a control,” Hay continued.

Ref

OPCW Director-General Ahmet Uzumcu told a meeting Wednesday of the organization’s Executive Council that a BZ precursor known as 3Q “was contained in the control sample
Onsdag är ju den 18.04

Ref

Det är ju ett sätt att försöka få en part att verka opålitlig. Att kan nu läckt felaktig information till ryssarna. Det verkar dock som om ryssarna främst reagerade genom att ställa frågor till OPCW huruvida BZ hade påträffats. Till engelsmännen förefaller dock OPCW läcka korrekt information, såsom till toxikilogen Hay. (Se ovan.)

Detta förefaller känsligt. När frågan väcks i sociala forum tystnar trollen och bara ett agendatroll som ställer motfrågor på samma nivå som en femåring i trotsåldern, skickas fram. ( -1-  -2-  -3- )

The Russian view.

2018 04 20

UK Police påstår sig, som vid alla förljugna polisutredningar, görs framsteg och ha identifierat misstänkta. Detta vore ju en stor nyhet och skulle inte, som här, vara en del i mediabruset och hamna bakom  betalvägg.

Tabloiderna hänger på:

Svenska sociala forum med anknytning till MSM har helt dödat diskussionen genom att kalla det mesta annat än den orimliga engelska versionen för konspirationsteorier. En moderator får affektutbrott. Man hotar med varningar etc. Så diskussionen är mycket trevande.

När det gäller dessa uppgifter om att brittisk polis identifierat någon misstänkt ryss som dock inte gripits utan åkt tillbaka till Ryssland, så tänker nog de flesta att det bara är “the ususl suspects” som den brittiska polisen levererar. Nyheten har legat uppe något dygn, men ingen verkar längre idas kommentera.

Många betraktar nog nyheten som fake och den som påpekar det riskerar bli bannlyst ur forum. Klassisk repressiv taktik. Diskussionen är tämligen död eller kontrolleras inom de ramar MSM och dess anställda moderatorer sätter.

 

Presentationen av analysresultaten var ju extremt utdragen och rörig. Liksom vid denna presentation försöker polisen köpa tid genom att dra ut på den s.k. utredningen. Det gäller att få folk att glömma det märkliga händelseförloppet och att fokusera på ovidkommande.

Framförallt vill man nog försöka fokusera på miljöprovtagningen för att flytta fokus från det märkliga händelse- och sjukdoms-förloppen, den ofattbara missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England har vägrat konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

Det man till fakta pekar det mesta mot att engelsmännen själva fabricerat detta drama och att Skripals förmodligen aldrig varit sjuka. Varken UK eller Ryssland skulle våga smeta nervgas på ett dörrhandtag och “hoppas på det bästa”, det kunde sluta som en större terrorattack, t.ex

Eftersom den officiella förklaringen om Ryssland som gärningsman är helt orimligt och det mest troliga är att engelsmännen själva orkestrerad framåt så kör trollen “damage control” och försöker med något som i alla fall är ryskt, man griper ur luften, oligarker, Bill Browder och olika mer eller mindre verkliga ryska rövarband.
 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Skip pages with details on Skripal, go straight to summary on Skripal

Nästa:

03.1.002.012 (06) Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion; pressen som makthavare, mediemonopolet

Gå vidare till nästa ämne efter sidorna om Skripal:

03.1.002.013 Chemical weapons

Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.