03.1.002.012 (50) Sammanfattning: Sergei Skripal – påstått förgiftad brittisk spion

3.1.2.12. (6) Sergei Skripal – insjuknad brittisk spion
 
2018 03 04
Den tidigare brittiske spionen Sergei Skripal och hans dotter Yulia återfinnes påstått medvetslösa på en parkbänk i Salisbury, UK.
Efter tre dagar påstår myndigheterna att de förgiftas med nervgas av mördare utsedda av den ryska regimen.
Brittiska regeringens agerande är så märkligt att den därigenom pekar ut sig själv som upphovsman till denna historia:
Redan efter tre dagar har ett medelstort allmänsjukhus lyckats finna att de två insjuknat av en ovanlig nervgas. Det tar däremot 3 veckor för specialisterna vid OPCW att utföra analyser trots att de vet vad de skall leta efter.
OPCWs bedömning förefaller inte seriös. Man har inte ens undersökt patienterna. Medvetandegrad, svar på tilltal, rörelseförmåga, medicinering, journalkipia. När OPCW inte utför dessa undersökningar är de inte trovärdiga.
Man fortsätter att vårda svår nervgasförgiftning vid ett medelstort allmänsjukhus istället för att överföra till specialistklinik.
Brittiska regeringen pekar snabbt ut Ryssland trots att det inte finns bevis. Flera länder har möjlighet att framställa det ämne man talar om.
Brittiska regeringen deletar ett Tweet där de pekar ut ryssarna eftersom deras eget lab säger att det inte kan avgöra giftet ursprung.
De två skall ha exponerats för nervgas men överlevt! En 66-årig man och en 33-årig kvinna skall, via slumpmässig exposition, ha fått exakt den dos nervgas som försätter dem i okontaktbart tillstånd flera veckor. Men insjuknandet skall inte ha skett förrän flera timmar efter expositionen! Då skall de ha insjuknat exakt samtidigt, utan att någon hinner tillkalla hjälp till den andre.
Rapporterna från sjukhuset är mycket kortfattade och upprepar bara att de två är i “kritiskt men stabilt” tillstånd. Även ett domstolsutlåtande stöder denna uppgift. Domstolen antyder att de två kan erhålla så tung lugnande medicinering att de därigenom är okontaktbara. Men några uppgifter om respiratorvård har inte förekommit. Det vore ju troligt att de vårdats i respirator. Uppgiften är så central att det borde framgått av rapporterna.
En släkting framför i media att de två förmodligen kommer att dö. Enligt media önskar även vänner då att livsuppehållande  behandling avslutas. Men dagen efter kvicknar Yulia till! Media torde ha uppgiftslämnare på sjukhuset som kan ge exaktare uppgifter. I vilket fall är medias uppgifter gravt vilseledande.
Utan tvekan vill den  brittiska regeringen peka ut Ryssland. Men man utnyttjar inte tillfället att i detalj redogöra för hur svårt de två lider efter en “nervgasattack av ryssarna”. Hade man haft möjligheten att utnyttja detta hade det givit en propagandamässig seger, en möjlighet regeringen/media  aldrig hade försuttit.
UK har t.o.m. brutit internationella avtal och vägrar konsulärt tillträde vilket naturligtvis pekar ut regeringen själv som misstänkt. Vore situationen som de påstår skulle de naturligtvis följa lagen och låta ryska ambassaden träffa Yulia.
I telefonsamtal säger Yulia att Sergei är frisk. Detta trots att de officiella rapporterna senast meddelat att han är i kritiskt men stabilt tillstånd och inte kan kommunicera.
Yulia är även redan säker på att ingen av de två kommer att få några men av händelsen, trots att de exponerats för nervgas och varit svårt sjuka och okontaktbara under flera veckor.
Efter bara några dagar ytterligare meddelar Yulia att Sergei är sjuk!
Polisen publicerar ett “brev från Yulia” där hon säger att hon inte vill ha kontakt med vänner eller ambassad! Yulia förs av myndigheter till hemlig ort. Den ryska ambassaden påpekar många märkligheter i det brev som påstås skrivet av Yulia.
Ddn ryska ambassaden har begärt tillträde till Skripals. Den har rätt till det enligt Wien-avtalet. Men brittiska myndigheter bryter avtalet. Ingen har sett de två på 6 veckor. Ambassaden misstänker statskidnappning.
Ingen egentlig  brottsutredning verkar pågå. Man skulle naturligtvis förvänta en massiv polisutredning med hundratals vittnen, redogörelser av CCTV, efterlysningar och misstänkta. Men detta ser man inget av. (Man kan jämföra med när Catalán och Sharp mördades i Kongo. Morden var verkliga men videon som påstods visa morden var falsk. Man kunde bl.a se ansiktet på en av mördarna. Men de 18.000 FN-soldsterna och andra i Kongo genomförde ingen massiv jakt på mördarna.)
Varken UK eller Ryssland torde våga sprida nervgas. Att, som regeringen/media påstår, smeta nervgas på ett dörrhandtag skulle kunna leda till ett stort antal döda. Den typen av terrorattack eftersöker inte någon av dessa stater i detta läge. Det skulle få alldeles för stora konsekvenser.
Enda övriga aktör med motiv är “oligarkerna” och liknande intressen. Inte heller de torde våga sprida nervgas. Det är väl inte helt uteslutet att sådana intressen kan vara inblandade och samverka med media-politiker-komplexet. Men den brittiska regeringens agerande är så märkligt att regeringen (med stöd av media) främst pekar ut sig själv.
Det mesta tyder på att den brittiska regeringen själv iscensatt detta. Media stöder ju hela processen genom att inte ifrågasätta eller rapportera mer ingående. T.ex torde media ha uppgiftslämnare på sjukhuset.
Brittiska regeringen har ju dessutom tidigare farit med falska uppgifter om  nervgas/massförstörelsevapen, vad gäller Irak. “WMD ready in 45 minutes”.


Det är föga troligt att någon säkerhetstjänst skulle ha misslyckats att döda de två. Det förefaller otroligt att de skulle ha överlevt militär nervgas. Det är otroligt att någon säkerhetstjänst skulle riskera sitt anseende genom att använda nervgas som dessutom kunde spridas okontrollerat när den stryks på ett dörrhandtag. Det förefaller otroligt att  myndigheterna inte utnyttjat propagandavinsten i att visa upp två svårt sjuka. Att två personer plötsligt, exakt samtidigt, faller i koma flera timmar efter exposition av nervgas är orimligt. De två påstått sjuka kvicknar ju sedan till på ett remarkabelt sätt. Dessutom insjuknar en av dem igen enligt uppgift. Någon polisutredning i den skala som kunde förväntas pågår ej.
Att ryssarna skulle skapa detta inför väl och fotbolls-VM är helt otänkbart. Måltavlan (en uttjänta spion som avtjänat sitt straff) är ju också helt ointressant.
Det mest troliga är att de två ej varit sjuka utan att mediapolitikerkomplexet skapat denna situation för att försöka kasta misstankar mot Ryssland vilka de anser vara politiska en politisk fiende. Hur snabbt de går ut med anklagelserna tyder på detta. Påståendena om nervgas är förmodligen falska, liksom tidigare om Irak och vid två tillfällen i Syrien.
De flesta troll i sociala forum undviker att tala om detta. De skyddar ju sina uppdragsgivare media i alla lägen. I detta fall råkar politikerna få del av skyddet eftersom om det kommer fram att allt är en hoax skapad av medier och politiker så utgör dessa två parter en enhet som står och faller tillsammans. (Därmed inte sagt att media då och då, i andra situationer, inte offrar politiker.) Trollen försöker anklaga Ryssland eller oligarker. De sistnämnda kanske kan vara inblandade på ett hörn. Men de motstridande uppgifterna pekar definitivt ut brittiska myndigheter.
Efter tre veckor levererar OPCW sin rapport. Man säger sig ha funnit samma nervgas som det brittiska laboratoriet. OPCW och dess lab läcker dessutom falsk information till ryssarna att ämnet BZ skulle vara inblandat. OPCW läcker korrekt information till den engelska sidan att BZ endast är ett kontrollprov.
Framförallt vill man försöka fokusera på miljöprovtagningen för att flytta fokus från det märkliga händelse- och sjukdoms-förloppen, den ofattbara missen att OPCW aldrig undersökte patienterna, Yulia verkar kidnappad, England har vägrat konsulärt tillträde, de ogrundade anklagelserna mot Ryssland. Blodproverna känner inte allmänheten.

In 2016 Iran helped OPCW by synthesizing Novichok, proving that not only Russia could do it.


A second “attack” against drug users occur during the World Cup in Russia.
The blog treats the Skripal attack extensively, starting here
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.2.13 Chemical weapons


Gå vidare till nästa ämne efter sidorna om Skripal:

03.1.2.13 Chemical weapons


 
Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.