00.5 News media and globalization, Sweden – A democracy?

Massmedia och globaliseringen

News media and globalization, Sweden – A democracy?

Новости СМИ и глобализация. является шведской демократией?
新闻媒体和全球化. 瑞典是不是一个民主国家?

Välj språk och gå till:
1. sammanfattning
2. blogg
3. innehållsförteckning
4. alla inlägg

Choose your language and go to:
1. review
2. blog
3. table of contents
4. all posts
Continue reading “00.5 News media and globalization, Sweden – A democracy?”

00.6 Om bloggen, terminologi

Den här bloggen handlar om massmedia, globaliseringen och vem som styr Sverige.

Bloggen utgör ofta kommentarer till artiklar i media. Den påbörjades under oktober 2017. Den kommenterar inte enbart nyhetsmedia. Den ställer även kommentarer i sociala media och annnan information i relation till globaliseringen. Många citat kommer från forumet Flashback. Bloggens område har gradvis utvidgats till att omfatta även utrikes förhållanden och säkerhetspolitik. Mer om bloggens uppkomst finns här.
Continue reading “00.6 Om bloggen, terminologi”