20.03 Kortfattad innehållsförteckning

Sammanfattning … Stycke 1 (1.1 – 1.9) Efter 200 år av fred går Sverige i krig. Resonemanget i stycket visar att Sverige styrs av massmedia. Stycke 2 (2.1 – 2.3) Svenska media ägs av ett oligopol. Dessa oligarker är en del av ett internationellt nätverk vars målsättning är globalisering, ofta genom destabilisering och militarisering. Stycke 3 … Continue reading 20.03 Kortfattad innehållsförteckning