03.1.001.000 — Globalisering genom destabilisering —

TRANSLATE THIS PAGE:

 
The following header (red background, below) was added to this page in July 2019, since Google erroneously top ranked this page (category “revolutions”!) in order to distort the content of the blog. More about this below.

Google tries to distort the content of this blog by putting its analysis of revolutions as top rank, like this page.

Promoting violence is standard Google globalist issue. If you wish to enter this blog where it starts, please go to snowleopard.info

July 2019 the blog seemed to be completely blocked by Google. It would not even generate hits when Google-searching for its title. That is how Google violates freedom of speech by suppressing criticism of Google itself and of globalization.

August 2019: After this infringement of the freedom of speech was pointed out on this page and in a social forum, at least the title of the blog will now generate a hit but with a considerably lower rank than before.
See also this.


— Globalisering genom destabilisering —

Att söndra och härska är en uråldrig teknik. När västmakterna t.ex försöker kontrollera Irak gynnas detta av att konflikter mellan grupper, såsom sunni-, shia-muslimer och kurder underblåses.

I Kina lyckades t.ex Mao Zedong behålla absolut makt genom den s.k. kulturrevolutionen. Revolutionsbrigader tilldelades oproportionerlig makt i utbyte mot absolut lydnad inför Mao. Därigenom kunde Mao behålla makten i samhället.

Under den kinesiska kulturrevolutionen erhöll unga människor oproportionerlig makt. Unga människor är mer lättpåverkade i synnerhet när de ges makt över stora delar av samhället.

I Sverige försöker medierna söndra och härska genom att lyfta fram bl.a.   invandrare och kvinnor.

Genom invandring från muslimska (mer svåranpassade till Sverige) kulturer ökar även spänningarna i det Svenska samhället. Medierna försöker även skapa hat mot invandrare. Genom att ställa grupp mot grupp skapas konflikter och kaos i samhället där media kan styra genom att stödja olika grupper.

Det hat som kan skapas mot muslimska invandrare kan också komma att försöka användas av Israel i sin kamp mot omgivande arabstater.

Sverige har en samhällsstruktur som gjort det svagt mot destabilisering. Sverige har sedan länge platta, icke auktoritära organisationer. Dessa har varit gynnsamma för Sverige genom att t.ex. skydda oss mot korruption, men i gengäld gjort oss svagare inför destabilisering.

Den humoristiska videon Swedishness illustrerar den svenska, anti-auktoritära modellen

Genom det instabila läget i Kongo kan internationella aktörer illegalt tillskansa sig råvaror.

2013 avgick en påve för första gången på 800 år. George Soros och Hillary Clinton har haft del i detta genom destabilisering av Vatikanstaten. En konsevativ påve ersattes med en radikal. Email publicerade på Wikileaks från Clintons rådgivare John Podesta antyder deras inblandning. Katoliker har frågat Trump om hjälp med utredning av affären.

De mekanismer som startade denna “katolska vår” liknar de som bidragit till den arabiska våren, färgrevolutionerna i Öststaterna och andra omvälvningar. Yeltsin segrade i det ryska valet med amerikansk hjälp.

[ color revolution]

Ett sätt att tjäna pengar på instabilitet är s.k. blankning (shorting, short selling) av aktier, en grundsten i t.ex Soros verksamhet [-1-, -2-]. Blankning är en investeringsform som av många betraktas som omoralisk, då den förutsätter instabilitet/börsfall. Fonder som försöker skydda mot börsfall kallas ofta hedge-fonder.

George Soros

En svag stat och regering går att kontrollera genom att söndra och härska.

Skillnader är känsliga

En avgörande dogm är att alla skillnader i egenskaper hos människor är tabu att diskutera.  Skillnader mellan män och kvinnor eller mellan t.ex svenskar och invandrare får ej diskuteras. Sedan BBC köpt reseforumet Thorntree motarbetas sådana frågeställningar av troll.

Att inte få diskutera dessa skillnader är ett sätt att underlätta massinvandring och feminism.

Massmedia vägrar erkänna naturliga skillnader mellan grupper och kallar dem förtryck eller diskriminering. Genom de konflikter som därmed uppstår kan media söndra och härska i samhället.

 
 

 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: The US space agencies NASA and SpaceX do not wish to go to space any more.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.001.001 01.001: Destabilisering genom invandring: 1. Effekter

20.04 Innehållsförteckning

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.