03.1.002.000 — Globalisering genom militarisering — samt geopolitiska aspekter och vissa fall beskrivningar, oftast geografiskt indelade

TRANSLATE THIS PAGE:

3.1.2 — Globalisering genom militarisering —
Media arbetar för ökad militarisering.
(Se bloggens fortsättning, styckena 3.1.2.1-3.1.2.7.)
Upprustning skapar militära förutsättningar för globalisering.
Genom att media fokuserar på säkerhetsfrågor och blåser upp många konflikter skapas politiskt tryck för ökade försvarsanslag och militär uppbyggnad. Militära påtryckningar och krig är metoder för globalisering. Vi köper vapen från västsidan vilket knyter oss ännu närmare den, politiskt och försvarsmässigt.  Genom att köpa vapen från USA stöder vi USA och indirekt NATO. Ett starkt USA och NATO gynnar Israel vilket medias ägare eftersträvar. (Trots att faktiskt ett NATO-land som Turkiet, i år köpt luftförsvarsrobotar av Ryssland.)
Naturligtvis önksar ingen krig eller svåra, långdragna konflikter i sig. Det globaliseringen strävar efter är mindre konflikter som kan blåsas upp av media och motivera upprustning. De på detta sätt skapade militära styrkorna kan användas för hot och krig där globaliseringen så kräver.
Ibland skrivs det om hur det “militärindustriella komplexet” ligger bakom lobbyverksamhet som verkar för överdriven upprustning. Militärindustrin påverkar försvaret att beställa mer och dyrare utrustning. Detta kan säkert vara riktigt till en del.
Man kan dock misstänka att talet om det militärindustriella komplexet som viktigaste orsak till överdriven upprustning kan vara ett villospår. Det är en ganska accepterat målsättning att “tjäna pengar” (i synnerhet i USA). Om därför industriella aktörer försöker göra detta är det inte grovt moraliskt felaktigt. Däremot är globaliseringen ofta uppenbart moralisk felaktig, när t.ex. starka västländer med militära resurser lägger under sig naturtillgångar i andra länder, som i t.ex. Irak eller Kongo.
Man kan jämföra med hur CNN kan lägga ut ett villospår om att nyhetsmediet “skriver ned” Trump för att de tjänar pengar på det, när i själva verket de bakomliggande skälen är politiska.
Den eknomiska nyttan av produktion som inte kommer till användning är ju dessutom, minst sagt, omtvistad. Att producera onödig materiel är ju inte ett effektivt sätt att utnyttja ekonomiska resurser.
Polisens verksamhet ifrågasätts även den i mycket låg grad av media. Detta skulle kunna bero på likheter i verksamheten med militären, bl.a. rätten att bära vapen i tjänsten.
En ytterligare orsak till svenska medias fokusering på upprustning är att
våra medier ägs av intressen med kopplingar till en främmande makt (Israel). Denna makt befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge.
Därför tvingas de svenska politikerna felaktigt att agera som om även Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge.
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: The US space agencies NASA and SpaceX do not wish to go to space any more.


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.2.01 Militarisering: Säkerhetsfrågor placeras i fokus, upprustning, krigshets

11.04 Innehållsförteckning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.