03.1.002.001 001 Militarisering: Säkerhetsfrågor placeras i fokus, upprustning, krigshets

3.1.2.1 Militarisering: Säkerhetsfrågor fokuseras
Medierna överdriver risken att Ryssland skall attackera Sverige. Medierna ger inte en realistisk bild av avspänningen i Europa och världen. (Samtidigt tonar media ned/mörklägger bevakningen kring nästan helt, krig som startats av alliansen NATO, t.ex. i Irak.)

Politikerna tvingas därför att t.ex vägra ryska företag att hyra en hamn på Gotland. Om utländska turister på Gotland som frågar hemvärnsmän på Gotland vad de sysslar med, kan detta rubriceras som spionage. Ryska hackers ges skulden för olika IT-sabotage, utan bevis. Om polisen har ett radiohaveri så tillsätts militären att utreda om haverit kan bero på sabotage av främmande makt.
Om larmsirenen Hesa Fredrik (“VMA”  Viktigt Meddelande till Allmänheten) larmar en gång i onödan skriver tidningarna i många dagar om detta. I den s.k. “IT-skandalen” lämnas uppgifter om bl.a. körkort ut till utländska IT-tekniker som inte genomgått säkerhetsbedömning. Ärendet blåses upp till en politisk skandal.
Om tågtrafiken har störningar och teknikerna säger att det beror på överbelastning, och man utreder denna så är rubrikerna i media “Tågstörning kan ha orsakats av IT-attack”. Media framhäver möjligheten av att någon attackerat IT-systemet utan att några bevis för det har framlagts.
Konsekvenserna av det spända läget mellan Nordkorea och västmakterna blåses upp. Se ovan.
Viktiga beslut som t.ex. att gå i krig i Mellanöstern eller stora inköp av försvarsmateriel undanhålles allmänheten och får inte föregås av någon debatt i samhället.

Till och med dopingärenden behandlas olika beroende på från vilket försvarsblock idrottsutövarna kommer.

Opinionsundersökningar presenteras regelbundet av t.ex. Dagens Nyheter. Opinionsundersökningar kan kraftigt påverkas genom vilka frågor som ställs, i vilken ordning frågorna ställs, hur frågorna formuleras, i vilket skede av en samhällshändelse de ställs etc.?
Uppprustning
2018 02 22
Massmedia vidarebefordrar ständigt, okritiskt militärens säkerhetsbedömning som kräver upprustning trots att inget nytt hot från omvärlden uppträtt. Text-TV citerar idag en militär bedömning som gör gällande att Sveriges försvar bör erhålla 168 miljarder kronor. En fullständigt orimlig siffra. (Hela den svenska försvarsbudgeten ligger runt 50 miljarder kronor.)
krigshets
Krigshetsen beskrivs på flera ställen i denna blogg, bl.a på den koreanska halvön, mot ryssland samt i partierna om hur globalister försöker skapa oro i världen, bl.a genom medias vinkling.
 
 
 
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 10 Earlier: Bjärred-case. Politically correct psychiatry exterminates a whole family?

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10 Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives

2019 11 26 Earlier: Arjen Kamphuis‘ disappearance

2019 12 01 Earlier: Are the Iranian ayatollahs CIA-agents?

2019 12 08 Earlier: Obama tries to break US self confidence by cutting the space program.

2019 12 10 Earlier: Elon Musk, SpaceX Starlink network is fake. Starlink is mass surveillance.

2019 12 14 Earlier: Elon Musk is intentionally a poor role model, to destroy youth values.

2019 12 19 Earlier: Neil Farage: Parties like SverigeDemokraterna (SD) become corrupt in the European Union.

2020 01 20 Earlier: The European Union threatens w/ bank blockade to make United Kingdom to follow EU rules.

2020 01 22 Earlier: The scare factor

2020 01 25 Earlier: Climate gender conflicts

2020 01 26 Earlier: Are Starlink spy satellites?

2020 01 27 Earlier: Is Mars rover “Curiosity” fake??

2020 02 29 Earlier: Assange extradition trial

2020 03 08 Earlier: US liberal chaos is only for export.

2020 03 12 Earlier: US elections 2020 are rigged.

2020 03 25 Earlier: Corona & climate – full panic but no real action taken.

2020 04 06 Earlier: The government/press/elite are less likely to use espionage against other states, but would rather use it against their own people.

2020 04 12 Earlier: fake rebels

2020 04 30 Earlier: Brexit, current status

2020 05 02 Earlier: Elon Musk plays the fool

2020 05 06 Earlier: Fairy tales newspapers compose

2020 05 02 Earlier: Norwegian police never tries to find the missing person

2020 05 22 Earlier: Blackmail the European Union

2020 05 27 Earlier: Send Greta to the European Union to stop Corona recovery. We in Northern Europe are paying for it.

2020 06 10 Earlier: Why SpaceX recovers boosters.

2020 06 11 Earlier: Why the UK can not get a deal with the EU.

2020 06 12 Earlier: Why the media hate Latin America

2020 06 16 Earlier: The Brexit dilemma (1)

2020 06 18 Earlier: Black Lives Matter/All Lives Matter [BLM]

2020 06 20 Earlier: Swedish PM splits Nordic unity for no reason. – He must be under globalist control.

2020 07 05 Earlier: Cross-country skiing champion Marit Bjorgen – a product of the globalist agenda

2020 07 05 Earlier: US elections – a show for foreign countries

2020 07 05 Earlier: white males – slandered in media


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

03.1.002.001 002 cyber attacks

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.