01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel

Vem ligger bakom Sveriges upprustning?

Uteslutningsmetoden visar alltså att de som ligger bakom Sveriges upprustning är intressen knutna till USA:s krigföring/NATO och Israel. Dessa intressen är sammankopplade: Israels säkerhet gynnas av en stärkt västallians NATO som leds av USA.
Continue reading “01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel”

03.1.002.001 001 Militarisering: Säkerhetsfrågor placeras i fokus, upprustning, krigshets

3.1.2.1 Militarisering: Säkerhetsfrågor fokuseras
Medierna överdriver risken att Ryssland skall attackera Sverige. Medierna ger inte en realistisk bild av avspänningen i Europa och världen. (Samtidigt tonar media ned/mörklägger bevakningen kring nästan helt, krig som startats av alliansen NATO, t.ex. i Irak.)

Politikerna tvingas därför att t.ex vägra ryska företag Continue reading “03.1.002.001 001 Militarisering: Säkerhetsfrågor placeras i fokus, upprustning, krigshets”

03.1.002.002 (01) Militarisering: NATO, svenskt medlemskap i organisationen

3.1.2.2 Militarisering: NATO-medlemskap

Media stöder att Sverige skall bli medlem i NATO. Stödet kan ta sig uttryck som t.ex positiva artiklar om NATO-medlemskap “Om det blir krig i Östersjöområdet kan Sverige bli det första landet som Ryssland angriper. Men Sverige klarar inte att försvara sig självt utan …”

För Sverige vore ett medlemskap skadligt eftersom vi blir del av de konflikter/operationer NATO är en del av. Continue reading “03.1.002.002 (01) Militarisering: NATO, svenskt medlemskap i organisationen”