01.05 Slutsats: Sverige stöder USA:s krigföring/NATO och Israel

TRANSLATE THIS PAGE:

Vem ligger bakom Sveriges upprustning?

Uteslutningsmetoden visar alltså att de som ligger bakom Sveriges upprustning är intressen knutna till USA:s krigföring/NATO och Israel. Dessa intressen är sammankopplade: Israels säkerhet gynnas av en stärkt västallians NATO som leds av USA.

Hur har påverkan mot upprustning skett?

På vilket sätt kan dessa intressen styra Sverige?
Sverige drevs i krig för kurderna 2015. Kurderna hade ingått avtal med Israel. Under en period hade svensk press en mycket positiv inställning till kurderna vilket starkt bidrog till att skapa opinion för den svenska krigsinsatsen. Vi gick, efter 200 år av fred, i krig för att stödja kurderna!
Statsminister Löfven gjorde t.ex. statsbesök i Kurdistan, i ett känsligt läge, under brinnnande krig, trots att landet ännu ej är erkänt!
Den svenska insatsen i Irak är så känslig att svenska soldater uppträder i uniformer där den svenska flaggan är bortsprättad. (Enligt uppgift i större svenska medier.) De deltar på det sättet i krig i strid med Genève-konventionen och kan i princip uppfattas som spioner. Praktiskt taget all information om deras verksamhet undanhålls det svenska folket.
Kurdernas positiva behandling i media har dock tonats ned kraftigt när man nu tvingats medge att kurderna bedrivit anfallskrig i öknen (traditionellt inte kurd-territorium) för att försöka lägga under sig oljekällor i Kirkuk-området. I oktober 2017, när detta skrivs, har kurderna dessutom stärkt sin strävan mot självständighet genom en omröstning om oberoende. Denna typ av nationalistiska yttringar blockeras av svenska media. (Se vidare om kurderna och även om Katalonien.)
När detta skrivs, i oktober 2017, har kurdernas självständighetssträvanden resulterat i en konflikt med Irak, med truppansamling från båda sidor runt det oljerika området i Kirkuk. Sverige har redan, huvudlöst, sänt trupper till båda sidor i konflikten! (Erbil/Kurdistan samt Al Assadbasen/Irak)
I mitten på oktober ser det ut som om kurderna förlorat kampen om oljekällorna runt Kirkuk och tvingats till reträtt och ev. även tvingats ge upp delar av det område som tidigare ingick i det autonoma Kurdistan, liksom kontrollen av gränsövergångar. Liksom tidigare är deras relationer med sina grannar Irak, Turkiet, Iran och Syrien dåliga. Kurderna har istället sökt sina förbindelser med mer avlägsna länder som USA, Israel och t.ex. Sverige. Efter detta förlopp har mediernas behandling av kurderna snabbt förändrats från rubriker till, i det närmaste, total mörkläggning.
Den kurdiske ledaren/diktatorn, Barzani, som vår statsminister träffade vid statsbesöket, förefaller nu bli avsatt efter motgångarna i kriget. Anklagelser mot Barzani om diktatur och misshandel av oppositionsledare i parlamentet framkommer. Detta och hela den kurdiska tillbakagången mörkläggs av svenska media.
//Dec. 2017: De flesta bedömare förefaller anse att Barzani är en diktator som styr med odemokratiska medel. Det förefaller som om han har kunnat klänga sig kvar vid makten genom politisk manipulation.//
Vad som kommer att ske med de svenska trupperna i Kurdistan och Irak är t.v. oklart. (mitten av oktober, 2017) Att Sverige deltar i krig i Mellanöstern är naturligtvis helt orimligt.
//On April 7, 2017 a terror attack was committed against Sweden, resulting in 5 dead. The perpetrator gave the Swedish war in Iraq as the reason för the attack. (But media focused their headlines on purported religious hatred: “The attacker said he ran down infidels.”) Swedish command say Sweden is steadfast in continuing the war in Iraq.//
I detta krig har Sverige krigat mot muslimer. Även detta stöder Israels intressen.
Upprustning eller krigföring av Sverige eller västsidan kritiseras praktiskt taget aldrig i media. (T.ex inköp av ett amerikanskt luftförsvarssystem som bara i första steget kostar 10 md kr.) Media kunde tvärtom hetsa Sverige till att gå i krig genom medias bristande källkritik av de s.k. halshuggningsvideorna.
Swedish troops also fight alongside NATO troops in Afghanistan.
Swedish fighter jets JAS also participated in raids against Libya. These were under UN flag, though.

Varför stöder Sverige denna krigföring?

Varför stöder Sverige USA/NATO:s krigföring och Israel på bekostnad av sina egna intressen? Se följande sidor (1.6)
These introductory pages start here
 

TRANSLATE THIS PAGE:

A few earlier posts:    (scroll down list)

2017 12 09 Earlier: Trump om Jerusalem – den verkliga orsaken till Trumps uttalande funnen

2017 12 12 Earlier: IOK saknar bevis – Internationella Olympiska Kommittén stänger av Ryssland utan bevis

2017 12 15 Earlier: Destabilisering genom invandring

2017 12 18 Earlier: Destabilisering genom feminism och HBTQ

2017 12 25 Earlier: Geopolitisk krigföring – Media/USA attackerar Europa med flyktingar. The enemy within. Weapons of Mass Migration

2018 03 01 Earlier: Tesla, Ubuntu/Linux – self destructive moles & Google, Facebook – political control mechanisms

2018 03 10 Earlier: The terrorists’ objectives

2018 04 02 Earlier: UN obstructs murder investigation – UN supports an illegal regime. The true reason why Catalán and Sharp were killed.

2018 04 22 Earlier: The Iraq war 2003 was built on fake evidence. / So far, no accusations of chemical warfare have been proven true. / Also the war on IS was built on fake evidence.

2018 04 25 Earlier: Why only few air crash investigations are accurate. – Passengers lives are at an unnecessary risk.

2018 04 27 Earlier: The Cold War and other anti-Russian activities. The image of conflict; The useful enemy

2018 05 01 Earlier: Journalist wounded by IS ?

2018 05 10 Earlier: Who owns the news media

2018 05 22 Earlier: False flag awards

2018 05 30 Earlier: Fake news

2018 08 30 Earlier: Soros’ funds used to influence Swedish politics

2018 09 05 Earlier: Control of the Internet, Google, troll farms

2018 09 06 Earlier: Quotes

2018 09 07 Earlier: Feeding frenzy, the media monopoly disposes of politicians that do not follow the agenda

2018 09 08 Earlier: The media monopoly sells outdated technology to the Swedish gov’t @ SEK 10 bn.

2018 09 09 Earlier: All parties unite to refuse party SD posts as chairman according to election results.

2018 09 10 Earlier: News media gives birth to a political party – Ny Demokrati

2019 02 01 Earlier: Bilderberg calling the shots: Center party is hi-jacked and Liberal party is ordered to self-exterminate.

2019 02 01 Earlier: Elections 2018: Globalist parties pretended to have different opinions. Collaborate to favor large corporations at the expense of workers.

2019 04 12 Earlier: Ola Bini, Arjen Kamphuis connection

2019 04 14 Earlier: Wikileaks, Julian Assange and Ola Bini are likely American agents.

2019 08 10 Earlier: Edward Snowden – US operative

2019 10 10Earlier: Greta Thunberg‘s true, dark motives


Table of Contents (in English)

Summary

[keywords:
Massmedia och demokratin
News media and the democracy]

Nästa:

01.06.00 Slutsats: Sverige styrs av massmedia


Innehållsförteckning:

20.04 Innehållsförteckning


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.